Aktualizácia pravidiel pre politický obsah (október 2019)

V októbri aktualizuje spoločnosť Google pravidlá pre politický obsah predvolebných reklám v Indii. Dôjde k nasledujúcim zmenám:

  • V Indii sa za predvolebné reklamy považujú reklamy, ktoré obsahujú informácie o politickej strane, politickom kandidátovi alebo súčasnom poslancovi dolnej komory Lok Sabha alebo Vidhan Sabha. Okrem toho sú to reklamy zobrazované politickou stranou, politickým kandidátom alebo súčasným poslancom dolnej komory Lok Sabha alebo Vidhan Sabha.

Predvolebné reklamy v Indii možno zobrazovať len vtedy, ak je inzerent overený spoločnosťou Google. Inzerenti, ktorí ešte neboli overení, musia pred zobrazovaním predvolebných reklám v Indii začať proces overenia. Inzerenti musia zároveň v prípade každej reklamy odoslať platný predbežný certifikát vydaný volebnou komisiou v Indii alebo inou inštitúciou, ktorá má oprávnenie od volebnej komisie.

Inzerenti budú môcť vzhľadom na aktualizáciu pravidiel požiadať o overenie a odoslať svoje predbežné certifikáty k reklamám od 9. októbra 2019. Spoločnosť Google začne túto aktualizáciu pravidiel presadzovať 15. októbra 2019. Zistite viac o overení na zobrazovanie predvolebnej reklamy v Indii.

(Uverejnené v októbri 2019)

Pomohlo vám to?
Ako ju môžeme zlepšiť?