Zahteve za prikazovanje oglasov prek neodvisnih podjetij

Zaradi funkcije Chrome Varčevanje z energijo za vtičnike, ki je bila uvedena septembra 2015, morajo biti oglasi ustvarjeni z uporabo jezika HTML5 namesto jezika Flash, sicer bodo vaši oglasi Flash samodejno zaustavljeni, kar bo negativno vplivalo na uspešnost in doseg. Od junija 2016 v okviru programa Google Ads ne bo več dovoljeno nalaganje oglasov Flash. Morebitni oglasi Flash, naloženi pred junijem, se bodo prenehali prikazovati januarja 2017.

Prikazovanje oglasov prek neodvisnih podjetij je trenutno na voljo le omejenemu številu strank za posamezne primere. Če ni drugače navedeno v tem pravilniku, morajo vse datoteke oglasov, povezane z oznakami neodvisnega podjetja, ustrezati Googlovim pravilnikom o slikovnih oglasih.

Te pravilnike morate upoštevati, če v Googlovem prikaznem omrežju prikazujete oglase ali uporabljate sledenje s slikovnimi pikami (svetilnike) in:

 • če sodelujete v programu za prikazovanje oglasov prek neodvisnih podjetij,
 • če uporabljate storitve neodvisnega podjetja za prikazovanje oglasov,
 • če uporabljate storitve ponudnika raziskav,
 • če ste neodvisno podjetje za prikazovanje oglasov,
 • če ste ponudnik raziskav.

 

Če imate Google Upravitelja računa: pošljite zahtevo za uvedbo neodvisnega ponudnika za vaš račun Google Ads, tako da nam posredujete obrazec za zahtevo za implementacijo oznak in slikovnih pik drugih ponudnikov

Če nimate Upravitelja Google Računa:

Zahteve za prikazovanje oglasov prek programa Google Ads v Google Prikaznem omrežju

Razširi vse   Strni vse

Tehnične zahteve v programu Google Ads

Standardne oglasne pasice
Tehnične zahteve in oglasne vsebine standardnih pasic za prikazovanje oglasov prek neodvisnih podjetij
Velikosti enot:
 • 120 × 600
 • 160 × 600
 • 200 × 200
 • 240 × 400
 • 250 × 250
 • 250 × 360
 • 300 × 250
 • 300 × 600
 • 300 × 1050
 • 320 × 50
 • 320 × 100
 • 336 × 280
 • 468 × 60
 • 580 × 400
 • 728 × 90
 • 930 × 180
 • 970 × 90
 • 970 × 250
 • 980 × 120
Vrste datotek:
 • Slika: JPG/JPEG, PNG, GIF
 • HTML5:
  • Vrste slikovnih datotek
   • GIF
   • JPG/JPEG
   • PNG
   • SVG
  • Vrste videodatoteke:
   • MP4 (obvezno)
   • WebM
   • Ogg
  • Druge vrste datotek:
   • CSS
   • JS

Nalaganje:

 • Začetna velikost nalaganja:
  • Največja priporočena velikost za najhitejši čas začetnega nalaganja je 150 kilobajtov (KB).
  • Za optimalno uporabniško izkušnjo priporočamo, da uporabite možnost stiskanja in pri začetnem nalaganju uporabite čim manj zahtevanih sredstev.
  • Skupna začetna velikost nalaganja, ki ga ne sproži uporabnik*: največ 2,2 MB
  • *Skupna začetna velikost nalaganja, ki ga ne sproži uporabnik, vključuje začetno in nadaljnje/prijazno nalaganje.
 • Velikost nalaganja, ki ga sproži uporabnik:
  • Do 10 MB na interakcijo.
  • Za optimalno izvajanje je priporočena največja skupna velikost nalaganja 2,2 MB.
 • Za optimalno uporabniško izkušnjo oglasi, ki jih prikazujejo neodvisni ponudniki, ne smejo presegati 40 % zmogljivosti centralne procesne enote (CPE) uporabnikovega računalnika. Glavni razlogi intenzivne uporabe CPE-ja so trajne animacije, daljša zaporedja animacij in animacije, ki presežejo omejitev 30 sekund. Če uporabljate operacijski sistem Windows, lahko skladnost s tem pravilom preverite s funkcijo »Upravitelj opravil«.

Dolžina animacije:

 • Najdaljše dovoljeno predvajanje, ki ga sproži gostitelj: 30 sekund
 • Najdaljše dovoljeno predvajanje, ki ga sproži uporabnik (zahtevan je klik): 4 minute

Oglasne vsebine

 • Oglasi se ne smejo razširiti mimo meja oglasnih enot, razen če gre za večpredstavnostne oglase, ustvarjene v skladu z zahtevami, opisanimi v razdelku »Razširljive oglasne enote« spodaj.
 • Datoteke oglasov ne smejo vsebovati aplikacij, vključno s kontrolniki ActiveX, virusi, pojavnimi okni ob izhodu, vohunsko programsko opremo in zlonamerno programsko opremo, vendar ne omejeno nanje.
 • Koda oglasa ne sme uporabljati skriptnega izvajanja v več domenah ali nastaviti piškotkov v neodobrenih domenah.
 • Vsi oglasi se morajo odpreti v novem oknu. Ciljno okno ciljnega URL-ja oglasa je treba nastaviti na »_blank«, tako da se stran po kliku povezave odpre v novem oknu. Ciljni stavek ne sme ostati nedoločen.
 • Zvok in animacija (vključno z videoposnetki) se morata končati ob kliku za izhod.
 • Pri vseh oglasih z delno črnim, belim ali prozornim ozadjem morate dodati vidno obrobo, ki je kontrastne barve prevladujoči barvi ozadja oglasa (tj. ni črna, če je ozadje delno črno, in ni bela, če je ozadje delno belo).
 • Priskrbeti morate privzeto sliko.

Oglasi HTML5:

 • Zahteve za datoteke
  • Vsebina Flash in nadomestna vsebina Flash (SWF-ji in FLV-ji) nista hkrati dovoljeni v istem oglasu HTML5.
 • Zahteve za oglase HTML5: 
  • Vključevati morajo deklaracijo <!DOCTYPE html> ter oznake <html>, <head> in <body>.
  • Mere oglasa se morajo ujemati z merami umestitve, da se preprečijo popačenja. V oznako <head> dodajte oznako <meta> za velikost oglasa.
  • Če oglas HTML5 vsebuje videovsebino, morate zagotoviti videosredstva v obliki MP4 in v obliki WebM ali Ogg, da se zagotovi združljivost v vseh večjih brskalnikih.
 • Obogatena predstavnost in druge funkcije
  • Funkcije, ki brez omejitve vključujejo spodaj navedene, morajo biti z orodjem gTech v celoti preizkušene in predhodno odobrene za delovanje v več napravah. Vsi elementi oglasa, ki ne ustrezajo določilom tega pravilnika, bodo vrnjeni v pregled, zaradi česar je lahko prestavljen začetek oglaševalske akcije.

   • Razširljive oglasne enote
   • Video v pasici
   • Raziskava, ki vključuje raziskave ali povabila v pasicah
   • Geografska lokacija
   • Obrazci
   • Interakcija »povleci in spusti« ali pomik kazalca miške nad element
   • 3D-transformacije
Oglasi za mobilne naprave v aplikacijah

Oglasne vsebine

 • Za prikazovanje v omrežju AdMob v aplikacijah so primerne standardne oblike slikovnih oznak ter oznake iFrame in Javascript.
 • Upoštevajte, da strežnik neodvisnega podjetja za prikazovanje oglasov določa, kateri oglasi bodo prikazani. Če oznaka vsebuje nepodprto vrsto datoteke (npr. SWF), bo strežnik za prikazovanje torej prikazal rezervni/privzeti oglas. Oglaševalci se morajo prav tako zavedati, da oglasi, ki se prikazujejo prek neodvisnih podjetij, morda ne bodo tako učinkoviti v okolju aplikacij za mobilne naprave, če bodo vsebovali druge funkcije, kot so piškotki.
 • Edini oglasni prostor, ki je na voljo za razširljive oglase za mobilne naprave, ki se prikazujejo v aplikacijah, so vrinjeni oglasi, ki trenutno niso na voljo za prikazovanje oglasov prek neodvisnih podjetij.
Oglasne enote, skladne s SSL

Oglasne enote, skladne s SSL, so v Google Prikaznem omrežju sprejemljive na podlagi spodnjih pravilnikov.Zahtevamo, da so vsi oglasi in slikovne pike za sledenje, ki ciljajo na oglasni prostor SSL (vključno s storitvijo YouTube), skladne s SSL.

Smernice za oglase, skladne s SSL

 • Vsi odzivi oglasov morajo biti v skladu s standardom SSL (HTTPS). Vsi vključeni strežniki morajo imeti vse certifikate SSL.
 • Zaželeno je, da oznaka oglasa samodejno zazna, da jo zahteva protokol HTTP/HTTPS, in po potrebi samodejno prilagodi vse odzive, da postanejo skladni s SSL. Sicer pa ima Google makro protokola, ki ga lahko vključimo v poljuben URI ali oznako oglasa, da se po potrebi posodobijo predpone »http« ali »https«.
 • Vsi klici četrtih oseb v druge tehnologije znotraj oglasa morajo biti prav tako od ponudnikov, ki so skladni s SSL in imajo Googlove certifikate.
 • Obvestite predstavnika Googlovega računa, da ste oddali oglas, ki je skladen s SSL-jem. Če naj bi bil oglas skladen s SSL-jem, vendar ustvarja kakršne koli odzive, ki niso skladni s SSL-jem, ga bomo zavrnili.
 • Prodajalec mora pridobiti poseben certifikat za prikazovanje oglasov v izdajateljskem oglasnem prostoru, ki je skladen s SSL-jem. Ponudniki oglasov, skladni s SSL-jem, so navedeni na seznamu ponudnikov.
Sledenje neodvisnih podjetij

Če želite v Google Prikaznem omrežju uporabljati sledenje neodvisnih podjetij, vključno s slikovnimi pikami (svetilniki), morate zagotoviti skladnost s spodnjimi pravilniki. Veljajo tudi pravilniki v razdelku »Oglasne enote, skladne s SSL«.

Oblika

Za oglasne enote sledenja neodvisnih podjetij, ki se prikazujejo na spletnih mestih, so podprte samo slikovne pike velikosti 1 × 1. JavaScript ni dovoljen.

Sledilniki klikom so podprti za klike sledenja neodvisnih podjetij na izbrane oglasne enote. Celoten seznam si lahko ogledate v razdelku »Oblike oglasov«.

Certificirani ponudniki storitev

Google Ads podpira sledenje neodvisnih podjetij v Google Prikaznem omrežju, ki ga ponujajo certificirani ponudniki storitev. Seznam certificiranih ponudnikov storitev za svoje območje si lahko ogledate v razdelku »Seznam ponudnikov«. Kupci smejo sodelovati samo s ponudniki tehnologij, ki jih odobri Google, uporaba tehnologije pa mora biti prijavljena v skladu z Googlovimi navodili.

Ponudniki storitev za sledenje klikom ne potrebujejo certifikata.

Klici četrtih oseb in sledenje več ponudnikov storitev

Uporaba več slikovnih pik za sledenje prikazov na posamezen dogodek ni podprta za oglasne enote, ki se prikazujejo na spletnih mestih prek programa Google Ads. Pri videooglasnih enotah, ki se prikazujejo na spletnih mestih, pa lahko stranka pošlje največ tri slikovne pike na posamezen dogodek (po tri za prikaz, ogled in preskok). Za uporabo dodatnih slikovnih pik lahko stranke z veriženjem združijo sledenje več ponudnikov storitev ali klicev četrtih oseb v en sam element. Ta mora imeti standardno obliko slikovne pike velikosti 1 x 1, ki ob prikazu sproži hkratne klice vsem ponudnikom storitev. Stranka oziroma agencija je odgovorna za veriženje ali oprtanje slikovnih pik. Največje število klicev četrti osebi, dovoljeno v oznaki tretje osebe, se razlikuje glede na uporabljenega ponudnika (en potrjen strežnik oglasov ali ponudnik obogatene predstavnosti, trije raziskovalni izdelki in ena ikona možnosti spletnega oglaševanja na podlagi vedenja).

Oblike oglasov

Slikovne pike neodvisnih podjetij so podprte pri spodnjih oblikah oglasov. Nekatere oblike oglasov omogočajo sledenje več dogodkom. Oglasnim enotam, ki se prikazujejo na spletnih mestih, je mogoče pripeti samo eno slikovno piko na posamezen dogodek, videooglasnim enotam, ki se prikazujejo na spletnih mestih, pa največ tri.

Oblika oglasa Slikovne pike so dovoljene Sledilniki klikom so dovoljeni
Prikazni oglasi (vključno s pripravljenimi oglasi v obliki svetlobne plošče) Da – 1 slikovna pika za sledenje prikazov Da
Odzivni oglasi v Google Prikaznem omrežju Da – 1 slikovna pika za sledenje prikazov Da
Oglasi TrueView v okviru videoposnetka Da – največ po 3 slikovne pike za sledenje prikazov, ogledov in preskokov Da
Oglasi »TrueView video discovery« Ne Ne
Besedilni oglasi Ne Da

Spremljevalne pasice

Ločeno sledenje za spremljevalne pasice ni podprto za videooglase na dražbi. Videoposnetki in njihove spremljevalne pasice si bodo delili iste elemente za sledenje.

Zahteve pravilnikov glede prikazovanja oglasov prek programa Google Ads v Google Prikaznem omrežju

Splošna navodila in uredniški pravilniki

Google si pridržuje pravico odstraniti kateri koli oglas, ki se zdi vsiljiv ali neprimeren. Več informacij je na voljo v naših pravilnikih o oglaševanju.

Oglasi morajo:

Oglasi ne smejo:

 • vsebovati lažnih hiperpovezav,
 • vsebovati elementov, podobnih pogovornim oknom sistemov Windows, Unix ali Mac,
 • simulirati lažne interaktivnosti,
 • vsebovati spolne vsebine,
 • vsebovati zvoka (izjeme: večpredstavnostni oglasi, ki jih sproži uporabnik),
 • začeti prenosov,
 • biti vsiljivi,
 • oglaševati konkurenčne vsebine ali
 • vsebovati zavajajoče vsebine.
Prikazovanje oglasov prek neodvisnih podjetij
 • Piškotki in ciljanje: piškotke lahko uporabljate za namene poročanja in izbiro oglasov, pod pogojem, da so bili podatki, ki jih uporabljate, zbrani v skladu z industrijskima standardoma:
  • Samourejevalni kodeks ravnanja pri spletnem oglaševanju na podlagi vedenja, ki ga je izdalo ameriško združenje oglaševalskih omrežij (NAI) (www.networkadvertising.org)
  • Načela dobrih praks za spletno oglaševanje na podlagi vedenja, ki jih je izdal britanski urad za internetno oglaševanje (IAB Združeno kraljestvo) (www.youronlinechoices.com)

  Če se omenjena dokumenta razhajata pri kakšni točki, velja strožje pravilo. Google si pridržuje pravico do ugotavljanja vaše skladnosti s tema standardoma.

  Postopek za pridobitev certifikata še posebno zahteva naslednje:

  • opisni pravilnik o zasebnosti na vašem spletnem mestu,
  • jasno vidno povezavo za nestrinjanje s pravilnikom o zasebnosti,
  • popolno odsotnost osebno določljivih podatkov pri ustvarjanju segmentov (vključno z osebno določljivimi podatki, ki so povezani z uporabnikovo mobilno napravo),
  • popolno odsotnost občutljivih segmentov ali segmentov s ciljanjem na otroke, mlajše od 13 let,
  • popolno odsotnost vohunjenja za paketi pri zbiranju podatkov o vedenju.

  Za spletno oglaševanje na podlagi vedenja, prikazovanje oglasov, poročanje in/ali oglaševanje na več straneh ne smete uporabljati tehnologij za elemente, ki so v lokalni skupni rabi (LSO), vključno s piškotki flash, elementi za pomoč brskalniku in pomnilnikom brskalnika HTML5, a brez omejitve na našteto.

 • Zbiranje podatkov: za zbiranje anonimnih podatkov o prometu za namene poročanja o skupnem dosegu, pogostosti in/ali konverzijah lahko uporabite piškotek, spletni svetilnik ali kak drug mehanizem sledenja, vendar za to potrebujete ponudnika neodvisnega podjetja s certifikatom. V Google Prikaznem omrežju je prepovedano zbiranje podatkov na ravni prikaza prek piškotkov ali drugih mehanizmov z namenom naknadnega ponovnega ciljanja, kategorizacije zanimanja ali združevanja z drugimi strankami oglasnega prostora v Google Prikaznem omrežju. (Ta omejitev ne velja za podatke na ravni ogleda, klika ali konverzije.) Piškotkov, spletnih svetilnikov ali drugih mehanizmov sledenja ne smete povezati z osebno določljivimi podatki za kakršne koli namene, prav tako pa jih tudi ne smete povezati z natančno lokacijo uporabnika za ciljanje na podlagi vedenja, razen če se je uporabnik za to zavestno odločil. (Osebno določljivi podatki in natančna lokacija uporabnika za namene tega dokumenta ne vključujejo naslovov IP.) Ne boste nastavili piškotka ali spremenili oziroma izbrisali niza piškotkov na kateri koli domeni, ki si jo lasti ali upravlja Google (vključno z (a brez omejitve na) domeno DoubleClick), niti tega ne boste dovolili kateri koli tretji osebi. Za uporabnike morate na vidnem mestu prikazati pravilnik o zasebnosti z možnostjo, ki omogoča uporabniku, da trajno onemogoči kateri koli piškotek, spletni svetilnik ali drug mehanizem za sledenje, ki ste ga nastavili za zbiranje podatkov.

 • Klici četrtim osebam: vsi oglasi lahko vključujejo le elemente za sledenje potrjenih strežnikov neodvisnih podjetij ali ponudnikov raziskav, ki jih je Google že odobril. Klici četrtih oseb niso dovoljeni, razen elementov sledenja potrjenih neodvisnih podjetij za prikazovanje oglasov ali ponudnikov raziskav, ki jih je Google izrecno pooblastil, klicev kodnim knjižnicam, ki jih gosti in jih je odobril Google, poizvedb jQuery za shrambo Google in Amazon ter poizvedb jQuery izključno za namen upodabljanja oglasov. Zahtevamo uporabo metode AJAX post(). Metoda AJAX get() ni dovoljena. Za več informacij preberite Navodila za zagotavljanje skladnosti s pravilnikom o prepoznavanju uporabnikov.  Vse oznake morajo biti povezane z enim samim oglaševalcem. Z eno oznako ni mogoče predstaviti več oglaševalcev. Največje število klicev četrti osebi, dovoljeno v oznaki neodvisnega podjetja, se razlikuje glede na vrsto uporabljenega ponudnika oziroma ponudnikov (en potrjen oglasni strežnik ali ponudnik obogatene predstavnosti, trije raziskovalni izdelki in 1 ikona možnosti spletnega oglaševanja na podlagi vedenja).

 • Odobritev oglasa: vsi oglasi in oznake, ki kličejo neodvisna podjetja za prikazovanje oglasov ali ponudnika raziskav, morajo biti v celoti preskušeni, orodje Google Ad Operations pa jih mora vnaprej odobriti vsaj 72 ur pred datumom začetka oglaševalske akcije.

 • Spreminjanje oglasa: zamenjava ali spreminjanje oglasa prek neodvisnega ponudnika brez predhodne odobritve ni dovoljena. Vse oglase mora vnaprej odobriti orodje Google Ad Operations. Oglase z dinamično spreminjajočo se vsebino mora najprej pregledati in vnaprej odobriti orodje Google Ad Operations, vendar jih lahko Google po lastni presoji oprosti nadaljnjih pregledov in odobritev.

 • Zamude zaradi pregledov: vsi elementi oglasa, ki ne ustrezajo določilom tega pravilnika, bodo vrnjeni v pregled, zaradi česar je lahko začetek oglaševalske akcije prestavljen.

 • Uspešnost oznak: oznake se morajo dosledno prikazovati. Če oznaka ni skladna z našimi standardi o delovanju in zanesljivosti, si pridržujemo pravico, da oglaševalsko akcijo zaustavimo ali jo ukinemo.

 • Pošiljanje oznak: vse oznake je treba poslati v besedilnih prilogah e-pošte in ne v jedru e-poštnega sporočila.

 • Poročanje: poročila o prometu in prikazih, ki jih zagotavlja Google, so uradna poročila med Googlom in oglaševalskim partnerjem. Kakršna koli poročila, ki jih oglaševalskemu partnerju zagotovijo neodvisna podjetja, ne vplivajo na pravice in obveznosti Googla ter oglaševalskega partnerja.

 • Podatki iz makrov, odvisnih od konteksta: če Google pisno ne dovoli drugače, lahko podatke iz makrov, odvisnih od konteksta, uporabljate izključno za prikaz, ki je povezan s temi podatki. Podatkov iz makrov, odvisnih od konteksta, ne smete uporabljati nikjer drugje.

 • Označevanje na ravni spletnega mesta: če uporabljate Googlovo funkcijo ciljanja na umestitve, morate zbrati najmanj štiri edinstvene spletne znamke z ustrezno porazdelitvijo prikazov po celotni spletni znamki za vsako oznako oglasov. Piškotkov na ravni prikazov, spletnih svetilnikov in drugih mehanizmov sledenja ne smete povezati s posameznimi spletnimi mesti.
 • Funkcije blagovne znamke in obveščanje javnosti: svojega sodelovanja ali združljivosti s programom ne smete javno naznaniti, poleg tega tudi ne smete razkriti kakršne koli povezave, ki jo imate z Googlom, če Google tega ni pisno odobril.
 • Samodejno označevanje storitve Google Analytics: funkcija samodejnega označevanja storitve Google Analytics trenutno ni združljiva z oglasi, ki jih prikazujejo neodvisni ponudniki. Če se zanašate na samodejno označevanje, predlagamo, da za oglase, ki jih prikazujejo neodvisni ponudniki in oglase, ki jih gosti Google Ads, uporabljate ločena računa. Če želite omogočiti ali onemogočiti samodejno označevanje, upoštevajte ta navodila.
 • Pravilniki:
  • Pri ustvarjanju oglasov ne sme uporabljati skriptnega izvajanja v več domenah ali nastaviti piškotkov v neodobrenih domenah.
  • Oglasi morajo podpirati Googlovo sledenje klikom. Kjer je to podprto, morajo biti vsi dogodki v zvezi s kliki posredovani Googlu.
  • Naslove http za Googlove URL-je za sledenje klikom mora poslati uporabnikov brskalnik. Googlovemu URL-ju za sledenje klikom mora poslati zahtevo HTTP odjemalec, ne strežnik.
Pojavna okna

Pojavno okno:

 • je okno, ki se odpre poleg prvotnega okna,
 • vključuje tudi pojavna okna spodaj, časovno natančno določena ali prekinjajoča se pojavna okna, lažna sistemska obvestila in strani, ki samodejno sprožijo prenos,
 • je prepovedano ne glede na vsebino.
Zvočni učinki

Zvočne zahteve:

 • učinke lahko sproži le uporabnik s klikom – oglasi ne smejo samodejno predvajati zvoka,
 • zvočne nastavitve morajo biti privzeto nastavljene na »izklopljeno«,
 • uporabniki morajo imeti možnost utišati ves zvok v oglasu in
 • glasnost zvoka mora biti vkodirana pri največ –12 db.
Osebno določljivi podatki

Oglasi ne smejo neposredno prestrezati osebno določljivih podatkov o uporabniku. Med osebne podatke spadajo med drugim tudi e-poštni naslovi, telefonske številke in številke kreditnih kartic. Prek oglasa se ne sme zbirati občutljivih informacij.

Piškotkov, spletnih svetilnikov ali drugih mehanizmov sledenja ne smete povezati z osebno določljivimi podatki za kakršne koli namene, prav tako pa jih tudi ne smete povezati z natančno lokacijo uporabnika za ciljanje na podlagi vedenja, razen če ni uporabnik te možnosti zavestno izbral. (Osebno določljivi podatki in natančna lokacija uporabnika za namene tega dokumenta ne vključujejo naslovov IP.)

Raziskave

Raziskovalne študije v zvezi z oglaševalsko akcijo lahko uporabite le z Googlovo odobritvijo. Če Google to izrecno potrdi, nekatere zgornje omejitve glede prikazovanja oglasov prek neodvisnih podjetij za te raziskovalne študije morda ne veljajo.

Vse raziskave je treba izvajati v skladu s spodnjimi navodili:

 • Z raziskavo lahko merite le podatke o učinkovitosti vzajemno dogovorjenih umestitev za prikazovanje oglasov, ki ste jih kupili pri Googlu.
 • Google mora pred morebitnim takim razkritjem pisno odobriti javno razkritje kakršnih koli podatkov, povezanih z oglaševalsko akcijo, in zbiranje ali združevanje podatkov iz več oglaševalskih akcij, povezanih z Googlom.
 • Raziskavo lahko izvaja le neodvisni ponudnik raziskav, ki je naveden na Googlovem seznamu potrjenih ponudnikov.
 • Na posamezno oznako oglasa so dovoljeni trije raziskovalni izdelki (Analytics/uspešnost, raziskave učinka blagovne znamke, storitve preverjanja itd.). Tudi v primeru plačljive Googlove raziskave mora biti ta vključena v omejitev treh izdelkov.
 • Google mora vnaprej potrditi vse metodologije in anketna orodja (vključno s postopki za iskanje udeležencev, spodbudami, vsebino prošnje/povabila, vsebino vprašalnika, zbiranjem podatkov in videzom ankete).
 • Za raziskave blagovne znamke si oglejte ta navodila za vsebino raziskav.
 • Zagotoviti morate, da so vsi rezultati ankete in povezani podatki strogo zaupni, da ne spodbujate zbiranja osebno določljivih podatkov oziroma da teh podatkov ne zbirate, razen če je to potrebno zaradi dodeljevanja nagrad udeležencem ankete. Vse osebno določljive podatke lahko uporabljate izključno za posredovanje ustreznih nagrad. Po posredovanju ustreznih nagrad morate take podatke takoj uničiti.
 • Če ste ponudnik storitev z meritvijo ciljne skupine ali potrditve, kot to določa Google, je vaša storitev morala uspešno prestati uradni nadzor tretje osebe, kar morate po potrebi znati tudi dokazati. Vse podatke, ki jih zberete, lahko uporabite samo za poročanje o oglaševalski akciji oglaševalca. Zbiranje informacij na ravni spletnega mesta (domena/URL) v povezavi s piškotkom ni dovoljeno. Ne smete prodajati ali omogočiti prodaje kakršnih koli informacij, ki jih zberete prek svoje storitve. Razkrivanje podatkov drugim ali njihovo združevanje zunaj oglaševalske akcije, za katero pripravljate poročila, ni dovoljeno. Opomba: storitve za preverjanje ne smejo nameščati piškotkov.
 • Ponudnike storitev z meritvijo ciljne skupine ali potrditve je mogoče uporabiti samo za raziskave in analize. Tehnologij, ki preprečujejo ali vplivajo na prikazovanje oglasa (vključno s storitvami blokiranja oglasov, a brez omejitve na te storitve), ne smete uporabiti. Certifikat teh ponudnikov storitev določa le, da Google strankam v svojem omrežju dovoljuje njihovo uporabo. Kljub temu pa Google ne potrjuje točnosti podatkov in analiz v poročilih ponudnikov storitev v našem programu, vključno s ponudniki storitev z meritvijo ciljne skupine ali potrditve, vendar ne omejeno nanje. Google ne ponuja dobropisa za kakršna koli odstopanja med Googlovimi poročili in poročili neodvisnih podjetij ali za kakršne koli težave, na katere opozarjajo te storitve.
Ikona možnosti spletnega oglaševanja na podlagi vedenja

Če želite za oglase, ciljane na podlagi vedenja, prikazovati ikono možnosti oglaševanja neodvisnega podjetja, morate izpolnjevati naslednje zahteve:

 • Pri oglasih, ki se prikazujejo v Google Prikaznem omrežju, se pri večini izdajateljev Googlova ikona za možnosti oglaševanja (»AdChoices«) prikaže v zgornjem desnem kotu oglasne enote v skladu s standardi na tem področju.
 • Če se odločite uporabiti ikono možnosti oglaševanja neodvisnega podjetja in z njo prekriti Googlovo ikono možnosti oglaševanja, je neodvisno podjetje odgovorno za izpolnjevanje zahtev, ki jih navaja samourejevalni program za spletno oglaševanje na podlagi vedenja (www.aboutads.info), ki vključuje naslednje zahteve, vendar ni omejen nanje:
  • Za prekrivni sloj morate uporabiti uradno sliko »AdChoices« ikone možnosti oglaševanja velikosti 76 × 15. Če namesto tega uporabite sliko »i« velikosti 19 × 15, se mora sloj pri prehodu miške spremeniti v celotno sliko »AdChoices« velikosti 76 × 15.
  • Ikona mora biti prikazana v zgornjem desnem kotu oglasa.
  • Oglas mora imeti vrednost indeksa »z« manjšo od 9010, da se zagotovi prikaz ikone Googla ali neodvisnega podjetja nad oglasom. Če uporabljate enoto razširljivega oglasa, mora začetni nerazširjeni sloj oglasa imeti vrednost indeksa »z« manjšo od 9010, razširjeni sloj pa mora imeti vrednost indeksa »z« večjo od 1110.
 • Če ikona možnosti oglaševanja neodvisnega podjetja prekriva Googlovo ikono možnosti oglaševanja, mora ikona neodvisnega podjetja vključevati Google, Inc. kot podjetje, ki je povezano z zbiranjem podatkov o uporabnikih in/ali uporabo podatkov znotraj oglasa, uporabniku pa morate zagotoviti možnost izključitve Googlovega piškotka.
 • Vsa obvestila o zasebnosti morajo biti prikazana znotraj okvirja oglasnih enot ali se odpreti v novem oknu brskalnika. Pojavna okna niso dovoljena.
 • Ponudniki storitev, katerim Google dovoljuje prikazovanje ikone možnosti oglaševanja, ne smejo zapisovati in/ali brati piškotkov v povezavi s katero koli funkcijo ikone.
 • Ikone možnosti oglaševanja prek neodvisnih podjetij lahko prikazujete samo prek ponudnikov, ki jih je odobril Google. Oglejte si seznam odobrenih neodvisnih ponudnikov za Google Ads in poiščite ponudnike, ki imajo v stolpcu »Ponudbe izdelkov« »Ikono možnosti oglaševanja«.
Seznam ponudnikov storitev (globalno)

Zahteve v Google Prikaznem omrežju prek storitve Google Ad Manager

Če želite prikazovati oglase v Google Prikaznem omrežju prek storitve Google Ad Manager, morate izpolnjevati spodnje zahteve.

Prikazovanje oglasov prek neodvisnih podjetij
 • Piškotki in ciljanje: piškotke lahko uporabljate za namene poročanja in za ciljanje oglasov, pod pogojem, da so bili podatki, ki jih uporabljate, zbrani v skladu z naslednjima industrijskima standardoma:
  • Samourejevalni kodeks ravnanja pri spletnem oglaševanju na podlagi vedenja, ki ga je izdalo ameriško združenje oglaševalskih omrežij (NAI) (www.networkadvertising.org)
  • Načela dobrih praks za spletno oglaševanje na podlagi vedenja, ki jih je izdal britanski urad za internetno oglaševanje (IAB Združeno kraljestvo) (www.youronlinechoices.com)

  Če se omenjena dokumenta razhajata pri kakšni točki, velja strožje pravilo. Google si pridržuje pravico do ugotavljanja vaše skladnosti s tema standardoma.

  Postopek za pridobitev certifikata še posebno zahteva naslednje:

  • opisni pravilnik o zasebnosti na vašem spletnem mestu,
  • jasno vidno povezavo za nestrinjanje s pravilnikom o zasebnosti,
  • popolno odsotnost osebno določljivih podatkov pri ustvarjanju segmentov (vključno z osebno določljivimi podatki, ki so povezani z uporabnikovo mobilno napravo),
  • popolno odsotnost občutljivih segmentov ali segmentov s ciljanjem na otroke, mlajše od 13 let,
  • popolno odsotnost vohunjenja za paketi pri zbiranju podatkov o vedenju.

  Za spletno oglaševanje na podlagi vedenja, prikazovanje oglasov, poročanje in/ali oglaševanje na več straneh ne smete uporabljati tehnologij za elemente, ki so v lokalni skupni rabi (LSO), vključno s piškotki flash, elementi za pomoč brskalniku in pomnilnikom brskalnika HTML5, a brez omejitve na našteto.

 • Zbiranje podatkov: za zbiranje anonimnih podatkov o prometu za namene poročanja o skupnem dosegu, pogostosti in/ali konverzijah lahko uporabite piškotek, spletni svetilnik ali kak drug mehanizem sledenja, vendar za to potrebujete ponudnika neodvisnega podjetja s certifikatom. V Google Prikaznem omrežju je prepovedano zbiranje podatkov na ravni prikaza prek piškotkov ali drugih mehanizmov z namenom naknadnega ponovnega ciljanja, kategorizacije zanimanja ali združevanja z drugimi strankami oglasnega prostora v Google Prikaznem omrežju. (Ta omejitev ne velja za podatke o klikih ali konverzijah.) Piškotkov, spletnih svetilnikov ali drugih mehanizmov sledenja ne smete povezati z osebno določljivimi podatki za kakršne koli namene, prav tako pa jih tudi ne smete povezati z natančno lokacijo uporabnika za ciljanje na podlagi vedenja, razen če ni uporabnik te možnosti zavestno izbral. (Osebno določljivi podatki in natančna lokacija uporabnika za namene tega dokumenta ne vključujejo naslovov IP.) Ne boste nastavili piškotka ali spremenili oziroma izbrisali niza piškotkov na kateri koli domeni, ki si jo lasti ali upravlja Google (vključno z (a brez omejitve na) domeno DoubleClick), niti tega ne boste dovolili kateri koli tretji osebi. Za uporabnike morate na vidnem mestu prikazati pravilnik o zasebnosti z možnostjo, ki omogoča uporabniku, da trajno onemogoči kateri koli piškotek, spletni svetilnik ali drug mehanizem za sledenje, ki ste ga nastavili za zbiranje podatkov. Upoštevajte, da rezultati poročil o dosegu in pogostosti neodvisnih ponudnikov običajno niso tako natančni na platformi mobilnih naprav.
 • Klici četrtih oseb: vsi oglasi lahko vključujejo le elemente sledenja potrjenih neodvisnih podjetij za prikazovanje oglasov ali ponudnikov raziskav, ki jih je Google že odobril. Razen elementov sledenja potrjenih neodvisnih podjetij za prikazovanje oglasov ali ponudnikov raziskav, ki jih je Google izrecno pooblastil, klici četrtih oseb niso dovoljeni.
 • Uspešnost oznak: oznake se morajo dosledno prikazovati. Če oznaka ni skladna z našimi standardi o delovanju in zanesljivosti, si pridržujemo pravico, da oglaševalsko akcijo zaustavimo ali jo ukinemo.
 • Poročanje: poročila o prometu in prikazih, ki jih zagotavlja Google, so uradna poročila med Googlom in oglaševalskim partnerjem. Morebitna poročila, ki jih oglaševalskemu partnerju zagotovijo neodvisna podjetja, ne vplivajo na pravice in obveznosti Googla ter oglaševalskega partnerja.
Tehnične zahteve in oglasi

Kupci oglasnega prostora, prikazanega na spletnih mestih, prek storitve Google Ad Manager morajo upoštevati iste pravilnike, kot so opisani v razdelku Tehnične zahteve in oglasi za program Google Ads.

Kupci oglasnega prostora, prikazanega v mobilnih aplikacijah (oglasi v aplikacijah), prek storitve Google Ad Manager morajo upoštevati spodnje tehnične zahteve:

Tehnične zahteve za oglase v aplikacijah

Device type (Android or iOS only) Unit sizes Tag types File types Static image max file size
Smartphone 320x50
300x250
336x280
Interstitial
Image tag wrapped in anchor tag JPEG
PNG
GIF

150KB initial download

5MB total size

JavaScript tag
MRAID
HTML5
Tablet 300x250
728x90
468x60
336x280
Interstitial
Image tag wrapped in anchor tag JPEG
PNG
GIF

150KB initial download

5MB total size

JavaScript tag
MRAID
HTML5

Oglasi v aplikacijah

Oglasi v aplikacijah, ki jih prikazujejo drugi ponudniki, morajo biti v skladu z Googlovimi pravilniki o slikovnih oglasih in naslednjimi pravilniki.

 • Tretje osebe lahko prikazujejo samo standardne oblike slikovnih oglasov (JPEG, PNG in GIF).
 • Oglasi, ki jih prikazujejo drugi ponudniki, ne smejo vključevati elementov Flash ali JavaScript.
 • Standardni slikovni oglasi s pasico se morajo prikazovati prek standardne oznake za preusmeritev, npr.: <a href="..."><img src="..." /></a>
Oglasne enote, skladne s SSL

Oglasne enote, skladne s SSL, so v Google Prikaznem omrežju sprejemljive na podlagi teh pravilnikov:

Smernice za oglase, skladne s SSL

 • Vsi odzivi oglasov morajo biti v skladu s standardom SSL (HTTPS). Vsi vključeni strežniki morajo imeti vse certifikate SSL.
 • Zaželeno je, da oznaka oglasa samodejno zazna, da jo zahteva protokol HTTP/HTTPS, in po potrebi samodejno prilagodi vse odzive, da postanejo skladni s SSL. Sicer pa ima Google makro protokola, ki ga lahko vključimo v poljuben URI ali oznako oglasa, da se po potrebi posodobijo predpone »http« ali »https«.
 • Vsi klici četrtih oseb v druge tehnologije znotraj oglasa morajo biti prav tako od ponudnikov, ki so skladni s SSL in imajo Googlove certifikate.
 • Kupci Ad Exchange morajo prek uporabniškega vmesnika RTB ali Ad Exchange navesti, da je oglas skladen s SSL. Če naj bi bil oglas skladen s SSL-jem, vendar ustvarja kakršne koli odzive, ki niso skladni s SSL-jem, ga bomo zavrnili.
 • V razdelku »Oglasne enote oglasov v okviru videoposnetka (združljivo z VAST)« si lahko ogledate tehnične zahteve za oglase VAST, ki so skladni s SSL-jem.
 • Prodajalec mora pridobiti poseben certifikat za prikazovanje oglasov v izdajateljskem oglasnem prostoru, ki je skladen s SSL-jem. Ponudniki oglasov, skladni s SSL-jem, so navedeni na seznamu ponudnikov.
Razširljive oglasne enote

Razširljive oglasne enote so sprejemljive v Google Prikaznem omrežju v skladu s temi pravilniki:

Specifikacije oglasov

 • Razširitev s klikom ali pomikom nad element s strani uporabnika
 • Zapiranje: s klikom ali odmikom miške
 • Največja dovoljena velikost datoteke: 150 K (začetno), 2,2 MB (uporabniku prijazno)
 • Podokna morajo v kotu enote imeti viden znak »X« za zapiranje (v velikosti najmanj 16 pik)

Odobreni ponudniki

 • Studio
 • EyeWonder
 • Flashtalking
 • MediaMind
 • PointRoll
 • Unicast
 • Mediaplex
 • Weborama
 • Adform
 • Flite
 • Kpsule
 • Linkstorm

Največje dovoljene mere razširjenih enot

Velikost združenja za interaktivno oglaševanje Razširjena velikost
468 × 60 468 × 210
728 × 90 728 × 300
300 × 250 600 × 300
160 × 600 400 × 600
120 × 600 420 × 600
Oglasne enote v okviru videoposnetka (združljivo z VAST)

Oglasi v okviru videoposnetka neodvisnih podjetij so dovoljeni v storitvi Ad Exchange v skladu s temi pravilniki:

Tehnične zahteve

Oglas v okviru videoposnetka
  Vrste datotek Največja dovoljena velikost datoteke Dolžina videoposnetka Največja dovoljena hitrost sličic
Velikosti enot Video Zvočni posnetek   Največja Priporočena  
480 × 360 (4 : 3)
640 × 360 (16 : 9)
1920 × 800 (5 : 2)
Vključeni morata biti ti vrsti video datotek: H.264 (samo video/mp4) in WebM (samo video/webm) (vključene so lahko tudi druge oblike, vendar ne bodo uporabljene) Zaželen MP3 ali AAC 10 MB 60 sekund < 15 sekund
(primerno za večino izdajateljskega oglasnega prostora, vključno s storitvijo YouTube)
30 sličic/s
Spremni oglas (izbirno, vendar priporočljivo)
  Vrste datotek Največja dovoljena velikost datoteke Dolžina animacije Največja dovoljena hitrost sličic
Velikosti enot Slika Flash   Predvajanje, ki ga sproži gostitelj Predvajanje, ki ga sproži uporabnik (pomik prek elementa ali klik)  
300 × 250 Statični GIF, JPG ali PNG SWF z rezervnim GIF/JPG (Flash 7–11.2; AS2 in AS3) 50 KB 30 sekund 4 minute 24 sličic/s
300 × 60

Oglasi

 • Oglasi v okviru videoposnetka neodvisnih podjetij se morajo prikazovati prek linearne oznake VAST (vnaprej pridobljena oznaka) ponudnika storitev VAST, ki je bil odobren posebej za storitev Ad Exchange:
 • Oznaka VAST mora biti v skladu z Googlovim povzetkom XML za odziv oglasnega strežnika VAST.
 • Za vsak videooglas, ki je prikazan v oznaki VAST, morata biti vključeni najmanj dve ločeni vozlišči – eno za MP4 in eno za WebM. Druge oblike so lahko vključene, vendar ne bodo uporabljene.
 • Skladna vrednost v vozlišču <AdSystem>: poskrbite, da bodo vse vaše oznake VAST zajemale določeno skladno vrednost za vaše podjetje v vozlišču <AdSystem> v XML-ju VAST. Google bi za vse naše oznake VAST vključil na primer naslednje: <AdSystem>Google</AdSystem>
 • Edinstvena vrednost ID-ja oglasa: vsaka ustvarjena oznaka VAST mora vključevati edinstveno vrednost za atribut »id« v vozlišču . Dve različni oznaki VAST ne smeta imeti enake vrednosti za ID oglasa. Primer:
  – 1. oznaka VAST: <Ad id="3947179">
  – 2. oznaka VAST: <Ad id="8741831">
 • Upoštevajte: za vozlišče v shemi XML za VAST bodo dovoljene le naslednje vrste virov:
  • StaticResource: URI do statične datoteke, kot je slika ali datoteka SWF
  • IFrameResource: vir URI-ja za okvir IFrame za prikaz spremnega elementa

  Vrsta HTMLResource ne bo več dovoljena.

 • Če želite z Googlovim SDK-jem za Flash prikazovati videooglase iz oglasnega strežnika neodvisnega podjetja, mora biti v tem strežniku datoteka crossdomain.xml s tehničnimi zahtevami, ki omogočajo dostop do vseh določenih Googlovih domen ali vseh domen. Poleg tega mora biti atribut »secure« nastavljen na »false«. Domena crossdomain.xml mora biti oblikovana tako:

   <cross-domain-policy>
   <!-- Omogoči dostop do VSEH domen
     <allow-access-from domain="*" secure="false"/>
   <!-- ALI omogoči dostop do domene, iz katere izvira zahteva
  </cross-domain-policy>

  Pomembno: ko v datoteko crossdomain.xml spletnega mesta dodate domeno, lahko vsaka datoteka Flash, ki gostuje znotraj te domene, dostopa do podatkov uporabnikov, prijavljenih na vašem spletnem mestu. Zaradi tega razloga na splošno ni dobro dodajati gostiteljev iz oglaševalskega omrežja v datoteke crossdomain.xml na spletnih mestih, ki vsebujejo funkcije s preverjanjem pristnosti, kot so uporabniški profili.

 • Če želite z Googlovim SDK-jem za HTML5 prikazovati videooglase iz oglasnega strežnika drugega ponudnika, mora ta strežnik v vseh odzivih vključevati glavo CORS. Glava CORS mora biti oblikovana tako:

  Access-Control-Allow-Origin: [omogoči dostop do domene, iz katere izvira zahteva]
  ALI Access-Control-Allow-Origin: *

  Opomba: Access-Control-Allow-Origin: *ukaza ni mogoče uporabiti skupaj z ukazom Access-Control-Allow-Credentials: true

 • V spremnih oglasih zvok ni dovoljen.
 • Oglasi se ne smejo razširiti onkraj mej oglasne enote.
 • Pri vseh oglasih z delno črnim, belim ali prozornim ozadjem morate dodati vidno obrobo, ki je drugačne barve kot prevladujoča barva ozadja oglasa.
 • Datoteke oglasov ne smejo vsebovati aplikacij, vključno s kontrolniki ActiveX, virusi, pojavnimi okni ob izhodu, vohunsko programsko opremo in zlonamerno programsko opremo, vendar ne omejeno nanje.
 • Spremni oglasi, ki vključujejo elemente Flash, ne smejo presegati 50 % uporabnikovega procesorja. Glavni razlogi intenzivne uporabe procesorja so trajne animacije, daljša zaporedja animacij in animacije, ki presežejo omejitev 30 sekund. Če uporabljate operacijski sistem Windows, lahko skladnost s tem pravilom preverite s funkcijo »Upravitelj opravil«.
 • Koda oglasa ne sme uporabljati skriptnega izvajanja v več domenah ali nastaviti piškotkov v neodobrenih domenah.
 • Vsi oglasi se morajo odpreti v novem oknu. Ciljno okno ciljnega URL-ja oglasa je treba nastaviti na »_blank«, tako da se stran po kliku povezave odpre v novem oknu. Ciljni stavek ne sme ostati nedoločen.
 • Za oglase Flash:
  • V oglasih mora biti omogočena uporaba animacij Flash (različice 7–11.2) (AS2 in AS3).
  • Priskrbeti morate privzeto sliko. Če brskalnik ne podpira različice Flash, ki jo uporablja oglas, je prikazana privzeta slika.
  • Zadnji okvir animacije mora v skriptu ActionScript vključevati to kodo: »stop()«.
  • Vključiti je treba plast »clickTag«, ki mora biti najvišja plast.
  • Za posamezen oglas lahko uporabite največ dve plasti »clickTag«.
  • Oglasi morajo podpirati Googlovo sledenje klikom. Kjer je to podprto, morajo biti vsi dogodki v zvezi s kliki posredovani Googlu.
 • Za ovojnice VAST:
  • Dovoljeni sta največ 2 (dve) preusmeritvi ovojnice VAST do elementa VAST na istem mestu.
  • Podprti dogodki sledenja (ovojnica lahko vključuje več kot eno vozlišče za posamezen dogodek):
   • začetek
   • prva četrtina
   • sredina
   • tretja četrtina
   • dokončano
   • izklop zvoka
   • vklop zvoka
   • zaustavitev
   • nadaljevanje
 • Za oglase VAST, skladne s SSL:
  • Prodajalec mora pridobiti poseben certifikat za prikazovanje oglasov VAST v izdajateljskem oglasnem prostoru, skladnem s SSL.
  • Vsi odzivi oglasov morajo biti v skladu s standardom SSL (HTTPS). Vsi vključeni strežniki morajo imeti vse certifikate SSL.
  • Zaželeno je, da oznaka VAST samodejno zazna, da jo zahteva protokol HTTP/HTTPS, in po potrebi samodejno prilagodi URI-je in spremne pasice, da postanejo skladni s SSL. Sicer ima Google makro za protokol, ki ga lahko vključimo v oznako VAST, da se predpone »http« po potrebi samodejno posodobijo v »https«.
  • Ponudnik/kupec Ad Exchange mora zagotoviti, da so tudi vsi URI-ji znotraj XML-ja strežnika VAST (na primer , in druga vozlišča), ki jih ne prikazuje prvotni ponudnik VAST, od ponudnikov, ki jih je odobril Google za prikazovanje/sledenje oglasov, skladnih s SSL-jem.
  • Tako spremna pasica kot tudi vsi klici četrtih oseb v druge tehnologije znotraj spremne oglasne pasice morajo biti od ponudnikov, ki so skladni s SSL-jem in imajo Googlov certifikat.
  • Kupci Ad Exchange morajo prek uporabniškega vmesnika RTB ali Ad Exchange navesti, da je oglas skladen s SSL. Če naj bi bil oglas skladen s SSL, vendar ustvarja kakršne koli odzive, ki niso skladni s SSL, ga bomo zavrnili.
 • VPAID bo na voljo v oglasnem prostoru storitve Ad Exchange, ki ne uporablja Google Prikaznega omrežja, in mora upoštevati naslednje pravilnike:
  • Virov v živo ali vsebine, ki jo ustvarijo uporabniki, ne sprejemamo.
  • Prekrivnih oglasov in drugih nelinearnih oblik trenutno ne sprejemamo.
  • Vse oznake VPAID morajo biti skladne s trenutnimi pravilniki za Ad Exchange VAST različice 2.0 in 3.0.
Splošna navodila in uredniški pravilniki

Kupci v storitvi Google Ad Manager morajo upoštevati iste pravilnike, kot so opisani v razdelku Splošna navodila in uredniški pravilniki.

Pojavna okna

Kupci v storitvi Google Ad Manager morajo upoštevati iste pravilnike, kot so opisani v razdelku Pojavna okna za program Google Ads.

Zvočni učinki

Kupci v storitvi Google Ad Manager morajo upoštevati iste pravilnike, kot so opisani v razdelku Zvočni učinki za program Google Ads.

Osebno določljivi podatki

Kupci v storitvi Google Ad Manager morajo upoštevati iste pravilnike, kot so opisani v razdelku Osebno določljivi podatki za program Google Ads.

Raziskave

Raziskovalne študije v zvezi z oglaševalsko akcijo lahko uporabite le z Googlovo odobritvijo. Če Google to izrecno potrdi, nekatere zgornje omejitve glede prikazovanja oglasov prek neodvisnih podjetij za te raziskovalne študije morda ne veljajo. Oznak za raziskave ne morete uporabiti v oglaševalskih akcijah v aplikacijah.

Vse raziskave je treba izvajati v skladu s spodnjimi navodili:

 • Z raziskavo lahko merite zgolj podatke o učinkovitosti vzajemno dogovorjenih umestitev za prikazovanje oglasov, ki ste jih kupili pri Googlu. Za sledenje uporabnikovi izpostavljenosti oglasu lahko uporabite samo spletni svetilnik ali drug mehanizem za sledenje. V Google Prikaznem omrežju ne smete prek storitve Google Ad Manager prikazovati nobenih raziskav ali povabil k raziskavam. Pri prikazovanju oznak neodvisnih ponudnikov, ki prikazujejo raziskave ali povabila k raziskavam, morate ustreznega ponudnika raziskav izbrati v spustnem meniju »Tehnologija oglasov« v uporabniškem vmesniku. Tako se bodo raziskave in povabila k raziskavam lahko prikazovala v drugem oglasnem prostoru Google Ad Manager, v Googlovem prikaznem omrežju pa ne.
 • Google mora pred morebitnim takim razkritjem pisno odobriti javno razkritje kakršnih koli podatkov, povezanih z oglaševalsko akcijo, in zbiranje ali združevanje podatkov iz več oglaševalskih akcij, povezanih z Googlom.
 • Raziskavo lahko izvaja le neodvisni ponudnik raziskav, ki je naveden na Googlovem seznamu potrjenih ponudnikov.
 • Zagotoviti morate, da so vsi rezultati ankete in povezani podatki strogo zaupni, da ne spodbujate zbiranja osebno določljivih podatkov oziroma da teh podatkov ne zbirate, razen če je to potrebno zaradi dodeljevanja nagrad udeležencem ankete. Vse osebno določljive podatke lahko uporabljate izključno za posredovanje ustreznih nagrad. Po posredovanju ustreznih nagrad morate take podatke takoj uničiti.
 • Če ste ponudnik storitev z meritvijo ciljne skupine ali potrditve, kot to določa Google, je vaša storitev morala uspešno prestati uradni nadzor tretje osebe, kar morate po potrebi znati tudi dokazati. Vse podatke, ki jih zberete, lahko uporabite samo za poročanje o oglaševalski akciji oglaševalca. Zbiranje informacij na ravni spletnega mesta (domena/URL) v povezavi s piškotkom ni dovoljeno. Ne smete prodajati ali omogočiti prodaje kakršnih koli informacij, ki jih zberete prek svoje storitve. Razkrivanje podatkov drugim ali njihovo združevanje zunaj oglaševalske akcije, za katero pripravljate poročila, ni dovoljena. OPOMBA: storitve za preverjanje ne smejo nameščati piškotkov.
 • Ponudnike storitev z meritvijo ciljne skupine ali potrditve je mogoče uporabiti samo za raziskave in analize. Tehnologij, ki preprečujejo ali vplivajo na prikazovanje oglasa (vključno s storitvami blokiranja oglasov, a brez omejitve na te storitve), ne smete uporabiti. Certifikat teh ponudnikov storitev določa le, da Google strankam v svojem omrežju dovoljuje njihovo uporabo. Kljub temu pa Google ne potrjuje točnosti podatkov in analiz v poročilih ponudnikov storitev v našem programu, vključno s ponudniki storitev z meritvijo ciljne skupine ali potrditve, vendar ne omejeno nanje. Google ne ponuja dobropisa za kakršna koli odstopanja med Googlovimi poročili in poročili neodvisnih podjetij ali za kakršne koli težave, na katere opozarjajo te storitve.
Ikona možnosti spletnega oglaševanja na podlagi vedenja

Če želite za oglase, ciljane na podlagi vedenja, prikazovati ikono možnosti oglaševanja neodvisnega podjetja, morate izpolnjevati naslednje zahteve:

 • Če se odločite uporabiti ikono možnosti oglaševanja neodvisnega podjetja, je neodvisno podjetje odgovorno za izpolnjevanje zahtev, ki jih navaja samourejevalni program za spletno oglaševanje na podlagi vedenja (www.aboutads.info), ki med drugim vključuje te zahteve:
  • Za prekrivni sloj morate uporabiti uradno sliko »AdChoices« ikone možnosti oglaševanja velikosti 76 × 15. Če namesto tega uporabite sliko »i« velikosti 19 × 15, se mora sloj pri prehodu miške spremeniti v celotno sliko »AdChoices« velikosti 76 × 15.
  • Ikona mora biti prikazana v zgornjem desnem kotu oglasa.
 • Vsa obvestila o zasebnosti morajo biti prikazana znotraj okvirja oglasnih enot ali se odpreti v novem oknu brskalnika. Pojavna okna niso dovoljena.
 • Ponudniki storitev, katerim Google dovoljuje prikazovanje ikone možnosti oglaševanja, ne smejo zapisovati in/ali brati piškotkov v povezavi s katero koli funkcijo ikone.
 • Prikazujete lahko samo ikone možnosti oglaševanja neodvisnih podjetij tistih ponudnikov, ki jih je odobril Google. Oglejte si seznam odobrenih ponudnikov za Ad Manager in poiščite ponudnike, ki imajo v stolpcu »Ponudbe izdelkov« »Ikono možnosti oglaševanja«.
Je bilo to uporabno?
Kako lahko to izboljšamo?