Vereisten voor weergave van advertenties van derden

Google biedt vertaalde versies van het Helpcenter. Het is echter niet de bedoeling dat deze de content van ons beleid veranderen. De Engelse versie is de officiële taal waarmee we ons beleid handhaven. Als u dit artikel in een andere taal wilt lezen, stelt u deze in via het dropdownmenu onderaan de pagina.

In verband met de lancering van de Chrome-functie Energiebesparing voor plug-ins in september 2015 moet u uw advertentiemateriaal maken met HTML5 in plaats van met Flash om te voorkomen dat uw Flash-advertenties automatisch worden onderbroken, wat een negatieve impact op de prestaties en het bereik heeft. Vanaf juni 2016 kunt u vanuit Google Ads geen Flash-advertentiemateriaal meer uploaden. Flash-advertentiemateriaal dat vóór juni is geüpload, wordt vanaf januari 2017 niet meer getoond.

Advertentieweergave door derden is alleen beschikbaar voor een beperkt aantal klanten en wordt per geval beoordeeld. Tenzij anders aangegeven in dit beleid, moet al het advertentiemateriaal met een tag van derden voldoen aan het beleid voor beeldadvertenties van Google.

U moet voldoen aan dit beleid als u advertenties weergeeft of gebruikmaakt van pixeltracking (beacons) in het Google Display Netwerk en als tevens het volgende van toepassing is:

 • U neemt deel aan het programma voor weergave van advertenties door derden.
 • U gebruikt een externe server.
 • U gebruikt een onderzoeksbureau.
 • U host een externe server.
 • U bent een onderzoeksbureau.

Als u een Google-accountmanager heeft: Vraag implementatie door derden aan voor uw Google Ads-account via het aanvraagformulier voor implementatie van tags en pixels van derden

Als u geen Google-accountmanager heeft:

Vereisten voor het Google Display Netwerk via Google Ads

Alles uitvouwen   Alles samenvouwen

Technische specificaties van Google Ads

Standaard banneradvertenties
Technische specificaties en advertentiemateriaal voor standaardbanners getoond door derden
Advertentieblokformaten:
 • 120 x 600
 • 160 x 600
 • 200 x 200
 • 240 x 400
 • 250 x 250
 • 250 x 360
 • 300 x 250
 • 300 x 600
 • 300 x 1050
 • 320 x 50
 • 320 x 100
 • 336 x 280
 • 468 x 60
 • 580 x 400
 • 728 x 90
 • 930 x 180
 • 970 x 90
 • 970 x 250
 • 980 x 120
Bestandstypen:
 • Afbeelding: jpg/jpeg, png, gif
 • Html5:
  • Bestandstypen voor afbeeldingen
   • gif
   • jpg/jpeg
   • png
   • svg
  • Bestandstypen voor video's:
   • mp4 (vereist)
   • webm
   • ogg
  • Andere bestandstypen:
   • css
   • js

Laden:

 • Grootte van eerste laadactie:
  • Voor een zo snel mogelijke eerste laadactie wordt een maximum van 150 KB aanbevolen.
  • We raden aan om bij de eerste laadactie alleen de minimaal vereiste items te gebruiken en deze te comprimeren, zodat de kijker niet onnodig lang hoeft te wachten.
  • Totale grootte van laadactie die niet door de gebruiker wordt gestart*: maximaal 2,2 MB.
  • *De totale grootte van een laadactie die niet door de gebruiker wordt gestart, omvat de eerste laadactie en de hierop volgende laadacties/polite loads.
 • Grootte van laadacties die door de gebruiker worden gestart:
  • Maximaal 10 MB per interactie.
  • Voor optimale prestaties wordt 2,2 MB aanbevolen als maximale totale grootte van de laadactie.
 • Voor een optimale gebruikerservaring mogen advertenties die door derden worden weergegeven, niet meer dan 40 procent van de CPU-capaciteit van de computer van een gebruiker benutten. Veelvoorkomende oorzaken van een hoog CPU-gebruik zijn doorlopende animaties, veel animaties na elkaar en animaties die langer duren dan 30 seconden. Als het nodig is, kunt u met de functie Taakbeheer van Windows checken of u aan deze regel voldoet.

Animatielengte:

 • Maximale door host gestarte afspeeltijd: 30 seconden
 • Maximale door gebruiker gestarte afspeeltijd (klik vereist): 4 minuten

Advertentiemateriaal

 • Het advertentiemateriaal mag de grenzen van het advertentieblok niet overschrijden.
 • Het advertentiemateriaal mag geen apps bevatten, waaronder, maar niet beperkt tot, ActiveX, virussen, afsluitingspop-ups, spyware en malware.
 • De codering voor advertentiemateriaal mag geen script voor schakelen tussen domeinen gebruiken of cookies voor niet-goedgekeurde domeinen instellen.
 • Alle advertentiemateriaal moet in nieuwe vensters worden geopend. Het doelvenster voor de doorklik-URL moet zijn ingesteld op '_blank', zodat de doorklik in een nieuw venster wordt geopend. U moet de doelverklaring altijd definiëren.
 • Alle geluid en animatie (inclusief video) moet stoppen bij de klik voor afsluiten.
 • Aan alle advertenties met een gedeeltelijk zwarte, witte of transparante achtergrond moet u een zichtbare rand toevoegen met een kleur die contrasteert met de overwegende achtergrondkleur van het advertentiemateriaal (d.w.z. niet zwart als deze gedeeltelijk zwart is en niet wit als deze gedeeltelijk wit is).
 • U moet een standaardafbeelding leveren.

Html5-advertentiemateriaal:

 • Bestandsvereisten
  • Flash-content en Flash-fallback (swf's en flv's) mogen niet worden weergegeven in een html5-advertentie.
 • Html5-advertenties moeten het volgende bevatten: 
  • Ze moeten een <!DOCTYPE html>-declaratie en een <html>-, <head>- en <body>-tag bevatten.
  • De afmetingen van de advertentie moeten overeenkomen met de afmetingen van de plaatsing. Zo wordt vervorming voorkomen. Voeg binnen de <head>-tag een <meta>-tag met het advertentieformaat toe.
  • Als uw html5-advertentie videocontent bevat, moet u de video's aanbieden in zowel de mp4-, als de webm- of ogg-indeling, zodat de video in alle gangbare browsers kan worden afgespeeld.
 • Rich media en andere functies
  • Functies, inclusief maar niet beperkt tot de volgende, moeten volledig worden getest en vooraf worden goedgekeurd voor functionaliteit op meerdere apparaten door gTech. Advertentie-elementen die niet voldoen aan de specificaties in dit beleid, worden teruggestuurd voor revisie, waardoor er vertraging in de betreffende campagne kan optreden.

   • Uitvouwbare advertentieblokken
   • In-banner video
   • Onderzoek, waaronder in-banner enquêtes of uitnodigingen
   • Geolocatie
   • Formulieren
   • Interactie door middel van slepen en neerzetten of muisbeweging/plaatsen van muisaanwijzer
   • 3D-transformaties
Mobiele in-app-advertenties

Advertenties

 • Alleen afbeeldingstags in standaardindeling, iFrame-tags en Javascript-tags komen in aanmerking voor weergave in het in-app-netwerk van AdMob.
 • Houd er rekening mee dat de advertentieserver van derden bepaalt welk advertentiemateriaal wordt weergegeven. Als een tag een niet-ondersteund bestandstype bevat (zoals SWF), geeft de advertentieserver het back-up-/standaardadvertentiemateriaal weer. Adverteerders moeten er ook rekening mee houden dat als hun door derden weergegeven advertentiemateriaal andere functies bevat, zoals cookies, deze mogelijk niet zo doeltreffend zijn in de mobiele app-omgeving.
 • De enige voorraad die beschikbaar is voor mobiele uitvouwbare advertenties in apps, zijn interstitials. Deze zijn momenteel echter niet beschikbaar voor de weergave van advertenties door derden.
SSL-compatibele advertentieblokken

SSL-compatibele advertentieblokken worden geaccepteerd in het Google Display Netwerk op basis van de volgende beleidsregels.Alle advertenties en trackingpixels die SSL-voorraad targeten (waaronder YouTube), moeten SSL-compatibel zijn.

Richtlijnen voor SSL-compatibele advertenties

 • Alle advertentiereacties moeten SSL-compatibel ('HTTPS') zijn. Voor alle betrokken servers is volledige SSL-certificering vereist.
 • Laat uw advertentietag automatisch detecteren dat deze bij het HTTP/HTTPS-protocol wordt aangevraagd en zorg ervoor dat de tag automatisch alle reacties aanpast die SSL-compatibel moeten zijn, wanneer dat vereist is. Zo niet, dan heeft Google een protocolmacro die we in alle URI's of advertentietags kunnen plaatsen om 'http' indien nodig automatisch bij te werken naar 'https'.
 • Alle aanroepen van vierden naar andere technologieën binnen het advertentieblok moeten ook afkomstig zijn van SSL-compatibele leveranciers die door Google zijn gecertificeerd.
 • Breng uw Google-accountvertegenwoordiger ervan op de hoogte dat u een SSL-compatibele advertentie gaat indienen. Houd er rekening mee dat als een advertentie wordt aangegeven als SSL-compatibel, maar niet-SSL-compatibele reacties genereert, de advertentie wordt afgekeurd.
 • Een leverancier moet een specifieke certificering ontvangen om advertenties in een SSL-compatibele uitgeversvoorraad weer te mogen geven. Goedgekeurde SSL-compatibele advertentieleveranciers maken deel uit van de lijst met leveranciers.
Trackingfunctionaliteit van derden

U moet voldoen aan dit beleid als u trackingfunctionaliteit van derden gebruikt, waaronder pixels (beacons) in het Google Display Netwerk. Het beleid onder 'SSL-compatibele advertentieblokken' is ook van toepassing.

Indeling

Alleen 1x1-pixels worden ondersteund voor door de site weergegeven advertentieblokken met trackingfunctionaliteit van derden. JavaScript is niet toegestaan.

Kliktrackers worden ondersteund voor klikken op bepaalde door de site weergegeven advertentieblokken met trackingfunctionaliteit van derden. Zie het gedeelte Advertentie-indelingen voor een volledige lijst.

Gecertificeerde leveranciers

Google Ads ondersteunt trackingfunctionaliteit van derden in het Google Display Netwerk van gecertificeerde leveranciers. Bekijk de lijst met gecertificeerde leveranciers voor uw regio in het gedeelte 'Lijst met leveranciers'. Kopers mogen alleen technologieën kopen bij een leverancier die door Google is goedgekeurd. Dit moet worden vermeld overeenkomstig de Google-instructies.

Leveranciers van kliktrackingfunctionaliteit hoeven niet te zijn gecertificeerd voor advertentieweergave door derden.

Aanroepen aan vierden en trackingfunctionaliteit van meerdere leveranciers

Meerdere vertoningspixels per gebeurtenis worden niet ondersteund voor onze door de site weergegeven display-advertentieblokken via Google Ads. Klanten kunnen wel maximaal 3 pixels per gebeurtenis (dat wil zeggen, 3 vertoningspixels, 3 weergavepixels en 3 pixels voor overslaan) versturen voor door de site weergegeven videoadvertentieblokken. Voor aanvullende pixels kunnen klanten trackingfunctionaliteit van meerdere leveranciers of aanroepen aan vierden doorlinken naar één component. Dit moet een 1x1-pixel in standaardindeling zijn die tegelijkertijd aanroepen naar iedere leverancier uitvoert wanneer de vertoning wordt geleverd. De klant of het bureau is verantwoordelijk voor het linken van tags of het doorlinken van de pixels. Het maximale aantal aanroepen aan vierden dat is toegestaan binnen een tag van derden, varieert op basis van het type leverancier dat wordt gebruikt (1 gecertificeerde advertentieserver of rich media-leverancier, 3 researchproducten en 1 advertentieoptiepictogram voor online advertenties met targeting op gedrag).

Advertentie-indelingen

Pixels van derden worden ondersteund voor de onderstaande advertentie-indelingen. Voor bepaalde advertentie-indelingen kunnen meerdere gebeurtenissen worden bijgehouden. Er kan maar één pixel worden toegevoegd aan door de site weergegeven display-advertentieblokken, terwijl maximaal 3 pixels per gebeurtenis kunnen worden toegevoegd aan door de site weergegeven videoadvertentieblokken.

Advertentie-indeling Pixels toegestaan Kliktrackers toegestaan
Display-advertenties (waaronder Ready Lightbox) Ja, 1 vertoningspixel Ja
Responsieve advertenties in het GDN Ja, 1 vertoningspixel Ja

TrueView in-stream advertenties

kan worden overgeslagen

Ja, maximaal 3 vertoningspixels, 3 weergavepixels en 3 pixels voor overslaan Ja

TrueView in-stream advertenties

kan niet worden overgeslagen

Ja, 3 vertoningspixels Ja
Bumperadvertenties Ja, 3 vertoningspixels Ja
Out-stream advertenties Ja, 3 vertoningspixels Ja
In-feed videoadvertenties Nee Nee
Tekstadvertenties Nee Ja
Gmail-advertenties Nee Ja
Responsieve Performance Max-advertenties Ja, 1 vertoningspixel Nee

Begeleidende banners

Afzonderlijke tracking voor begeleidende banners wordt niet ondersteund voor videoadvertenties voor de veiling. Video's en bijbehorende begeleidende banners delen dezelfde trackingitems.

Beleidsvereisten voor het Google Display Netwerk via Google Ads

Algemene richtlijnen en redactioneel beleid

Google behoudt zich het recht voor advertenties te verwijderen die opdringerig of ongepast zijn. Bekijk ons advertentiebeleid voor meer informatie.

Voor advertenties gelden de volgende vereisten:

Het volgende is bij advertenties niet toegestaan:

 • Ze mogen geen valse hyperlinks bevatten.
 • Ze mogen niet op dialoogvensters van Windows, Unix of Mac lijken.
 • Ze mogen geen interactiviteit simuleren.
 • Ze mogen geen seksueel getinte content bevatten.
 • Ze mogen geen audio bevatten (uitzondering: door de gebruiker gestarte rich media-advertenties).
 • Ze mogen geen downloads starten.
 • Ze mogen niet opdringerig zijn.
 • Ze mogen geen tegenstrijdige content bevatten.
 • Ze mogen geen misleidende content bevatten.
Advertentieweergave door derden
 • Cookies en targeting: U mag cookies gebruiken voor rapportagedoeleinden en om advertentiemateriaal te selecteren, op voorwaarde dat de gebruikte gegevens zijn verzameld in overeenstemming met de volgende branchenormen:

  In geval van een conflict tussen het beleid van de NAI en dat van de IAB is het strengere beleid van de twee van toepassing. Google behoudt zich het recht voor te bepalen of u wel of niet aan deze normen voldoet.

  In dit certificeringsproces wordt met name gekeken naar de volgende vereisten:

  • Een duidelijk weergegeven privacybeleid op uw site
  • Een goed zichtbare link om het privacybeleid niet te accepteren
  • Geen persoonlijk identificeerbare informatie gebruikt bij het maken van segmenten (inclusief persoonlijk identificeerbare informatie met betrekking tot de mobiele telefoon van de gebruiker)
  • Geen segmenten met gevoelige content of segmenten die zijn getarget op kinderen die jonger zijn dan 13 jaar
  • Geen 'packet sniffing' bij het verzamelen van gedragsgegevens

  U mag geen gebruik maken van LSO-technologieën (Locally Shared Object) (inclusief, maar niet beperkt tot, Flash-cookies, browser-helperobjecten of HTML5 localStorage) of digitale vingerafdrukken voor gedragsgericht adverteren, advertentieweergave, rapportage en/of adverteren op meerdere sites.

 • Gegevens verzamelen: U mag een cookie, webbeacon of ander mechanisme voor tracking gebruiken om pseudonieme verkeersgegevens te verzamelen voor samengestelde bereik-, frequentie- en/of conversierapportage, op voorwaarde dat u daarvoor een gecertificeerde externe leverancier gebruikt. Het is niet toegestaan gegevens op vertoningsniveau via cookies of andere mechanismen te verzamelen om voorraad voor het Google Display Netwerk vervolgens opnieuw te targeten, te categoriseren naar interessecategorie of weer te geven op sites van anderen. (Deze beperking is niet van toepassing op gegevens op weergave-, klik- of conversieniveau.) U mag cookies, webbeacons of andere mechanismen voor het bijhouden van gegevens niet koppelen aan persoonlijk identificeerbare informatie voor welk doel dan ook of aan de exacte gebruikerslocatie voor behavioural targeting (targeting op gedrag), tenzij de gebruiker zich hiervoor doelbewust en uitdrukkelijk heeft aangemeld. (In het kader van dit document worden IP-adressen niet beschouwd als persoonlijk identificeerbare informatie of als exacte gebruikerslocatie.) U zult geen cookie instellen, of een cookieset wijzigen of verwijderen op domeinen die van Google zijn of door Google worden beheerd, waaronder een Search Ads 360-domein, en u zult derden niet helpen of bewust toestaan dit te doen. U moet een duidelijk privacybeleid weergeven met een optie voor gebruikers om zich definitief af te melden voor cookies, webbeacons of andere mechanismen voor tracking die u heeft ingesteld om gegevens te verzamelen.

 • Aanroepen aan vierden: Alle advertenties mogen alleen tracking-elementen bevatten die afkomstig zijn van gecertificeerde externe servers of onderzoeksbureaus die al zijn goedgekeurd door Google. Aanroepen aan vierden zijn niet toegestaan, met uitzondering van elementen voor het bijhouden van gegevens die zijn gekoppeld aan gecertificeerde externe servers of onderzoeksbureaus die expliciet zijn goedgekeurd door Google, aanroepen aan door Google gehoste en goedgekeurde codebibliotheken, jQueries aan Google- en Amazon-opslag en jQueries die uitsluitend bedoeld zijn voor het weergeven van advertentiemateriaal. Hiervoor moet u de AJAX post()-methode gebruiken. De AJAX get()-methode is niet toegestaan. Voor meer informatie raadpleegt u de Richtlijnen voor naleving van het beleid voor identificatie van gebruikers. Alle tags kunnen slechts aan één adverteerder zijn gekoppeld. Eén tag kan niet verwijzen naar meerdere adverteerders. Het maximale aantal aanroepen aan vierden dat is toegestaan binnen een tag van derden, varieert op basis van het type leverancier(s) dat wordt gebruikt (één gecertificeerde advertentieserver of rich media-leverancier, drie onderzoeksproducten en één advertentieoptiepictogram voor online advertenties met targeting op gedrag).

 • Goedkeuring van advertentiemateriaal: Alle advertenties en tags die de externe server of het onderzoeksbureau aanroepen, moeten ten minste 72 uur vóór de begindatum van de campagne volledig zijn getest en goedgekeurd door Google Ad Operations.

 • Aanpassingen aan advertentiemateriaal: Het vervangen of aanpassen van advertenties via de externe leverancier zonder voorafgaande goedkeuring is niet toegestaan. Alle advertenties moeten vooraf zijn goedgekeurd door Google Ad Operations. Advertenties met dynamisch veranderende content moeten in eerste instantie worden beoordeeld en vooraf goedgekeurd door Google Ad Operations, maar kunnen naar eigen goeddunken van Google worden vrijgesteld van verdere beoordeling en goedkeuring.

 • Vertragingen wegens revisies: Advertentie-elementen die niet voldoen aan de specificaties in dit beleid, worden teruggestuurd voor revisie, waardoor een campagne vertraging kan oplopen.

 • Tagprestaties: Tags moeten consistent worden weergegeven. Als een tag niet voldoet aan onze prestatie- of betrouwbaarheidsnormen, behouden we ons het recht voor de campagne te onderbreken of te beëindigen.

 • Tags verzenden: Alle tags moeten als tekstbijlage bij een e-mail worden verzonden en niet in de hoofdtekst van de e-mail.

 • Rapportage: Voor rapportagedoeleinden gaan Google en de advertentiepartner uit van de rapporten over verkeer of vertoningen die worden geleverd door Google. Rapporten die door de externe leverancier aan de advertentiepartner zijn geleverd, zijn niet van invloed op de rechten of verplichtingen van Google en de advertentiepartner.

 • Gegevens van contextafhankelijke macro's: Tenzij anderszins schriftelijk toegestaan door Google, mag u gegevens van contextgevoelige macro's uitsluitend gebruiken voor de vertoning die aan die gegevens is gekoppeld. U mag gegevens van contextafhankelijke macro's niet ergens anders of op een ander tijdstip gebruiken.

 • Tagging op siteniveau: Als u de functionaliteit van Google voor plaatsingstargeting gebruikt, moet u minimaal vier unieke webproperty's hebben met voldoende distributie op deze webproperty's via de betreffende advertentietags. U mag cookies op vertoningsniveau, webbakens of andere mechanismen voor het bijhouden van gegevens niet koppelen aan afzonderlijke sites.
 • Merkkenmerken en publiciteit: U mag uw deelname aan of compatibiliteit met het programma niet openbaar vermelden of enige relatie tussen u en Google kenbaar maken zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Google.
 • Autotagging van Google Analytics: De functie Autotagging van Google Analytics kan momenteel niet worden gebruikt voor advertenties die door derden worden weergegeven. Als u gebruikmaakt van autotagging, is het een goed idee om afzonderlijke accounts te gebruiken voor advertenties die door derden worden weergegeven en advertenties die door Google Ads worden gehost. Volg deze instructies om autotagging aan of uit te zetten.
 • Beleid:
  • Wanneer u advertenties maakt, mag u geen cross-domein scripts gebruiken of cookies instellen in niet-goedgekeurde domeinen.
  • Advertenties moeten ondersteuning bieden voor kliktracking van Google. Waar deze worden ondersteund, moeten alle klikgebeurtenissen worden doorgegeven aan Google.
  • De http-headers voor de Google-tracking-URL voor klikken moeten worden verstuurd door de browser van de kijker. Er moet een HTTP-verzoek aan de clientzijde, en niet aan de serverzijde, worden verstuurd naar de tracking-URL van Google voor klikken.
Pop-upvensters

Een pop-up:

 • Is een venster dat bij het oorspronkelijke venster wordt geopend.
 • Kan ook een pop-under, getimede of tussentijdse pop-up, valse systeemmelding of een pagina met een automatische download zijn.
 • Is verboden, ongeacht de inhoud ervan.
Audio-effecten

Audiovereisten:

 • Effecten moeten door de gebruiker via een klik worden gestart. Advertenties mogen niet automatisch geluid afspelen.
 • Audio-instellingen moeten standaard zijn uitgeschakeld.
 • Gebruikers moeten de mogelijkheid hebben om alle audio in de advertentie te dempen.
 • Het audiovolume moet zijn gecodeerd op maximaal -12 dB.
Persoonlijk identificeerbare informatie

Met advertenties mogen geen persoonlijke gebruikersgegevens rechtstreeks worden vastgelegd. Persoonlijke gegevens zijn onder andere e-mailadressen, telefoonnummers en creditcardnummers. Er mag geen gevoelige informatie via de advertentie worden verzameld.

U mag cookies, webbeacons of andere mechanismen voor het bijhouden van gegevens niet koppelen aan persoonlijk identificeerbare informatie voor welk doel dan ook of aan de exacte gebruikerslocatie voor behavioural targeting, tenzij de gebruiker zich hiervoor doelbewust en uitdrukkelijk heeft aangemeld. (In het kader van dit document worden IP-adressen niet beschouwd als persoonlijk identificeerbare informatie of als exacte gebruikerslocatie.)

Onderzoek

Indien gemachtigd door Google, mag u onderzoeken implementeren in verband met een advertentiecampagne. Indien expliciet goedgekeurd door Google, kunnen deze onderzoeken worden vrijgesteld van sommige van de beperkingen voor weergave door derden die hierboven zijn uiteengezet.

Alle onderzoeken moeten als volgt worden uitgevoerd:

 • U mag alleen onderzoek uitvoeren voor het meten van de effectiviteit van wederzijds afgesproken advertentieplaatsingen waarop advertenties worden weergegeven die zijn aangekocht via Google.
 • Google moet schriftelijk goedkeuring verlenen voor de openbaarmaking van campagnespecifieke gegevens en de compilatie of verzameling van gegevens voor meerdere campagnes die zijn toe te schrijven aan Google voordat een dergelijke openbaarmaking plaatsvindt.
 • Het onderzoek mag alleen worden uitgevoerd door een extern onderzoeksbureau dat deel uitmaakt van de goedkeurde leverancierslijst van Google.
 • Er zijn maximaal drie onderzoeksproducten (Analytics/prestaties bijhouden, onderzoeken naar het vergroten van merkbekendheid, verificatieservices, enzovoort) toegestaan binnen een advertentietag. Zelfs als er een via Google betaald onderzoek wordt uitgevoerd, valt dit binnen het maximumaantal van drie producten.
 • Alle methodologieën en onderzoekstools (waaronder wervingsprocessen, incentives, content van wervingen/uitnodigingen, content van enquêtes, gegevensverzameling en weergave van onderzoek) moeten vooraf worden goedgekeurd door Google.
 • Als u merkonderzoek wilt uitvoeren, bekijkt u eerst de volgende inhoudsrichtlijnen voor enquêtes.
 • U bent ervoor verantwoordelijk dat alle onderzoeksresultaten en gerelateerde gegevens strikt vertrouwelijk blijven, en dat er geen persoonlijk identificeerbare informatie wordt opgevraagd of verzameld, behalve wanneer dit nodig is om beloningen te verstrekken aan onderzoeksdeelnemers. Alle persoonlijk identificeerbare informatie mag alleen worden gebruikt om de relevante incentives te verlenen, en dergelijke gegevens moeten onmiddellijk na verlening van de relevante incentives worden vernietigd.
 • Als u een door Google geclassificeerde serviceprovider van verificatie- of doelgroepstatistieken bent, moet u kunnen aantonen dat uw service een formele externe controle heeft doorlopen. Alle door u verzamelde gegevens mogen uitsluitend worden gebruikt voor rapportage over de campagne van de adverteerder. U mag geen gegevens op siteniveau (domein/URL) via een cookie verzamelen. Informatie die u heeft verzameld via een service die u aan anderen heeft verstrekt, mag u niet verkopen of voor wederverkoop beschikbaar stellen. U mag geen gegevens delen of verzamelen buiten de campagne van de adverteerder om voor wie u de rapportage verzorgt. Opmerking: Verificatieservices mogen geen cookies achterlaten.
 • Leveranciers van services voor verificatie en doelgroepstatistieken mogen alleen worden gebruikt voor onderzoeks- en analysedoeleinden. U mag geen technologieën gebruiken die de weergave van de advertentie beïnvloeden of onmogelijk maken. Dit omvat, maar is niet beperkt tot, services zoals advertentieblokkering. Certificering van deze leveranciers geeft alleen aan dat Google het gebruik hiervan door clients in ons netwerk toestaat. De nauwkeurigheid van de gegevens en analyses die worden gerapporteerd door onderzoekers in ons programma, waaronder, maar niet beperkt tot, leveranciers van services voor verificatie en doelgroepstatistieken, wordt echter niet gecontroleerd door Google. Google biedt geen tegoeden aan voor verschillen tussen onze rapporten en de rapporten van derden of voor problemen die worden aangegeven door dergelijke services.
Advertentieoptiepictogram voor online advertenties met behavioural targeting (targeting op gedrag)

Als u een advertentieoptiepictogram van derden wilt weergeven voor online advertenties met behavioural targeting, moet u voldoen aan de volgende vereisten:

 • Voor advertenties die worden weergegeven in het Google Display Netwerk, wordt voor de meeste uitgevers, conform de branchenormen, in de rechterbovenhoek van het advertentieblok het advertentieoptiepictogram van Google ('Info') weergegeven.
 • Als u ervoor kiest een advertentieoptiepictogram van derden te gebruiken en dat in een laag over het advertentieoptiepictogram van Google heen legt, is de externe leverancier verantwoordelijk voor het naleven van de vereisten die zijn uiteengezet in het Self-Regulatory Program for Online Behavioral Advertising (www.aboutads.info), met inbegrip van, maar niet beperkt tot, de volgende specificaties:
  • De laag moet de officiële afbeelding 'Info' van 76 x 15 van het advertentieoptiepictogram gebruiken. Als in plaats daarvan de 'i'-afbeelding van 19 x 15 wordt gebruikt, moet de laag veranderen in de volledige afbeelding 'Info' van 76 x 15 als de muisaanwijzer erop wordt geplaatst.
  • Het pictogram moet in de rechterbovenhoek van de advertentie worden weergegeven.
  • De advertentie moet een z-indexwaarde hebben die kleiner is dan 9010 om ervoor te zorgen dat het pictogram van Google en van derden boven de advertentie wordt weergegeven. Als u gebruikmaakt van een uitvouwbaar advertentieblok, moet de eerste, niet-uitgevouwen laag van de advertentie nog altijd een z-indexwaarde hebben die kleiner is dan 9010. De uitgevouwen laag moet een z-indexwaarde hebben die groter is dan 1110.
 • Als een advertentieoptiepictogram van derden het advertentieoptiepictogram van Google bedekt, moet in het pictogram van derden het Google, Inc. zijn opgenomen als een bedrijf dat wordt geassocieerd met het verzamelen en/of gebruiken van gebruikersgegevens binnen de advertentie, en moet aan de gebruiker de afmeldingscookie van Google worden aangeboden.
 • Elke privacymelding moet worden weergegeven binnen de grenzen van het advertentieblok of worden geopend in een nieuw browservenster. Pop-ups zijn niet toegestaan.
 • Leveranciers die van Google toestemming hebben gekregen om een advertentieoptiepictogram weer te geven, mogen geen cookies schrijven en/of lezen in verband met enige functionaliteit van het pictogram.
 • U mag alleen advertentieoptiepictogrammen van derden weergeven van een door Google goedgekeurde leverancier. Bekijk de lijst met goedgekeurde Google Ads-leveranciers en zoek naar leveranciers waarbij Advertentieoptiepictogram wordt vermeld in de kolom met hun productaanbod.
Lijst met leveranciers (wereldwijd)

Vereisten voor het Google Display Netwerk via Google Ad Manager

Als u advertenties in het Google Display Netwerk wilt weergeven via Google Ad Manager, moet u voldoen aan de onderstaande vereisten.

Advertentieweergave door derden
 • Cookies en targeting: U mag cookies gebruiken voor rapportagedoeleinden en om advertenties te targeten, op voorwaarde dat de gebruikte gegevens zijn verzameld in overeenstemming met de volgende branchenormen:

  In geval van een conflict tussen het beleid van de NAI en dat van de IAB is het strengere beleid van de twee van toepassing. Google behoudt zich het recht voor te bepalen of u wel of niet aan deze normen voldoet.

  In dit certificeringsproces wordt met name gekeken naar de volgende vereisten:

  • Een duidelijk weergegeven privacybeleid op uw site
  • Een goed zichtbare link om het privacybeleid niet te accepteren
  • Geen persoonlijk identificeerbare informatie gebruikt bij het maken van segmenten (inclusief persoonlijk identificeerbare informatie met betrekking tot de mobiele telefoon van de gebruiker)
  • Geen segmenten met gevoelige content of segmenten die zijn getarget op kinderen die jonger zijn dan 13 jaar
  • Geen 'packet sniffing' bij het verzamelen van gedragsgegevens

  U mag geen gebruik maken van LSO-technologieën (Locally Shared Object) (inclusief, maar niet beperkt tot, Flash-cookies, browser-helperobjecten of HTML5 localStorage) of digitale vingerafdrukken voor gedragsgericht adverteren, advertentieweergave, rapportage en/of adverteren op meerdere sites.

 • Gegevens verzamelen: U mag een cookie, webbeacon of ander mechanisme voor tracking gebruiken om pseudonieme verkeersgegevens te verzamelen voor samengestelde bereik-, frequentie- en/of conversierapportage, op voorwaarde dat u daarvoor een gecertificeerde externe leverancier gebruikt. Het is niet toegestaan gegevens op vertoningsniveau via cookies of andere mechanismen te verzamelen om voorraad voor het Google Display Netwerk vervolgens opnieuw te targeten, te categoriseren naar interessecategorie of weer te geven op sites van anderen. (Deze beperking is niet van toepassing op gegevens op klik- of conversieniveau.) U mag cookies, webbeacons of andere mechanismen voor het bijhouden van gegevens niet koppelen aan persoonlijk identificeerbare informatie voor welk doel dan ook of aan de exacte gebruikerslocatie voor behavioural targeting (targeting op gedrag), tenzij de gebruiker zich hiervoor doelbewust en uitdrukkelijk heeft aangemeld. (In het kader van dit document worden IP-adressen niet beschouwd als persoonlijk identificeerbare informatie of als exacte gebruikerslocatie.) U zult geen cookie instellen, of een cookieset wijzigen of verwijderen op domeinen die van Google zijn of door Google worden beheerd, waaronder een Search Ads 360-domein, en u zult derden niet helpen of bewust toestaan dit te doen. U moet een duidelijk privacybeleid weergeven met een optie voor gebruikers om zich definitief af te melden voor cookies, webbeacons of andere mechanismen voor tracking die u heeft ingesteld om gegevens te verzamelen. Houd er rekening mee dat de door derden gerapporteerde cijfers voor bereik en frequentie vaak minder nauwkeurig zijn voor het mobiele platform.
 • Aanroepen aan vierden: Alle advertenties mogen alleen tracking-elementen bevatten die afkomstig zijn van gecertificeerde externe servers of onderzoeksbureaus die al zijn goedgekeurd door Google. Aanroepen aan vierden zijn niet toegestaan, met uitzondering van elementen voor het bijhouden van gegevens die zijn gekoppeld aan gecertificeerde externe servers of aan onderzoeksbureaus die expliciet zijn goedgekeurd door Google.
 • Tagprestaties: Tags moeten consistent worden weergegeven. Als een tag niet voldoet aan onze prestatie- of betrouwbaarheidsnormen, behouden we ons het recht voor de campagne te onderbreken of te beëindigen.
 • Rapportage: Voor rapportagedoeleinden gaan Google en de advertentiepartner uit van de rapporten over verkeer of vertoningen die worden geleverd door Google. Rapporten die door de externe leverancier aan de advertentiepartner zijn geleverd, zijn niet van invloed op de rechten of verplichtingen van Google en de advertentiepartner.
Technische specificaties en advertenties

Google Ad Manager-kopers van advertentievoorraad die op websites wordt weergegeven, moeten aan hetzelfde beleid voldoen dat is beschreven in het gedeelte Technische specificaties en advertenties.

Google Ad Manager-kopers van advertentievoorraad die in mobiele apps wordt weergegeven ('in-app-advertenties'), moeten voldoen aan onderstaande technische specificaties en advertenties:

Technische specificaties voor in-app-advertenties

Device type
(Android or iOS only)
Unit sizes Tag types File types Static image max file size
Smartphone 320x50
300x250
336x280
Interstitial
HTML
Image tag wrapped in anchor tag

JPEG
PNG
GIF

150KB initial download

5MB total size

JavaScript tag
MRAID
HTML5
Tablet 300x250
728x90
468x60
336x280
Interstitial
HTML
Image tag wrapped in anchor tag JPEG
PNG
GIF

150KB initial download

5MB total size

JavaScript tag
MRAID
HTML5

In-app-advertenties

In-app-advertenties die door derden worden weergegeven, moeten zowel voldoen aan het beleid inzake beeldadvertenties van Google als aan de volgende beleidsregels.

 • Alleen standaardindelingen voor beeldadvertenties (JPEG, PNG en GIF) mogen door derden worden weergegeven.
 • Advertenties van derden mogen geen Flash of JavaScript bevatten.
 • Standaardbeeldbanneradvertenties moeten worden weergegeven via een standaardomleidingstag, zoals in dit voorbeeld: <a href="..."><img src="..." /></a>
SSL-compatibele advertentieblokken

SSL-compatibele advertentieblokken worden geaccepteerd in het Google Display Netwerk op basis van de volgende beleidsregels:

Richtlijnen voor SSL-compatibele advertenties

 • Alle advertentiereacties moeten SSL-compatibel ('HTTPS') zijn. Voor alle betrokken servers is volledige SSL-certificering vereist.
 • Laat uw advertentietag automatisch detecteren dat deze bij het HTTP/HTTPS-protocol wordt aangevraagd en zorg ervoor dat de tag automatisch alle reacties aanpast die SSL-compatibel moeten zijn, wanneer dat vereist is. Zo niet, dan heeft Google een protocolmacro die we in alle URI's of advertentietags kunnen plaatsen om 'http' indien nodig automatisch bij te werken naar 'https'.
 • Alle aanroepen van vierden naar andere technologieën binnen het advertentieblok moeten ook afkomstig zijn van SSL-compatibele leveranciers die door Google zijn gecertificeerd.
 • Ad Exchange-kopers moeten via RTB of de Ad Exchange-gebruikersinterface verklaren dat de advertentie SSL-compatibel is. Houd er wel rekening mee dat als een advertentie wordt aangegeven als SSL-compatibel, maar niet-SSL-compatibele reacties genereert, de advertentie wordt afgekeurd.
 • Zie het gedeelte InStream-videoadvertentieblokken (VAST-compatibel) voor de specificaties van SSL-compatibele VAST-advertenties.
 • Een leverancier moet een specifieke certificering ontvangen om advertenties in een SSL-compatibele uitgeversvoorraad weer te mogen geven. Goedgekeurde SSL-compatibele advertentieleveranciers maken deel uit van de lijst met leveranciers.
Uitvouwbare advertentieblokken

Uitvouwbare advertentieblokken worden in het Google Display Netwerk geaccepteerd op basis van de volgende beleidsregels:

Specificaties voor advertentiemateriaal

 • Klikken om uit te vouwen en rollover om uit te vouwen, beide door de gebruiker gestart
 • Sluiten: via een klik of mouseoff
 • Maximale bestandsgrootte: 150 K bij eerste keer laden, 2,2 MB na laden van pagina
 • Vensters moeten in de hoek van het blok een goed zichtbare knop 'Sluiten X' bevatten in een lettergrootte van minimaal zestien punten

Goedgekeurde leveranciers

 • Studio
 • EyeWonder
 • Flashtalking
 • MediaMind
 • PointRoll
 • Unicast
 • Mediaplex
 • Weborama
 • Adform
 • Flite
 • Kpsule
 • Linkstorm

Maximale uitgevouwen afmetingen

IAB-formaat Uitgevouwen formaat
468 x 60 468 x 210
728 x 90 728 x 300
300 x 250 600 x 300
160 x 600 400 x 600
120 x 600 420 x 600
InStream-videoadvertentieblokken (VAST-compatibel)

InStream-videoadvertenties van derden worden geaccepteerd in Ad Exchange op basis van de volgende beleidsregels:

Technische specificaties

InStream-videoadvertentieTwee verschillende VAST-tags mogen
  Bestandstypen Maximale bestandsgrootte Videoduur Maximale framesnelheid
Advertentieblokformaten Video Audio   Maximaal Aanbevolen  
480 x 360 (4:3)
640 x 360 (16:9)
1920 x 800 (5:2)
De videobestandstypen H.264 (alleen video/mp4) en WebM (alleen video/webm) moeten allemaal zijn opgenomen (andere indelingen mogen worden opgenomen, maar worden mogelijk niet gebruikt) Bij voorkeur MP3 of AAC 10 MB 60 seconden <15 seconden
(om in aanmerking te komen voor de voorraad van de meeste uitgevers, waaronder YouTube)
30 fps
Begeleidende advertentie (optioneel, maar aanbevolen)
  Bestandstypen Maximale bestandsgrootte Animatielengte Maximale framesnelheid
Advertentieblokformaten Afbeelding Flash   Door host gestart afspelen Door gebruiker gestart afspelen (rollover of klik)  
300 x 250 Statische GIF, JPG of PNG SWF met back-up GIF/JPG (Flash 7 t/m 11.2; AS2 en AS3) 50 KB 30 seconden 4 minuten 24 fps
300 x 60

Advertenties

 • InStream-advertenties van derden moeten worden weergegeven via een lineaire VAST-tag (prefetch-tag) van een VAST-leverancier die specifiek is goedgekeurd voor Ad Exchange:
 • De VAST-tag moet voldoen aan het XML-overzicht voor de VAST-advertentieserverrespons van Google.
 • Voor elke videoadvertentie die in de VAST-tag wordt weergegeven, moeten minimaal twee afzonderlijke knooppunten worden opgenomen: één voor de MP4-video-indeling en één voor de WebM-video-indeling. Andere indelingen mogen worden opgenomen, maar worden niet gebruikt.
 • Consistente <AdSystem>-knooppuntwaarde: zorg ervoor dat al uw VAST-tags een specifieke consistente waarde voor uw bedrijf bevatten in het <AdSystem>-knooppunt in de VAST XML. Google zou bijvoorbeeld altijd het volgende opnemen voor alle eigen VAST-tags: <AdSystem>Google</AdSystem>
 • Unieke waarde voor advertentie-ID: Elke gegenereerde VAST-tag moet in het knooppunt een unieke waarde voor het kenmerk 'ID' bevatten.Twee verschillende VAST-tags mogen niet dezelfde waarde voor de advertentie-ID hebben. Bijvoorbeeld:
  - VAST-tag 1: <Ad id="3947179">
  - VAST-tag 2: <Ad id="8741831">
 • Houd er rekening mee dat de volgende brontypen zijn toegestaan voor het knooppunt in de VAST XML:
  • StaticResource: URI voor een statisch bestand, zoals een afbeelding of SWF-bestand
  • IFrameResource: URI-bron voor een iFrame dat het begeleidende element weergeeft

  Het type HTMLResource is niet langer toegestaan.

 • Voordat de Flash-SDK van Google videoadvertenties van een advertentieserver van derden kan weergeven, moet deze advertentieserver een crossdomain.xml-bestand bevatten met specificaties om alle specifieke Google-domeinen of alle domeinen toegang te geven. Bovendien moet het kenmerk 'secure' worden ingesteld op 'false'. Het crossdomain.xml-bestand moet als volgt worden ingedeeld:

   <cross-domain-policy>
   <!-- Toegang toestaan aan ALLE domeinen
     <allow-access-from domain="*" secure="false"/>
   <!-- OF toegang toestaan voor het domein waarvandaan het verzoek is verzonden
  </cross-domain-policy>

  Belangrijk: Als u een domein toevoegt aan het crossdomain.xml-bestand van uw website, hebben alle Flash-bestanden die op dat domein worden gehost, toegang tot gegevens van gebruikers die zijn ingelogd op uw website. Daarom wordt het gewoonlijk afgeraden om advertentienetwerkhosts toe te voegen aan crossdomain.xml-bestanden op websites met functies waarvoor gebruikers moeten inloggen, zoals gebruikersprofielen.

 • Voordat de HTML5-SDK van Google videoadvertenties van een advertentieserver van derden kan weergeven, moet deze advertentieserver in alle reacties een CORS-header opnemen. De CORS-header moet de volgende indeling hebben:

  Access-Control-Allow-Origin: [toegang toestaan tot het domein waarvandaan het verzoek is verzonden]
  OF Access-Control-Allow-Origin: *

  Opmerking: 'Access-Control-Allow-Origin: *' kan niet worden gebruikt in combinatie met 'Access-Control-Allow-Credentials: true'.

 • Audio is niet toegestaan voor begeleidende advertenties.
 • Advertentiemateriaal mag de grenzen van het advertentieblok niet overschrijden.
 • Aan alle advertenties met een gedeeltelijk zwarte, witte of transparante achtergrond moet u een zichtbare rand toevoegen met een kleur die contrasteert met de overwegende achtergrondkleur van het advertentiemateriaal.
 • Advertentiemateriaal mag geen toepassingen bevatten, waaronder, maar niet beperkt tot, ActiveX, virussen, afsluitingspop-ups, spyware en malware.
 • Begeleidende advertenties die Flash bevatten, mogen niet groter zijn dan 50 procent van de CPU van een gebruiker. Veelvoorkomende oorzaken van een hoog CPU-gebruik zijn doorlopende animaties, veel animaties na elkaar en animaties die de limiet van 30 seconden overschrijden. Indien van toepassing kunt u met de functie 'Taakbeheer' van Windows controleren of u aan deze regel voldoet.
 • De codering voor Advertentiemateriaal mag geen scripts van meerdere domeinen gebruiken of cookies voor niet-goedgekeurde domeinen instellen.
 • Alle advertentiemateriaal moet in nieuwe vensters worden geopend. Het doelvenster voor de doorklik-URL moet zijn ingesteld op '_blank', zodat de doorklik in een nieuw venster wordt geopend. U moet de doelverklaring altijd definiëren.
 • Voor Flash-advertentiemateriaal geldt het volgende:
  • Advertentiemateriaal moet worden gemaakt voor gebruik met Flash-versies 7 t/m 11.2 (AS2 en AS3).
  • U moet een standaardafbeelding leveren. Als de browser geen ondersteuning biedt voor de Flash-versie die u voor uw advertentiemateriaal gebruikt, wordt de standaardafbeelding weergegeven.
  • Het laatste frame van de animatie moet de volgende code bevatten in ActionScript: 'stop()'.
  • Neem een clickTag-laag op. De clickTag-laag moet de bovenste laag zijn.
  • U mag maximaal twee clickTags per advertentiemateriaal gebruiken.
  • Advertentiemateriaal moet de functionaliteit van Google voor het bijhouden van klikken ondersteunen. Waar deze worden ondersteund, moeten alle klikgebeurtenissen worden doorgegeven aan Google.
 • Voor VAST-wrappers:
  • Er zijn niet meer dan 2 (twee) VAST-wrapperomleidingen naar 1 (één) VAST-In-Line toegestaan.
  • Ondersteunde TrackingEvents (wrapper mag meer dan één knooppunt per gebeurtenis bevatten):
   • start
   • firstQuartile
   • midpoint
   • thirdQuartile
   • complete
   • mute
   • unmute
   • pause
   • resume
 • Voor SSL-compatibele VAST-advertenties:
  • Een leverancier moet een afzonderlijke certificering ontvangen om VAST-advertenties in een SSL-compatibele uitgeversvoorraad te kunnen weergeven.
  • Alle advertentiereacties moeten SSL-compatibel ('HTTPS') zijn. Voor alle betrokken servers is volledige SSL-certificering vereist.
  • Laat uw VAST-tag automatisch detecteren dat deze bij het HTTP/HTTPS-protocol wordt aangevraagd en zorg ervoor dat de tag automatisch de URI's en begeleidende banners aanpast die SSL-compatibel moeten zijn, indien dat vereist is. Zo niet, dan heeft Google een protocolmacro die we in uw VAST-tag kunnen plaatsen om 'http' indien nodig automatisch te updaten naar 'https'.
  • De leverancier/Ad Exchange-koper moet ervoor zorgen dat alle URI's binnen de VAST XML (bijvoorbeeld , en andere knooppunten) die door een andere partij dan de primaire VAST-leverancier worden weergegeven, ook van leveranciers zijn die door Google zijn goedgekeurd voor het weergeven/bijhouden van SSL-compatibele advertenties.
  • De begeleidende advertentiebanner en alle aanroepen van vierden naar andere technologieën binnen de begeleidende advertentiebanner moeten ook via SSL-compatibele leveranciers worden gedaan die door Google zijn gecertificeerd.
  • Ad Exchange-kopers moeten via RTB of de Ad Exchange-gebruikersinterface verklaren dat de advertentie SSL-compatibel is. Houd er rekening mee dat als een advertentie wordt aangegeven als SSL-compatibel, maar niet-SSL-compatibele reacties genereert, de advertentie wordt afgekeurd.
 • VPAID is beschikbaar voor niet-GDN Ad Exchange-voorraad en moet voldoen aan het volgende beleid:
  • Live feeds en door gebruikers gegenereerde inhoud worden niet geaccepteerd.
  • Overlays en andere niet-lineaire indelingen worden momenteel niet geaccepteerd.
  • Alle VPAID-tags moeten voldoen aan alle actuele beleidsregels voor Ad Exchange VAST 2.0 en 3.0.
Algemene richtlijnen en redactioneel beleid

Google Ad Manager-kopers moeten hetzelfde beleid naleven dat wordt beschreven in het gedeelte Algemene richtlijnen en redactioneel beleid voor Google Ads.

Pop-upvensters

Google Ad Manager-kopers moeten hetzelfde beleid naleven dat wordt beschreven in het gedeelte Pop-upvensters voor Google Ads.

Audio-effecten

Google Ad Manager-kopers moeten hetzelfde beleid naleven dat wordt beschreven in het gedeelte Audio-effecten voor Google Ads.

Persoonlijk identificeerbare informatie

Google Ad Manager-kopers moeten hetzelfde beleid naleven dat wordt beschreven in het gedeelte Persoonlijk identificeerbare informatie voor Google Ads.

Onderzoek

Indien gemachtigd door Google, mag u onderzoeken implementeren in verband met een advertentiecampagne. Indien expliciet goedgekeurd door Google, kunnen deze onderzoeken worden vrijgesteld van sommige van de beperkingen voor weergave door derden die hierboven zijn uiteengezet. Onderzoekstags mogen niet in campagnes met in-app-advertenties worden gebruikt.

Alle onderzoeken moeten als volgt worden uitgevoerd:

 • U mag alleen onderzoek uitvoeren voor het meten van de effectiviteit van wederzijds afgesproken advertentieplaatsingen waarop advertenties worden weergegeven die zijn aangekocht via Google. U mag alleen een webbeacon of ander mechanisme voor het bijhouden van gegevens gebruiken om de blootstelling van een gebruiker aan een advertentie bij te houden. Er mogen geen enquêtes of enquête-uitnodigingen worden weergegeven in het Google Display Netwerk via Google Ad Manager. Bij de trafficking van tags van derden die enquêtes en enquête-uitnodigingen weergeven, moet het betreffende onderzoeksbureau worden geselecteerd in het dropdown-menu 'Advertentietechnologie' in de gebruikersinterface. Op deze manier mogen de enquêtes en enquête-uitnodigingen wel worden weergegeven in andere Ad Exchange-voorraad, maar niet in het Google Display Netwerk.
 • Google moet schriftelijk goedkeuring verlenen voor de openbaarmaking van campagnespecifieke gegevens en de compilatie of verzameling van gegevens voor meerdere campagnes die zijn toe te schrijven aan Google voordat een dergelijke openbaarmaking plaatsvindt.
 • Het onderzoek mag alleen worden uitgevoerd door een extern onderzoeksbureau dat deel uitmaakt van de goedkeurde leverancierslijst van Google.
 • U bent ervoor verantwoordelijk dat alle onderzoeksresultaten en gerelateerde gegevens strikt vertrouwelijk blijven, en dat er geen persoonlijk identificeerbare informatie wordt opgevraagd of verzameld, behalve wanneer dit nodig is om beloningen te verstrekken aan onderzoeksdeelnemers. Alle persoonlijk identificeerbare informatie mag alleen worden gebruikt om de relevante incentives te verlenen, en dergelijke gegevens moeten onmiddellijk na verlening van de relevante incentives worden vernietigd.
 • Als u een door Google geclassificeerde serviceprovider van verificatie- of doelgroepstatistieken bent, moet u kunnen aantonen dat uw service een formele externe controle heeft doorlopen. Alle door u verzamelde gegevens mogen uitsluitend worden gebruikt voor rapportage over de campagne van de adverteerder. U mag geen gegevens op siteniveau (domein/URL) via een cookie verzamelen. Informatie die u heeft verzameld via een service die u aan anderen heeft verstrekt, mag u niet verkopen of voor wederverkoop beschikbaar stellen. U mag geen gegevens delen of verzamelen buiten de campagne van de adverteerder om voor wie u de rapportage verzorgt. Opmerking: Verificatieservices mogen geen cookies achterlaten.
 • Leveranciers van services voor verificatie en doelgroepstatistieken mogen alleen worden gebruikt voor onderzoeks- en analysedoeleinden. U mag geen technologieën gebruiken die de weergave van de advertentie beïnvloeden of onmogelijk maken. Dit omvat, maar is niet beperkt tot, services zoals advertentieblokkering. Certificering van deze leveranciers geeft alleen aan dat Google het gebruik hiervan door clients in ons netwerk toestaat. De nauwkeurigheid van de gegevens en analysen die worden gerapporteerd door onderzoekers in ons programma, waaronder, maar niet beperkt tot, leveranciers van services voor verificatie en doelgroepstatistieken, wordt echter niet gecontroleerd door Google. Google biedt geen tegoeden aan voor verschillen tussen onze rapporten en de rapporten van derden of voor problemen die worden aangegeven door dergelijke services.
Advertentieoptiepictogram voor online advertenties met targeting op gedrag

Als u een advertentieoptiepictogram van derden wilt weergeven voor online advertenties met targeting op gedrag, moet u voldoen aan de volgende vereisten:

 • Als u ervoor kiest een advertentieoptiepictogram van derden te gebruiken, is de externe leverancier verantwoordelijk voor het naleven van de vereisten die zijn uiteengezet in het Self-Regulatory Program for Online Behavioral Advertising (www.aboutads.info), met inbegrip van, maar niet beperkt tot, de volgende specificaties:
  • De laag moet de officiële afbeelding 'Info' van 76 x 15 van het advertentieoptiepictogram gebruiken. Als in plaats daarvan de 'i'-afbeelding van 19 x 15 wordt gebruikt, moet de laag veranderen in de volledige afbeelding 'Info' van 76 x 15 als de muisaanwijzer erop wordt geplaatst.
  • Het pictogram moet in de rechterbovenhoek van de advertentie worden weergegeven.
 • Elke privacymelding moet worden weergegeven binnen de grenzen van het advertentieblok of worden geopend in een nieuw browservenster. Pop-ups zijn niet toegestaan.
 • Leveranciers die van Google toestemming hebben gekregen om een advertentieoptiepictogram weer te geven, mogen geen cookies schrijven en/of lezen in verband met enige functionaliteit van het pictogram.
 • U mag alleen advertentieoptiepictogrammen van derden weergeven van een door Google goedgekeurde leverancier. Bekijk de lijst met goedgekeurde Ad Manager-leveranciers en zoek naar leveranciers waarbij 'Advertentieoptiepictogram' wordt vermeld in de kolom met hun productaanbod.

Was dit nuttig?

Hoe kunnen we dit verbeteren?
Zoeken
Zoekopdracht wissen
Zoekfunctie sluiten
Google-apps
Hoofdmenu