Nội dung cập nhật đối với Chính sách về sản phẩm và dịch vụ tài chính (Tháng 11 năm 2019)

Vào tháng 11 năm 2019, Google sẽ cập nhật Chính sách về sản phẩm và dịch vụ tài chính để hạn chế các quảng cáo dịch vụ thanh toán nợ, dịch vụ quản lý nợ và dịch vụ sửa điểm tín dụng.

Các quảng cáo dịch vụ sửa điểm tín dụng sẽ không còn được phép phân phối.

Các quảng cáo dịch vụ thanh toán nợ hay dịch vụ quản lý nợ sẽ chỉ được phép phân phối nếu nhà quảng cáo được Google chứng nhận. Việc chứng nhận sẽ chỉ được phép ở một số quốc gia.

Để được Google chứng nhận, các nhà quảng cáo dịch vụ thanh toán nợ và quản lý nợ sẽ cần phải được đăng ký, cấp phép hoặc phê duyệt bởi các cơ quan quản lý liên quan hoặc các cơ quan chuyên môn được công nhận tại quốc gia hoặc các quốc gia mà các nhà quảng cáo đó nhắm mục tiêu.

Các nhà quảng cáo có thể yêu cầu Google chứng nhận khi biểu mẫu đăng ký được xuất bản. Để biết thêm chi tiết, hãy đọc bài viết Giới thiệu về chứng nhận dịch vụ nợ.

Chính sách này sẽ được áp dụng toàn cầu đối với mọi tài khoản quảng cáo trực tiếp các dịch vụ này, với các nguồn tạo khách hàng tiềm năng và với những nơi kết nối người tiêu dùng với các dịch vụ bên thứ ba.

(Đăng vào tháng 10 năm 2019)

Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?