Aktualizácia pravidiel pre zdravotnú starostlivosť a lieky: opioidné analgetiká na predpis (marec 2020)

Od marca 2020 budú aktualizované pravidlá služby Google Ads pre zdravotnú starostlivosť a lieky. V Spojených štátoch, Kanade a na Novom Zélande bude zakázaná reklama obsahujúca liekové výrazy, ktoré súvisia s opioidnými liekmi na predpis. Reklamy obsahujúce akékoľvek výrazy, ktoré označujú lieky na predpis, budú aj naďalej zakázané mimo Spojených štátov, Kanady a Nového Zélandu.

Google bude naďalej povoľovať reklamy obsahujúce výrazy, ktoré označujú opioidné lieky, ak ich budú zobrazovať poskytovatelia služieb na liečbu závislostí s cieľom pomáhať so závislosťou od opioidov. Poskytovatelia služieb na liečbu závislostí, ktorí chcú zobrazovať reklamy obsahujúce liekové výrazy, ktoré súvisia s opioidmi, musia získať certifikáciu v súlade s pravidlami pre služby pomoci závislým osobám.

V iných výnimočných prípadoch udelíme výnimky z týchto pravidiel kampaniam vládnych alebo uznávaných neziskových zdravotných organizácií, ktoré sú zamerané na zvyšovanie povedomia o verejnom zdraví a bezpečnosti. Inzerenti, ktorí spĺňajú podmienky na udelenie týchto výnimiek, môžu požiadať Google o certifikáciu začiatkom marca 2020, keď aktualizujeme formulár žiadosti o certifikáciu na zobrazovanie reklám súvisiacich so zdravotnou starostlivosťou.

(Uverejnené v decembri 2019)

Pomohlo vám to?
Ako ju môžeme zlepšiť?