Uppdatering av policyn för politiskt innehåll (september 2019)

Google kommer att göra följande uppdateringar av policyn för politiskt innehåll:

Ytterligare förtydligande av att bristande efterlevnad av vår policy för politiskt innehåll kan resultera i att information om annonsörens konto och politiska annonser görs tillgängliga offentligt eller för relevanta myndigheter och tillsynsmyndigheter. Denna uppdatering sker i september 2019.

Valannonser i EU kommer även att omfatta alla annonser som rör en aktuell folkomröstning, en kampanjgrupp inför en folkomröstning eller en uppmaning om att rösta i en nationell folkomröstning eller en regional folkomröstning om självständighet. Denna uppdatering sker i oktober 2019.

Alla annonsörer som visar valannonser i EU måste verifieras av Google. Annonsörer kan ansöka om verifiering inför policyuppdateringen. Information om verifieringskraven hittar du här.

Var det här till hjälp?
Hur kan vi förbättra den?