Wymagania dotyczące wyświetlania reklam firm zewnętrznych

Google udostępnia przetłumaczone wersje artykułów w Centrum pomocy dla wygody użytkowników. Nie zmieniają one jednak treści naszych zasad. Podstawę do egzekwowania zasad stanowi wersja w języku angielskim. Aby wyświetlić ten artykuł w innym języku, wybierz język z menu na dole strony.

Ze względu na wprowadzenie we wrześniu 2015 r. funkcji Oszczędzanie energii przez wtyczki w przeglądarce Chrome kreacje należy tworzyć w formacie HTML5, a nie w technologii Flash. Ma to na celu zapobieganie automatycznemu wstrzymywaniu reklam Flash, co negatywnie wpływa na ich skuteczność i zasięg. Od czerwca 2016 r. zasady programu Google Ads nie zezwalają na przesyłanie kreacji Flash. Wszystkie kreacje Flash przesłane do czerwca przestaną się wyświetlać w styczniu 2017 r.

Wyświetlanie reklam firm zewnętrznych jest dostępne tylko dla ograniczonej liczby klientów, po indywidualnym przeanalizowaniu każdego przypadku. O ile w tych zasadach nie zaznaczono inaczej, wszystkie kreacje związane z tagami firm zewnętrznych muszą być zgodne z zasadami dotyczącymi reklam graficznych Google.

Aby wyświetlać reklamy lub używać śledzenia pikseli (obrazów typu beacon) w sieci reklamowej Google, musisz przestrzegać tych zasad oraz:

 • uczestniczyć w programie wyświetlania reklam firm zewnętrznych;
 • korzystać z serwera firmy zewnętrznej;
 • korzystać z usług firmy analitycznej;
 • reprezentować serwer firmy zewnętrznej;
 • reprezentować firmę analityczną.

 

Jeśli współpracujesz z menedżerem konta Google: wypełnij formularz z prośbą o wdrożenie tagów lub pikseli firmy zewnętrznej na koncie Google Ads. 

Jeśli nie współpracujesz z menedżerem konta Google:

Wymagania dotyczące wyświetlania reklam firm zewnętrznych w sieci reklamowej Google przez Google Ads

Rozwiń wszystko   Zwiń wszystko

Specyfikacja techniczna Google Ads

Standardowe banery reklamowe
Specyfikacja techniczna obowiązująca firmy zewnętrzne, które wyświetlają standardowe banery reklamowe
Rozmiary jednostek:
 • 120 x 600
 • 160 x 600
 • 200 x 200
 • 240 x 400
 • 250 x 250
 • 250 x 360
 • 300 x 250
 • 300 x 600
 • 300 x 1050
 • 320 x 50
 • 320 x 100
 • 336 x 280
 • 468 x 60
 • 580 x 400
 • 728 x 90
 • 930 x 180
 • 970 x 90
 • 970 x 250
 • 980 x 120
Typy plików:
 • Obrazy: JPG/JPEG, PNG, GIF
 • HTML5:
  • Typy plików graficznych:
   • GIF
   • JPG/JPEG
   • PNG
   • SVG
  • Typy plików wideo:
   • MP4 (wymagany)
   • WebM
   • Ogg
  • Inne typy plików:
   • CSS
   • JS

Wczytywanie:

 • Rozmiar elementów przy początkowym wczytywaniu:
  • Aby początkowy czas wczytywania był jak najkrótszy, elementy powinny mieć maksymalnie 150 kilobajtów (KB).
  • Dla wygody użytkowników radzimy skompresować plik i przy początkowym wczytywaniu korzystać z minimalnej ilości wymaganych zasobów.
  • Łączny rozmiar wczytywanych elementów niezainicjowanych przez użytkownika*: maks. 2,2 MB.
  • * Łączny rozmiar wczytywanych elementów niezainicjowanych przez użytkownika obejmuje wczytywanie początkowe i późniejsze/kontrolowane.
 • Rozmiar elementów, których wczytywanie zainicjował użytkownik:
  • Do 10 MB na interakcję.
  • Aby zapewnić optymalną wydajność, łączny rozmiar wczytywanych elementów nie powinien przekraczać 2,2 MB.
 • Ze względu na wygodę użytkowników reklamy wyświetlane przez firmy zewnętrzne nie powinny wykorzystywać więcej niż 40% mocy procesora komputera użytkownika. Częstym powodem wysokiego obciążenia procesora są długie sekwencje zawierające dużo animacji lub animacje przekraczające limit 30 sekund. Aby sprawdzić zgodność z tą zasadą, możesz posłużyć się Menedżerem zadań w systemie Windows.

Długość animacji:

 • Maksymalny czas odtwarzania inicjowanego przez hosta: 30 sekund
 • Maksymalny czas odtwarzania inicjowanego przez użytkownika (wymaga kliknięcia): 4 minuty

Kreacje:

 • Kreacje nie mogą wykraczać poza granice jednostki reklamowej.
 • Kreacje nie mogą zawierać aplikacji takich jak ActiveX, wirusy, okienka wyskakujące przy wyjściu ze strony, programy szpiegowskie i złośliwe oprogramowanie.
 • Kodowanie kreacji nie może wykorzystywać obsługi skryptów w różnych domenach ani umieszczać plików cookie w niezatwierdzonych domenach.
 • Wszystkie kreacje powinny otwierać się w nowych oknach. Okno docelowego adresu URL musi zawierać parametr „_blank”, tak aby kliknięcie otwierało nowe okno. Cel musi być określony.
 • Dźwięk i animacja (w tym filmy) muszą być wyłączane po kliknięciu przycisku zamykania.
 • Reklamy z tłem częściowo czarnym, białym lub przezroczystym muszą mieć widoczną ramkę w kolorze kontrastującym z kolorem tła większości kreacji (tj. ramka nie może być czarna, jeśli tło jest częściowo czarne, ani biała, jeśli jest częściowo białe).
 • Należy wskazać obraz domyślny.

Kreacje HTML5:

 • Wymagania dotyczące plików:
  • W reklamach HTML5 nie można używać zawartości Flash ani kreacji zastępczych Flash (SWF i FLV).
 • Reklamy HTML5 muszą zawierać: 
  • deklarację <!DOCTYPE html> oraz tagi <html>, <head> i <body>.
  • Aby zapobiec zniekształceniom, wymiary reklamy muszą pasować do wymiarów miejsca docelowego. Dodaj tag rozmiaru reklamy <meta> w tagu <head>.
  • Jeśli reklama HTML5 zawiera treści wideo, plik wideo musi być dostępny w formatach MP4 oraz WebM lub Ogg, by zapewnić zgodność ze wszystkimi najpopularniejszymi przeglądarkami.
 • Multimedia i inne funkcje:
  • Funkcje wymienione poniżej (lista nie jest wyczerpująca) muszą być w pełni przetestowane oraz wstępnie zatwierdzone przez zespół gTech. Elementy reklam, które nie spełniają wymogów określonych w tych zasadach, będzie trzeba ponownie sprawdzić, co może spowodować opóźnienie kampanii.

   • Rozwijane jednostki reklamowe
   • Wideo banerowe
   • Badania, w tym ankiety banerowe i zaproszenia
   • Geolokalizacja
   • Formularze
   • Interakcje metodą „przeciągnij i upuść” oraz po najechaniu kursorem myszy
   • Transformacje 3D
Reklamy w aplikacjach mobilnych

Kreacje

 • Standardowe tagi formatu obrazu, elementy iframe i JavaScript mogą wyświetlać się w sieci reklam w aplikacjach AdMob.
 • Serwer reklamowy firmy zewnętrznej będzie określać, które kreacje wyświetlić, więc jeśli tag zawiera nieobsługiwany typ pliku (np. SWF), serwer wyświetli kreację zapasową/domyślną. Także jeśli kreacje wyświetlane przez firmy zewnętrzne będą zawierać inne funkcje, takie jak pliki cookie, mogą nie być wystarczająco skuteczne w środowisku aplikacji mobilnych.
 • Jedyne zasoby reklamowe dostępne dla mobilnych reklam rozwijanych w aplikacjach to reklamy pełnoekranowe, które obecnie nie mogą być wyświetlane przez firmy zewnętrzne.
Jednostki reklamowe zgodne z protokołem SSL

Jednostki reklamowe zgodne z protokołem SSL są dozwolone w sieci reklamowej Google zgodnie z następującymi zasadami. Wymagamy, aby wszystkie reklamy i piksele śledzące kierowane na zasoby korzystające z protokołu SSL były zgodne z tym protokołem. W miarę rozrastania się zasobów SSL w internecie reklamy niezgodne z tym protokołem mogą rzadziej się wyświetlać i wygrywać mniej aukcji. Aby reklamy pasowały do większości zasobów, dostosuj je według wskazówek dotyczących reklam zgodnych z protokołem SSL podanych poniżej.

Wskazówki dotyczące reklam zgodnych z protokołem SSL

 • Przesyłając reklamę zgodną z protokołem SSL, należy powiadomić o tym opiekuna konta Google. Pamiętaj, że jeśli reklama zadeklarowana jako zgodna z protokołem SSL generuje niezgodne z nim odpowiedzi, zostanie odrzucona.
 • Do wyświetlania reklam, kreacji i pikseli śledzących na zabezpieczonych stronach (HTTPS://) można użyć wyłącznie protokołu HTTPS, a w przypadku reklam i kreacji wczytywanych z wykorzystaniem bezpiecznego połączenia (HTTPS://) wszystkie późniejsze żądania zasobów medialnych lub linków monitorujących muszą być przesłane również z wykorzystaniem bezpiecznego połączenia (HTTPS://). Oznacza to, że wszystkie kreacje muszą być dostarczone w protokole HTTP lub HTTPS, bez konieczności specjalnego sterowania przepływem w sieci telekomunikacyjnej. Jeśli podawane są adresy URL pikseli śledzących, muszą one być zgodne z protokołem SSL (rozpoczynać się od HTTPS://). Jedyną częścią reklamy, która nie musi być zgodna z protokołem SSL, jest klikany URL (strona docelowa).
 • Wszelkie stosowane w jednostce reklamowej wywołania serwera zewnętrznego przez serwer zewnętrzny również muszą pochodzić od dostawców utrzymujących zgodność z protokołem SSL.
 • Spis zatwierdzonych dostawców reklam zgodnych z protokołem SSL znajduje się na Liście dostawców.
Funkcje śledzenia oferowane przez inne firmy

Jeśli używasz funkcji śledzenia oferowanych przez inne firmy, w tym pikseli (obrazów typu beacon) w sieci reklamowej Google, musisz stosować się do tych zasad. Mogą również obowiązywać zasady określone w sekcji „Jednostki reklamowe zgodne z protokołem SSL”.

Format

W jednostkach reklamowych ze śledzeniem obsługiwanym przez inne firmy i wyświetlanych w witrynach dozwolone są wyłącznie obrazy w rozmiarze 1 x 1. Użycie języka JavaScript jest niedozwolone.

Śledzenie kliknięć jest obsługiwane w przypadku kliknięć śledzonych przy pomocy funkcji oferowanych przez inne firmy w wybranych jednostkach reklamowych wyświetlanych w witrynach. Pełną listę znajdziesz w sekcji Formaty reklam.

Certyfikowani dostawcy

W Google Ads można korzystać z funkcji śledzenia oferowanych przez inne firmy w sieci reklamowej Google tylko od certyfikowanych dostawców. Listę certyfikowanych dostawców dla swojego regionu znajdziesz w sekcji Lista dostawców. Kupujący mogą używać tylko usług dostawców zatwierdzonych przez Google, którzy zostali zgłoszeni zgodnie z instrukcjami Google.

Dostawcy funkcji śledzenia kliknięć nie muszą być certyfikowani.

Połączenia między serwerami zewnętrznymi i śledzenie od wielu dostawców

W jednostkach reklam displayowych wyświetlanych w witrynach przez Google Ads nie wolno używać wielu pikseli monitorowania wyświetleń na jedno zdarzenie. Jednak w przypadku jednostek reklam wideo wyświetlanych przez witrynę klienci mogą przesłać do 3 pikseli na zdarzenie (tzn. 3 do śledzenia wyświetleń, 3 do śledzenia obejrzeń i 3 do śledzenia pominięć). Jeśli klienci chcą użyć dodatkowych pikseli, mogą łączyć w jeden zasób śledzenie od wielu dostawców lub połączenia między serwerami zewnętrznymi. Musi to być standardowy obraz w rozmiarze 1 x 1, który podczas wyświetlenia uruchamia jednoczesne połączenia do każdego dostawcy. Za łączenie pikseli w taki sposób odpowiedzialny jest klient lub jego agencja. Maksymalna liczba połączeń między serwerami zewnętrznymi oznaczonych tagiem usługi zewnętrznej różni się w zależności od typu dostawcy (1 certyfikowany serwer reklam lub dostawca treści rich media, 3 produkty badawcze i 1 ikona opcji reklamy behawioralnej online).

Formaty reklam

Piksele innych firm są dozwolone w formatach reklam wymienionych poniżej. Niektóre formaty reklam pozwalają na śledzenie wielu zdarzeń. Jednak do jednostek reklam displayowych wyświetlanych przez witrynę można dołączyć tylko 1 piksel na zdarzenie, a do jednostek reklam wideo wyświetlanych przez witrynę maksymalnie 3 piksele na zdarzenie.

Format reklamy Piksele dozwolone Śledzenie kliknięć dozwolone
Reklamy displayowe (w tym gotowe reklamy lightbox) Tak – 1 piksel do śledzenia wyświetleń Tak
Reklamy elastyczne w sieci reklamowej Google Tak – 1 piksel do śledzenia wyświetleń Tak

Reklamy TrueView In-Stream

możliwe do pominięcia

Tak – maksymalnie 3 piksele do śledzenia wyświetleń, 3 do śledzenia obejrzeń i 3 do śledzenia pominięć Tak

Reklamy TrueView In-Stream

niemożliwe do pominięcia

Tak – 3 piksele do śledzenia wyświetleń Tak
Bumpery reklamowe Tak – 3 piksele do śledzenia wyświetleń Tak
Reklamy Out-Stream Tak – 3 piksele do śledzenia wyświetleń Tak
Reklamy wideo In-Feed Nie Nie
Reklamy tekstowe Nie Tak
Reklamy Discovery Nie Nie
Reklamy w Gmailu Nie Tak

Banery towarzyszące

Oddzielne śledzenie banerów towarzyszących nie jest dostępne w reklamach wideo z aukcji. Filmy i ich banery towarzyszące będą korzystały z tych samych zasobów śledzenia.

Wymagania dotyczące wyświetlania reklam w sieci reklamowej Google przez Google Ads

Ogólne wskazówki i polityka redakcyjna

Google zastrzega sobie prawo do usuwania reklam uznanych za uciążliwe lub nieodpowiednie. Więcej informacji znajdziesz w zasadach reklamowych.

Reklamy muszą:

Reklamy nie mogą:

 • zawierać fałszywych hiperlinków,
 • przypominać okien dialogowych systemów Windows, Unix lub Mac,
 • symulować fałszywych interakcji,
 • zawierać treści pornograficznych,
 • zawierać dźwięku (wyjątek: reklamy multimedialne inicjowane przez użytkownika),
 • inicjować pobierania,
 • być uciążliwe,
 • reklamować treści konkurencyjnych,
 • zawierać treści wprowadzających w błąd.
Wyświetlanie reklam firm zewnętrznych
 • Pliki cookie a kierowanie: pliki cookie mogą służyć do celów raportowania oraz wyboru reklam, pod warunkiem że wykorzystywane dane zbierasz zgodnie z normami uznanymi w branży, takimi jak:

  W razie rozbieżności między zasadami NAI i IAB pierwszeństwo mają zasady bardziej restrykcyjne. Google określa zgodność z tymi normami według własnego uznania.

  Aby uzyskać certyfikat, musisz spełnić następujące wymagania:

  • zamieścić w witrynie opisową politykę prywatności;
  • umieścić na stronie widoczny link, który pozwala nie zgodzić się na te zasady;
  • nie używać informacji umożliwiających identyfikację do tworzenia segmentów (obejmuje to informacje umożliwiające identyfikację związane z telefonem komórkowym użytkownika);
  • nie używać segmentów zawierających treści drażliwe ani segmentów skierowanych do dzieci poniżej 13 roku życia;
  • nie stosować funkcji przechwytywania pakietów podczas zbierania danych o zachowaniu użytkowników.

  Nie możesz używać technologii LSO (ang. Locally Shared Object; w tym m.in. plików cookie flash, obiektów pomocy przeglądarki czy HTML5 localStorage) ani cyfrowych odcisków urządzeń do obsługi reklam behawioralnych, wyświetlania reklam, raportowania ani reklamowania w wielu witrynach.

 • Zbieranie danych: do zbierania anonimowych danych o ruchu do celów zbiorczego raportowania zasięgu, częstotliwości odwiedzin lub konwersji można wykorzystywać pliki cookie, obrazy typu web beacon lub inne sposoby śledzenia, pod warunkiem korzystania z usług certyfikowanego zewnętrznego dostawcy. Zabronione jest zbieranie danych na poziomie wyświetleń zasobów sieci reklamowej Google za pomocą plików cookie lub innych mechanizmów do celów późniejszego przekierowywania, kategoryzacji zainteresowań lub udostępniania innym firmom. (To ograniczenie nie dotyczy danych na poziomie obejrzenia, kliknięcia lub konwersji). Plików cookie, obrazów typu web beacon i innych sposobów śledzenia nie można wiązać z informacjami umożliwiającymi identyfikację (do żadnych celów) ani z dokładną lokalizacją użytkownika (do kierowania behawioralnego), chyba że użytkownik świadomie i jednoznacznie włączy taką funkcję. (W rozumieniu tego dokumentu adresy IP ani dokładna lokalizacja użytkownika nie są danymi umożliwiającymi identyfikację). Nie wolno umieszczać pliku cookie ani modyfikować lub usuwać pliku cookie umieszczonego w jakiejkolwiek domenie należącej do firmy Google i obsługiwanej przez firmę Google, m.in. w domenie DoubleClick, ani pomagać w tych czynnościach lub świadomie zezwalać na nie firmie zewnętrznej. Polityka prywatności powinna być umieszczona w widocznym miejscu, z opcją umożliwiającą użytkownikom trwałą rezygnację z używania wszelkich plików cookie, obrazów typu web beacon lub innych sposobów śledzenia wprowadzonych w celu zbierania danych.

 • Połączenia między serwerami zewnętrznymi: wszystkie reklamy mogą zawierać elementy śledzące pochodzące wyłącznie z serwerów firm zewnętrznych lub firm badawczych, które zostały wcześniej zatwierdzone przez Google. Połączenia między serwerami zewnętrznymi nie są dozwolone, z wyjątkiem elementów monitorujących związanych z certyfikowanymi serwerami firm zewnętrznych lub firm badawczych wyraźnie zatwierdzonych przez Google, odwołań do bibliotek kodu hostowanych i zatwierdzonych przez Google, zapytań jQuery do pamięci Google i Amazon oraz zapytań jQuery służących wyłącznie do renderowania kreacji. Stosowanie metody AJAX get() jest niedozwolone; wymagane jest użycie metody AJAX post(). Więcej informacji znajdziesz w artykule Zasady dotyczące identyfikowania użytkowników – porady.  Wszystkie tagi mogą być powiązane tylko z jednym reklamodawcą. Jeden tag nie może reprezentować wielu reklamodawców. Maksymalna liczba połączeń między serwerami zewnętrznymi oznaczonych tagiem usługi zewnętrznej różni się w zależności od typu dostawcy (jeden certyfikowany serwer reklam lub dostawca treści multimedialnych, trzy produkty badawcze i jedna ikona opcji reklamy behawioralnej online).

 • Zatwierdzanie kreacji: wszystkie kreacje i tagi wywołujące serwer firmy zewnętrznej lub firmę badawczą muszą zostać w pełni sprawdzone i wstępnie zatwierdzone przez zespół ds. reklam Google co najmniej 72 godziny przed datą rozpoczęcia kampanii.

 • Modyfikowanie reklam: niedozwolone jest zastępowanie oraz modyfikowanie reklam przez zewnętrznego dostawcę bez wcześniejszej zgody. Wszystkie reklamy muszą zostać wstępnie zatwierdzone przez zespół ds. reklam Google. Wszystkie reklamy z treścią dynamiczną muszą być wstępnie sprawdzone i zatwierdzone przez zespół ds. reklam Google, mogą jednak zostać zwolnione z dodatkowych ocen i zatwierdzeń według własnego uznania Google.

 • Opóźnienia spowodowane zmianami: każdy element reklamy, który nie spełnia wymogów określonych w tych zasadach, zostanie odesłany do wprowadzenia zmian, co może spowodować opóźnienie kampanii.

 • Wyświetlanie tagów: tagi muszą być wyświetlane stale. Jeśli tag nie spełnia wymagań dotyczących skuteczności lub niezawodności, zastrzegamy sobie prawo do wstrzymania bądź przerwania kampanii.

 • Wysyłanie tagów: wszystkie tagi należy wysyłać w załączniku tekstowym do e-maila, a nie w treści wiadomości.

 • Raportowanie: raporty o ruchu lub liczbie wyświetleń udostępniane przez Google są raportami obowiązującymi dla Google i partnera reklamowego. Raporty dostarczane partnerowi reklamowemu przez firmę zewnętrzną nie mają wpływu na prawa i zobowiązania Google ani partnera reklamowego.

 • Dane pochodzące z makr kontekstowych: jeśli Google nie stwierdzi inaczej na piśmie, dane pochodzące z makr kontekstowych mogą być używane tylko w przypadku wyświetleń powiązanych z tymi danymi. Dane pochodzące z makr kontekstowych nie mogą być używane nigdzie indziej ani w żadnym innym momencie.

 • Stosowanie tagów na poziomie witryny: jeśli używasz oferowanej przez Google funkcji kierowania na miejsca docelowe, musisz zebrać co najmniej cztery niepowtarzalne usługi internetowe z wystarczającym współczynnikiem dystrybucji wyświetleń w każdej usłudze z danym tagiem reklamy. Plików cookie na poziomie wyświetleń, obrazów typu web beacon i innych metod śledzenia nie można wiązać z pojedynczymi witrynami.
 • Cechy marki i PR: nie możesz publicznie informować o swoim udziale w programie lub zgodności z nim ani ujawniać żadnych związków między Tobą a firmą Google bez uprzedniej pisemnej zgody firmy Google.
 • Automatyczne tagowanie Google Analytics: w tej chwili funkcji automatycznego tagowania Google Analytics nie można używać z reklamami, które są obsługiwane przez firmy zewnętrzne. Jeśli korzystasz z funkcji automatycznego tagowania, radzimy używać osobnych kont do obsługi reklam wyświetlanych przez firmy zewnętrzne i reklam, które obsługuje Google Ads. Aby włączyć lub wyłączyć automatyczne tagowanie, postępuj zgodnie z tymi instrukcjami.
 • Zasady:
  • Tworząc reklamy, nie możesz używać obsługi skryptów w różnych domenach ani ustawiać plików w niezatwierdzonych domenach.
  • Reklamy muszą obsługiwać śledzenie kliknięć Google. Wszystkie obsługiwane kliknięcia powinny być przekazywane do Google.
  • Nagłówek http dla adresu URL śledzenia kliknięć Google musi zostać wysłany przez przeglądarkę użytkownika. Na adres URL do śledzenia kliknięć Google musi być przesłane żądanie HTTP ze strony klienta, a nie ze strony serwera.
Wyskakujące okienka

Wyskakujące okienko:

 • jest oknem, które otwiera się poza oknem oryginalnym;
 • może też oznaczać okna pop-under, wyskakujące okienka wyświetlające się z opóźnieniem lub nieregularnie, fałszywe ostrzeżenia systemowe i strony, które automatycznie rozpoczynają pobieranie plików;
 • jest niedozwolone niezależnie od treści.
Efekty dźwiękowe

Wymagania dotyczące dźwięku:

 • Efekty muszą być inicjowane kliknięciem użytkownika, a dźwięk w reklamach nie może być odtwarzany automatycznie.
 • Ustawienia audio muszą być domyślnie „wyłączone”.
 • Użytkownicy muszą mieć możliwość całkowitego wyciszenia dźwięku reklamy.
 • Maksymalny dozwolony poziom głośności wynosi -12 dB.
Informacje umożliwiające identyfikację osób

Reklamy nie mogą bezpośrednio gromadzić żadnych informacji umożliwiających identyfikację użytkowników. Obejmuje to między innymi adres e-mail, numer telefonu i numer karty kredytowej. Reklama nie może też zbierać żadnych informacji poufnych.

Plików cookie, obrazów jednopikselowych i innych sposobów śledzenia nie można wiązać z informacjami umożliwiającymi identyfikację (do żadnych celów) ani z dokładną lokalizacją użytkownika (do kierowania behawioralnego), chyba że użytkownik świadomie i jednoznacznie włączy taką funkcję. (W rozumieniu tego dokumentu adresy IP ani dokładna lokalizacja użytkownika nie są danymi umożliwiającymi identyfikację).

Analiza

Za zgodą Google możesz prowadzić badania związane z kampanią reklamową. Jeśli Google na to wyraźnie zezwoli, takie badania mogą być zwolnione z niektórych wymienionych powyżej zastrzeżeń dotyczących wyświetlania reklam firm zewnętrznych.

Wszelkie badania należy przeprowadzać w następujący sposób:

 • Badania mogą być prowadzone jedynie w celu mierzenia skuteczności wspólnie uzgodnionych i zakupionych poprzez Google miejsc docelowych, do których dostarczane są reklamy.
 • Publiczne ujawnienie jakichkolwiek danych związanych z kampanią, jak również zbieranie i łączenie danych z wielu kampanii przypisywanych do Google, musi być wcześniej zatwierdzone przez Google na piśmie.
 • Badania mogą prowadzić tylko dostawcy zewnętrzni znajdujący się na liście zatwierdzonych dostawców Google.
 • W tagu reklamy można umieścić maksymalnie trzy produkty badawcze (analityka i badanie skuteczności, badania wyników marki, usługi weryfikacyjne itp.). Ograniczenie do trzech produktów obowiązuje nawet w przypadku badania opłacanego przez Google.
 • Wszystkie metodologie i narzędzia ankietowe (w tym proces rekrutacji, zachęty, treść związana z oferowaniem usług/zaproszeń, treść ankiet, zbieranie danych oraz wygląd ankiety) podlegają wcześniejszemu zatwierdzeniu przez Google.
 • W przypadku badań marki należy zapoznać się z następującymi wskazówkami dotyczącymi treści ankiety.
 • Wszystkie wyniki takich badań oraz związane z nimi dane powinny być ściśle poufne, a dane umożliwiające identyfikację osób mogą być zbierane wyłącznie po to, by przekazać uczestnikom nagrody za udział w badaniach. Dane umożliwiające identyfikację można wykorzystać tylko w celu dostarczenia odpowiednich nagród, po czym powinny one zostać niezwłocznie zniszczone.
 • Jeśli jesteś dostawcą usług weryfikacji lub badania odbiorców zgodnie z klasyfikacją Google, musisz być w stanie przedstawić odpowiednie zaświadczenie o przeprowadzeniu zewnętrznego audytu formalnego Twojej usługi. Wszelkie zbierane dane mogą być wykorzystywane wyłącznie do celów raportowania w związku z kampanią reklamodawcy. Nie wolno zbierać informacji na poziomie witryny (domena/adres URL) w połączeniu z plikiem cookie. Nie wolno sprzedawać ani udostępniać innym w celu odsprzedaży żadnych informacji zebranych za pośrednictwem świadczonej usługi. Nie wolno udostępniać ani gromadzić danych niedotyczących kampanii reklamodawcy, dla którego przygotowywany jest raport. Uwaga: usługi weryfikacyjne nie mogą umieszczać plików cookie.
 • Dostawcy usług weryfikacyjnych i danych dotyczących odbiorców mogą być wykorzystywani tylko do celów badawczo-analitycznych. Nie wolno wykorzystywać żadnej technologii, która mogłaby wpływać na wyświetlanie reklam lub uniemożliwiać ich wyświetlanie, co obejmuje między innymi usługi blokowania reklam. Certyfikaty tych dostawców wskazują jedynie, że Google zezwala na korzystanie z ich usług przez klientów w swojej sieci, jednak Google nie gwarantuje dokładności danych ani analiz dostarczanych przez dostawców usług analitycznych uczestniczących w programie, w tym przez dostawców usług weryfikacji i danych dotyczących odbiorców. Firma Google nie oferuje zwrotu kosztów za jakiekolwiek rozbieżności między naszymi raportami a raportami firm zewnętrznych ani za problemy związane z usługami tego typu.
Ikona opcji reklamy behawioralnej online

Jeśli chcesz wyświetlać ikonę opcji reklamowej firmy zewnętrznej w reklamach internetowych kierowanych behawioralnie, musisz spełnić następujące wymagania:

 • W przypadku reklam większości wydawców w sieci reklamowej Google ikona opcji reklamowej Google („Informacja”) będzie wyświetlana w prawym górnym rogu jednostki reklamowej zgodnie z szeroko stosowanymi normami.
 • Jeśli chcesz nałożyć ikonę opcji reklamowej firmy zewnętrznej na ikonę opcji reklamowej Google, dostawca zewnętrzny ma obowiązek spełnić wymagania określone w dobrowolnym programie regulującym reklamy kierowane behawioralnie (www.aboutads.info), w tym następujące specyfikacje:
  • Warstwa musi zawierać oficjalny obraz ikony opcji reklamowej „Informacja” w rozmiarze 76 x 15. Jeśli używany jest obraz „i” w rozmiarze 19 x 15, przy najechaniu na niego kursorem myszy warstwa powinna rozszerzyć się do obrazu „Informacja” w pełnym rozmiarze 76 x 15.
  • Ikona musi być widoczna w prawym górnym rogu reklamy.
  • Aby nad reklamą mogła być wyświetlona ikona Google i firmy zewnętrznej, jej wartość Z-index musi wynosić mniej niż 9010. Jeśli używasz rozwijanej jednostki reklamowej, wartość Z-index początkowej, nierozwiniętej warstwy kreacji musi wynosić mniej niż 9010, a warstwy rozwiniętej więcej niż 1110.
 • Jeśli ikona opcji reklamowej firmy zewnętrznej zakrywa ikonę opcji reklamowej Google, to musi ona zawierać Google Inc. jako firmę powiązaną ze zbieraniem danych o użytkownikach i ich wykorzystywaniem w reklamie, a użytkownik musi mieć możliwość rezygnacji z pliku cookie Google.
 • Wszelkie powiadomienia dotyczące prywatności muszą być zawarte w obrębie jednostek reklamowych lub otwierać się w nowym oknie przeglądarki internetowej. Wyskakujące okienka są niedozwolone.
 • Żaden dostawca, który uzyskał zezwolenie firmy Google na wyświetlanie ikony opcji reklamowej, nie może zapisywać ani odczytywać plików cookie obsługujących jakiekolwiek funkcje ikony.
 • Możesz wyświetlać ikony opcji reklamowej pochodzące tylko od firm zewnętrznych zatwierdzonych przez Google jako dostawcy. Zobacz listę zatwierdzonych dostawców zewnętrznych Google Ads i poszukaj tych firm, które w kolumnie „Product offerings” (Oferty produktów) mają opis „Advertising option icon” (Ikona opcji reklamowej).
Lista dostawców (globalna)

Wymagania dotyczące wyświetlania w sieci reklamowej Google przez Google Ad Managera

Wyświetlanie reklam w sieci reklamowej Google przez Google Ad Managera wymaga spełnienia podanych poniżej wymagań.

Wyświetlanie reklam firm zewnętrznych
 • Pliki cookie a kierowanie: pliki cookie mogą służyć do celów raportowania oraz kierowania reklam, pod warunkiem, że wykorzystywane dane zbierasz zgodnie z normami uznanymi w branży:

  W razie rozbieżności między zasadami NAI i IAB pierwszeństwo mają zasady bardziej restrykcyjne. Google określa zgodność z tymi normami według własnego uznania.

  Aby uzyskać certyfikat, musisz spełnić następujące wymagania:

  • zamieścić w witrynie opisową politykę prywatności;
  • umieścić na stronie widoczny link, który pozwala nie zgodzić się na te zasady;
  • segmenty utworzone bez użycia danych identyfikujących (w tym informacje umożliwiające identyfikację związane z telefonem komórkowym użytkownika),
  • nie używać segmentów zawierających treści drażliwe ani segmentów skierowanych do dzieci poniżej 13 roku życia;
  • niestosowanie funkcji przechwytywania pakietów podczas zbierania danych o zachowaniu użytkowników.

  Nie możesz używać technologii LSO (ang. Locally Shared Object; w tym m.in. plików cookie flash, obiektów pomocy przeglądarki czy HTML5 localStorage) ani cyfrowych odcisków urządzeń do obsługi reklam behawioralnych, wyświetlania reklam, raportowania ani reklamowania w wielu witrynach.

 • Zbieranie danych: do zbierania anonimowych danych o ruchu do celów zbiorczego raportowania ruchu, częstotliwości odwiedzin i/lub konwersji można wykorzystywać pliki cookie, obrazy jednopikselowe lub inne sposoby śledzenia, pod warunkiem korzystania z usług certyfikowanego zewnętrznego dostawcy. Zbieranie danych na poziomie wyświetleń zasobów sieci reklamowej Google za pośrednictwem plików cookie lub innych mechanizmów do celów późniejszego przekierowywania, kategoryzacji zainteresowań lub udostępniania innym firmom jest zabronione. (Ograniczenie to nie dotyczy danych na poziomie kliknięcia lub konwersji). Plików cookie, obrazów jednopikselowych i innych sposobów śledzenia nie można wiązać z informacjami umożliwiającymi identyfikację (do żadnych celów) ani z dokładną lokalizacją użytkownika (do kierowania behawioralnego), chyba że użytkownik świadomie i jednoznacznie włączy taką funkcję. (W rozumieniu tego dokumentu adresy IP ani dokładna lokalizacja użytkownika nie są danymi umożliwiającymi identyfikację). Nie wolno umieszczać pliku cookie ani modyfikować lub usuwać pliku cookie umieszczonego w jakiejkolwiek domenie należącej do firmy Google i obsługiwanej przez firmę Google, m.in. w domenie DoubleClick, oraz pomagać w tych czynnościach ani świadomie zezwalać na nie firmie zewnętrznej. Polityka prywatności powinna być umieszczona w widocznym miejscu, z opcją umożliwiającą użytkownikom trwałą rezygnację z używania wszelkich plików cookie, obrazów jednopikselowych lub innych sposobów śledzenia wprowadzonych w celu zbierania danych. Przypominamy, że na platformach mobilnych statystyki zasięgu i częstotliwości dostarczane przez firmy zewnętrzne są zazwyczaj mniej dokładne.
 • Wywołania innych firm: wszystkie reklamy mogą zawierać elementy śledzące pochodzące wyłącznie z serwerów firm zewnętrznych lub firm badawczych, które zostały wcześniej zatwierdzone przez Google. Wywołania firm zewnętrznych są niedozwolone z wyjątkiem elementów śledzących związanych z certyfikowanymi serwerami innych podmiotów lub firm badawczych jednoznacznie zatwierdzonych przez Google.
 • Wyświetlanie tagów: tagi muszą być wyświetlane stale. Jeśli tag nie spełnia wymagań dotyczących skuteczności lub niezawodności, zastrzegamy sobie prawo do wstrzymania bądź przerwania kampanii.
 • Raportowanie: raporty o ruchu lub liczbie wyświetleń udostępniane przez Google są raportami obowiązującymi dla Google i partnera reklamowego. Raporty dostarczane partnerowi reklamowemu przez firmę zewnętrzną nie mają wpływu na prawa i zobowiązania Google ani partnera reklamowego.
Specyfikacje techniczne i zasady dotyczące kreacji

Kupujący zasoby reklamowe wyświetlane w witrynach za pomocą Google Ad Managera muszą przestrzegać tych samych zasad, jakie przedstawiliśmy w sekcji o specyfikacji technicznych i zasadach dotyczących kreacji Google Ads.

Kupujący Google Ad Managera, którzy nabywają zasoby reklamowe wyświetlane w aplikacjach na telefony komórkowe („Reklamy w aplikacjach”), muszą przestrzegać poniższych specyfikacji technicznych i zasad dotyczących kreacji:

Specyfikacje techniczne dla reklam w aplikacjach

Device type (Android or iOS only) Unit sizes Tag types File types Static image max file size
Smartphone 320x50
300x250
336x280
Interstitial
Image tag wrapped in anchor tag JPEG
PNG
GIF

150KB initial download

5MB total size

JavaScript tag
MRAID
HTML5
Tablet 300x250
728x90
468x60
336x280
Interstitial
Image tag wrapped in anchor tag JPEG
PNG
GIF

150KB initial download

5MB total size

JavaScript tag
MRAID
HTML5

Kreacje w aplikacjach

Reklamy w aplikacjach wyświetlane przez firmy zewnętrzne muszą być jednocześnie zgodne z zasadami reklam graficznych i zasadami podanymi poniżej.

 • Firmy zewnętrzne mogą wyświetlać tylko standardowe formaty reklam graficznych (JPEG, PNG i GIF).
 • Reklamy firm zewnętrznych nie mogą zawierać animacji Flash ani JavaScript.
 • Standardowe banery graficzne muszą być wyświetlane za pośrednictwem standardowego tagu przekierowania, np.: <a href="..."><img src="..." /></a>
Jednostki reklamowe zgodne z protokołem SSL

Jednostki reklamowe zgodne z protokołem SSL są dozwolone w sieci reklamowej Google zgodnie z następującymi zasadami:

Wskazówki dotyczące reklam zgodnych z protokołem SSL

 • Wszystkie odpowiedzi reklam muszą być zgodne z protokołem SSL („HTTPS”). Wszystkie wykorzystywane serwery muszą mieć pełną certyfikację zgodności z protokołem SSL.
 • Zaleca się, by tag reklamy wykrywał automatycznie otrzymanie żądania zgodnego z protokołem HTTP lub HTTPS oraz w razie potrzeby automatycznie dostosowywał wszystkie odpowiedzi pod kątem zgodności z protokołem SSL. W przeciwnym razie firma Google może stosować własne makro protokołu, wstawiając je w dowolny identyfikator URI lub tag reklamy, aby w razie potrzeby automatycznie przekształcać go z protokołu „http” na „https”.
 • Wszelkie stosowane w jednostce reklamowej wywołania innych technologii przez firmy zewnętrzne również muszą pochodzić od dostawców utrzymujących zgodność z protokołem SSL, którzy uzyskali certyfikację Google.
 • Kupujący Ad Managera muszą deklarować przez protokół RTB lub interfejs użytkownika Ad Managera zgodność reklamy z protokołem SSL. Przypominamy, że reklama zadeklarowana jako zgodna z protokołem SSL, ale generująca niezgodne z nim odpowiedzi, zostanie odrzucona.
 • Specyfikacje reklam VAST zgodnych z protokołem SSL można znaleźć w sekcji Jednostki reklamowe wideo typu In-Stream (zgodne z VAST).
 • Dostawca musi otrzymać specjalny certyfikat, by móc wyświetlać reklamy w zasobach reklamowych wydawców zgodnych z protokołem SSL. Spis zatwierdzonych dostawców reklam zgodnych z protokołem SSL znajduje się na Liście dostawców.
Rozwijane jednostki reklamowe

Rozwijane jednostki reklamowe są dozwolone w sieci reklamowej Google zgodnie z następującymi zasadami:

Specyfikacja kreacji

 • Otwieranie: kliknięcie lub najechanie kursorem myszy
 • Zamykanie: ponowne kliknięcie lub przesunięcie kursora myszy poza obszar reklamy
 • Maksymalny rozmiar pliku: początkowa wielkość wczytywanego elementu – 150 KB, przy zastosowaniu kontroli wczytywania – 2,2 MB
 • Panele muszą zawierać wyraźne oznaczenie „Zamknij X” (czcionka o rozmiarze co najmniej 16 pkt) w rogu jednostki

Zatwierdzeni dostawcy

 • Studio
 • EyeWonder
 • Flashtalking
 • MediaMind
 • PointRoll
 • Unicast
 • Mediaplex
 • Weborama
 • Adform
 • Flite
 • Kpsule
 • Linkstorm

Maksymalne wymiary po rozwinięciu

Rozmiar wg wymagań IAB Rozmiar po rozwinięciu
468 x 60 468 x 210
728 x 90 728 x 300
300 x 250 600 x 300
160 x 600 400 x 600
120 x 600 420 x 600
Jednostki reklamowe wideo typu In-Stream (zgodne z VAST)

Reklamy wideo typu In-Stream firm zewnętrznych są dozwolone w Ad Exchange zgodnie z następującymi zasadami:

Specyfikacje techniczne

Reklama wideo typu In-Stream
  Typy plików Maksymalny rozmiar pliku Długość wideo Maksymalna liczba klatek na sekundę
Rozmiary jednostek Wideo Audio   Maksymalna Zalecana  
480 x 360 (4:3)
640 x 360 (16:9)
1920 x 800 (5:2)
Należy uwzględnić typy plików wideo H.264 (tylko wideo/mp4) i WebM (tylko wideo/WEBM) (można też umieszczać inne formaty, ale nie zostaną one użyte) Preferowany format: MP3 lub AAC 10 MB 60 sekund <15 s
(odpowiednie dla większości zasobów reklamowych wydawców, w tym YouTube)
30 kl./s
Reklama towarzysząca (opcjonalna, ale zalecana)
  Typy plików Maksymalny rozmiar pliku Długość animacji Maksymalna liczba klatek na sekundę
Rozmiary jednostek Obraz Animacja Flash   Odtwarzanie inicjowane przez hosta Odtwarzanie inicjowane przez użytkownika (najechanie myszą lub kliknięcie)  
300 x 250 Statyczne obrazy GIF, JPG lub PNG SWF z plikiem zastępczym GIF/JPG (Flash wersja od 7 do 11.2; AS2 i AS3) 50 KB 30 sekund 4 minuty 24 kl./s
300 x 60

Kreacje

 • Reklamy typu In-Stream firm zewnętrznych muszą być wyświetlane za pomocą liniowego tagu VAST (tagu pobierania z wyprzedzeniem) przez dostawcę VAST zatwierdzonego specjalnie do obsługi Ad Exchange.
 • Tag VAST musi być zgodny z podsumowaniem XML dla odpowiedzi z serwera reklam VAST firmy Google.
 • Każda reklama wyświetlana w tagu VAST wymaga co najmniej dwóch osobnych węzłów – po jednym dla formatów wideo MP4 i WebM. Można umieszczać także inne formaty, ale nie zostaną one użyte.
 • Jednolita wartość węzła <AdSystem>: Wszystkie tagi VAST muszą zawierać określoną, jednolitą wartość dla firmy w węźle <AdSystem> w kodzie XML tagu VAST. Na przykład Google we wszystkich swoich tagach VAST podaje następującą wartość: <AdSystem>Google</AdSystem>
 • Niepowtarzalna wartość identyfikatora reklamy: każdy wygenerowany tag VAST powinien zawierać niepowtarzalną wartość atrybutu „id” w węźle. Dwa różne tagi VAST nie powinny mieć identycznej wartości identyfikatora reklamy. Przykład:
  – Tag VAST 1:  <Ad id="3947179">
  – Tag VAST 2:  <Ad id="8741831">
 • W węźle kodu XML tagu VAST są dozwolone tylko następujące rodzaje zasobów:
  • StaticResource: identyfikator URI statycznego pliku, np. obrazu lub pliku SWF;
  • IFrameResource: źródło URI ramki iFrame do wyświetlenia elementu towarzyszącego.

  Typ HTMLResource nie jest już dozwolony.

 • Aby pakiet SDK Flash firmy Google mógł wyświetlać reklamy wideo z zewnętrznego serwera reklam, serwer ten musi zawierać plik crossdomain.xml ze specyfikacjami zezwalającymi na dostęp do wszystkich wymaganych domen Google lub wszystkich domen. Dodatkowo atrybut secure musi być ustawiony na wartość „false”. Plik crossdomain.xml powinien być sformatowany następująco:

   <cross-domain-policy>
   <!-- Allow access to ALL domains
     <allow-access-from domain="*" secure="false"/>
   <!-- OR allow access to the domain from originating request
  </cross-domain-policy>

  Ważne: gdy dodasz domenę do pliku crossdomain.xml swojej witryny, każdy hostowany w tej domenie plik Flash uzyska dostęp do danych, które należą do użytkowników zalogowanych w witrynie. Z tego powodu zasadniczo odradzamy dodawanie hostów sieci reklamowych do plików crossdomain.xml w witrynach, które zawierają zasoby dostępne po uwierzytelnieniu, np. profile użytkowników.

 • Aby SDK HTML5 firmy Google mógł wyświetlać reklamy wideo z zewnętrznego serwera reklam, serwer ten musi umieszczać nagłówek CORS we wszystkich odpowiedziach. Nagłówek CORS musi być sformatowany następująco:

  Access-Control-Allow-Origin: [zezwalaj na dostęp do domeny, z której nastąpiło żądanie]
  LUB Access-Control-Allow-Origin: *

  Uwaga: parametru Access-Control-Allow-Origin: * nie można użyć razem z parametrem Access-Control-Allow-Credentials: true

 • W reklamach towarzyszących nie jest dozwolony dźwięk.
 • Reklamy nie mogą wykraczać poza granice jednostki reklamowej.
 • Reklamy z tłem częściowo czarnym, białym lub przejrzystym muszą mieć widoczną ramkę w kolorze kontrastującym z kolorem tła większości reklamy.
 • Reklamy nie mogą zawierać aplikacji takich jak ActiveX, wirusy, okienka wyskakujące przy wyjściu ze strony, programy szpiegowskie czy złośliwe oprogramowanie.
 • Reklamy towarzyszące z animacjami Flash nie mogą zużywać więcej niż 50% mocy obliczeniowej procesora użytkownika. Częstym powodem wysokiego obciążenia procesora są ciągłe animacje, sekwencje animacji o dużym rozmiarze lub animacje przekraczające limit 30 sekund. Aby sprawdzić zgodność z tą zasadą, możesz posłużyć się Menedżerem zadań w systemie Windows.
 • Kodowanie reklam nie może wykorzystywać obsługi skryptów w różnych domenach ani umieszczać plików cookie w niezatwierdzonych domenach.
 • Wszystkie kreacje powinny otwierać się w nowych oknach. Okno docelowego adresu URL musi zawierać parametr „_blank”, tak aby kliknięcie otwierało nowe okno. Cel musi być określony.
 • Kreacje Flash:
  • Tworzone kreacje muszą działać z dodatkiem Flash w wersjach od 7 do 11.2 (AS2 i AS3).
  • Należy wskazać obraz domyślny. Jeśli przeglądarka nie obsługuje wersji Flash użytej do utworzenia reklamy, zostanie wyświetlony obraz domyślny.
  • Ostatnia ramka animacji musi zawierać następujący kod w actionscript: „stop()”.
  • Należy zastosować warstwę clickTag. Warstwa clickTag musi być warstwą najwyższą.
  • W jednej reklamie można zastosować maksymalnie dwie warstwy clickTag.
  • Reklamy muszą obsługiwać śledzenie kliknięć Google. Wszystkie obsługiwane kliknięcia powinny być przekazywane do Google.
 • Reklamy z kodem VAST:
  • Dozwolone są najwyżej 2 (dwa) przekierowania kodu VAST na 1 (jeden) węzeł In-Line VAST.
  • Obsługiwane zdarzenia TrackingEvents (reklama typu wrapper może zawierać kilka węzłów na każde zdarzenie):
   • start (rozpoczęcie)
   • firstQuartile (pierwszy kwartyl),
   • midpoint (połowa),
   • thirdQuartile (trzeci kwartyl),
   • complete (zakończenie)
   • mute (wyciszona),
   • unmute (wyłączenie wyciszenia),
   • pause (wstrzymana),
   • resume (wznowiona).
 • Reklamy VAST zgodne z protokołem SSL:
  • Dostawca musi otrzymać osobny certyfikat, by móc wyświetlać reklamy VAST w zasobach reklamowych wydawców zgodnych z protokołem SSL.
  • Wszystkie odpowiedzi reklam muszą być zgodne z protokołem SSL („HTTPS”). Wszystkie wykorzystywane serwery muszą mieć pełną certyfikację zgodności z protokołem SSL.
  • Zaleca się, by tag VAST potrafił automatycznie wykrywać wywołanie następujące za pośrednictwem protokołu HTTP/HTTPS oraz w razie potrzeby automatycznie dostosowywał identyfikatory URI i banery towarzyszące pod kątem zgodności z protokołem SSL. W przeciwnym razie firma Google może stosować własne makro protokołu, wstawiając je w tag VAST, by w razie potrzeby automatycznie przekształcać go z protokołu „http” na „https”.
  • Dostawca/kupujący Ad Exchange musi dopilnować, aby wszelkie identyfikatory URI wewnątrz kodu XML tagu VAST (np. w , i innych węzłach) dostarczane przez firmy inne niż główny dostawca VAST również pochodziły od dostawców zatwierdzonych przez Google w zakresie wyświetlania/śledzenia reklam zgodnych z protokołem SSL.
  • Towarzyszący baner reklamy, jak również wszelkie wywołania innych technologii przez firmy zewnętrzne w obrębie towarzyszącego banera reklamowego także muszą pochodzić od dostawców utrzymujących zgodność z protokołem SSL, którzy uzyskali certyfikat firmy Google.
  • Kupujący Ad Exchange muszą deklarować przez protokół RTB lub interfejs użytkownika Ad Exchange zgodność reklamy z protokołem SSL. Pamiętaj, że jeśli reklama zadeklarowana jako zgodna z protokołem SSL generuje niezgodne z nim odpowiedzi, zostanie odrzucona.
 • Reklamy VPAID są dostępne w zasobach Ad Exchange pochodzących spoza GDN i muszą być zgodne z następującymi zasadami:
  • Kanały nadające na żywo lub treści użytkowników są niedozwolone.
  • Nakładki i inne nieliniowe formaty są w tej chwili nieakceptowane.
  • Wszystkie tagi VPAID muszą być zgodne ze wszystkimi aktualnymi zasadami Ad Exchange VAST 2.0 i 3.0.
Ogólne wskazówki i zasady redakcyjne

Kupujący Google Ad Managera muszą postępować zgodnie z zasadami wymienionymi w sekcji Google Ads, które dotyczą ogólnych wskazówek i zasad redakcyjnych.

Wyskakujące okienka

Kupujący Google Ad Managera muszą postępować zgodnie z zasadami wymienionymi w sekcji Google Ads, która dotyczy wyskakujących okienek.

Efekty dźwiękowe

Kupujący Google Ad Managera muszą postępować zgodnie z zasadami wymienionymi w sekcji Google Ads, która dotyczy efektów dźwiękowych.

Informacje umożliwiające identyfikację osób

Kupujący Google Ad Managera muszą postępować zgodnie z zasadami wymienionymi w sekcji Google Ads, która dotyczy informacji umożliwiających identyfikację osób.

Badania

Za zgodą Google możesz prowadzić badania związane z kampanią reklamową. Jeśli Google na to wyraźnie zezwoli, takie badania mogą być zwolnione z niektórych wymienionych powyżej zastrzeżeń dotyczących wyświetlania reklam firm zewnętrznych. Tagów badawczych nie można stosować w kampaniach reklam w aplikacjach.

Wszelkie badania należy przeprowadzać w następujący sposób:

 • Badania mogą być prowadzone jedynie, by mierzyć skuteczność wspólnie uzgodnionych miejsc docelowych, do których dostarczane są reklamy, zakupionych poprzez Google. Możesz używać obrazów jednopikselowych i innych mechanizmów śledzenia tylko do śledzenia ekspozycji użytkownika na reklamę. Wyświetlanie badań lub zaproszeń do badań w sieci reklamowej Google za pośrednictwem Google Ad Managera jest niedozwolone. W przypadku dystrybucji tagów firm zewnętrznych służących do wyświetlania badań i zaproszeń do badań należy wybrać odpowiedniego dostawcę badań z menu rozwijanego „Technologia reklam” w interfejsie użytkownika. Dzięki temu badania i zaproszenia do badań będą dostępne w innych zasobach reklamowych Ad Managera, ale nie w sieci reklamowej Google.
 • Publiczne ujawnienie jakichkolwiek danych związanych z kampanią, jak również zbieranie i łączenie danych z wielu kampanii przypisywanych do Google, musi być wcześniej zatwierdzone przez Google na piśmie.
 • Badania mogą prowadzić tylko dostawcy zewnętrzni znajdujący się na liście zatwierdzonych dostawców Google.
 • Należy się upewnić, że wszystkie wyniki takich badań oraz związane z nimi dane są ściśle poufne, a dane identyfikujące osobę są zbierane wyłącznie po to, by przekazać uczestnikom nagrody za udział w badaniach. Dane identyfikujące można wykorzystać tylko w celu dostarczenia odpowiednich nagród, po czym powinny one zostać niezwłocznie zniszczone.
 • Jeśli jesteś dostawcą usług weryfikacji lub badania odbiorców zgodnie z klasyfikacją Google, musisz być w stanie przedstawić odpowiednie zaświadczenie o przeprowadzeniu zewnętrznego audytu formalnego Twojej usługi. Wszelkie zbierane dane mogą być wykorzystywane wyłącznie do celów raportowania w związku z kampanią reklamodawcy. Nie wolno zbierać informacji na poziomie witryny (domena/adres URL) w połączeniu z plikiem cookie. Nie wolno sprzedawać ani udostępniać innym w celu odsprzedaży żadnych informacji zebranych za pośrednictwem świadczonej usługi. Nie wolno udostępniać ani gromadzić danych niedotyczących kampanii reklamodawcy, dla którego przygotowywany jest raport. UWAGA: usługi weryfikacyjne nie mogą umieszczać plików cookie.
 • Dostawcy usług weryfikacyjnych i danych dotyczących odbiorców mogą być wykorzystywani tylko do celów badawczo-analitycznych. Nie wolno wykorzystywać żadnej technologii, która mogłaby wpływać na wyświetlanie reklamy lub uniemożliwiać ich wyświetlanie, co obejmuje między innymi usługi blokowania reklam. Certyfikaty tych dostawców wskazują jedynie, że Google zezwala na korzystanie z ich usług przez klientów w swojej sieci, jednak Google nie gwarantuje dokładności danych ani analiz dostarczanych przez dostawców usług analitycznych uczestniczących w programie, w tym przez dostawców usług weryfikacji i pomiarów odbiorców. Firma Google nie oferuje zwrotu kosztów za jakiekolwiek rozbieżności między naszymi raportami a raportami firm zewnętrznych ani za problemy związane z usługami tego typu.
Ikona opcji reklamy behawioralnej online

Jeśli chcesz wyświetlać ikonę opcji reklamowej firmy zewnętrznej w reklamach internetowych kierowanych behawioralnie, musisz spełnić następujące wymagania:

 • Jeśli chcesz użyć ikony opcji reklamowej firmy zewnętrznej, dostawca zewnętrzny ma obowiązek spełnić wymagania określone w dobrowolnym programie regulującym reklamy kierowane behawioralnie (www.aboutads.info), w tym m.in.iędzy innymi następujące specyfikacje:
  • Warstwa musi zawierać oficjalny obraz ikony opcji reklamowej „Informacja” w rozmiarze 76 x 15. Jeśli używany jest obraz „i” w rozmiarze 19 x 15, przy przesunięciu na niego kursora myszy warstwa powinna rozszerzyć się do pełnego rozmiaru obrazu „Wybór reklam” 76 x 15.
  • Ikona musi być widoczna w prawym górnym rogu reklamy.
 • Wszelkie powiadomienia dotyczące prywatności muszą być zawarte w obrębie jednostek reklamowych lub otwierać się w nowym oknie przeglądarki internetowej. Wyskakujące okienka są niedozwolone.
 • Żaden dostawca, który uzyskał zezwolenie firmy Google na wyświetlanie ikony opcji reklamowej, nie może zapisywać ani odczytywać plików cookie obsługujących jakiekolwiek funkcje ikony.
 • Możesz wyświetlać ikony opcji reklamowej pochodzące tylko od firm zewnętrznych zatwierdzonych przez Google jako dostawcy. Zobacz listę zatwierdzonych dostawców Ad Managera i poszukaj wśród nich tych, w których przypadku w kolumnie „Oferty produktów” występuje również wartość „Ikona opcji reklamowej”.
Czy to było pomocne?
Jak możemy ją poprawić?
Szukaj
Wyczyść wyszukiwanie
Zamknij wyszukiwanie
Aplikacje Google
Menu główne
Wyszukaj w Centrum pomocy
false
false
true
73067
false
false