Aktualizace týkající se umožnění nepoctivého chování (listopad 2019)

V listopadu 2019 aktualizuje Google zásady týkající se umožnění nepoctivého chování doplněním dalších příkladů vysvětlujících, že se tyto zásady vztahují na: (1) prodej dat, která vzhledem napodobují data z národního průkazu totožnosti (například čísla občanského průkazu), a (2) služby zprostředkovávající začlenění klientů coby oprávněných uživatelů úvěrových linek.

(Publikováno v říjnu 2019)

Pomohly vám tyto informace?
Jak bychom článek mohli vylepšit?