Chính sách mới về Dịch vụ danh bạ, chuyển tiếp và ghi âm cuộc gọi (tháng 12 năm 2019)

Vào tháng 12 năm 2019, Google sẽ cập nhật Chính sách về các doanh nghiệp bị hạn chế khác nhằm không cho phép quảng cáo cho các dịch vụ danh bạ, chuyển tiếp hay ghi âm cuộc gọi nữa. Các dịch vụ này bao gồm cuộc gọi để thu thập số điện thoại khác (hay thông tin doanh nghiệp như là địa chỉ) hoặc để được kết nối với một dịch vụ khác. Chính sách này sẽ không hạn chế quảng cáo cho các dịch vụ thư mục trực tuyến hay phần mềm ghi âm cuộc gọi.

[Thời gian đăng: tháng 9 năm 2019]

Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?