Nội dung cập nhật đối với Chính sách cờ bạc và trò chơi (tháng 10 năm 2019)

Vào tháng 10 năm 2019, Google sẽ thực hiện các nội dung cập nhật sau đây đối với chính sách cờ bạc và trò chơi:

Chúng tôi sẽ cho phép quảng cáo cờ bạc trực tuyến ở các quốc gia sau:

  • Kenya (các nhà cái được Ban kiểm soát hoạt động cá cược cấp phép)
  • Nigeria (các nhà cái được Ủy ban quản lý hoạt động xổ số quốc gia cấp phép)
  • Colombia (các nhà cái được Coljuegos cấp phép)

Chúng tôi sẽ cho phép quảng cáo cho hoạt động cá cược thể thao ở các tiểu bang sau, ngoài Nevada, New Jersey và West Virginia, như một phần của phiên bản thử nghiệm có giới hạn ở Hoa Kỳ: Indiana, Iowa, Montana, Pennsylvania và Đảo Rhode.

Các nhà quảng cáo muốn quảng bá nội dung cờ bạc trực tuyến ở các khu vực này có thể tìm thêm thông tin và đăng ký xin cấp giấy chứng nhận theo như nội dung cập nhật này trên trang chính sách cập nhật để biết các nội dung cập nhật.

(Đăng vào tháng 10 năm 2019)

Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?