Aktualizacja dotycząca umożliwiania nieuczciwego postępowania (listopad 2019 r.)

W listopadzie 2019 roku Google zaktualizuje zasady dotyczące umożliwiania nieuczciwego postępowania, aby przedstawić dodatkowe przykłady wyjaśniające, że zasady te mają zastosowanie do: (1) sprzedaży danych naśladujących wygląd krajowych danych identyfikacyjnych oraz (2) usług pośredniczących w uwzględnianiu klientów jako upoważnionych użytkowników w limitach kredytowych.

(Opublikowano w październiku 2019 r.)

Czy to było pomocne?
Jak możemy ją poprawić?