Omezené formáty a funkce reklam

Na přístup k pokročilým formátům a funkcím reklam ve službě Google Ads se vztahuje několik podmínek. Některé formáty reklam nejsou dostupné všem inzerentům. Je třeba splnit naše konkrétní požadavky nebo mít certifikaci opravňující k jejich používání.

Proces certifikace může zahrnovat doložení dokumentace, například potřebných licencí nebo identifikačních dokladů potvrzujících, že jste oprávněni mít přístup k příslušným funkcím služby. Další možností je prokazatelná historie důsledného dodržování našich zásad. Na všechny formáty a funkce reklam se také vztahují standardní zásady Google Ads.

Pro následující formáty reklam platí omezení a jsou dostupné, pouze když váš účet splňuje příslušné požadavky. 

Reklamy ve formátu HTML5

Podmínky používání reklam ve formátu HTML5

Jakmile váš účet vygeneruje dostatečnou historii na naší platformě a splní následující požadavky, měli byste mít možnost v účtu Google Ads získat přístup k reklamám ve formátu HTML5.

  • Učet je aktivní po dobu delší než 90 dní.
  • Útrata za dobu existence účtu přesáhla 9 000 USD.
  • V souvislosti s účtem nedošlo k problémům s dodržováním zásad,

Splnění výše uvedených požadavků však samo o sobě nemusí vždy přístup k reklamám ve formátu HTML5 zaručit.

Pokud nemáte v účtu reklamy ve formátu HTML5 k dispozici, můžete požádat o jejich zpřístupnění v tomto formuláři. Před odesláním žádosti se ujistěte, že váš účet splňuje níže uvedená kritéria způsobilosti. Do 7 pracovních dnů od odeslání žádosti obdržíte e-mailové oznámení s aktualizací stavu.

  • V souvislosti s účtem nedošlo k problémům s dodržováním zásad,
  • Účet má dobrou platební historii.
  • Útrata za dobu existence účtu přesáhla 1 000 USD.

Chcete-li si zachovat trvalý přístup k reklamám ve formátu HTML5, nesmíte porušovat naše zásady a mít v tomto směru velmi dobrou historii.

Do té doby můžete používat jiné typy reklam, například nahrané reklamy AMP HTML nebo responzivní obsahové reklamy.

Je též třeba dodržovat správné specifikace obsahových reklam.

Pomohly vám tyto informace?
Jak bychom článek mohli vylepšit?