Kemas kini pada dasar Produk dan perkhidmatan kewangan (November 2019)

Pada bulan November 2019, Google akan mengemas kini dasar Produk dan perkhidmatan kewangan untuk mengehadkan pengiklanan pelangsaian hutang, perkhidmatan pengurusan hutang dan perkhidmatan pembaikan kredit.

Penyiaran iklan perkhidmatan pembaikan kredit tidak lagi dibenarkan.

Iklan untuk pelangsaian hutang atau perkhidmatan pengurusan hutang akan dibenarkan untuk disiarkan hanya jika pengiklan tersebut telah disahkan oleh Google. Pensijilan hanya akan tersedia di negara tertentu.

Untuk mendapatkan pensijilan daripada Google, pengiklan pelangsaian hutang dan perkhidmatan pengurusan hutang perlu berdaftar, dilesenkan atau diluluskan oleh pihak berkuasa kawal selia yang berkaitan atau badan profesional yang bertauliah di negara yang pengiklan tersebut sasarkan.

Pengiklan boleh meminta pensijilan daripada Google apabila borang permohonan diterbitkan. Untuk mendapatkan butiran lanjut, lihat Perihal pensijilan perkhidmatan hutang.

Dasar ini akan digunakan di seluruh dunia pada semua akaun yang mengiklankan perkhidmatan ini secara terus, kepada penjana perintis dan kepada pihak yang menghubungkan pelanggan dengan perkhidmatan pihak ketiga.

(Disiarkan pada bulan Oktober 2019)

Adakah perkara ini membantu?
Bagaimanakah dapat kami meningkatkannya?