Veselības aprūpes un medikamentu politikas atjauninājums: recepšu pretsāpju medikamenti ar opioīdiem (2020. marts)

Sākot ar 2020. gada martu, tiks atjaunināta Google Ads veselības aprūpes un medikamentu politika, lai ASV, Kanādā un Jaunzēlandē aizliegtu reklāmās izmantot tādus medikamentu apzīmējumus, kas saistīti ar recepšu medikamentiem, kuri ietver opioīdus. Reklāmas, kurās izmantoti jebkādi recepšu medikamentu apzīmējumi, joprojām būs aizliegtas ārpus ASV, Kanādas un Jaunzēlandes.

Google joprojām atļaus atkarības ārstēšanas pakalpojumiem rādīt reklāmas ar opioīdu medikamentu apzīmējumiem, lai palīdzētu opioīdu atkarības ārstēšanā. Atkarības ārstēšanas pakalpojumiem, kas vēlas rādīt reklāmas, kurās izmantoti ar opioīdiem saistīti medikamentu apzīmējumi, ir jābūt sertificētiem saskaņā ar mūsu politiku Pakalpojumi atkarīgajiem.

Citos atsevišķos gadījumos tiks atļauti šīs politikas izņēmumi veselības aprūpes un sabiedriskās drošības kampaņās, ko veido valsts vai vispāratzītas bezpeļņas veselības aizsardzības organizācijas. Reklāmdevēji, kas atbilst šiem izņēmumiem, var pieprasīt Google sertifikāciju no 2020. gada marta sākuma, kad tiks atjaunināta veselības aprūpes sertifikācijas veidlapa.

(Publicēts 2019. gada decembrī)

Vai tas bija noderīgs?
Kā varam to uzlabot?