Nội dung cập nhật đối với Chính sách về hoạt động chăm sóc sức khỏe và thuốc: Thuốc giảm đau thuộc nhóm opioid theo toa (tháng 3 năm 2020)

Google cung cấp các phiên bản đã dịch của Trung tâm trợ giúp để mang lại sự thuận tiện, dù các bản dịch đó không có ý làm thay đổi nội dung chính sách của chúng tôi. Phiên bản tiếng Anh là ngôn ngữ chính thức mà chúng tôi sử dụng để thực thi các chính sách của mình. Để xem bài viết này bằng ngôn ngữ khác, bạn hãy sử dụng trình đơn ngôn ngữ thả xuống ở cuối trang.

Kể từ tháng 3 năm 2020, Google sẽ cập nhật chính sách về hoạt động chăm sóc sức khỏe và thuốc của Google Ads để cấm quảng cáo các cụm từ liên quan đến thuốc nhóm opioid theo toa tại Hoa Kỳ, Canada và New Zealand. Tiếp đó, Google sẽ cấm quảng cáo tất cả các cụm từ thuốc theo toa bên ngoài Hoa Kỳ, Canada và New Zealand.

Tuy nhiên, Google vẫn sẽ cho phép các dịch vụ điều trị cai nghiện quảng cáo cụm từ thuốc giảm đau thuộc nhóm opioid để hỗ trợ các trường hợp nghiện thuốc giảm đau. Các dịch vụ điều trị cai nghiện muốn chạy quảng cáo có cụm từ thuốc liên quan đến thuốc giảm đau thuộc nhóm opioid phải được chứng nhận theo Chính sách về dịch vụ cai nghiện.

Trong các trường hợp giới hạn khác, chúng tôi sẽ cho phép trường hợp ngoại lệ đối với chính sách này đối với các chiến dịch nâng cao nhận thức về sức khỏe và an toàn cộng đồng của các tổ chức bảo vệ sức khỏe phi lợi nhuận có uy tín hoặc tổ chức chính phủ. Các nhà quảng cáo đủ điều kiện cho các trường hợp ngoại lệ này có thể yêu cầu Google chứng nhận kể từ đầu tháng 3 năm 2020, khi chúng tôi cập nhật Mẫu chứng nhận hoạt động chăm sóc sức khỏe.

(Đăng vào tháng 12 năm 2019)

Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?
true
Tìm kiếm
Xóa tìm kiếm
Đóng tìm kiếm
Các ứng dụng của Google
Menu chính
Tìm kiếm trong Trung tâm trợ giúp
true
73067
false