Aktualizacja zasad dotyczących innej działalności podlegającej ograniczeniom w zakresie promowania pomocy technicznej oferowanej użytkownikom przez firmy zewnętrzne

Google udostępnia przetłumaczone wersje artykułów w Centrum pomocy dla wygody użytkowników. Nie zmieniają one jednak treści naszych zasad. Podstawę do egzekwowania zasad stanowi wersja w języku angielskim. Aby wyświetlić ten artykuł w innym języku, wybierz język z menu na dole strony.

Firma Google zaktualizowała zasady dotyczące innej działalności podlegającej ograniczeniom w zakresie promowania pomocy technicznej oferowanej użytkownikom przez firmy zewnętrzne. W aktualizacji wyjaśniamy, że zezwalamy na reklamy sprzedaży konsumenckiego sprzętu i oprogramowania, których strona docelowa może zawierać funkcje nawigacyjne związane z pomocą techniczną.

Czy to było pomocne?
Jak możemy ją poprawić?