Požiadavky na zobrazovanie reklám tretej strany

Pre uľahčenie Google poskytuje preložené verzie článkov centra pomoci, ich cieľom však nie je zmeniť obsah našich pravidiel. Oficiálna verzia, ktorú používame na presadzovanie svojich pravidiel, je anglická verzia. Ak si chcete zobraziť tento článok v inom jazyku, použite rozbaľovaciu ponuku jazykov na stránke dole.

Vzhľadom na uvedenie šetriča energie pre doplnky prehliadača Chrome v septembri 2015 by sa pri vytváraní kreatív mal namiesto formátu Flash používať formát HTML5, aby sa predišlo automatickému pozastaveniu reklám vo formáte Flash, čo má negatívny vplyv na výkonnosť a dosah. Služba Google Ads od júna 2016 neumožňuje nahrávanie kreatív vo formáte Flash. Všetky kreatívy vo formáte Flash nahrané pred júnom sa prestali zobrazovať v januári 2017.

Zobrazovanie reklám tretej strany je dostupné len pre obmedzený počet zákazníkov v závislosti od jednotlivých prípadov. Ak nie je v rámci týchto pravidiel uvedené inak, všetky kreatívy súvisiace so značkou tretej strany musia vyhovovať pravidlám pre obrázkové reklamy spoločnosti Google.

Tieto pravidlá musíte dodržiavať, ak v Obsahovej sieti Google zobrazujete reklamy alebo využívate sledovanie pixelov (signalizácie) a ak:

 • ste účastníkom v programe zobrazovania reklám tretej strany,
 • používate server tretej strany,
 • využívate služby dodávateľa prieskumu,
 • poskytujete služby servera tretej strany,
 • ste dodávateľom prieskumu.

 

Ak máte správcu účtu Google: odošlite žiadosť o implementáciu riešenia tretej strany pre svoj účet Google Ads prostredníctvom formulára žiadosti o implementáciu značiek a pixelov tretej strany

Ak nemáte správcu účtu Google:

Požiadavky na využívanie Obsahovej siete Google prostredníctvom služby Google Ads

Rozbaliť všetko   Zbaliť všetko

Technické špecifikácie služby Google Ads

Štandardné bannerové reklamy
Technické špecifikácie a kreatívy na zobrazovanie reklám tretej strany vo forme štandardných bannerov
Veľkosti jednotiek:
 • 120 × 600
 • 160 × 600
 • 200 × 200
 • 240 × 400
 • 250 × 250
 • 250 × 360
 • 300 × 250
 • 300 × 600
 • 300 × 1 050
 • 320 × 50
 • 320 × 100
 • 336 × 280
 • 468 × 60
 • 580 × 400
 • 728 × 90
 • 930 × 180
 • 970 × 90
 • 970 × 250
 • 980 × 120
Typy súborov:
 • Obrázok: JPG/JPEG, PNG, GIF
 • HTML5:
  • Typy obrázkových súborov:
   • GIF
   • JPG/JPEG
   • PNG
   • SVG
  • Typy videosúborov:
   • MP4 (povinný)
   • WebM
   • Ogg
  • Iné typy súborov:
   • CSS
   • JS

Načítanie:

 • Veľkosť pri prvotnom načítaní:
  • Na dosiahnutie čo najrýchlejšieho času pri prvotnom načítaní sa odporúča veľkosť najviac 150 kilobajtov (kB).
  • V záujme optimálneho používateľského dojmu odporúčame pri prvotnom načítaní vykonať kompresiu a použiť iba nevyhnutne vyžadované prvky.
  • Celková veľkosť obsahu pri načítaní neiniciovanom používateľom*: maximálne 2,2 MB.
  • * Celková veľkosť obsahu pri načítaní neiniciovanom používateľom zahŕňa prvotné a následné alebo ohľaduplné načítania.
 • Veľkosť obsahu pri načítaní iniciovanom používateľom:
  • Až do 10 MB na interakciu.
  • Na dosiahnutie optimálnej výkonnosti sa odporúča pri načítaní maximálna veľkosť 2,2 MB.
 • V záujme optimálneho dojmu používateľa reklamy zobrazované treťou stranou nesmú využívať viac ako 40 % kapacity procesora (CPU) počítača používateľa. Bežnými príčinami nadmerného využívania procesora sú nepretržitá animácia, náročné animované sekvencie a animácie presahujúce limit 30 sekúnd. Ak je to relevantné, pomocou funkcie Správca úloh v systéme Windows môžete skontrolovať súlad s týmto pravidlom.

Dĺžka animácie:

 • Maximálna dĺžka prehrávania spúšťaného hostiteľom je 30 sekúnd.
 • Maximálna dĺžka prehrávania spúšťaného používateľom (požaduje sa kliknutie) je 4 minúty.

Kreatívy

 • Kreatívy sa nesmú rozbaľovať za okraje reklamnej jednotky.
 • Žiadna kreatíva nesmie obsahovať aplikácie, medzi ktoré patria okrem iného aj prvky ActiveX, vírusy, ukončovacie dialógové okná, spyware a malvér.
 • Kódovanie kreatív nesmie využívať skriptovanie naprieč doménami a nemôže nastavovať súbory cookie v neschválených doménach.
 • Všetky kreatívy sa musia otvárať v nových oknách. Cieľové okno webovej adresy prekliknutia je potrebné nastaviť na hodnotu „_blank“, aby sa prekliknutie otváralo v novom okne. Cieľový výrok nenechávajte nedeklarovaný.
 • Všetok zvuk a každá animácia (vrátane videa) sa musí zastaviť po kliknutí na ikonu ukončenia.
 • Vo všetkých reklamách s čiastočne čiernym, bielym alebo priehľadným pozadím musíte pridať viditeľné orámovanie, ktoré farebne kontrastuje s prevládajúcou farbou pozadia kreatívy (t. j. nepoužívať orámovanie čiernou, ak je pozadie čiastočne čierne, alebo nepoužívať orámovanie bielou, ak je pozadie čiastočne biele).
 • Musíte poskytnúť predvolený obrázok.

Kreatívy vo formáte HTML5:

 • Požiadavky na súbory
  • Zobrazovanie obsahu vo formáte Flash a záložnej reklamy vo formáte Flash (súbory typu SWF a FLV) nie je v rámci rovnakej reklamy vo formáte HTML5 povolené.
 • Reklamy vo formáte HTML5 musia zahŕňať: 
  • <!DOCTYPE html> a značky <html>, <head> a <body>.
  • Rozmery reklamy sa musia zhodovať s rozmermi umiestnenia, aby sa zabránilo deformáciám. Pridajte značku veľkosti reklamy <meta> v značke <head>.
  • Ak vaša reklama vo formáte HTML5 zahŕňa videoobsah, v rámci zaistenia kompatibility so všetkými najpoužívanejšími prehliadačmi musíte poskytnúť videoprvky vo formáte MP4 aj vo formáte WebM alebo Ogg.
 • Multimédiá a iné funkcie
  • Správne fungovanie funkcií, ktorých príklady uvádzame ďalej, v rôznych zariadeniach musí kompletne otestovať a vopred schváliť tím gTech. Všetky reklamné prvky, ktoré nie sú v súlade so špecifikáciami v týchto pravidlách, budú vrátené na prepracovanie, čo môže viesť k oneskoreniu kampane.

   • Rozbaliteľné reklamné jednotky
   • Video v banneri
   • Prieskum vrátane prieskumov alebo pozvánok v banneroch
   • Geolokácia
   • Formuláre
   • Interakcie typu presunutie, prejdenie myšou, prípadne umiestnenie kurzora myši
   • 3D premeny
Reklamy v mobilných aplikáciách

Kreatívy

 • V sieti aplikácií AdMob sa môžu používať značky obrázkov štandardného formátu, prvky iframe a značky JavaScript.
 • Nezabúdajte, že o tom, ktorá kreatíva sa má zobraziť, rozhodne reklamný server tretej strany. Ak teda značka obsahuje nepodporovaný typ súboru (napríklad SWF), reklamný server zobrazí záložnú alebo predvolenú kreatívu. Podobne by mali inzerenti vedieť, že ak kreatívy zobrazované treťou stranou obsahujú ďalšie funkcie, napríklad súbory cookie, ich efektivita v prostredí mobilnej aplikácie môže klesnúť.
 • Jediný inventár, ktorý je k dispozícii pre rozbaliteľné reklamy v mobilnej aplikácii, sú intersticiálne reklamy (v súčasnosti nie sú dostupné na zobrazovanie treťou stranou).
Reklamné jednotky v súlade s protokolom SSL

Reklamné jednotky v súlade s protokolom SSL akceptujeme v Obsahovej sieti Google podľa nasledujúcich pravidiel.Požadujeme, aby všetky reklamy a sledovacie pixely zacieľujúce na inventár SSL (vrátane služby YouTube) boli v súlade s protokolom SSL.

Pravidlá týkajúce sa reklám v súlade s protokolom SSL

 • Všetky reklamné odpovede musia byť kompatibilné s protokolom SSL (HTTPS). V prípade všetkých zúčastnených serverov sa vyžaduje úplná certifikácia protokolu SSL.
 • Je lepšie, ak reklamná značka dokáže automaticky zistiť, že ju požaduje protokol HTTP alebo HTTPS, a v prípade potreby automaticky upraví všetky odozvy tak, aby boli v súlade s protokolom SSL. V opačnom prípade používa systém Google makro protokolu, ktoré môžeme vložiť do ľubovoľného identifikátora URI alebo značky reklamy s cieľom automaticky aktualizovať protokol http na https, ak je to potrebné.
 • Všetky volania štvrtých strán týkajúce sa ďalších technológií v rámci reklamnej jednotky musia takisto pochádzať od dodávateľov v súlade s protokolom SSL, ktorých certifikovala spoločnosť Google.
 • O odoslaní reklamy v súlade s protokolom SSL informujte zástupcu pre účet Google. Upozorňujeme, že ak určitú reklamu deklarujete ako reklamu, ktorá je v súlade s protokolom SSL, no generuje akékoľvek odozvy, ktoré nie sú v súlade s týmto protokolom, zamietneme ju.
 • Ak chce dodávateľ zobrazovať reklamy v inventári vlastníka v súlade s protokolom SSL, musí získať špecifickú certifikáciu. Schválení dodávatelia reklám v súlade s protokolom SSL sú uvedení v zozname dodávateľov.
Sledovanie treťou stranou

Ak v Obsahovej sieti Google používate sledovanie treťou stranou vrátane pixelov (signalizácia), musíte dodržiavať tieto pravidlá. Vzťahujú sa na vás aj pravidlá v sekcii Reklamné jednotky v súlade s protokolom SSL.

Formát

V prípade sledovacích reklamných jednotiek zobrazovaných webovými stránkami tretej strany podporujeme iba pixely typu 1 × 1. Jazyk JavaScript nie je povolený.

Prvky na sledovanie kliknutí podporujeme v prípade kliknutí sledovaných treťou stranou na vybrané reklamné jednotky zobrazované webovými stránkami. Ich úplný zoznam nájdete v sekcii Formáty reklamy.

Certifikovaní dodávatelia

V prípade certifikovaných dodávateľov Google Ads podporuje sledovanie treťou stranou v Obsahovej sieti Google. V sekcii Zoznam dodávateľov nájdete zoznam certifikovaných dodávateľov pre svoj región. Kupujúci môžu využiť len služby dodávateľa technológií schváleného spoločnosťou Google, ktorý sa musí deklarovať podľa pokynov spoločnosti Google.

Dodávatelia poskytujúci služby sledovania kliknutí nemusia byť certifikovaní.

Volania štvrtej strany a viaceré dodávateľské služby sledovania

V prípade obsahových reklamných jednotiek zobrazovaných webovými stránkami cez službu Google Ads nepodporujeme v rámci jednej udalosti viacero pixelov na sledovanie zobrazení. Pre jednotky videoreklám zobrazovaných webovými stránkami však klienti môžu odoslať až tri pixely v rámci jednej udalosti (napr. tri na sledovanie zobrazení, tri na sledovanie zhliadnutí a tri na sledovanie preskočení). Ak chcú klienti použiť viac pixelov, ako je uvedený počet, môžu vzájomne prepojiť viacero dodávateľských služieb sledovania alebo volaní štvrtej strany do jednej položky. Musí ísť o štandardný formát 1 × 1 pixel, ktorý po uskutočnení zobrazenia spúšťa simultánne volania pre jednotlivých dodávateľov. Za podmienené spájanie značiek alebo vzájomné prepájanie pixelov zodpovedá klient alebo agentúra. Maximálny povolený počet volaní štvrtej strany v rámci značky tretej strany sa líši v závislosti od typu použitého dodávateľa (1 dodávateľ certifikovaného reklamného servera alebo dodávateľ multimédií, 3 prieskumné produkty a 1 ikona možnosti online inzercie na základe správania).

Formáty reklamy

Pixely tretej strany podporujeme v prípade nasledujúcich formátov reklamy. Niektoré formáty reklamy umožňujú sledovanie viacerých udalostí. Obsahové jednotky zobrazované webovými stránkami však možno prepojiť iba s jedným pixelom, zatiaľ čo jednotky videoreklám možno prepojiť až s tromi pixelmi v rámci jednej udalosti.

Formát reklamy Povolené pixely Povolené prvky na sledovanie kliknutí
Obsahové reklamy (vrátane rýchlych reklám lightbox) Áno – jeden pixel na sledovanie zobrazení Áno
Responzívne reklamy v OSG Áno – jeden pixel na sledovanie zobrazení Áno

Reklamy TrueView in‑stream

preskočiteľné

Áno – až tri pixely na sledovanie zobrazení, tri na sledovanie zhliadnutí a tri na sledovanie preskočení Áno

Reklamy TrueView in‑stream

nepreskočiteľné

Áno – tri pixely na sledovanie zobrazení Áno
Mikrospoty Áno – tri pixely na sledovanie zobrazení Áno
Reklamy out-stream Áno – tri pixely na sledovanie zobrazení Áno
Videoreklamy in‐feed Nie Nie
Textové reklamy Nie Áno
Reklamy discovery Nie Nie
Reklamy v Gmaile Nie Áno

Sprievodné bannery

V prípade videoreklám z aukcie nepodporujeme osobitné sledovanie sprievodných bannerov. Videá a ich sprievodné bannery budú zdieľať tie isté sledovacie prvky.

Požiadavky pravidiel týkajúcich sa využívania Obsahovej siete Google prostredníctvom služby Google Ads

Všeobecné pokyny a publikačné pravidlá

Spoločnosť Google si vyhradzuje právo odstrániť všetky reklamy, ktoré považuje za dotieravé alebo nevhodné. Ak chcete získať ďalšie informácie, prečítajte si naše pravidlá inzercie.

Reklamy musia:

Reklamy nesmú:

 • obsahovať falošné hypertextové odkazy;
 • byť podobné dialógovým oknám systémov Windows, Unix alebo Mac;
 • predstierať falošnú interaktivitu;
 • mať sexuálny obsah;
 • obsahovať zvukovú stopu (výnimku predstavujú multimediálne reklamy spúšťané používateľom);
 • spúšťať sťahovanie súborov;
 • byť dotieravé;
 • inzerovať konkurenčný obsah;
 • mať zavádzajúci obsah.
Zobrazovanie reklám tretej strany
 • Súbory cookie a zacielenie: Súbory cookie môžete použiť na vytváranie prehľadov a na výber kreatív, ak údaje, ktoré používate, boli zhromaždené v súlade s odvetvovými štandardmi:
  • etický kódex samoregulácie pre inzerciu online na základe správania skupiny NAI (NAI Self-Regulatory Code of Conduct for Online Behavioral Advertising) – www.networkadvertising.org,
  • osvedčené postupy asociácie IAB UK pre inzerciu online na základe správania (IAB UK Good Practice Principles for Online Behavioral Advertising) – www.youronlinechoices.com.

  V prípade konfliktu medzi pravidlami organizácií NAI a IAB UK sa uplatňujú pravidlá, ktoré sú prísnejšie. Spoločnosť Google na základe vlastného uváženia posúdi, či postupujete v súlade s týmito štandardmi.

  Najmä pre proces certifikácie je potrebné, aby ste spĺňali nasledujúce predpoklady:

  • Vaše webové stránky musia obsahovať pravidlá ochrany súkromia.
  • Webové stránky musia obsahovať výrazne označený odkaz na zrušenie súhlasu s pravidlami ochrany súkromia.
  • Pri tvorbe segmentov nemožno použiť žiadne informácie umožňujúce identifikáciu osôb (ani informácie umožňujúce identifikáciu osôb súvisiace s mobilným telefónnym zariadením používateľa).
  • Webové stránky nesmú obsahovať žiadne citlivé segmenty ani segmenty zacielené na deti mladšie ako 13 rokov.
  • Proces zhromažďovania údajov o správaní nesmie zahŕňať prehľadávanie paketov.

  Nesmiete používať technológie lokálne zdieľaných objektov (LSO), ktoré okrem iného zahŕňajú súbory cookie vo formáte Flash, pomocné objekty prehliadača alebo prvky localStorage vo formáte HTML5, ani digitálne odtlačky zariadenia na účely inzercie na základe správania, zobrazovania reklám, tvorby prehľadov alebo inzercie na viacerých webových stránkach.

 • Zhromažďovanie údajov: Môžete použiť súbor cookie, webovú signalizáciu alebo iný mechanizmus sledovania na zhromažďovanie anonymných údajov o návštevnosti na účely tvorby prehľadov o súhrnnom dosahu, frekvencii a konverziách za predpokladu, že na tento účel využívate služby certifikovaného dodávateľa tretej strany. Zhromažďovanie údajov na úrovni zobrazení prostredníctvom súborov cookie alebo iných mechanizmov na účely následného opätovného zacielenia, kategorizácie podľa kategórií záujmov alebo distribúcie offline pre iné strany v súvislosti s inventárom Obsahovej siete Google je zakázané. (Toto obmedzenie sa nevzťahuje na údaje na úrovni zhliadnutia, kliknutia alebo konverzie.) Súbory cookie, webové signalizácie ani iné mechanizmy sledovania nemôžete bez vedomého a výslovného súhlasu používateľa priraďovať k informáciám umožňujúcim identifikáciu osôb bez ohľadu na ich účel. Nesmiete ich priraďovať ani k presnej polohe používateľa na účely zacielenia na základe správania (v tomto dokumente sa informácie umožňujúce identifikáciu osôb a presná poloha používateľa nevzťahujú na adresy IP). Nesmiete nastaviť súbor cookie, prípadne pozmeniť alebo odstrániť nastavený súbor cookie na žiadnej doméne, ktorú vlastní alebo prevádzkuje spoločnosť Google, čo sa okrem iného vzťahuje aj na doménu služby DoubleClick, ani v tomto smere komukoľvek pomáhať alebo k týmto činnostiam vedome dávať povolenie. Používateľom sa musia zobraziť zreteľne viditeľné pravidlá ochrany súkromia s možnosťou trvale deaktivovať ľubovoľný súbor cookie, webovú signalizáciu alebo iný mechanizmus sledovania, ktorý ste nastavili na účely zhromažďovania údajov.

 • Volania štvrtej strany: Všetky reklamy môžu zahŕňať iba prvky sledovania od certifikovaných serverov alebo dodávateľov prieskumu tretej strany, ktorých už schválila spoločnosť Google. Okrem prvkov sledovania, ktoré sú priradené k certifikovaným serverom alebo k dodávateľom prieskumu tretej strany s výslovným oprávnením od spoločnosti Google, volaní knižníc kódov hostených a schválených spoločnosťou Google, volaní knižnice jQuery do úložiska spoločnosti Google alebo Amazon a volaní knižnice jQuery výlučne na účely vykreslenia kreatívy nie sú povolené žiadne volania štvrtej strany. Vyžadujeme použitie metódy AJAX post() – metóda AJAX get() nie je povolená. Ďalšie informácie nájdete v pokynoch na splnenie pravidiel súvisiacich s identifikovaním používateľov.  Všetky značky môžu byť priradené iba k jednému inzerentovi. Jedna značka nemôže predstavovať viacerých inzerentov. Maximálny povolený počet volaní štvrtej strany v rámci značky tretej strany sa líši v závislosti od typu použitého dodávateľa (jeden certifikovaný reklamný server alebo dodávateľ multimédií, tri prieskumné produkty a jedna ikona možnosti inzercie online na základe správania).

 • Schvaľovanie kreatív: Všetky kreatívy a značky, ktoré volajú server tretej strany alebo dodávateľa prieskumu, musia byť kompletne otestované a vopred schválené oddelením pre reklamné aktivity spoločnosti Google najmenej 72 hodín pred dátumom začatia kampane.

 • Úpravy kreatív: Nahradenie alebo upravovanie kreatív prostredníctvom dodávateľa tretej strany bez predchádzajúceho schválenia nie je povolené. Všetky kreatívy musí vopred schváliť oddelenie pre reklamné aktivity spoločnosti Google. Všetky reklamy s dynamicky sa meniacim obsahom musí najprv posúdiť a vopred schváliť oddelenie pre reklamné aktivity spoločnosti Google. Spoločnosť Google ich však podľa vlastného úsudku nemusí ďalej posudzovať a schvaľovať.

 • Oneskorenia v dôsledku revízií: Každý reklamný prvok, ktorý nevyhovuje špecifikáciám uvedeným v týchto pravidlách, sa vráti na revíziu, čo môže spôsobiť oneskorenie kampane.

 • Výkonnosť značiek: Značky sa musia zobrazovať stále. Ak určitá značka nezodpovedá našim štandardom výkonnosti alebo spoľahlivosti, vyhradzujeme si právo pozastaviť alebo zastaviť príslušnú kampaň.

 • Odosielanie značiek: Všetky značky sa musia odosielať v textovej prílohe správy, nie v texte správy.

 • Tvorba prehľadov: Prehľady návštevnosti alebo zobrazení, ktoré poskytuje spoločnosť Google, budú predstavovať prehľady záznamov medzi spoločnosťou Google a inzerujúcim partnerom. Prehľady, ktoré inzerujúcemu partnerovi poskytne tretia strana, nebudú mať žiaden vplyv na práva ani povinnosti spoločnosti Google a inzerujúceho partnera.

 • Údaje z kontextových makier: Údaje z kontextových makier môžete využívať výlučne na účely zobrazení súvisiacich s týmito údajmi, ak nemáte písomné povolenie od spoločnosti Google na ich využívanie aj na iné účely. Údaje z kontextových makier nemôžete využívať na iných miestach ani v žiadnom inom čase.

 • Značkovanie na úrovni webových stránok: Ak používate funkciu zacielenia na umiestnenie od spoločnosti Google, musíte agregovať minimálne štyri jedinečné webové vlastníctva s primeranou distribúciou zobrazovania v rámci vlastníctiev s každou reklamnou značkou. K individuálnym webovým stránkam nemôžete priraďovať súbory cookie na úrovni zobrazení, webové signalizácie ani iné mechanizmy sledovania.
 • Prvky značky a publicita: Nesmiete sa verejne zmieňovať o svojej účasti v tomto programe ani o súlade s ním. Takisto nesmiete informovať o žiadnom vzťahu medzi vami a spoločnosťou Google bez predchádzajúceho písomného súhlasu spoločnosti Google.
 • Automatické značkovanie služby Google Analytics: Funkcia automatického značkovania služby Google Analytics v súčasnosti nie je kompatibilná s reklamami tretích strán. Ak sa spoliehate na automatické značkovanie, odporúčame vám používať oddelené účty pre reklamy tretích strán a pre reklamy služby Google Ads. Pri povolení alebo zakázaní automatického značkovania postupujte podľa týchto pokynov.
 • Pravidlá:
  • Pri vytváraní reklám nesmiete používať skriptovanie naprieč doménami ani nastavovať súbory cookie v neschválených doménach.
  • Reklamy musia podporovať sledovanie kliknutí spoločnosti Google. Všetky udalosti kliknutia musia byť odoslané do spoločnosti Google z miest, kde je toto sledovanie podporované.
  • Hlavičky http webovej adresy sledovania kliknutí spoločnosti Google musia byť odoslané z prehliadača návštevníka. Na webovú adresu sledovania kliknutí spoločnosti Google sa musí odosielať požiadavka HTTP zo strany klienta, nie požiadavka zo strany servera.
Kontextové okná

Kontextové okno:

 • je okno, ktoré sa otvára popri pôvodnom okne,
 • zahŕňa aj kontextové okná, ktoré sa zobrazujú pod aktívnym oknom, časované alebo prerušované kontextové okná, simulované upozornenia systému a stránky, ktoré automaticky začnú proces sťahovania,
 • je zakázané bez ohľadu na obsah.
Zvukové efekty

Požiadavky na zvukovú stopu:

 • efekty sa môžu prehrávať iba po spustení používateľom prostredníctvom kliknutia, reklamy nemôžu prehrávať zvuky automaticky,
 • nastavenia pre prehrávanie zvukov musia byť predvolene nastavené ako vypnuté,
 • používatelia musia mať možnosť stlmiť všetky zvuky v reklame,
 • hlasitosť zvuku nesmie byť kódovaná na hodnotu vyššiu ako –12 dB.
Osobné identifikačné údaje

Reklamy nesmú priamo zachytávať žiadne osobné identifikačné údaje používateľov. Medzi osobné informácie patria okrem iných aj e-mailové adresy, telefónne čísla a čísla kreditných kariet. Prostredníctvom reklamy nie je povolené zhromažďovať žiadne citlivé informácie.

Súbory cookie, prvky web beacon ani iné mechanizmy sledovania nemôžete bez vedomého a výslovného súhlasu používateľa priraďovať k osobným identifikačným údajom bez ohľadu na ich účel a nesmiete ich priraďovať ani k presnej polohe používateľa na účely zacielenia na základe správania (v tomto dokumente sa osobné identifikačné údaje a presná poloha používateľa nevzťahujú na adresy IP).

Prieskum

Ak máte od spoločnosti Google autorizáciu, môžete v súvislosti s reklamnou kampaňou implementovať prieskumné štúdie. V prípade, že to spoločnosť Google výslovne schváli, na tieto prieskumné štúdie sa nemusia vzťahovať niektoré z vyššie uvedených obmedzení zobrazovania reklamy tretej strany.

Všetky prieskumy sa musia vykonávať nasledujúcim spôsobom:

 • Prieskumy môžete vykonávať iba na účely merania efektivity vzájomne odsúhlasených umiestnení na zobrazenie reklamy, ktoré ste zakúpili prostredníctvom spoločnosti Google.
 • Spoločnosť Google musí písomne schváliť verejné sprístupnenie ľubovoľných informácií špecifických pre určité kampane a kompiláciu alebo zhromažďovanie údajov z viacerých kampaní, ktoré možno pripísať spoločnosti Google, a to pred každým sprístupnením informácií tohto typu.
 • Prieskum môže vykonávať iba poskytovateľ prieskumu tretej strany, ktorý je uvedený v zozname schválených poskytovateľov spoločnosti Google.
 • V rámci jednej značky reklamy sú povolené maximálne 3 prieskumné produkty (analýza a sledovanie výkonnosti, štúdie typu Vplyv na značku, overovacie služby atď.). Dokonca aj platená štúdia spoločnosti Google by sa mala započítavať do tohto maxima 3 produktov.
 • Všetky metodológie a nástroje na prieskum (vrátane náboru, stimulov, obsahu zahŕňajúceho prosby alebo pozvánky, obsahu dotazníkov, zhromažďovania údajov a vzhľadu prieskumu) budú podliehať predchádzajúcemu schváleniu spoločnosťou Google.
 • V súvislosti so štúdiami týkajúcimi sa značiek si prečítajte tieto pokyny pre obsah prieskumu.
 • Zodpovedáte za to, že so všetkými výsledkami prieskumu a súvisiacimi údajmi sa bude zaobchádzať ako s prísne dôvernými údajmi a že sa nebudú požadovať ani zbierať údaje umožňujúce identifikáciu osôb s výnimkou prípadov, keď je to potrebné na poskytnutie stimulov účastníkom prieskumu. Všetky údaje umožňujúce identifikáciu osôb sa môžu používať iba na poskytovanie relevantných stimulov a po poskytnutí relevantných stimulov musia byť tieto údaje okamžite zničené.
 • Ak ste poskytovateľom služieb overenia alebo metrík o publiku podľa klasifikácie spoločnosti Google, musíte vedieť preukázať, že vaše služby prešli formálnym auditom tretej strany. Všetky údaje, ktoré zozbierate, musia byť použité výlučne na účely prehľadov v súvislosti s kampaňou inzerenta. V súvislosti so súbormi cookie nesmiete zbierať informácie na úrovni webových stránok (doména, webová adresa). Informácie, ktoré zozbierate prostredníctvom svojich služieb, nesmiete predávať ani sprístupňovať na predaj ďalším osobám. Nesmiete zdieľať ani zhromažďovať iné údaje ako údaje o kampani inzerenta, ktorému poskytujete prehľady. Poznámka: Overovacie služby nesmú pridávať súbory cookie.
 • Služby poskytovateľov overenia a metrík o publiku môžete využiť len na účely prieskumu a analýzy. Nesmiete použiť žiadnu technológiu, ktorá ovplyvňuje zobrazovanie reklamy alebo mu zabraňuje, čo okrem iného zahŕňa aj také služby, ako je blokovanie reklám. Certifikácia týchto dodávateľov znamená len to, že spoločnosť Google povoľuje klientom využitie ich služieb v našej sieti. Spoločnosť Google však nepotvrdzuje presnosť údajov a analýz získaných od akýchkoľvek dodávateľov prieskumov v našom programe, okrem iných napríklad aj poskytovateľov overenia a metrík o publiku. Spoločnosť Google neposkytuje kredity v dôsledku nezrovnalostí medzi našimi prehľadmi a prehľadmi tretej strany ani v dôsledku žiadnych problémov zistených týmito typmi služieb.
Ikona možnosti inzercie online na základe správania

Ak si želáte zobrazovať ikonu možnosti inzercie tretej strany v prípade reklám online zacielených na základe správania, musíte splniť nasledujúce požiadavky:

 • V prípade reklám zobrazovaných v Obsahovej sieti Google sa väčšine vlastníkov v súlade s odvetvovými štandardmi zobrazí v pravom hornom rohu reklamnej jednotky ikona možnosti inzercie spoločnosti Google (Vaša voľba).
 • Ak sa rozhodnete používať ikonu možnosti inzercie tretej strany a prekryjete ňou ikonu možnosti inzercie spoločnosti Google, dodávateľ tretej strany je zodpovedný za dodržiavanie požiadaviek uvedených v programe samoregulácie pre online inzerciu na základe správania (www.aboutads.info), ktorý okrem iného zahŕňa aj nasledujúce špecifikácie:
  • Vrstva musí obsahovať oficiálny obrázok ikony možnosti inzercie – Vaša voľba – s rozmermi 76 × 15 pixelov. Ak sa namiesto neho použije obrázok „i“ s rozmermi 19 × 15 pixelov, vrstva by sa mala po prejdení myšou zmeniť na úplný obrázok inzercie Vaša voľba s rozmermi 76 × 15 pixelov.
  • Ikona sa musí zobrazovať v pravom hornom rohu reklamy.
  • Hodnota Z-indexu reklamy musí byť menšia než 9 010, aby sa zabezpečilo zobrazenie ikony tretej strany a ikony spoločnosti Google nad reklamou. Ak využívate rozbaliteľnú reklamnú jednotku, hodnota Z-indexu počiatočnej nerozbalenej vrstvy kreatívy musí byť menšia ako 9 010 a hodnota Z-indexu rozbalenej vrstvy musí byť väčšia ako 1 110.
 • Ak ikona možnosti inzercie tretej strany prekrýva ikonu možnosti inzercie spoločnosti Google, ikona tretej strany musí zahŕňať spoločnosť Google, Inc. ako spoločnosť zodpovednú za zhromažďovanie údajov o používateľoch alebo ich využitie v rámci reklamy, pričom používateľ musí mať možnosť deaktivovať súbor cookie spoločnosti Google.
 • Akékoľvek upozornenie týkajúce sa ochrany súkromia sa musí zobraziť v rámci hraníc reklamných jednotiek, prípadne v novom okne prehliadača. Nie sú povolené žiadne kontextové okná.
 • Žiadny z dodávateľov, ktorým spoločnosť Google povoľuje zobrazovať ikonu možnosti inzercie, nesmie v súvislosti s fungovaním ikony zapisovať ani čítať súbory cookie.
 • Môžete zobrazovať len ikony možnosti inzercie tretej strany pochádzajúce od dodávateľov, ktorých schválila spoločnosť Google. Pozrite si zoznam schválených externých dodávateľov v službe Google Ads a vyhľadajte dodávateľov, ktorí zahŕňajú v stĺpci Product offerings (Poskytované produkty) funkciu Advertising option icon (Ikona možnosti inzercie).
Zoznam dodávateľov (celosvetový)

Požiadavky týkajúce sa využívania Obsahovej siete Google prostredníctvom produktu Google Ad Manager

Ak chcete spúšťať reklamy v Obsahovej sieti Google prostredníctvom služby Google Ad Manager, musíte spĺňať požiadavky uvedené nižšie.

Zobrazovanie reklám tretej strany
 • Súbory cookie a zacielenie: Súbory cookie môžete použiť na účely vytvárania prehľadov a na zacielenie reklám, ak boli údaje, ktoré používate, zhromaždené v súlade s odvetvovými štandardmi:
  • Etický kódex samoregulácie pre inzerciu online na základe správania skupiny NAI (NAI Self-Regulatory Code of Conduct for Online Behavioral Advertising) – www.networkadvertising.org
  • Osvedčené postupy asociácie IAB UK pre inzerciu online na základe správania (IAB UK Good Practice Principles for Online Behavioral Advertising) – www.youronlinechoices.com

  V prípade konfliktu medzi pravidlami organizácií NAI a IAB UK sa uplatňujú pravidlá, ktoré sú prísnejšie. Spoločnosť Google na základe vlastného uváženia posúdi, či postupujete v súlade s týmito štandardmi.

  Najmä pre proces certifikácie je potrebné, aby ste spĺňali nasledujúce predpoklady:

  • Vaša stránka musí obsahovať pravidlá ochrany osobných údajov.
  • Stránka musí obsahovať výrazne označený odkaz na zrušenie v rámci pravidiel ochrany osobných údajov.
  • Pri tvorbe segmentov nemožno použiť žiadne osobné identifikačné údaje (ani osobné údaje súvisiace s mobilným telefonickým zariadením používateľa).
  • Stránka nesmie obsahovať žiadne citlivé segmenty ani segmenty zacielené na deti mladšie ako 13 rokov.
  • Proces zhromažďovania údajov o správaní nesmie zahŕňať prehľadávanie paketov.

  Nesmiete používať technológie lokálne zdieľaných objektov (LSO), ktoré okrem iného zahŕňajú súbory cookie formátu flash, pomocné objekty prehliadača alebo prvky localStorage jazyka HTML5, ani digitálne odtlačky zariadenia na účely inzercie podľa správania, zobrazovania reklám, tvorby prehľadov alebo inzercie na viacerých lokalitách.

 • Zber údajov: môžete použiť súbor cookie, prvok web beacon alebo iný mechanizmus sledovania na zhromažďovanie anonymných údajov o návštevnosti na účely tvorby prehľadov o súhrnnom dosahu, frekvencii a konverziách za predpokladu, že na tento účel využívate služby certifikovaného dodávateľa tretej strany. Zber údajov na úrovni zobrazení prostredníctvom súborov cookie alebo iných mechanizmov na účely následného opätovného zacielenia, kategorizácie podľa kategórií záujmov alebo distribúcie offline pre iné strany v súvislosti s inventárom Obsahovej siete Google je zakázaný. (Toto obmedzenie sa nevzťahuje na údaje na úrovni kliknutia alebo konverzie.) Súbory cookie, prvky web beacon ani iné mechanizmy sledovania nemôžete bez vedomého a výslovného súhlasu používateľa priraďovať k osobným identifikačným údajom bez ohľadu na ich účel. Nesmiete ich priraďovať ani k presnej polohe používateľa na účely zacielenia na základe správania (v tomto dokumente sa osobné identifikačné údaje a presná poloha používateľa nevzťahujú na adresy IP). Žiadnej tretej strane nepomôžete ani vedome nepovolíte nastaviť súbor cookie, prípadne pozmeniť alebo odstrániť nastavený súbor cookie na žiadnej doméne, ktorú vlastní alebo prevádzkuje spoločnosť Google, čo sa okrem iného vzťahuje aj na doménu služby DoubleClick. Používateľom sa musia zobraziť zreteľne viditeľné pravidlá ochrany osobných údajov s možnosťou kedykoľvek zrušiť ľubovoľný súbor cookie, prvok web beacon alebo iný mechanizmus sledovania, ktorý ste nastavili na účely zberu údajov. Upozorňujeme, že údaje v prehľadoch tretej strany týkajúce sa dosahu a frekvencie sú na mobilnej platforme obyčajne menej presné.
 • Volania štvrtej strany: Všetky reklamy môžu zahŕňať iba prvky sledovania od certifikovaných serverov alebo dodávateľov prieskumu tretej strany, ktorých už schválila spoločnosť Google. Okrem prvkov sledovania, ktoré sú priradené k certifikovaným serverom alebo k dodávateľom prieskumu tretej strany s výslovným oprávnením od spoločnosti Google, nie sú povolené žiadne volania štvrtej strany.
 • Výkonnosť značiek: Značky sa musia zobrazovať stále. Ak určitá značka nezodpovedá našim štandardom výkonnosti alebo spoľahlivosti, vyhradzujeme si právo pozastaviť alebo zastaviť príslušnú kampaň.
 • Tvorba prehľadov: Prehľady návštevnosti alebo zobrazení, ktoré poskytuje spoločnosť Google, budú predstavovať prehľady záznamov medzi spoločnosťou Google a inzerujúcim partnerom. Prehľady, ktoré inzerujúcemu partnerovi poskytne tretia strana, nebudú mať žiaden vplyv na práva ani povinnosti spoločnosti Google a inzerujúceho partnera.
Technické špecifikácie a kreatívy

Používatelia služby Google Ad Manager kupujúci reklamný inventár zobrazovaný na webových stránkach musia dodržiavať tie isté pravidlá, ktoré sú podrobne uvedené v sekcii o službe Google Ads s názvom Technické špecifikácie a kreatívy.

Používatelia služby Google Ad Manager kupujúci reklamný inventár zobrazovaný v aplikáciách pre mobilné zariadenia (reklamy v aplikácii) musia dodržiavať nasledujúce technické špecifikácie a kreatívy:

Technické špecifikácie pre reklamy v aplikácii

Device type (Android or iOS only) Unit sizes Tag types File types Static image max file size
Smartphone 320x50
300x250
336x280
Interstitial
Image tag wrapped in anchor tag JPEG
PNG
GIF

150KB initial download

5MB total size

JavaScript tag
MRAID
HTML5
Tablet 300x250
728x90
468x60
336x280
Interstitial
Image tag wrapped in anchor tag JPEG
PNG
GIF

150KB initial download

5MB total size

JavaScript tag
MRAID
HTML5

Reklamné kreatívy v aplikácii

Reklamy v aplikácii zobrazované tretími stranami musia byť v súlade s pravidlami pre obrázkové reklamy spoločnosti Google, ako aj s nasledujúcimi pravidlami.

 • Tretie strany môžu zobrazovať iba štandardné formáty obrázkových reklám (JPEG, PNG a GIF).
 • Reklamy tretej strany nesmú obsahovať formát Flash ani jazyk JavaScript.
 • Štandardné obrázkové bannerové reklamy sa musia zobrazovať prostredníctvom štandardnej značky presmerovania, ako napríklad: <a href="..."><img src="..." /></a>
Reklamné jednotky v súlade s protokolom SSL

Reklamné jednotky v súlade s protokolom SSL akceptujeme v Obsahovej sieti Google podľa nasledujúcich pravidiel:

Pravidlá týkajúce sa reklám v súlade s protokolom SSL

 • Všetky reklamné odpovede musia byť kompatibilné s protokolom SSL (HTTPS). V prípade všetkých zúčastnených serverov sa vyžaduje úplná certifikácia protokolu SSL.
 • Je lepšie, ak reklamná značka dokáže automaticky zistiť, že ju požaduje protokol HTTP alebo HTTPS, a v prípade potreby automaticky upraví všetky odozvy tak, aby boli v súlade s protokolom SSL. V opačnom prípade používa systém Google makro protokolu, ktoré môžeme vložiť do ľubovoľného identifikátora URI alebo značky reklamy s cieľom automaticky aktualizovať protokol http na https, ak je to potrebné.
 • Všetky volania štvrtých strán týkajúce sa ďalších technológií v rámci reklamnej jednotky musia takisto pochádzať od dodávateľov v súlade s protokolom SSL, ktorých certifikovala spoločnosť Google.
 • Kupujúci v službe Ad Exchange musia pri ponúkaní cien v reálnom čase alebo prostredníctvom rozhrania UI služby Ad Exchange deklarovať, že daná reklama je v súlade s protokolom SSL. Upozorňujeme, že ak určitú reklamu deklarujete ako reklamu, ktorá je v súlade s protokolom SSL, no generuje akékoľvek odozvy, ktoré nie sú v súlade s týmto protokolom, zamietneme ju.
 • Špecifikácie reklám typu VAST v súlade s protokolom SSL nájdete v sekcii Jednotky videoreklám In-stream (v súlade so šablónou VAST).
 • Ak chce dodávateľ zobrazovať reklamy v inventári vlastníka v súlade s protokolom SSL, musí získať špecifickú certifikáciu. Schválení dodávatelia reklám v súlade s protokolom SSL sú uvedení v zozname dodávateľov.
Rozbaliteľné reklamné jednotky

Rozbaliteľné reklamné jednotky sú v Obsahovej sieti Google akceptované podľa týchto pravidiel:

Špecifikácie kreatív

 • rozbalenie kliknutím a rozbalenie prechodom kurzorom spúšťa používateľ,
 • zatvorenie: po kliknutí alebo presunutí myši mimo kreatívy,
 • maximálna veľkosť súboru: 150 kB (počiatočná), 2,2 MB (akceptovateľná),
 • na paneloch sa musí v rohu jednotky nachádzať zreteľná položka Zavrieť X s veľkosťou fontu 16 typografických bodov alebo viac.

Schválení dodávatelia

 • Studio,
 • EyeWonder,
 • Flashtalking,
 • MediaMind,
 • PointRoll,
 • Unicast,
 • Mediaplex,
 • Weborama,
 • Adform,
 • Flite,
 • Kpsule,
 • Linkstorm.

Maximálne rozmery po rozbalení

Rozmery podľa úradu Interactive Advertising Bureau Rozmery po rozbalení
468x60 468x210
728x90 728x300
300x250 600x300
160x600 400x600
120x600 420x600
Jednotky videoreklamy In‑stream (v súlade so šablónou VAST)

V službe Ad Exchange akceptujeme videoreklamy In‑stream tretej strany v súlade s nasledujúcimi pravidlami:

Technické špecifikácie

Reklama In-stream
  Typy súborov Maximálna veľkosť súboru Dĺžka videa Maximálna snímková frekvencia
Veľkosti jednotiek Video Zvuk   Maximálna Odporúčaná  
480×360 (4:3)
640×360 (16:9)
1920×800 (5:2)
Musíte zahrnúť všetky nasledujúce typy videosúborov: H.264 (video, len mp4) a WebM (video, len webm) (možno zahrnúť aj ďalšie formáty, tie sa však nesmú použiť) Preferujeme formáty MP3 alebo AAC 10 MB 60 sekúnd Menej ako 15 sekúnd
(aby bola vhodná pre väčšinu inventára vlastníkov vrátane služby YouTube)
30 sním./s
Sprievodná reklama (voliteľné, no odporúča sa)
  Typy súborov Maximálna veľkosť súboru Dĺžka animácie Maximálna snímková frekvencia
Veľkosti jednotiek Obrázok Flash   Prehrávanie spustené hostiteľom Prehrávanie spustené používateľom (prechod kurzorom alebo kliknutie)  
300×250 Statické obrázky vo formáte GIF, JPG alebo PNG SWF so zálohou vo formáte GIF alebo JPG (Flash 7 až 11.2; AS2 a AS3) 50 kB 30 sekúnd 4 minúty 24 sním./s
300×60

Kreatívy

 • Reklamy In‑stream tretej strany sa musia zobrazovať prostredníctvom lineárnej značky šablóny VAST (tzv. „pre‑fetch tag“) od dodávateľa šablóny VAST schváleného konkrétne pre Ad Exchange:
 • Značka VAST musí byť v súlade so súhrnom prvkov XML Googlu pre odozvu reklamného servera VAST.
 • Pre každú videoreklamu poskytnutú v rámci značky typu VAST je potrebné zahrnúť minimálne dva samostatné uzly – jeden pre každý videoformát (MP4 a WebM). Možno zahrnúť aj ďalšie formáty, tie sa však nepoužijú.
 • Konzistentná hodnota uzla <AdSystem>: Skontrolujte, či všetky značky typu VAST obsahujú v uzle <AdSystem> v rámci kódu VAST XML špecifickú konzistentnú hodnotu vzťahujúcu sa na vašu spoločnosť. Spoločnosť Google by napríklad vždy zahrnula do všetkých značiek typu VAST nasledujúci reťazec: <AdSystem>Google</AdSystem>.
 • Jedinečná hodnota identifikátora reklamy: Každá vygenerovaná značka typu VAST by mala obsahovať jedinečnú hodnotu atribútu identifikátora v uzle. Dve odlišné značky typu VAST by nemali mať rovnakú hodnotu identifikátora reklamy. Príklad:
  – značka typu VAST č. 1: <Ad id="3947179">
  – značka typu VAST č. 2:  <Ad id=”8741831”>
 • Upozorňujeme, že pre uzol v XML súbore VAST sú povolené iba nasledujúce typy zdrojov:
  • StaticResource: identifikátor URI pre statický súbor, ako napríklad obrázkový súbor alebo súbor SWF;
  • IFrameResource: zdroj identifikátora URI pre prvok IFrame na zobrazenie sprievodného prvku.

  Typ zdroja HTMLResource nebude naďalej podporovaný.

 • Ak má nástroj Flash SDK od spoločnosti Google zobrazovať videoreklamy z reklamného servera tretej strany, tento server musí obsahovať súbor crossdomain.xml so špecifikáciami, ktoré umožnia prístup ku všetkým konkrétnym doménam Google alebo ku všetkým doménam. Atribút secure musí byť nastavený na hodnotu „false“. Súbor crossdomain.xml musí mať tento formát:

   <cross-domain-policy>
   <!-- Umožnite prístup ku všetkým doménam
     <allow-access-from domain="*" secure="false"/>
   <!-- ALEBO umožnite prístup k doméne z príslušnej žiadosti
  </cross-domain-policy>

  Dôležité: Po pridaní domény do súboru crossdomain.xml vašej webovej stránky môžu všetky súbory Flash, ktoré sú hosťované na danej doméne, pristupovať k údajom, ktoré patria používateľom prihláseným na vašu webovú stránku. Do súborov crossdomain.xml webov, ktoré obsahujú funkciu autentifikácie (napr. používateľské profily), by ste preto vo všeobecnosti nemali pridávať hostiteľov inzertných sietí.

 • Ak má súprava HTML5 SDK od spoločnosti Google zobrazovať videoreklamy z reklamného servera tretej strany, tento server musí vo všetkých svojich odpovediach obsahovať hlavičku CORS. Hlavička CORS musí mať takýto formát:

  Access-Control-Allow-Origin: [umožnite prístup k doméne z príslušnej žiadosti]
  ALEBO Access-Control-Allow-Origin: *

  Poznámka: Reťazec Access-Control-Allow-Origin: * nie je možné používať v kombinácii s nastavením Access-Control-Allow-Credentials: true

 • V prípade sprievodných reklám nepovoľujeme zvuk.
 • Kreatívy sa nesmú rozbaľovať za okraje reklamnej jednotky.
 • V prípade všetkých reklám s čiastočne čiernym, bielym alebo priehľadným pozadím musíte pridať viditeľné orámovanie, ktoré farebne kontrastuje s farbou väčšiny pozadia kreatívy.
 • Žiadna kreatíva nesmie obsahovať aplikácie, medzi ktoré patria okrem iného aj prvky ActiveX, vírusy, ukončovacie dialógové okná, spyware a malvér.
 • Sprievodné reklamy obsahujúce prvky Flash nesmú prekročiť 50 % výkonu procesora v počítači používateľa. Medzi bežné príčiny veľkého využitia výkonu procesora patria nepretržitá animácia, séria zložitých animácií a animácia prekračujúca limit 30 sekúnd. Ak je to relevantné, pomocou funkcie Správca úloh v systéme Windows môžete skontrolovať súlad s týmto pravidlom.
 • Kódovanie kreatív nesmie zahŕňať skriptovanie medzi doménami ani nastavovať súbory cookie v neschválených doménach.
 • Všetky kreatívy sa musia otvárať v nových oknách. Cieľové okno webovej adresy prekliknutia je potrebné nastaviť na hodnotu „_blank“, aby sa prekliknutie otváralo v novom okne. Cieľový výrok nenechávajte nedeklarovaný.
 • Kreatívy typu Flash:
  • Kreatívy musia byť zostavené tak, aby využívali verzie Flash 7 až 11.2 (AS2 a AS3).
  • Musíte poskytnúť predvolený obrázok. Ak prehliadač nepodporuje verziu Flash, ktorá je použitá v kreatíve, zobrazí sa predvolený obrázok.
  • Posledná snímka animácie musí v skripte akcie zahŕňať nasledujúci kód: "stop()".
  • Je nutné, aby ste zahrnuli vrstvu clickTag. Vrstva clickTag musí byť vrstvou najvyššej úrovne.
  • V jednej kreatíve môžete použiť maximálne 2 kódy clickTag.
  • Kreatívy musia podporovať sledovanie kliknutí spoločnosti Google. Všetky udalosti kliknutia sa musia odosielať systému Google, a to všade, kde je takéto sledovanie podporované.
 • Obálky VAST:
  • Na jeden prvok VAST In-Line sú povolené maximálne dve presmerovania obálky VAST.
  • Podporované prvky TrackingEvents (obálka môže zahŕňať viacero uzlov pripadajúcich na jednu udalosť):
   • start
   • firstQuartile
   • midpoint
   • thirdQuartile
   • complete
   • mute
   • unmute
   • pause
   • resume
 • Reklamy typu VAST v súlade s protokolom SSL:
  • Ak chce dodávateľ zobrazovať reklamy typu VAST v inventári vlastníka v súlade s protokolom SSL, musí získať osobitnú certifikáciu.
  • Všetky reklamné odpovede musia byť kompatibilné s protokolom SSL (HTTPS). V prípade všetkých zúčastnených serverov sa vyžaduje úplná certifikácia protokolu SSL.
  • Je lepšie, ak značka typu VAST dokáže automaticky zistiť, že ju požaduje protokol HTTP alebo HTTPS, a v prípade potreby automaticky upraví všetky identifikátory URI a sprievodné bannery tak, aby boli v súlade s protokolom SSL. V opačnom prípade Google používa makro protokolu, ktoré môžeme vložiť do značky VAST s cieľom v prípade potreby automaticky aktualizovať protokol http na https.
  • Dodávateľ alebo kupujúci v službe Ad Exchange musí zabezpečiť, aby všetky identifikátory URI v rámci kódu VAST XML (napr. , a iné uzly) poskytnuté inou stranou, než je hlavný dodávateľ VAST, pochádzali od dodávateľov schválených Googlom na zobrazovanie alebo sledovanie reklám v súlade s protokolom SSL.
  • Banner sprievodnej reklamy, ako aj všetky volania štvrtej strany týkajúce sa ďalších technológií v rámci bannera sprievodnej reklamy, musia takisto pochádzať od dodávateľov v súlade s protokolom SSL, ktorých certifikoval Google.
  • Kupujúci v službe Ad Exchange musia pri ponúkaní cien v reálnom čase alebo prostredníctvom používateľského rozhrania služby Ad Exchange uviesť, že daná reklama je v súlade s protokolom SSL. Upozorňujeme, že ak určitú reklamu uvádzate ako reklamu, ktorá je v súlade s protokolom SSL, no generuje akékoľvek odozvy, ktoré nie sú v súlade s týmto protokolom, zamietneme ju.
 • Formát VPAID bude dostupný v inventári Ad Exchange (nie pre Obsahovú sieť Google) a musí byť v súlade s nasledujúcimi pravidlami:
  • Živé informačné kanály ani obsah vytváraný používateľmi sa neakceptuje.
  • Prekrytia a iné nelineárne formáty momentálne nie sú akceptované.
  • Všetky značky VPAID musia byť v súlade so všetkými aktuálnymi pravidlami pre šablóny Ad Exchange VAST 2.0 a 3.0.
Všeobecné pokyny a publikačné pravidlá

Kupujúci v službe Google Ad Manager musia dodržiavať tie isté pravidlá, ktoré sú podrobne uvedené v sekcii o službe Google Ads na tému Všeobecné pokyny a publikačné pravidlá.

Kontextové okná

Kupujúci v službe Google Ad Manager musia dodržiavať tie isté pravidlá, ktoré sú podrobne uvedené v sekcii o službe Google Ads na tému Kontextové okná.

Zvukové efekty

Kupujúci v službe Google Ad Manager musia dodržiavať tie isté pravidlá, ktoré sú podrobne uvedené v sekcii o službe Google Ads na tému Zvukové efekty.

Osobné identifikačné údaje

Kupujúci v službe Google Ad Manager musia dodržiavať tie isté pravidlá, ktoré sú podrobne uvedené v sekcii o službe Google Ads na tému Osobné identifikačné údaje.

Prieskum

Ak máte od spoločnosti Google autorizáciu, môžete v súvislosti s reklamnou kampaňou implementovať prieskumné štúdie. V prípade, že to spoločnosť Google výslovne schváli, na tieto prieskumné štúdie sa nemusia vzťahovať niektoré z vyššie uvedených obmedzení zobrazovania reklamy tretej strany. Prieskumné značky nemožno použiť v kampaniach s reklamami v aplikáciách.

Všetky prieskumy sa musia vykonávať nasledujúcim spôsobom:

 • Prieskumy môžete vykonávať iba na účely merania efektivity vzájomne odsúhlasených umiestnení na zobrazenie reklamy, ktoré ste zakúpili prostredníctvom spoločnosti Google. Sledovať vystavenie používateľa reklame môžete len pomocou prvku web beacon alebo iného mechanizmu sledovania. Prostredníctvom produktu Google Ad Manager nie je povolené zobrazovať v Obsahovej sieti Google žiadne prieskumy ani pozvánky do prieskumov. Pri obchodovaní so značkami tretej strany, ktoré slúžia na zobrazenie prieskumov alebo pozvánok do prieskumov, musíte z rozbaľovacej ponuky Reklamná technológia v používateľskom rozhraní vybrať vhodného dodávateľa služieb prieskumu. Umožníte tým spúšťanie prieskumu alebo pozvánok do prieskumu na inom inventári Ad Exchange, nie však v Obsahovej sieti Google.
 • Spoločnosť Google musí písomne schváliť verejné sprístupnenie ľubovoľných informácií špecifických pre určité kampane a kompiláciu alebo zhromažďovanie údajov z viacerých kampaní, ktoré možno pripísať spoločnosti Google, a to pred každým sprístupnením informácií tohto typu.
 • Prieskum môže vykonávať iba poskytovateľ prieskumu tretej strany, ktorý je uvedený v zozname schválených poskytovateľov spoločnosti Google.
 • Zodpovedáte za to, že so všetkými výsledkami prieskumu a súvisiacimi údajmi sa bude zaobchádzať ako s prísne dôvernými údajmi a že sa nebudú požadovať ani zbierať osobné identifikačné údaje s výnimkou prípadov, keď je to potrebné na poskytnutie stimulov účastníkom prieskumu. Všetky osobné identifikačné údaje sa môžu používať iba na poskytovanie relevantných stimulov a po poskytnutí relevantných stimulov musia byť tieto údaje okamžite zničené.
 • Ak ste poskytovateľom služieb verifikácie alebo metrík publika podľa klasifikácie spoločnosti Google, musíte vedieť preukázať, že vaše služby prešli formálnym auditom tretej strany. Všetky údaje, ktoré zozbierate, musia byť použité výlučne na účely prehľadov v súvislosti s kampaňou inzerenta. V súvislosti so súbormi cookie nesmiete zbierať informácie na úrovni stránky (doména, URL). Informácie, ktoré zozbierate prostredníctvom svojich služieb, nesmiete predávať ani sprístupňovať na predaj ďalším osobám. Po skončení kampane inzerenta, ktorému poskytujete prehľady, nesmiete údaje ďalej zdieľať ani zhromažďovať. POZNÁMKA: Overovacie služby nesmú pridávať súbory cookie.
 • Služby poskytovateľov verifikácie a metrík o publiku môžete využiť len na účely prieskumu a analýzy. Nesmiete použiť žiadnu technológiu, ktorá ovplyvňuje zobrazovanie reklamy alebo mu zabraňuje, čo okrem iného zahŕňa aj také služby, ako je blokovanie reklám. Certifikácia týchto dodávateľov znamená len to, že spoločnosť Google povoľuje klientom využitie ich služieb v našej sieti. Spoločnosť Google však nepotvrdzuje presnosť údajov a analýz získaných od akýchkoľvek dodávateľov prieskumov v našom programe, okrem iných napríklad aj poskytovateľov verifikácie a metrík o publiku. Spoločnosť Google neposkytuje kredity v dôsledku nezrovnalostí medzi našimi prehľadmi a prehľadmi tretej strany ani v dôsledku žiadnych problémov zistených týmito typmi služieb.
Ikona možnosti inzercie na základe online správania

Ak si želáte zobrazovať ikonu možnosti inzercie tretej strany v prípade online reklám zacielených na základe správania, musíte splniť tieto požiadavky:

 • Ak sa rozhodnete používať ikonu možnosti inzercie tretej strany a prekryjete ňou ikonu možnosti inzercie spoločnosti Google, dodávateľ tretej strany je zodpovedný za dodržiavanie požiadaviek uvedených v programe samoregulácie pre online inzerciu na základe správania (www.aboutads.info), ktorý okrem iného zahŕňa aj nasledujúce špecifikácie:
  • Vrstva musí obsahovať oficiálny obrázok ikony možnosti inzercie – Vaša voľba – s rozmermi 76×15 pixelov. Ak sa namiesto neho použije obrázok „i“ s rozmermi 19×15 pixelov, vrstva by sa mala po prejdení myšou zmeniť na úplný obrázok inzercie Vaša voľba s rozmermi 76×15 pixelov.
  • Ikona sa musí zobrazovať v pravom hornom rohu reklamy.
 • Akékoľvek upozornenie týkajúce sa ochrany osobných údajov sa musí zobraziť v rámci hraníc reklamnej jednotky, prípadne v novom okne prehliadača. Nie sú povolené žiadne kontextové okná.
 • Žiadny z dodávateľov, ktorým spoločnosť Google povoľuje zobrazovať ikonu možnosti inzercie, nesmie v súvislosti s fungovaním ikony zapisovať ani čítať súbory cookie.
 • Môžete zobrazovať len ikony možnosti inzercie tretej strany pochádzajúce od dodávateľov s ikonou možnosti inzercie, ktorých schválila spoločnosť Google. Prezrite si zoznam schválených dodávateľov v službe Ad Manager a vyhľadajte dodávateľov, pri ktorých je v stĺpci Product offerings (Možnosti produktu) uvedená možnosť Advertising option icon (Ikona možnosti inzercie).
Pomohlo vám to?
Ako ju môžeme zlepšiť?
Vyhľadávanie
Vymazať vyhľadávanie
Zavrieť vyhľadávanie
Aplikácie Googlu
Hlavná ponuka
Vyhľadávanie v Centre pomoci
true
73067
false
false