Nội dung cập nhật đối với Chính sách về nội dung chính trị (tháng 10 năm 2019)

Vào tháng 10, Google sẽ cập nhật Chính sách nội dung chính trị cho quảng cáo bầu cử ở Ấn Độ như sau:

  • Quảng cáo bầu cử ở Ấn Độ là quảng cáo về một đảng chính trị, ứng cử viên chính trị hoặc thành viên đương nhiệm của Lok Sabha hoặc Vidhan Sabha hay mọi quảng cáo của một đảng phái chính trị, ứng cử viên chính trị hoặc thành viên đương nhiệm của Lok Sabha hoặc Vidhan Sabha.

Quảng cáo bầu cử ở Ấn Độ chỉ có thể chạy nếu nhà quảng cáo đã được Google xác minh. Các nhà quảng cáo chưa xác minh phải bắt đầu quy trình xác minh trước khi chạy quảng cáo bầu cử ở Ấn Độ. Với mỗi quảng cáo, nhà quảng cáo cũng phải gửi một giấy chứng nhận trước hợp lệ do Ủy ban bầu cử Ấn Độ (ECI) hoặc bất cứ ai được ECI ủy quyền cấp.

Đối với nội dung cập nhật chính sách này, nhà quảng cáo sẽ có thể đăng ký xác minh và gửi giấy chứng nhận trước quảng cáo của họ kể từ ngày 9 tháng 10 năm 2019. Google sẽ bắt đầu thực thi nội dung cập nhật chính sách này vào ngày 15 tháng 10 năm 2019. Tìm hiểu thêm về quy trình xác minh cho quảng cáo bầu cử ở Ấn Độ.

(Đăng vào tháng 10 năm 2019)

Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?