Uppdatering av policyn Möjliggöra ohederligt beteende (november 2019)

I november 2019 uppdaterar Google policyn Möjliggöra ohederligt beteende för att ge ytterligare exempel som förklarar att denna policy gäller (1) att sälja data som efterliknar utseendet på nationella identifieringsuppgifter (till exempel: "kreditintegritetsnummer”, s.k. "CPN") och (2) tjänster som förmedlar inkludering av kunder som auktoriserade användare i kreditgränser.

(upplagt i oktober 2019)

Var det här till hjälp?
Hur kan vi förbättra den?