Aktualizácia pravidiel pre zdravotnú starostlivosť a lieky: opioidné analgetiká na predpis (marec 2020)

Pre uľahčenie Google poskytuje preložené verzie článkov centra pomoci, ich cieľom však nie je zmeniť obsah našich pravidiel. Oficiálna verzia, ktorú používame na presadzovanie svojich pravidiel, je anglická verzia. Ak si chcete zobraziť tento článok v inom jazyku, použite rozbaľovaciu ponuku jazykov na stránke dole.

Od marca 2020 budú aktualizované pravidlá služby Google Ads pre zdravotnú starostlivosť a lieky. V Spojených štátoch, Kanade a na Novom Zélande bude zakázaná reklama obsahujúca liekové výrazy, ktoré súvisia s opioidnými liekmi na predpis. Reklamy obsahujúce akékoľvek výrazy, ktoré označujú lieky na predpis, budú aj naďalej zakázané mimo Spojených štátov, Kanady a Nového Zélandu.

Google bude naďalej povoľovať reklamy obsahujúce výrazy, ktoré označujú opioidné lieky, ak ich budú zobrazovať poskytovatelia služieb na liečbu závislostí s cieľom pomáhať so závislosťou od opioidov. Poskytovatelia služieb na liečbu závislostí, ktorí chcú zobrazovať reklamy obsahujúce liekové výrazy, ktoré súvisia s opioidmi, musia získať certifikáciu v súlade s pravidlami pre služby pomoci závislým osobám.

V iných výnimočných prípadoch udelíme výnimky z týchto pravidiel kampaniam vládnych alebo uznávaných neziskových zdravotných organizácií, ktoré sú zamerané na zvyšovanie povedomia o verejnom zdraví a bezpečnosti. Inzerenti, ktorí spĺňajú podmienky na udelenie týchto výnimiek, môžu požiadať Google o certifikáciu začiatkom marca 2020, keď aktualizujeme formulár žiadosti o certifikáciu na zobrazovanie reklám súvisiacich so zdravotnou starostlivosťou.

(Uverejnené v decembri 2019)

Pomohlo vám to?
Ako ju môžeme zlepšiť?
true
Vyhľadávanie
Vymazať vyhľadávanie
Zavrieť vyhľadávanie
Aplikácie Googlu
Hlavná ponuka
Vyhľadávanie v Centre pomoci
true
73067
false