Aktualizácia pravidiel pre finančné produkty a služby (november 2019)

V novembri 2019 spoločnosť Google aktualizuje pravidlá pre finančné produkty a služby, aby obmedzila reklamy na vyrovnávanie dlhov, služby správy dlhov a vylepšenia úverového profilu.

Reklamy na služby vylepšenia úverového profilu už nebude povolené zobrazovať.

Reklamy na vyrovnávanie dlhov alebo služby správy dlhov bude povolené zobrazovať iba v prípade, že inzerent je certifikovaný spoločnosťou Google. Certifikácia bude k dispozícii iba v niektorých krajinách.

Inzerenti, ktorí chcú od spoločnosti Google získať certifikát na služby vyrovnávania dlhov a správy dlhov, budú musieť byť registrovaní, licencovaní alebo schválení príslušnými regulačnými orgánmi alebo uznaní profesijnými organizáciami v krajine alebo v krajinách, na ktoré zacieľujú svoje reklamy.

Inzerenti budú môcť požiadať spoločnosť Google o certifikáciu, keď bude zverejnený formulár žiadosti. Viac sa dozviete v článku Certifikácia na služby súvisiace s dlhmi.

Tieto pravidlá budú platiť globálne na všetky účty, ktoré inzerujú tieto služby priamo, na subjekty generujúce potenciálnych zákazníkov a na subjekty, ktoré spájajú spotrebiteľov so službami tretích strán.

(Uverejnené v októbri 2019)

Pomohlo vám to?
Ako ju môžeme zlepšiť?