Aktualizacja zasad związanych z treściami politycznymi (wrzesień 2019 r.)

Google wprowadzi następujące zmiany w zasadach dotyczących treści politycznych:

Dodatkowe wyjaśnienie, że nieprzestrzeganie naszych zasad dotyczących treści politycznych może skutkować publicznym ujawnieniem informacji o koncie reklamodawcy i jego reklamach politycznych lub przekazaniem tych informacji odpowiednim instytucjom państwowym i organom regulacyjnym. Ta zmiana zostanie wprowadzona we wrześniu 2019 r.

Do reklam wyborczych w Unii Europejskiej (UE) zaliczać się będą także reklamy, które prezentują pytanie referendalne poddane pod głosowanie, grupę prowadzącą kampanię referendalną lub wezwanie do głosowania w związku z referendum ogólnonarodowym, lub krajowym albo regionalnym referendum w sprawie suwerenności. Ta zmiana zostanie wprowadzona w październiku 2019 r.

Wszyscy reklamodawcy wyświetlający reklamy wyborcze w Unii Europejskiej będą musieli zostać zweryfikowani przez Google. Zgłoszenie do weryfikacji można wysłać przed wprowadzeniem aktualizacji zasad. Informacje o wymaganiach dotyczących weryfikacji można znaleźć tutaj.

Czy to było pomocne?
Jak możemy ją poprawić?