Aktualizácia pravidiel pre nebezpečný alebo hanlivý obsah

V novembri 2019 spoločnosť Google aktualizuje pravidlá pre nebezpečný alebo hanlivý obsah a zahrnie do ich definície obsah, ktorý bol vytvorený nadnárodnými organizáciami obchodujúcimi s drogami alebo s ich podporou.

(Uverejnené v októbri 2019)

Pomohlo vám to?
Ako ju môžeme zlepšiť?