Požiadavky na formulár pre potenciálnych zákazníkov

Formuláre pre potenciálnych zákazníkov umožňujú vašim zákazníkov v reakcii na reklamu vyjadriť záujem vyplnením kontaktného formulára. Na formuláre pre potenciálnych zákazníkov vrátane textu a obrázka poskytnutého inzerentom sa vzťahujú štandardné pravidlá služby Google Ads. V záujme zaistenia najlepšieho dojmu zákazníkov pri poskytovaní svojich údajov si pozrite aj ďalšie požiadavky uvedené nižšie.

Požiadavky na názov firmy vo formulároch pre potenciálnych zákazníkov

Nie je povolené:

An inaccurate business name, or a business name that does not clearly represent the advertised business, or disambiguate from similar businesses.
 

Promotional language in the business name field.

Examples: "Buy Acme Shoes" or "Sale at Acme Home Services"

Keďže názvy firiem sú naozaj rôznorodé, v nasledujúcich prípadoch zoberte do úvahy špeciálne aspekty:

Názvy firiem podľa domény: Ako názov firmy môžete použiť názov svojej domény. Nezabudnite však oddeliť slová medzerami. Ak máte napríklad doménu www.dobrafirma.sk, v reklame by ste mohli použiť názov Dobrá firma.

Predajcovia a autorizovaní predajcovia: Ak ste autorizovaný predajca alebo predajca výrobku či služby, použite príslušné spresňujúce výrazy. Napríklad predajca áut spoločnosti Super Auto v Bratislave by mohol použiť názov firmy Super Auto Bratislava.

Požiadavky na obrázky vo formulároch pre potenciálnych zákazníkov

Všetky obrázky používané v reklame musia spĺňať určité štandardy kvality. Rozloženie obrázka musí zodpovedať štandardom služby Google Ads, pričom samotný obrázok nesmie byť rozmazaný. Viac sa dozviete v pravidlách pre kvalitu obrázkov.

Požiadavky na webhook

Ak ste v rámci svojho riadenia vzťahov so zákazníkmi vybrali zhromažďovanie údajov o potenciálnych zákazníkoch v reálnom čase prostredníctvom funkcií webhooku, zabezpečte, aby poskytnutá webová adresa fungovala správne. Nefunkčná webová adresa pre webhook vedie k zamietnutiu vášho formulára pre potenciálnych zákazníkov.

Súvisiace pravidlá a bežné dôvody zamietnutia

Nasledujúce pravidlá služby Google Ads sa vzťahujú špeciálne na formuláre pre potenciálnych zákazníkov a často sú dôvodom zamietnutia. Prečítajte si, čo sa stane, ak porušíte naše pravidlá.

Obsah pre dospelých

Vo formulároch pre potenciálnych zákazníkov nie sú povolené reklamy s obsahom pre dospelých. Viac sa dozviete v pravidlách služby Google Ads pre obsah určený dospelým.

Sieť affiliate partnera / agregátor potenciálnych zákazníkov

Only first-party advertisers or third-party agencies with a well-established, direct relationship with the products and / or services being offered, can use lead form ads. Affiliate networks or lead generation businesses will not be allowed in our sole discretion.

Obsah súvisiaci s alkoholom

Vo formulároch pre potenciálnych zákazníkov nie sú povolené reklamy s obsahom súvisiacim alkoholom. Viac sa dozviete v pravidlách služby Google Ads pre obsah súvisiaci s alkoholom.

Obsah súvisiaci s hazardom

Vo formulároch pre potenciálnych zákazníkov nie sú povolené reklamy s obsahom súvisiacim s hazardom. Viac sa dozviete v pravidlách služby Google Ads pre obsah súvisiaci s hazardom.

Zdravotná starostlivosť a lieky

Vo formulároch pre potenciálnych zákazníkov nie sú povolené reklamy s obsahom súvisiacim so zdravotnou starostlivosťou. Viac sa dozviete v pravidlách služby Google Ads pre zdravotnú starostlivosť a lieky.

Politický obsah

Vo formulároch pre potenciálnych zákazníkov nie sú povolené reklamy s politickým obsahom. Viac sa dozviete v pravidlách služby Google Ads pre politický obsah.

Zneužívanie osobných údajov

Použitie osobných údajov spôsobmi, s ktorými používatelia nevyslovili súhlas, je prísne zakázané. Viac informácií o tom, čo môžete zhromažďovať a ako zaobchádzať s osobnými údajmi, nájdete v pravidlách zhromažďovania a používania údajov. Od všetkých inzerentov tiež vyžadujeme, aby spĺňali miestne právne podmienky.

Nedostupné ponuky

Informácie o inzerovaných výrobkoch a službách a tiež tie, ktoré si používateľ vyžiada, by mali byť presné a dostupné. Viac sa dozviete v pravidlách pre nedostupné ponuky.

Ochranné známky

Google môže v dôsledku sťažnosti vlastníka ochrannej známky odstrániť reklamy alebo rozšírenia vrátane formulára pre potenciálnych zákazníkov. Za správne používanie ochranných známok v reklamnom texte, podkladoch alebo informáciách o firme zodpovedajú inzerenti. Viac sa dozviete v pravidlách používania ochranných známok.

Pomohlo vám to?
Ako ju môžeme zlepšiť?