Mga kinakailangan sa form ng lead

Mga form ng lead hayaan ang mga customer na ipahayag ang kanilang mga interes bilang tugon sa isang advertisement, sa pamamagitan ng pagsagot sa isang form sa pakikipag-ugnayan. Napapailalim ang mga form ng lead, kabilang ang text at larawang ibinigay ng advertiser, sa karaniwang mga patakaran ng Google Ads. Para matiyak na magkakaroon ng pinakamagandang karanasan ang iyong mga customer habang ibinibigay nila ang kanilang mga detalye, tingnan ang mga karagdagang kinakailangan sa ibaba.

Mga kinakailangan sa larawan sa mga form ng lead

Dapat matugunan ng lahat ng larawang ginagamit sa pag-advertise ang ilang partikular na pamantayan sa kalidad. Dapat ay sumusunod ang layout ng larawan sa mga pamantayan ng Google Ads at hindi maaaring malabo ang mismong larawan. Tingnan ang Patakaran sa kalidad ng larawan para sa higit pang impormasyon.

Mga nauugnay na patakaran at madalas na hindi pag-apruba

Partikular na may kaugnayan ang mga sumusunod na patakaran ng Google Ads sa mga form ng lead, at kadalasang nauugnay sa mga hindi pag-apruba. Alamin ang tungkol sa kung anong mangyayari kapag lumabag ka sa aming mga patakaran.

Pang-adult na content

Hindi pinapayagan para sa mga form ng lead ang mga advertisement para sa pang-adult na content Tingnan ang Patakaran sa pang-adult na content ng Google Ads para sa higit pang impormasyon.

Affiliate na network / aggregator ng lead

Only first-party advertisers or third-party agencies with a well-established, direct relationship with the products and / or services being offered, can use lead form ads. Affiliate networks or lead generation businesses will not be allowed in our sole discretion.

Content na nauugnay sa alak

Hindi pinapayagan para sa mga form ng lead ang content na nauugnay sa alak. Tingnan ang Patakaran sa content na nauugnay sa alak ng Google Ads para sa higit pang impormasyon.

Content na nauugnay sa pagsusugal

Tingnan ang Patakaran sa content na nauugnay sa pagsusugal ng Google Ads para sa higit pang impormasyon. Tingnan ang Patakaran sa content na nauugnay sa pagsusugal ng Google Ads para sa higit pang impormasyon.

Pangangalaga sa kalusugan at mga gamot

Hindi pinapayagan para sa mga form ng lead ang mga advertisement para sa content na may kaugnayan sa pangangalaga sa kalusugan. Tingnan ang Patakaran sa mga gamot at pangangalaga sa kalusugan ng Google Ads para sa higit pang impormasyon.

Pampulitikang content

Hindi pinapayagan para sa mga form ng lead ang mga advertisement para sa pampulitikang content. Tingnan ang Patakaran sa pampulitikang content ng Google Ads para sa higit pang impormasyon.

Maling paggamit sa personal na impormasyon

Mahigpit na ipinagbabawal ang paggamit sa personal na impormasyon sa mga paraang hindi pinahihintulutan ng mga user. Tingnan ang Patakaran sa pangongolekta at paggamit ng data para sa higit pang impormasyon tungkol sa kung ano ang puwede mong kolektahin at kung paano mangangasiwa ng personal na impormasyon. Hinihiling din naming sumunod ang lahat ng advertiser sa mga legal na kinakailangan sa lokal.

Mga alok na hindi available

Dapat tumpak at available ang impormasyon sa mga produkto at serbisyong ina-advertise, at hinihiling ng user. Tingnan ang Patakaran sa mga alok na hindi available para sa higit pang impormasyon.

Mga Trademark

Puwedeng mag-alis ang Google ng mga ad o extension, kabilang ang mga form ng lead na ginawa mo, bilang tugon sa mga reklamo ng may-ari ng trademark. Responsibilidad ng mga advertiser ang tamang paggamit ng trademark para sa kanilang ad text, mga ari-arian, at impormasyon ng negosyo. Tingnan ang patakaran sa Trademarks para sa higit pang impormasyon.

Nakatulong ba ito?
Paano namin mapapaganda ito?