Aktualizácia pravidiel pre umožňovanie nečestného konania (november 2019)

V novembri 2019 Google aktualizuje pravidlá pre umožňovanie nečestného konania. Pridá ďalšie príklady, ktoré vysvetľujú, že tieto pravidlá sa vzťahujú na: (1) predaj údajov, ktoré sa vzhľadom podobajú údajom potvrdzujúcim totožnosť osôb, a (2) služby na sprostredkovanie zahrnutia klientov do kreditných limitov ako oprávnených používateľov.

(Uverejnené v októbri 2019)

Pomohlo vám to?
Ako ju môžeme zlepšiť?