Uppdatering av policyn för sjukvård och läkemedel: Receptbelagda smärtstillande opioidläkemedel (mars 2020)

I mars 2020 uppdateras Google Ads-policyn för sjukvård och läkemedel för att förbjuda annonser som innehåller termer relaterade till receptbelagda opioidläkemedel i Kanada, Nya Zeeland och USA. Annonser som innehåller termer relaterade till alla typer av receptbelagda läkemedel är precis som tidigare förbjudna utanför Kanada, Nya Zeeland och USA.

Google tillåter också fortsättningsvis annonser som innehåller termer relaterade till opioidläkemedel från verksamheter som erbjuder beroendebehandlingstjänster. Verksamheter som erbjuder beroendebehandlingstjänster och som vill visa annonser med termer relaterade till opioidläkemedel måste certifieras enligt vår policy för tjänster inom beroendebehandling.

I andra begränsade situationer tillåter vi undantag från denna policy i samband med informationskampanjer om folkhälsa och allmän säkerhet från statliga och väletablerade ideella hälsofrämjande organisationer. Annonsörer som kvalificerar sig för sådana undantag kan begära certifiering hos Google från början av mars 2020 då vi uppdaterar formuläret för sjukvårdscertifiering.

(upplagt i december 2019)

Var det här till hjälp?
Hur kan vi förbättra den?