Krav för visning av tredjepartsannonser

För att underlätta för våra användare tillhandahåller Google översatta versioner av vårt hjälpcenter. Sådana versioner är dock inte avsedda att förändra innehållet i våra policyer. Den engelskspråkiga versionen är den officiella version vi använder för att tillämpa våra policyer. Om du vill läsa den här artikeln på ett annat språk kan du använda rullgardinsmenyn längst ned på sidan.

Efter lanseringen av Chromes energisparfunktion för pluginprogram i september 2015 måste du skapa dina annonser i HTML5 i stället för Flash. Annars pausas Flash-annonserna automatiskt, vilket påverkar resultatet och räckvidden negativt. Google Ads tillåter inte uppladdning av Flash-annonser från och med juni 2016. Flash-annonser som laddades upp före juni 2016 slutade fungera i januari 2017.

Visning av tredjepartsannonser är endast tillgänglig för ett begränsat antal kunder och bedöms från fall till fall. Om inget annat anges på annan plats i den här policyn måste allt annonsmaterial med anknytning till en tredjepartstagg följa Googles policyer för bildannonser.

Du måste följa dessa policyer om du visar annonser eller använder pixelspårning (pixeltaggar) i Googles Display-nätverk och

 • deltar i programmet för visning av tredjepartsannonser
 • använder en tredjepartsserver
 • anlitar ett undersökningsföretag
 • är en tredjepartsserver
 • är ett undersökningsföretag.

 

Om du har en Google-kontoansvarig: Skicka in en begäran om tredjepartsimplementering för ditt Google Ads-konto via formuläret för begäran om implementering av taggar och pixlar från tredje part

Om du inte har en Google-kontoansvarig:

Krav för Googles Display-nätverk genom Google Ads

Expandera alla   Komprimera alla

Tekniska specifikationer för Google Ads

Standardbannerannonser
Tekniska specifikationer och annonsmaterial för standardbannerannonser från tredje part
Enhetsstorlekar:
 • 120 × 600
 • 160 × 600
 • 200 × 200
 • 240 × 400
 • 250 × 250
 • 250 × 360
 • 300 × 250
 • 300 × 600
 • 300 × 1 050
 • 320 × 50
 • 320 × 100
 • 336 × 280
 • 468 × 60
 • 580 × 400
 • 728 × 90
 • 930 × 180
 • 970 × 90
 • 970 × 250
 • 980 × 120
Filtyper:
 • Bild: JPG/JPEG, PNG, GIF
 • HTML5:
  • Bildfiltyper
   • GIF
   • JPG/JPEG
   • PNG
   • SVG
  • Videofiltyper:
   • MP4 (krävs)
   • WebM
   • Ogg
  • Övriga filtyper:
   • CSS
   • JS

Inläsning:

 • Initial inläsningsstorlek:
  • Högst 150 kB rekommenderas för snabbast möjliga initiala inläsningstid.
  • För bästa möjliga användarupplevelse rekommenderar vi komprimering och att minsta möjliga resurser används vid initial inläsning.
  • Total storlek på inläsning som inte initieras av användaren*: högst 2,2 MB
  • *Storleksangivelsen inbegriper initial inläsning och efterföljande inläsningar/artiga inläsningar (polite loads).
 • Storlek på användarinitierad inläsning:
  • Upp till 10 MB per interaktion.
  • En total inläsningsstorlek på högst 2,2 MB rekommenderas för bästa möjliga resultat.
 • För bästa möjliga tittarupplevelse bör annonser som visas av tredje part inte överstiga 40 % av processorkapaciteten på tittarens dator. Vanliga orsaker till hög processoranvändning är oavbruten animation, tunga animationssekvenser och animation som överskrider gränsen på 30 sekunder. Du kan vid behov använda Aktivitetshanteraren i Windows när du vill kontrollera om annonsen följer den här regeln.

Animationslängd:

 • Längsta värdstyrda uppspelning: 30 sekunder
 • Längsta uppspelning som startas av användaren (med klick): 4 minuter

Annonsmaterial

 • Annonsmaterial får inte expandera över gränserna för annonsenheten.
 • Alla annonser måste vara fria från program, inklusive men inte begränsat till ActiveX, virus, fönster som öppnas när en sida stängs, spionprogram och skadlig programvara.
 • Kod för annonsmaterial får inte använda skript över flera domäner eller placera cookies på domäner som inte är godkända.
 • Allt annonsmaterial måste öppnas i ett nytt fönster. Målfönstret för klickadressen måste vara inställt på ”_blank” så att genomklickningen öppnas i ett nytt fönster. Måluttrycket måste deklareras.
 • Allt ljud och all animering (inklusive video) måste upphöra när användaren klickar på Avsluta.
 • I alla annonser med delvis svart, vit eller transparent bakgrund måste du lägga till en synlig kantlinje i en kontrasterande färg till den största delen av bakgrundsfärgen i annonsen (dvs. inte svart om annonsen är delvis svart eller vit om annonsen är delvis vit).
 • Du måste ange en standardbild.

HTML5-annonsmaterial:

 • Krav för filer
  • Flash-innehåll och Flash-alternativ (SWF och FLV) får inte visas i en HTML5-annons.
 • I HTML5-annonser måste följande ingå: 
  • <!DOCTYPE html>-deklarationen och taggar för <html>, <head> och <body> måste ingå.
  • Annonsdimensionerna måste matcha dimensionerna på placeringen för att förhindra förvanskning. Lägg till en <meta>-tagg för annonsstorlek inuti <head>-taggen.
  • Om HTML5-annonsen innehåller videoinnehåll måste du tillhandahålla videotillgångar i MP4-format samt antingen WebM- eller Ogg-format för att säkerställa kompatibilitet med alla större webbläsare.
 • Multimedia och andra funktioner
  • Funktioner inklusive men inte begränsat till följande måste vara fullständigt testade och godkända för funktionalitet av gTech. Annonser som inte följer specifikationerna i den här policyn skickas tillbaka för revision, vilket kan innebära att kampanjen blir försenad.

   • Utökningsbara annonsenheter
   • Video i banner
   • Research, bland annat undersökningar eller inbjudningar i banner
   • Geolocation
   • Formulär
   • Interaktion med dra och släpp eller genom att hålla muspekaren över
   • 3D-omvandlingar
Annonser i mobilappar

Annonsmaterial

 • Taggar för bilder i standardformat, iFrame- och JavaScript-taggar kan visas i AdMob-nätverket i appar.
 • Tänk på att tredjepartsannonsservern bestämmer vilket annonsmaterial som ska visas. Om en tagg innehåller en otillåten filtyp (till exempel SWF), visas reserv-/standardannonsmaterialet i stället. Annonsörerna bör också vara medvetna om att om deras tredjepartsannons innehåller andra funktioner, som t.ex. cookies, kanske de inte blir lika effektiva i mobilappsmiljön.
 • Det enda alternativet som finns tillgängligt för expanderbara annonser i mobilapp är mellansidesannonser, men de finns inte tillgängliga för tredjepartsannonser just nu.
SSL-kompatibla annonsenheter

SSL-kompatibla annonsenheter godkänns i Googles Display-nätverk enligt följande policyer:Vi kräver att alla annonser och spårningspixlar som inriktar SSL-annonsutrymme (inklusive YouTube) är SSL-kompatibla.

Riktlinjer för SSL-kompatibla annonser

 • Alla annonssvar måste vara SSL-kompatibla (HTTPS). Alla berörda servrar kräver full SSL-certifiering.
 • Annonstaggen bör automatiskt känna av att den begärs i HTTP/HTTPS-protokollet och automatiskt anpassa eventuella svar så att de vid behov är SSL-kompatibla. Annars har Google ett protokollmakro som vi kan föra in i eventuella URI:er och annonstaggar så att "http" automatiskt uppdateras till "https" vid behov.
 • Alla fjärdepartsanrop till andra tekniker i annonsenheten måste också komma från SSL-kompatibla leverantörer som har certifierats av Google.
 • Meddela representanten för ditt Google-konto att du skickar in en SSL-kompatibel annons. Observera att annonsen inte godkänns om den deklareras som SSL-kompatibel, men inte ger några SSL-kompatibla svar.
 • En leverantör måste ha särskild certifiering för att få visa annonser i SSL-kompatibla utgivarannonsutrymmen. Godkända SSL-kompatibla annonsförsäljare finns i leverantörslistorna.
Tredjepartsspårning

Du måste följa de här riktlinjerna om du använder tredjepartsspårning, inklusive pixlar (pixeltaggar) i Googles Display-nätverk. Även policyerna under SSL-kompatibla annonsenheter gäller.

Format

Endast 1×1-pixlar stöds för annonsenheter med tredjepartsspårning med Google som värd. JavaScript är inte tillåtet.

Klickspårare stöds för klick på utvalda annonsenheter som visas på webbplatsen med tredjepartsspårning. Se en uttömmande lista i avsnittet Annonsformat.

Certifierade leverantörer

Google Ads stöder tredjepartsspårning i Googles Display-nätverk från certifierade leverantörer. Se förteckningen över certifierade leverantörer för ditt område i avsnittet Leverantörslista. Köpare får endast använda teknikleverantörer som är godkända av Google, vilket måste deklareras enligt Googles instruktioner.

Leverantörer av klickspårning behöver inte vara certifierade.

Fjärdepartssamtal och spårning från flera leverantörer

Flera exponeringspixlar per händelse stöds inte för displayannonsenheter som visas via Google Ads med Google som värd. Klienter kan dock skicka in upp till tre pixlar per händelse (till exempel tre exponeringar, tre visningar och tre överhoppningar) för videoannonsenheter med Google som värd. Vid användning av fler pixlar kan klienten seriekoppla spårning från flera leverantörer eller fjärdepartssamtal i en enda tillgång. Detta måste ske med standardformatet 1×1 pixel som aktiverar samtidiga anrop till varje leverantör vid exponeringstillfället. Klienten eller byrån är ansvarig för seriekopplingen av pixlarna. Det högsta antalet fjärdepartssamtal som tillåts i en tredjepartstagg varierar beroende på typen av leverantör (en certifierad annonsserver eller multimedieleverantör, tre efterforskningsprodukter och en tillvalsikon för annonsering för onlinebeteende).

Annonsformat

Tredjepartspixlar stöds i nedanstående annonsformat. I vissa annonsformat är det tillåtet att spåra flera händelser. Endast en pixel kan dock läggas till i displayannonsenheter med Google som värd, medan upp till tre pixlar kan läggas till per händelse på videoannonsenheter med Google som värd.

Annonsformat Pixlar som tillåts Klickspårning som tillåts
Displayannonser (inklusive Ready Lightbox) Ja – en exponeringspixel Ja
Responsiva GDN-annonser Ja – en exponeringspixel Ja

TrueView in stream-annonser

överhoppningsbar

Ja – upp till tre pixlar för exponeringar, tre för videovisningar och tre för överhoppningar Ja

TrueView in stream-annonser

inte överhoppningsbar

Ja – tre exponeringspixlar Ja
Bumperannonser Ja – tre exponeringspixlar Ja
Outstream-annonser Ja – tre exponeringspixlar Ja
Videoflödesannonser Nej Nej
Textannonser Nej Ja
Discovery-annonser Nej Nej
Gmail-annonser Nej Ja

Kompletterande bannerannonser

Separat spårning för kompletterande bannerannonser stöds inte för auktionsbaserade videoannonser. Videor och medföljande kompletterande bannerannonser delar samma spårningstillgångar.

Policykrav för Googles Display-nätverk genom Google Ads

Allmänna riktlinjer och riktlinjer för annonstext

Google förbehåller sig rätten att ta bort alla annonser som bedöms som påträngande eller olämpliga. Läs igenom vår annonseringspolicy om du vill veta mer.

Annonser måste:

Annonser får inte:

 • innehålla falska hyperlänkar
 • efterlikna dialogrutor i Windows, Unix eller Mac
 • simulera falsk interaktivitet
 • ha sexuellt innehåll
 • innehålla ljud (undantag: interaktiva medieannonser som startas av användaren)
 • starta hämtningar
 • vara påträngande
 • marknadsföra konkurrerande innehåll
 • ha vilseledande innehåll.
Visning av tredjepartsannonser
 • Cookies och inriktning: Du får använda cookies i rapporteringssyfte och för att välja annonser, under förutsättning att de uppgifter du använder har samlats in i enlighet med gällande branschnormer:

  Om det finns en konflikt mellan policyerna NAI och IAB UK tillämpas den strängare policyn. Google avgör efter eget gottfinnande om du uppfyller normerna.

  Enligt certifieringsprocessen måste du uppfylla följande krav:

  • Du måste ha en tydlig sekretesspolicy på webbplatsen.
  • Det ska finnas en väl synlig länk för att kunna välja att inte godkänna sekretesspolicyn.
  • Ingen personligt identifierande information får användas när segment skapas (inklusive personligt identifierande information som rör användarens mobiltelefon).
  • Du får inte skapa känsliga segment eller segment som riktar sig till barn under 13 år.
  • Du får inte använda dig av paketsniffning när du samlar in data om användarbeteende.

  Du får inte använda LSO-objektteknik (Locally Shared Object) (inklusive, men inte begränsat till, flash-cookies, hjälpobjekt för webbläsaren eller HTML5 localStorage) eller enhetsfingeravtryck för beteendeannonsering, annonsvisning, rapportering och/eller annonsering på flera sidor.

 • Datainsamling: Du kan använda cookies, bildpunktsspårning och andra spårningsmekanismer för att samla in anonym trafikinformation i syfte att skapa översiktsrapporter om räckvidd, frekvens och/eller konverteringar under förutsättning att du använder en certifierad tredjepartsleverantör för detta syfte. Det är förbjudet att samla in data på intrycksnivå via cookies eller andra mekanismer för efterföljande ominriktning, uppdelning i intressekategorier eller syndikering mot andra parter i Googles Display-nätverks annonsutrymme. (Den här begränsningen gäller inte för data på visningsnivå, klicknivå eller konverteringsnivå.) Du får inte koppla cookies, bildpunktsspårning eller andra spårningsmekanismer till personligt identifierande information i något syfte eller till exakt användarplats för beteendeinriktning, såvida inte användaren vet om det och uttryckligen har godkänt det. (För detta dokuments ändamål ingår inte IP-adresser i personligt identifierade information eller exakt användarplats.) Du får inte ställa in en cookie, ändra eller ta bort en uppsättning med cookies på någon domän som ägs eller drivs av Google inklusive, utan begränsning, DoubleClick-domäner. Det är heller inte tillåtet att hjälpa eller medvetet tillåta tredje part att göra det. Du måste visa en sekretesspolicy på en väl synlig plats där användarna alltid kan välja att inte använda cookies, pixeltaggsspårning eller andra spårningsmekanismer som du har ställt in för datainsamling.

 • Fjärdepartsanrop: Alla annonser får enbart innehålla spårningselement från certifierade tredjepartsservrar eller undersökningsföretag som har godkänts av Google. Inga fjärdepartsanrop tillåts, bortsett från spårningselement med anknytning till certifierade tredjepartsservrar eller undersökningsföretag som uttryckligen har godkänts av Google, anrop till kodbibliotek som har godkänts av Google och för vilka Google fungerar som värd, jQueries avseende lagringsutrymme hos Google och Amazon, samt jQueries som enbart används för rendering av annonsmaterial. Vi kräver att AJAX post()-metoden används. AJAX get()-metoden är inte tillåten. Mer information finns i riktlinjerna för hur du uppfyller policyn om användaridentifiering.  Alla taggar får vara förknippade med en enda annonsör. Flera annonsörer kan inte representeras av en enda tagg. Högsta antal fjärdepartsanrop som tillåts i en tredjepartstagg varierar beroende på typen av leverantör (en för certifierad annonsserver eller multimedieleverantör, tre för forskningsprodukter och en för tillvalsikon för annonsering för onlinebeteende).

 • Godkännande av annonstext: Alla annonser och taggar som anropar tredjepartsservern eller undersökningsföretaget måste vara fullständigt testade och på förhand godkända av Googles annonsdriftsteam senast 72 timmar före kampanjens startdatum.

 • Ändringar av annonstexter: Det är inte tillåtet att byta ut eller ändra annonstext via tredjepartsleverantören utan godkännande. Alla annonstexter måste godkännas på förhand av Googles annonsdriftsteam. Alla annonser vars innehåll ändras dynamiskt måste granskas och godkännas på förhand av Googles annonsdriftsteam. Google kan dock efter eget gottfinnande undanta dem från vidare granskning och godkännande i framtiden.

 • Förseningar på grund av ändringar: Alla annonsdelar som inte uppfyller specifikationerna i den här policyn skickas tillbaka för redigering, vilket kan leda till kampanjförseningar.

 • Taggresultat: Taggar måste visas konsekvent. Om en tagg inte uppfyller våra normer för resultat och tillförlitlighet förbehåller vi oss rätten att pausa eller stoppa kampanjen.

 • Skicka taggar: Alla taggar måste skickas som bilaga till ett e-postmeddelande, inte i meddelandets brödtext.

 • Rapportering: Trafik- eller visningsrapporter som tillhandahålls av Google utgör redogörelserapporterna mellan Google och annonseringspartnern. Eventuella rapporter som levereras till annonseringspartnern av tredje part påverkar inte Googles och annonseringspartnerns rättigheter eller förpliktelser.

 • Uppgifter från sammanhangskänsliga makron: Såvida inte Google skriftligen tillåter något annat får du endast använda uppgifter från sammanhangskänsliga makron för den visning som förknippas med uppgifterna. Du får inte använda uppgifter från sammanhangskänsliga makron någon annanstans eller vid någon annan tidpunkt.

 • Taggning på webbplatsnivå: Om du använder Googles funktion för placeringsinriktning måste du samla ihop minst fyra unika webbegendomar som var och en har tillräckligt många visningar i samband med varje annonstagg. Du får inte koppla cookies på visningsnivå, pixeltaggspårning eller andra spårningsmekanismer till enskilda webbplatser.
 • Märkesprofil och utgivningsrätt: Du får inte officiellt ange deltagande i eller kompatibilitet med programmet eller avslöja förhållandet mellan dig och Google utan föregående skriftligt godkännande från Google.
 • Automatisk taggning i Google Analytics: Google Analytics-funktionen för automatisk taggning är för närvarande inte kompatibel med tredjepartsannonser. Om du använder dig av automatisk taggning föreslår vi att du använder separata konton för tredjepartsannonser och Google Ads-annonser. Följ dessa anvisningar för att aktivera eller inaktivera automatisk taggning.
 • Policyer:
  • När du skapar annonser får du inte använda skript över flera domäner eller ange cookies i icke godkända områden.
  • Annonser måste ha stöd för Googles klickspårning. I de fall klickspårning stöds, måste alla klickhändelser skickas vidare till Google.
  • HTTP-huvuden för Googles klickspårningsadress måste skickas med besökarens webbläsare. En HTTP-begäran måste skickas från klienten, inte från servern, till Googles klickspårningsadress.
Popup-fönster

Ett popup-fönster:

 • Är ett fönster som öppnas utöver det ursprungliga fönstret.
 • Omfattar även popunder-fönster, tidsinställda eller periodiskt återkommande fönster, falska systemvarningar och sidor som automatiskt startar en hämtning.
 • Är förbjudet oavsett innehåll.
Ljudeffekter

Krav för ljud:

 • Effekterna måste startas genom att användaren klickar på annonsen. De får alltså inte spelas upp automatiskt.
 • Standardinställningen för ljudet måste vara av.
 • Användarna måste kunna välja att stänga av ljudet i annonsen.
 • Ljudvolymen får vara kodad i högst –12dB.
Personligt identifierande information

Annonser får inte direkt samla in personligt identifierande information. Personlig information omfattar, men är inte begränsad till, e-postadresser, telefonnummer och kreditkortsnummer. Ingen känslig information får samlas in via annonser.

Du får inte koppla cookies, pixelspårning eller andra spårningsmekanismer till personligt identifierande information i något syfte eller med exakt användarplats för beteendeinriktning, såvida inte användaren vet om det och uttryckligen har godkänt det. (För detta dokuments ändamål ingår inte IP-adresser i personligt identifierade information eller exakt användarplats.)

Undersökning

Om Google tillåter det får du genomföra undersökningar i samband med en annonskampanj. Om det uttryckligen godkänns av Google kan undersökningarna undantas från några av visningsbegränsningarna för tredjepartsannonser som beskrivs ovan.

Alla undersökningar måste utföras på följande sätt:

 • Du får endast genomföra undersökningar i syfte att mäta resultatet av ömsesidigt överenskomna annonseringsplaceringar som köpts via Google.
 • Google måste skriftligen godkänna offentligt yppande av eventuell kampanjspecifik information och sammanställning eller insamling av information från flera kampanjer som härrör från Google innan du yppar sådan information.
 • Det är bara undersökningsföretag som ägs av tredje part och som finns på Googles lista över godkända leverantörer som får utföra sådana undersökningar.
 • Maximalt tre forskningsprodukter (analys/prestanda, varumärkeslyftsstudier, verifieringstjänster osv.) är tillåtna i en annonstagg. Även studier som finansieras av Google ska inkluderas i de maximalt tre produkterna.
 • Alla metoder och undersökningsverktyg (inklusive rekryteringsprocesser, ersättning, innehåll med förfrågningar/inbjudningar, frågeformulärsinnehåll, datainsamling och enkätutformning) måste på förhand godkännas av Google.
 • För varumärkesstudier kan du läsa följande riktlinjer för enkätinnehåll.
 • Du är ansvarig för att se till att alla enkätresultat och tillhörande information förblir konfidentiella, och att personligt identifierande information inte beställs eller samlas in, förutom vad du själv behöver för att bevilja ersättning till undersökningsdeltagarna. All information som gör det möjligt att identifiera en person får endast användas för att skicka relevant ersättning. Uppgifterna måste förstöras så snart den relevanta ersättningen har skickats.
 • Om du levererar verifierings- eller målgruppsinformation enligt Googles definition måste du kunna visa att din tjänst har genomgått en formell granskning av tredje part. Data som du samlar in får bara användas för rapporter om annonsörens kampanj. Du får inte samla in information på webbplatsnivå (domän/webbadress) och spara den i en cookie. Du får inte sälja eller göra information som du kan samla in via tjänsten tillgänglig för återförsäljning till andra. Du får inte dela eller samla in data för annat än den kampanj som rapporten gäller. Obs! Verifieringstjänster får inte lämna cookies.
 • Tjänsteleverantörer av verifierings- eller målgruppsinformation får bara användas för undersökningar och i analyssyfte. Du får inte använda teknik som påverkar eller förhindrar visningen av annonsen, inklusive men inte begränsat till tjänster som annonsblockering. Certifiering av de här leverantörerna visar bara att Google tillåter kunderna i vårt nätverk att anlita dem. Google kontrollerar dock inte riktigheten i informationen eller analysen som lämnas av leverantörer av verifierings- eller målgruppsinformation. Google erbjuder ingen ersättning för skillnader mellan våra rapporter och tredjepartsrapporter eller för problem som kan uppstå vad gäller den här typen av tjänster.
Tillvalsikon för beteendebaserad annonsering online

Om du vill visa en tredje parts tillvalsikon för beteendeinriktad annonsering online måste följande krav uppfyllas:

 • För de flesta utgivare som har annonser som visas i Googles Display-nätverk visas Googles tillvalsikon för annonsering (Annonsval) högst upp i högra hörnet av annonsenheten i enlighet med branschstandard.
 • Om du väljer att använda en tredjeparts tillvalsikon för annonsering och placerar den över Googles tillvalsikon för annonsering är tredjepartsleverantören ansvarig för att kraven i Self-Regulatory Program for Online Behavioral Advertising (www.aboutads.info) följs. Dessa inkluderar men är inte begränsade till följande specifikationer:
  • Skiktet måste innehålla tillvalsikonens officiella 76 × 15 pixlar stora bild för annonsval. Om i-bilden i storleken 19 × 15 pixlar används istället måste skiktet ändras så att det innehåller den 76 × 15 pixlar stora fullständiga Annonsval-bilden när pekaren vilar över bilden.
  • Ikonen måste visas längst upp i högra hörnet av annonsen.
  • Annonsen måste ha ett z-index-värde som är mindre än 9010 för att säkerställa att ikonen från Google och tredje part kan visas ovanför annonsen. Om du använder en expanderbar annonsenhet måste annonsens ursprungliga expanderbara skikt ha ett z-index-värde som är mindre än 9 010. Det expanderbara skiktet måste också ha ett z-index-värde som är större än 1 110.
 • Om en tredjepartstillvalsikon för annonsering döljer Googles tillvalsikon för annonsering måste dessutom tredjepartsikonen inkludera Google Inc. som ett företag förknippat med användardatainsamling och/eller användning inom annonsen, och användaren måste kunna välja bort Googles cookies.
 • Sekretessmeddelanden måste visas inom gränserna för annonsenheten eller öppnas i ett nytt webbläsarfönster. Inga popups är tillåtna.
 • Leverantörer som av Google tillåts visa en tillvalsikon för annonsering får inte skriva och/eller läsa cookies som är förknippade med ikonens funktionalitet.
 • Du får bara visa tredje parts tillvalsikoner för annonsering från leverantörer som godkänts av Google. Se listan över tredjepartsleverantörer för Google Ads och sök efter leverantörer av Advertising option icon (Tillvalsikon för annonsering) i kolumnen Product offerings (Produkterbjudande).
Leverantörslista (global)

Krav för Googles Display-nätverk genom Google Ad Manager

För att kunna visa annonser i Googles Display-nätverk genom Google Ad Manager måste du uppfylla kraven nedan.

Visning av tredjepartsannonser
 • Cookies och inriktning: Du får använda cookies i rapporteringssyfte och för att inrikta annonser, under förutsättning av att informationen som du använder har samlats in i enlighet med gällande branschnormer:

  Om det finns en konflikt mellan policyerna NAI och IAB UK, tillämpas den strängare policyn. Google avgör efter eget gottfinnande om du uppfyller normerna.

  Enligt certifieringsprocessen måste du uppfylla följande krav:

  • Det ska finnas en tydlig sekretesspolicy på din webbplats.
  • Det ska finnas en väl synlig länk för att välja att inte godkänna sekretesspolicyn.
  • Ingen personligt identifierande information får användas när segment skapas (inräknat personligt identifierande information som rör användarens mobiltelefon).
  • Du får inte skapa känsliga segment eller segment som riktar sig till barn under 13 år.
  • Du får inte använda paketsniffning när du samlar in data om användarbeteende.

  Du får inte använda LSO-objektteknik (Locally Shared Object) (inräknat men inte begränsat till Flash-cookies, hjälpobjekt för webbläsare eller HTML5 localStorage) eller enhetsfingeravtryck för beteendeannonsering, annonsvisning, rapportering och/eller annonsering på flera webbplatser.

 • Datainsamling: Du får använda cookies, pixelspårning och andra spårningsmekanismer för att samla in anonym trafikinformation i syfte att skapa översiktsrapporter om räckvidd, frekvens och/eller konverteringar, under förutsättning att du anlitar en certifierad tredjepartsleverantör. Det är förbjudet att samla in data på visningsnivå via cookies och andra mekanismer för efterföljande ominriktning, indelning i intressekategorier eller syndikering mot andra parter i Googles Display-nätverks annonsutrymme. (Den här begränsningen gäller inte data på klick- eller konverteringsnivå.) Du får inte koppla cookies, pixelspårning och andra spårningsmekanismer till personligt identifierande information i något syfte eller till en exakt användarplats för beteendeinriktning, om inte användaren känner till det och uttryckligen har godkänt det. (För detta dokuments ändamål ingår inte IP-adresser i personligt identifierade information eller exakt användarplats.) Du får inte placera en cookie, modifiera eller radera en uppsättning cookies på någon domän som ägs och drivs av Google, inräknat men inte begränsat till DoubleClick-domäner. Du får inte heller hjälpa eller medvetet tillåta tredje part att göra detta. Du måste visa en sekretesspolicy på en väl synlig plats på webbplatsen, där användarna kan välja bort cookies, pixelspårning och andra spårningsmekanismer för datainsamling. Observera att siffror för räckvidd och frekvens som rapporteras från tredje part har en tendens att vara mindre exakta för mobilplattformen.
 • Fjärdepartsanrop: Alla annonser får enbart innehålla spårningselement från certifierade tredjepartsservrar eller undersökningsföretag som har godkänts av Google. Inga fjärdepartsanrop tillåts, bortsett från spårningselement med anknytning till certifierade tredjepartsservrar eller undersökningsföretag som uttryckligen har godkänts av Google.
 • Taggresultat: Taggar måste visas konsekvent. Om en tagg inte uppfyller våra normer avseende resultat och tillförlitlighet, förbehåller vi oss rätten att pausa eller stoppa kampanjen.
 • Rapportering: Trafik- eller visningsrapporter som tillhandahålls av Google utgör redogörelserapporterna mellan Google och annonseringspartnern. Eventuella rapporter som levereras till annonseringspartnern från tredje part påverkar inte Googles och annonseringspartnerns rättigheter eller förpliktelser.
Tekniska specifikationer och annonser

Google Ad Manager-köpare av annonsutrymme som visas på webbplatser måste följa samma policyer som beskrivs i Google Ads-avsnittet Tekniska specifikationer och annonser.

Google Ad Manager-köpare av annonsutrymme som visas i mobila applikationer (annonser i appar) måste följa de tekniska specifikationerna och annonserna nedan:

Tekniska specifikationer för annonser i appar

Device type (Android or iOS only) Unit sizes Tag types File types Static image max file size
Smartphone 320x50
300x250
336x280
Interstitial
Image tag wrapped in anchor tag JPEG
PNG
GIF

150KB initial download

5MB total size

JavaScript tag
MRAID
HTML5
Tablet 300x250
728x90
468x60
336x280
Interstitial
Image tag wrapped in anchor tag JPEG
PNG
GIF

150KB initial download

5MB total size

JavaScript tag
MRAID
HTML5

Annonser i appar

Annonser i appar som visas av tredje part måste följa både Googles policyer för bildannonser och följande policyer.

 • Endast bildannonser av standardformat (JPEG, PNG och GIF) får visas av tredje part.
 • Annonser som visas av tredje part får inte innehålla Flash eller JavaScript.
 • Bildbannerannonser med standardformat måste visas via en standardtagg för omdirigering. Exempel: <a href="..."><img src="..." /></a>
SSL-kompatibla annonsenheter

SSL-kompatibla annonsenheter godkänns i Googles Display-nätverk enligt följande policyer:

Riktlinjer för SSL-kompatibla annonser

 • Alla annonssvar måste vara SSL-kompatibla (HTTPS). Alla berörda servrar kräver full SSL-certifiering.
 • Annonstaggen bör automatiskt känna av att den begärs i HTTP/HTTPS-protokollet och automatiskt anpassa eventuella svar så att de vid behov är SSL-kompatibla. Annars har Google ett protokollmakro som vi kan föra in i eventuella URI:er och annonstaggar så att "http" automatiskt uppdateras till "https" vid behov.
 • Alla fjärdepartsanrop till annan teknik i annonsenheten måste också komma från SSL-kompatibla leverantörer som har certifierats av Google.
 • Ad Exchange-köpare måste via RTB eller Ad Exchange-gränssnittet deklarera att annonsen är SSL-kompatibel. Observera att om en annons deklareras som SSL-kompatibel, men ger svar som inte är SSL-kompatibla, blir annonsen inte godkänd.
 • Läs avsnittet InStream-videoannonsenheter (VAST-kompatibla) om du vill veta mer om SSL-kompatibla VAST-annonsspecifikationer.
 • En leverantör måste ha särskild certifiering för att få visa annonser i SSL-kompatibla utgivarannonsutrymmen. Godkända SSL-kompatibla annonsförsäljare finns i leverantörslistorna.
Expanderbara annonsenheter

Expanderbara annonsenheter godkänns i Googles Display-nätverk i enlighet med följande riktlinjer:

Specifikationer för annonsmaterial

 • Användarinitierad: klicka för att expandera och håll muspekaren över för att expandera.
 • Stänga: klick eller om muspekaren förs bort från annonsen.
 • Maximal filstorlek: 150 KB initialt, 2,2 MB artig inläsning.
 • Panelerna måste innehålla ett tydligt X som användaren kan klicka på för att stänga (i teckenstorlek 16 pt eller större) i hörnet på annonsenheten.

Godkända leverantörer

 • Studio
 • EyeWonder
 • Flashtalking
 • MediaMind
 • PointRoll
 • Unicast
 • Mediaplex
 • Weborama
 • Adform
 • Flite
 • Kpsule
 • Linkstorm

Maximala mått för expanderad annons

IAB-storlek Expanderad storlek
468 × 60 468 × 210
728 × 90 728 × 300
300 × 250 600 × 300
160 × 600 400 × 600
120 × 600 420 × 600
In-stream-videoannonsenheter (VAST-kompatibla)

In-stream-videoannonser från tredje part godkänns på Ad Exchange i enlighet med följande policyer:

Tekniska specifikationer

In-stream-videoannons
  Filtyper Maximal filstorlek Videolängd Maximal bildfrekvens
Enhetsstorlekar Video Ljud   Högst Rekommenderas  
480 × 360 (4:3)
640 × 360 (16:9)
1 920 × 800 (5:2)
Videofiltyperna H.264 (endast video/mp4) och WebM (endast video/webm) måste ingå (andra format får ingå men kanske inte används) MP3 eller AAC rekommenderas 10 MB 60 sekunder <15 sekunder
(för att kunna visas på de flesta utgivares annonsplatser, till exempel YouTube)
30 bilder per sekund
Kompletterande annons (valfritt, men rekommenderas)
  Filtyper Maximal filstorlek Animationslängd Maximal bildfrekvens
Enhetsstorlekar Bild Flash   Uppspelning som startas av värden Uppspelning som startas av användaren (håll muspekaren över eller klicka)  
300 × 250 Statisk GIF, JPG eller PNG SWF med GIF/JPG som backup (Flash 7 till 11.2, AS2 och AS3) 50 kB 30 sekunder 4 minuter 24 bilder per sekund
300 × 60

Annonsmaterial

 • In-stream-videoannonser från tredje part måste visas via en linjär VAST-tagg (förhämtningstagg) av en VAST-leverantör med särskilt godkännande för Ad Exchange:
 • VAST-taggen måste följa Googles XML-översikt för svar från VAST- annonsservern.
 • För varje videoannons som visas med VAST-taggen måste det ingå minst två separata noder, en för varje videoformat (MP4 och WebM). Andra format får ingå, men används inte.
 • Fast nodvärde för <AdSystem>: se till att alla dina VAST-taggar innehåller ett visst fast värde för ditt företag i noden för <AdSystem> i VAST XML-filen. Exempelvis inkluderar Google alltid följande för alla våra VAST-taggar: <AdSystem>Google</AdSystem>.
 • Unikt annons-id-värde: Varje VAST-tagg som genereras ska innehålla ett unikt värde på id-attributet i noden. Två olika VAST-taggar får inte ha samma annons-id-värde. Exempel:
  – VAST-tagg 1:  <Ad id="3947179">
  – VAST-tagg 2:  <Ad id="8741831">
 • Note that only the following resource types will be allowed for node in the VAST XML:
  • StaticResource: URI till en statisk fil, till exempel en bild- eller SWF-fil
  • IFrameResource: URI-källa för en IFrame som visar det kompletterande elementet

  Resurstypen HTMLResource tillåts inte längre.

 • Om Googles Flash-SDK används för att visa videoannonser från tredje parts annonsserver måste annonsservern inkludera en crossdomain.xml-fil med specifikationer som ger åtkomst till alla specifika Google-domäner eller alla domäner. Secure-attributet måste dessutom anges till ”false”. Filen crossdomain.xml ska vara formaterad enligt följande:

   <cross-domain-policy>
   <!-- Ge åtkomst till ALLA domäner
     <allow-access-from domain="*" secure="false"/>
   <!-- ELLER tillåt åtkomst till domänen från ursprunglig begäran
  </cross-domain-policy>

  Viktigt! När du lägger till en domän i filen crossdomain.xml på din webbplats kan alla Flash-filer som lagras på den domänen komma åt data som tillhör användare som har loggat in på din webbplats. Därför bör du undvika att lägga till värdar för annonseringsnätverk i crossdomain.xml-filer på webbplatser med autentiseringsfunktioner, till exempel användarprofiler.

 • Om Googles HTML5-SDK används för att visa videoannonser från tredje parts annonsserver måste annonsservern inkludera ett CORS-sidhuvud i alla svar. CORS-sidhuvudet måste vara formaterat enligt följande:

  Access-Control-Allow-Origin: [tillåt åtkomst till domänen från ursprunglig begäran]
  ELLER Access-Control-Allow-Origin: *

  Obs! Access-Control-Allow-Origin: * får inte användas tillsammans med ”Access-Control-Allow-Credentials: true”

 • Ljud är inte tillåtet för kompletterande annonser.
 • Annonstexter får inte överskrida gränserna för annonsenheten.
 • Du måste lägga till en synlig ram med kontrasterande färg runt alla annonser med delvis svart, vit eller genomskinlig bakgrund, så att den skiljer sig i färg från annonsens huvudsakliga bakgrundsfärg.
 • Alla annonser måste vara fria från program, inklusive men inte begränsat till ActiveX, virus, fönster som öppnas när en sida stängs, spionprogram och skadlig programvara.
 • Kompletterande annonser som innehåller Flash får inte överskrida 50 % av en användares processorkapacitet. Vanliga orsaker till hög processoranvändning är oavbruten animation, grafikintensiva animationssekvenser och animationer som överskrider 30-sekundersgränsen. Använd om möjligt Aktivitetshanteraren i Windows för att kontrollera att du håller dig inom denna gräns.
 • Du får inte använda annonskod som utnyttjar skript över flera domäner eller som lagrar cookies för icke godkända domäner.
 • Allt annonsmaterial måste öppnas i ett nytt fönster. Målfönstret för klickadressen måste vara inställt på ”_blank” så att genomklickningen öppnas i ett nytt fönster. Måluttrycket måste deklareras.
 • Flash-annonsmaterial:
  • Annonserna måste kunna använda Flash-version 7 till 11.2 (AS2 och AS3).
  • Du måste ange en standardbild. Standardbilden visas om webbläsaren saknar stöd för den Flash-version du använder i annonsen.
  • Den sista bildrutan i animationen måste innehålla följande kod i actionscript: ”stop()”.
  • Du måste inkludera ett clickTag-lager. clickTag-lagret måste vara det översta lagret.
  • Du kan använda högst två clickTag-lager i en annons.
  • Annonserna måste ha stöd för Googles klickspårning. När klickspårning stöds måste alla klickhändelser skickas vidare till Google.
 • VAST-inkapsling:
  • Högst två (2) VAST-inkapslingar får omdirigera till en (1) VAST-rad.
  • Spårning av händelser som stöds (inkapslingen får innehålla fler än en nod per händelse):
   • starta
   • första fjärdedelen
   • mitten
   • tredje fjärdedelen
   • slutförd
   • stäng av ljudet
   • sätta på ljud
   • pausa
   • återuppta
 • För SSL-kompatibla VAST-annonser:
  • En leverantör måste ha särskild certifiering för att få visa VAST-annonser i SSL-kompatibla utgivarannonsutrymmen.
  • Alla annonssvar måste vara SSL-kompatibla (HTTPS). Alla berörda servrar kräver full SSL-certifiering.
  • VAST-taggen bör automatiskt känna av att den begärs från HTTP/HTTPS-protokollet och automatiskt anpassa URI:er och kompletterande banners så att de vid behov är SSL-kompatibla. Annars har Google ett protokollmakro som kan infogas i VAST-taggen så att ”http” automatiskt uppdateras till ”https” vid behov.
  • Leverantören/Ad Exchange-köparen måste säkerställa att eventuella URI:er i VAST XML-filen (till exempel , , och andra noder) som visas av en annan part än den primära VAST-leverantören också kommer från leverantörer som har godkänts av Google för SSL-kompatibel annonsvisning/-spårning.
  • Den kompletterande annonsbannern samt fjärdepartsanrop till andra tekniker i den kompletterande annonsbannern måste ske från SSL-godkända leverantörer som har certifierats av Google.
  • Ad Exchange-köpare måste deklarera via RTB eller Ad Exchange-gränssnittet att annonsen är SSL-kompatibel. Observera att annonsen inte godkänns om den deklareras som SSL-kompatibel men inte ger några SSL-kompatibla svar.
 • VPAID blir tillgängligt i Ad Exchange-annonsutrymmen (andra än GDN) och måste följa dessa policyer:
  • Liveflöden och användargenererat innehåll godkänns inte.
  • Överlagringar och andra icke-linjära format godkänns för närvarande inte.
  • Alla VPAID-taggar måste följa alla aktuella policyer för Ad Exchange VAST 2.0 och 3.0.
Allmänna riktlinjer och policyer för annonstext

Google Ad Manager-köpare måste följa samma policyer som beskrivs i Google Ads-avsnittet i Allmänna riktlinjer och policyer för annonstext.

Popup-fönster

Google Ad Manager-köpare måste följa samma policyer som beskrivs i Google Ads-avsnittet i Popup-fönster.

Ljudeffekter

Google Ad Manager-köpare måste följa samma policyer som beskrivs i Google Ads-avsnittet i Ljudeffekter.

Personligt identifierande information

Google Ad Manager-köpare måste följa samma riktlinjer som beskrivs i Google Ads-avsnittet i Personligt identifierande information.

Undersökningar

Om Google tillåter det får du genomföra undersökningar i samband med en annonskampanj. Om det uttryckligen godkänns av Google kan undersökningarna undantas från några av visningsbegränsningarna för tredjepartsannonser som beskrivs ovan. Undersökningstaggar får inte användas i kampanjer för annonser i appar.

Alla undersökningar måste utföras på följande sätt:

 • Du får endast genomföra undersökningar i syfte att mäta resultatet av ömsesidigt överenskomna annonseringsplaceringar som köpts via Google. Du får bara använda bildpunktstaggar eller andra spårningsmekanismer för att spåra en användares exponering för en annons. Inga undersökningar eller inbjudningar till undersökningar får visas i Googles Display-nätverk via Google Ad Manager. När tredjepartstaggar som visar undersökningar och inbjudningar till undersökningar ska visas, ska lämpligt undersökningsföretag väljas på rullgardinsmenyn Ad Technology (Annonsteknik) i användargränssnittet. På så sätt kan undersökningar och inbjudningar till undersökningar köras på andra Google Ad Manager-annonsutrymmen, men inte i Googles Display-nätverk.
 • Google måste skriftligen godkänna offentligt yppande av eventuell kampanjspecifik information och sammanställning eller insamling av information från flera kampanjer som härrör från Google innan du yppar sådan information.
 • Det är bara undersökningsföretag som ägs av tredje part och som finns på Googles lista över godkända leverantörer som får utföra sådana undersökningar.
 • Du är ansvarig för att se till att alla enkätresultat och tillhörande information förblir konfidentiella, och att personligt identifierande information inte beställs eller samlas in, förutom vad du själv behöver för att bevilja ersättning till undersökningsdeltagarna. All information som gör det möjligt att identifiera en person får endast användas för att skicka relevant ersättning. Uppgifterna måste förstöras så snart den relevanta ersättningen har skickats.
 • Om du levererar verifierings- eller målgruppsinformation enligt Googles definition måste du kunna visa att din tjänst har genomgått en formell granskning av tredje part. Data som du samlar in får bara användas för rapporter om annonsörens kampanj. Du får inte samla in information på webbplatsnivå (domän/webbadress) och spara den i en cookie. Du får inte sälja eller göra information som du kan samla in via tjänsten tillgänglig för återförsäljning till andra. Du får inte dela eller samla in data för annat än den kampanj som rapporten gäller. Obs! Verifieringstjänster får inte lämna cookies.
 • Tjänsteleverantörer av verifierings- eller målgruppsinformation får bara användas för undersökningar och i analyssyfte. Du får inte använda teknik som påverkar eller förhindrar visningen av annonsen, inklusive men inte begränsat till tjänster som annonsblockering. Certifiering av de här leverantörerna visar bara att Google tillåter kunderna i vårt nätverk att anlita dem. Google kontrollerar dock inte riktigheten i informationen eller analysen som lämnas av leverantörer av verifierings- eller målgruppsinformation. Google erbjuder ingen ersättning för skillnader mellan våra rapporter och tredjepartsrapporter eller för problem som kan uppstå vad gäller den här typen av tjänster.
Tillvalsikon för beteendebaserad annonsering online

Om du vill visa en tredje parts tillvalsikon för beteendeinriktad annonsering online måste följande krav uppfyllas:

 • Om du väljer att använda en tillvalsikon för annonsering från tredje part är tredjepartsleverantören ansvarig för att kraven i Self-Regulatory Program for Online Behavioral Advertising (www.aboutads.info) följs. Dessa inkluderar men är inte begränsade till följande specifikationer:
  • Skiktet måste innehålla tillvalsikonens officiella 76 × 15 pixlar stora bild för annonsval. Om i-bilden i storleken 19 × 15 pixlar används istället måste skiktet ändras så att det innehåller den 76 × 15 pixlar stora fullständiga Annonsval-bilden när pekaren vilar över bilden.
  • Ikonen måste visas längst upp i högra hörnet av annonsen.
 • Sekretessmeddelanden måste visas inom gränserna för annonsenheten eller öppnas i ett nytt webbläsarfönster. Inga popups är tillåtna.
 • Leverantörer som av Google tillåts visa en tillvalsikon för annonsering får inte skriva och/eller läsa cookies som är förknippade med ikonens funktionalitet.
 • Du får bara visa tredje parts tillvalsikoner för annonsering från leverantörer som godkänts av Google. Se listan över Ad Manager-leverantörer och sök efter leverantörer av Advertising option icon (Tillvalsikon för annonsering) i kolumnen Product offerings (Produkterbjudande).
Var det här till hjälp?
Hur kan vi förbättra den?
Sök
Rensa sökning
Stäng sökrutan
Googles appar
Huvudmeny
Sök i hjälpcentret
true
73067
false