Περιορισμένες μορφές διαφήμισης και λειτουργίες

Υπάρχουν πολλοί παράγοντες που καθορίζουν την πρόσβαση σε σύνθετες μορφές διαφήμισης και λειτουργίες στις διαφημίσεις Google. Ορισμένες μορφές διαφήμισης και λειτουργίες δεν είναι διαθέσιμες σε όλους τους διαφημιζόμενους, έως ότου εκπληρώσουν τις συγκεκριμένες απαιτήσεις ή πιστοποιηθούν για τη χρήση αυτών των στοιχείων.

Η πιστοποίηση μπορεί να περιλαμβάνει την παροχή τεκμηρίωσης, όπως σχετικών αδειών και εγγράφων ταυτοποίησης, για να επιβεβαιώσετε ότι είστε εξουσιοδοτημένοι όσον αφορά την πρόσβαση στις λειτουργίες προϊόντος ή ότι έχετε επιδείξει σταθερό ιστορικό συμμόρφωσης με τις πολιτικές για ορισμένο χρονικό διάστημα. Όλες οι μορφές διαφήμισης και οι λειτουργίες υπόκεινται επίσης στις βασικές πολιτικές του Google Ads.

Οι παρακάτω μορφές διαφήμισης είναι περιορισμένες, εκτός και αν ο λογαριασμός σας πληροί τις σχετικές απαιτήσεις. 

Διαφημίσεις HTML5

Απαιτήσεις για τη χρήση διαφημίσεων HTML5

Θα πρέπει να έχετε πρόσβαση στις διαφημίσεις HTML5 στον λογαριασμό σας στο Google Ads, αφού ο λογαριασμός σας έχει δημιουργήσει επαρκές ιστορικό στην πλατφόρμα μας και έχει εκπληρώσει τις παρακάτω απαιτήσεις:

  • Ο λογαριασμός είναι ανοικτός περισσότερες από 90 ημέρες.
  • Ο λογαριασμός έχει συνολικές δαπάνες άνω των 9.000 δολαρίων ΗΠΑ.
  • Ο λογαριασμός έχει καλό ιστορικό συμμόρφωσης με τις πολιτικές.

Έχετε υπόψη ότι η εκπλήρωση των παραπάνω απαιτήσεων δεν εγγυάται πάντοτε την πρόσβαση σε διαφημίσεις HTML5.

Αν οι διαφημίσεις HTML5 δεν είναι διαθέσιμες στον λογαριασμό σας, μπορείτε να κάνετε αίτηση για πρόσβαση μέσω αυτής της φόρμας. Προτού υποβάλετε την αίτησή σας, βεβαιωθείτε ότι ο λογαριασμός σας πληροί τα κριτήρια καταλληλότητας που αναφέρονται παρακάτω. Θα λάβετε ειδοποίηση μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου με ενημέρωση κατάστασης μέσα σε 7 εργάσιμες ημέρες από την υποβολή της αίτησής σας.

  • Ο λογαριασμός έχει καλό ιστορικό συμμόρφωσης με τις πολιτικές.
  • Ο λογαριασμός έχει καλό ιστορικό πληρωμών.
  • Ο λογαριασμός έχει συνολικές δαπάνες άνω των 1.000 δολαρίων ΗΠΑ.

Για να διατηρήσετε τη συνεχή πρόσβαση στις διαφημίσεις HTML5, βεβαιωθείτε ότι δεν παραβαίνετε τις πολιτικές μας και ότι διατηρείτε ένα καλό ιστορικό συμμόρφωσης με τις πολιτικές.

Στο μεταξύ, μπορείτε να χρησιμοποιείτε άλλες επιλογές, όπως μεταφορτωμένες διαφημίσεις AMP HTML ή αποκριτικές διαφημίσεις προβολής.

Βεβαιωθείτε ότι ακολουθείτε τις σωστές προδιαγραφές διαφημίσεων προβολής.

Σας βοήθησε αυτό;
Με ποιον τρόπο μπορούμε να το βελτιώσουμε;