Актуализация на Правилата за допускане на непочтено поведение (ноември 2019 г.)

През ноември 2019 г. Google ще актуализира Правилата за допускане на непочтено поведение, за да предостави допълнителни примери, обясняващи приложимостта на тези правила при следните случаи: (1) продажба на данни, които по вида си имитират национални идентификационни данни и (2) услуги, които посредничат за включване на клиенти като упълномощени потребители на кредитни линии.

(Публикувано през октомври 2019 г.)

Това полезно ли бе?
Как можем да направим подобрения?