Актуализация на Правилата за допускане на непочтено поведение (ноември 2019 г.)

Google предоставя преведени версии на Помощния център, но тяхното предназначение не е да променя съдържанието на правилата ни. Използваме версията на английски език като официален текст, чрез който налагаме правилата. За да видите тази статия на друг език, използвайте падащото меню за езици в долната част на страницата.

През ноември 2019 г. Google ще актуализира Правилата за допускане на непочтено поведение, за да предостави допълнителни примери, обясняващи приложимостта на тези правила при следните случаи: (1) продажба на данни, които по вида си имитират национални идентификационни данни и (2) услуги, които посредничат за включване на клиенти като упълномощени потребители на кредитни линии.

(Публикувано през октомври 2019 г.)

Това полезно ли бе?

Как можем да направим подобрения?
true
Търсене
Изчистване на търсенето
Затваряне на търсенето
Приложения на Google
Главно меню