Απαιτήσεις για την προβολή διαφημίσεων τρίτου μέρους

Η Google παρέχει μεταφρασμένες εκδόσεις του Κέντρου βοήθειας για διευκόλυνση, μολονότι αυτές οι εκδόσεις δεν έχουν ως στόχο να αλλάξουν το περιεχόμενο των πολιτικών μας. Η αγγλική έκδοση είναι η επίσημη γλώσσα που χρησιμοποιούμε για την εφαρμογή των πολιτικών μας. Για να προβάλετε αυτό το άρθρο σε διαφορετική γλώσσα, χρησιμοποιήστε το μενού γλωσσών στο κάτω μέρος της σελίδας.

Με αφορμή την κυκλοφορία της δυνατότητας "Εξοικονόμηση ενέργειας προσθηκών" του Chrome τον Σεπτέμβριο του 2015, τα δημιουργικά σας θα πρέπει να χρησιμοποιούν HTML5 αντί για Flash, ώστε να αποφεύγεται η αυτόματη παύση των διαφημίσεων Flash, η οποία επηρεάζει αρνητικά την απόδοση και την προσέγγιση χρηστών. Το Google Ads δεν θα επιτρέπει τη μεταφόρτωση δημιουργικών Flash από τον Ιούνιο του 2016. Τυχόν δημιουργικά Flash που έχουν μεταφορτωθεί πριν από τον Ιούνιο θα σταματήσουν να προβάλλονται τον Ιανουάριο του 2017.

Η προβολή διαφημίσεων τρίτου μέρους διατίθεται μόνο σε περιορισμένο αριθμό πελατών κατά περίπτωση. Εκτός εάν ορίζεται διαφορετικά στην παρούσα πολιτική, όλα τα δημιουργικά που σχετίζονται με ετικέτα τρίτου μέρους πρέπει να συμμορφώνονται με τις πολιτικές διαφημίσεων με εικόνα της Google.

Πρέπει να συμμορφώνεστε με αυτές τις πολιτικές, αν προβάλλετε διαφημίσεις ή χρησιμοποιείτε παρακολούθηση εικονοστοιχείων (beacon) στο Δίκτυο εμφάνισης Google και:

 • Συμμετέχετε στο πρόγραμμα προβολής διαφημίσεων τρίτου μέρους.
 • Χρησιμοποιείτε διακομιστή τρίτου μέρους.
 • Χρησιμοποιείτε προμηθευτή έρευνας.
 • Είστε ιδιοκτήτης διακομιστή τρίτους μέρους.
 • Είστε προμηθευτής έρευνας.

 

Εάν έχετε Υπεύθυνο λογαριασμού Google: Υποβάλετε ένα αίτημα σχετικά με την εφαρμογή τρίτου μέρους για τον λογαριασμό σας Google Ads μέσω της φόρμας αίτησης εφαρμογής ετικετών και pixel τρίτου μέρους

Εάν δεν έχετε Υπεύθυνο λογαριασμού Google:

Απαιτήσεις για το Δίκτυο προβολής Google μέσω του Google Ads

Ανάπτυξη όλων   Σύμπτυξη όλων

Τεχνικές προδιαγραφές για το Google Ads

Απλές διαφημίσεις banner
Τεχνικές προδιαγραφές και δημιουργικά για απλά banner προβολής διαφημίσεων τρίτου μέρους
Μεγέθη στοιχείων:
 • 120 x 600
 • 160 x 600
 • 200 x 200
 • 240 x 400
 • 250 x 250
 • 250 x 360
 • 300 x 250
 • 300 x 600
 • 300 x1050
 • 320 x 50
 • 320 x 100
 • 336 x 280
 • 468 x 60
 • 580 x 400
 • 728 x 90
 • 930 x 180
 • 970 x 90
 • 970 x 250
 • 980 x 120
Τύποι αρχείων:
 • Εικόνα: JPG/JPEG, PNG, GIF
 • HTML5:
  • Τύποι αρχείων εικόνας
   • GIF
   • JPG/JPEG
   • PNG
   • SVG
  • Τύποι αρχείων βίντεο:
   • MP4 (απαιτείται)
   • WebM
   • Ogg
  • Άλλοι τύποι αρχείων:
   • CSS
   • JS

Φόρτωση:

 • Μέγεθος αρχικής φόρτωσης:
  • Συνιστάται μέγιστο μέγεθος 150 kilobyte (KB) για τον ταχύτερο χρόνο αρχικής φόρτωσης.
  • Για βέλτιστη εμπειρία θεατή, συνιστούμε να συμπιέσετε και να χρησιμοποιήσετε τα ελάχιστα απαιτούμενα στοιχεία κατά την αρχική φόρτωση.
  • Συνολικό μέγεθος φόρτωσης που δεν ενεργοποιείται από τον θεατή*: έως 2,2 MB.
  • *Το συνολικό μέγεθος φόρτωσης που δεν ενεργοποιείται από τον θεατή περιλαμβάνει την αρχική φόρτωση και επόμενες φορτώσεις/φορτώσεις polite load.
 • Μέγεθος φόρτωσης που ενεργοποιείται από τον θεατή:
  • Έως 10 MB ανά αλληλεπίδραση.
  • Συνιστάται μέγιστο συνολικό μέγεθος φόρτωσης 2,2 MB για βέλτιστη απόδοση.
 • Για την εξασφάλιση της βέλτιστης εμπειρίας χρήστη, οι διαφημίσεις προβολής τρίτου μέρους δεν πρέπει να υπερβαίνουν το 40% της χωρητικότητας της κεντρικής μονάδας επεξεργασίας (CPU) του υπολογιστή του θεατή. Οι συνήθεις λόγοι υψηλής χρήσης CPU είναι οι συνεχείς κινούμενες εικόνες, οι μεγάλες ακολουθίες κινούμενων εικόνων και οι κινούμενες εικόνες που υπερβαίνουν το όριο των 30 δευτερολέπτων. Κατά περίπτωση, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη δυνατότητα "Διαχείριση Εργασιών" στα Windows, για να ελέγξετε τη συμμόρφωση με αυτόν τον κανόνα.

Διάρκεια κινούμενων εικόνων:

 • Μέγιστη διάρκεια αναπαραγωγής που ενεργοποιείται από τον κεντρικό υπολογιστή: 30 δευτερόλεπτα
 • Μέγιστη διάρκεια αναπαραγωγής που ενεργοποιείται από τον χρήστη (απαιτείται κλικ): 4 λεπτά

Δημιουργικά

 • Το δημιουργικό δεν μπορεί να αναπτύσσεται πέρα από τα όρια της ενότητας διαφημίσεων.
 • Κανένα δημιουργικό δεν πρέπει να περιλαμβάνει εφαρμογές, συμπεριλαμβανομένων, μεταξύ άλλων, ActiveX, ιών, αναδυόμενων παραθύρων εξόδου, spyware και κακόβουλων προγραμμάτων (malware).
 • Στην κωδικοποίηση των δημιουργικών δεν επιτρέπεται η χρήση δεσμών ενεργειών μεταξύ τομέων ή η τοποθέτηση cookie σε μη εγκεκριμένους τομείς.
 • Όλα τα δημιουργικά πρέπει να ανοίγουν σε νέα παράθυρα. Το παράθυρο στόχου για το URL προορισμού πρέπει να οριστεί σε "_blank", έτσι ώστε το κλικ να ανοίγει ένα νέο παράθυρο. Η δήλωση στόχου θα πρέπει να δηλώνεται.
 • Όλοι οι ήχοι και οι κινούμενες εικόνες (συμπεριλαμβανομένων των βίντεο) πρέπει να σταματούν με το κλικ για έξοδο.
 • Σε όλες τις διαφημίσεις που διαθέτουν μερικώς μαύρο, λευκό ή διαφανές φόντο, πρέπει να προσθέτετε ένα ορατό περίγραμμα σε χρώμα που διαφέρει σημαντικά από το βασικό χρώμα που έχει το φόντο του δημιουργικού. (δηλ. να μην είναι μαύρο, αν το φόντο είναι μερικώς μαύρο και να μην είναι λευκό, αν το φόντο είναι μερικώς λευκό).
 • Πρέπει να συμπεριλαμβάνετε μια προεπιλεγμένη εικόνα.

Δημιουργικά HTML5:

 • Απαιτήσεις αρχείων
  • Δεν επιτρέπεται η χρήση περιεχομένου Flash και εναλλακτικής Flash (SWF και FLV) για προβολή με διαφήμιση HTML5.
 • Οι διαφημίσεις HTML5 πρέπει να περιλαμβάνουν: 
  • δήλωση <!DOCTYPE html> και πρέπει να περιέχει ετικέτα <html>, <head> και <body>.
  • Οι διαστάσεις των διαφημίσεων πρέπει να συμφωνούν με τις διαστάσεις της τοποθέτησης, ώστε να αποτρέπονται οι παραμορφώσεις. Προσθέστε μια <meta> ετικέτα μεγέθους διαφήμισης εντός της ετικέτας <head>.
  • Αν η διαφήμιση HTML5 περιλαμβάνει περιεχόμενο βίντεο, πρέπει να παρέχετε στοιχεία βίντεο σε μορφή MP4, καθώς και μορφές WebM ή Ogg, προκειμένου να διασφαλίζεται η συμβατότητα σε όλα τα δημοφιλή προγράμματα περιήγησης.
 • Εμπλουτισμένα μέσα και άλλες δυνατότητες
  • Οι δυνατότητες, χωρίς να περιορίζονται στις ακόλουθες, πρέπει να ελέγχονται πλήρως και να προεγκρίνονται από την gTech όσον αφορά τη λειτουργικότητα μεταξύ συσκευών. Οποιοδήποτε στοιχείο διαφήμισης δεν πληροί τις προδιαγραφές που αναφέρονται στην παρούσα πολιτική, θα επιστρέφεται για αναθεώρηση, γεγονός το οποίο μπορεί να προκαλέσει καθυστέρηση της καμπάνιας.

   • Αναπτυσσόμενες ενότητες διαφημίσεων
   • Βίντεο σε banner
   • Έρευνα, συμπεριλαμβανομένων των ερευνών σε banner ή των προσκλήσεων
   • Γεωγραφική τοποθεσία
   • Φόρμες
   • Αλληλεπίδραση μέσω μεταφοράς και απόθεσης ή τοποθέτησης του δείκτη του ποντικιού
   • Τρισδιάστατοι μετασχηματισμοί
Διαφημίσεις εντός εφαρμογής για κινητά

Δημιουργικά

 • Οι ετικέτες εικόνας τυπικής μορφής και οι ετικέτες iFrame και Javascript είναι κατάλληλες για προβολή στο Δίκτυο εντός εφαρμογής του AdMob.
 • Έχετε υπόψη ότι ο διακομιστής διαφημίσεων τρίτου μέρους θα προσδιορίσει ποιο δημιουργικό θα προβάλει. Επομένως, αν μια ετικέτα περιέχει μη υποστηριζόμενο τύπο αρχείου (όπως SWF), ο διακομιστής διαφημίσεων θα προβάλει το εφεδρικό/προεπιλεγμένο δημιουργικό. Παρομοίως, οι διαφημιζόμενοι θα πρέπει να γνωρίζουν ότι εάν το τρίτο μέρος προέβαλε δημιουργικά που περιέχουν άλλες δυνατότητες, όπως cookie, ενδέχεται να μην είναι τόσο αποτελεσματικά στο περιβάλλον εφαρμογών για κινητά.
 • Το μόνο απόθεμα που διατίθεται για επεκτάσιμες διαφημίσεις εντός εφαρμογής για κινητά είναι οι παρενθετικές διαφημίσεις, οι οποίες δεν είναι διαθέσιμες, προς το παρόν, για προβολή διαφημίσεων τρίτου μέρους.
Ενότητες διαφημίσεων συμβατές με SSL

Οι ενότητες διαφημίσεων που είναι συμβατές με SSL γίνονται αποδεκτές στο Δίκτυο εμφάνισης Google σύμφωνα με τις ακόλουθες πολιτικές.Όλες οι διαφημίσεις και τα κλικ παρακολούθησης που στοχεύουν απόθεμα SSL (συμπεριλαμβανομένου του YouTube) πρέπει να συμμορφώνονται με το πρότυπο SSL.

Οδηγίες για διαφημίσεις συμβατές με SSL

 • Όλες οι αποκρίσεις διαφήμισης πρέπει να συμμορφώνονται με το πρότυπο SSL ("HTTPS"). Απαιτείται πλήρης πιστοποίηση SSL για όλους τους εμπλεκόμενους διακομιστές.
 • Είναι προτιμότερο η ετικέτα της διαφήμισής σας να εντοπίζει αυτόματα ότι ζητείται από το πρωτόκολλο HTTP/HTTPS και να ρυθμίζει αυτόματα τυχόν αποκρίσεις, ώστε να συμμορφώνεται με το πρότυπο SSL, εφόσον είναι απαραίτητο. Σε αντίθετη περίπτωση, η Google διαθέτει μια μακροεντολή πρωτοκόλλου την οποία μπορούμε να εισαγάγουμε σε κάθε διεύθυνση URI ή ετικέτα διαφήμισης για την αυτόματη ενημέρωση του "http" σε "https", εφόσον είναι απαραίτητο.
 • Οποιεσδήποτε κλήσεις 4ου μέρους προς άλλες τεχνολογίες στο πλαίσιο της ενότητας διαφημίσεων πρέπει επίσης να προέρχονται από προμηθευτές συμβατούς με SSL, οι οποίοι έχουν λάβει πιστοποίηση από την Google.
 • Ενημερώστε τον εκπρόσωπο λογαριασμού σας στο Google ότι υποβάλλετε μια διαφήμιση που είναι συμβατή με το πρότυπο SSL. Λάβετε υπόψη ότι, εάν μια διαφήμιση έχει χαρακτηριστεί ως συμβατή με το πρότυπο SSL, αλλά κάποιες αποκρίσεις της δεν είναι συμβατές με SSL, τότε η διαφήμιση θα απορριφθεί.
 • Ο προμηθευτής πρέπει να λάβει ειδική πιστοποίηση για την προβολή διαφημίσεων σε απόθεμα εκδότη συμβατό με το πρότυπο SSL. Οι εγκεκριμένοι προμηθευτές διαφημίσεων που είναι συμβατές με το πρότυπο SSL περιλαμβάνονται στις λίστες προμηθευτών.
Παρακολούθηση τρίτου μέρους

Πρέπει να συμμορφώνεστε με αυτές τις πολιτικές, εάν χρησιμοποιείτε παρακολούθηση τρίτου μέρους, συμπεριλαμβανομένων pixel (beacon), στο Δίκτυο προβολής Google. Επίσης ισχύουν οι πολιτικές για Ενότητες διαφημίσεων συμβατές με SSL.

Μορφή

Για την παρακολούθηση τρίτου μέρους ενοτήτων διαφημίσεων που προβάλλονται από ιστότοπο υποστηρίζονται μόνο τα pixel 1x1. Δεν επιτρέπεται η χρήση γλώσσας προγραμματισμού Javascript.

Οι εφαρμογές παρακολούθησης κλικ υποστηρίζονται για τα κλικ παρακολούθησης τρίτου μέρους σε επιλεγμένες ενότητες διαφημίσεων που προβάλλονται από ιστότοπο. Για μια πλήρη λίστα, ανατρέξτε στην ενότητα Μορφές διαφήμισης.

Πιστοποιημένοι πάροχοι υπηρεσιών

Το Google Ads υποστηρίζει την παρακολούθηση τρίτου μέρους στο Δίκτυο προβολής Google από πιστοποιημένους παρόχους υπηρεσιών. Ανατρέξτε στη λίστα πιστοποιημένων παρόχων υπηρεσιών για την περιοχή σας, στην ενότητα Λίστα παρόχων υπηρεσιών. Οι αγοραστές μπορούν να χρησιμοποιούν μόνο παρόχους υπηρεσιών τεχνολογίας που έχουν εγκριθεί από την Google, οι οποίοι πρέπει να έχουν δηλωθεί σύμφωνα με τις οδηγίες της Google.

Δεν απαιτείται πιστοποίηση για τους παρόχους υπηρεσιών παρακολούθησης κλικ.

Κλήσεις τέταρτου μέρους και παρακολούθηση πολλών παρόχων υπηρεσιών

Δεν υποστηρίζονται πολλά pixel εμφάνισης ανά συμβάν για τις ενότητες διαφημίσεων προβολής οι οποίες προβάλλονται από τον ιστότοπό μας μέσω του Google Ads. Ωστόσο, οι πελάτες μπορούν να υποβάλουν έως τρία pixel ανά συμβάν (δηλ. τρία pixel εμφάνισης, τρία pixel προβολής και τρία pixel παράβλεψης) για στοιχεία διαφημίσεων βίντεο που προβάλλονται από ιστότοπο. Για τυχόν επιπλέον pixel, οι πελάτες μπορούν να χρησιμοποιήσουν αλυσοειδή διάρθρωση, για να συμπεριλάβουν παρακολούθηση πολλών παρόχων υπηρεσιών ή κλήσεις τέταρτου μέρους σε ένα μεμονωμένο στοιχείο. Αυτό πρέπει να είναι pixel τυπικής μορφής 1x1, το οποίο ενεργοποιεί ταυτόχρονες κλήσεις προς κάθε πάροχο υπηρεσιών, μόλις γίνει η προβολή της εμφάνισης. Ο πελάτης ή η εταιρεία φέρει την ευθύνη για το piggybacking ή την αλυσοειδή διάρθρωση των pixel. Ο μέγιστος επιτρεπόμενος αριθμός κλήσεων τέταρτου μέρους σε μια ετικέτα τρίτου μέρους διαφέρει ανάλογα με τον τύπο του παρόχου υπηρεσιών που χρησιμοποιείται (1 πιστοποιημένος διακομιστής διαφημίσεων ή προμηθευτής εμπλουτισμένων μέσων, 3 προϊόντα έρευνας και 1 εικονίδιο επιλογής συμπεριφορικής διαφήμισης στο διαδίκτυο).

Μορφές διαφήμισης

Τα pixel τρίτου μέρους υποστηρίζονται στις παρακάτω μορφές διαφήμισης. Ορισμένες μορφές διαφήμισης παρέχουν τη δυνατότητα παρακολούθησης πολλών συμβάντων. Ωστόσο, μόνο ένα pixel μπορεί να εκχωρηθεί στις ενότητες διαφημίσεων προβολής που προβάλλονται από τον ιστότοπο, ενώ έως τρία pixel ανά συμβάν μπορούν να εκχωρηθούν στις ενότητες διαφημίσεων βίντεο που προβάλλονται από τον ιστότοπο.

Μορφή διαφήμισης Επιτρέπεται η χρήση pixel Επιτρέπεται η χρήση εφαρμογών παρακολούθησης κλικ
Διαφημίσεις προβολής (συμπεριλαμβανομένων των Ready Lightbox) Ναι - 1 pixel εμφάνισης Ναι
Αποκριτικές διαφημίσεις GDN Ναι - 1 pixel εμφάνισης Ναι

Διαφημίσεις TrueView σε ροή

με δυνατότητα παράβλεψης

Ναι - έως 3 pixel εμφάνισης, 3 pixel προβολής και 3 pixel παράβλεψης Ναι

Διαφημίσεις TrueView σε ροή

χωρίς δυνατότητα παράβλεψης

Ναι - 3 pixel εμφάνισης Ναι
Διαφημίσεις βίντεο bumper Ναι - 3 pixel εμφάνισης Ναι
Διαφημίσεις εκτός ροής Ναι - 3 pixel εμφάνισης Ναι
Διαφημίσεις βίντεο in feed Όχι Όχι
Διαφημίσεις με κείμενο Όχι Ναι
Διαφημίσεις Discovery Όχι Όχι
Διαφημίσεις Gmail Όχι Ναι

Συνοδευτικά banner

Η ξεχωριστή παρακολούθηση για τα συνοδευτικά banner δεν υποστηρίζεται για τις διαφημίσεις βίντεο δημοπρασίας. Τα βίντεο και τα συνοδευτικά τους banner θα μοιράζονται κοινά στοιχεία παρακολούθησης.

Απαιτήσεις πολιτικής για το Δίκτυο προβολής Google μέσω του Google Ads

Γενικές οδηγίες και πολιτικές σύνταξης

Η Google επιφυλάσσεται του δικαιώματος κατάργησης τυχόν διαφημίσεων που θεωρήθηκαν ενοχλητικές ή ανάρμοστες. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στις πολιτικές διαφημίσεων.

Οι διαφημίσεις πρέπει:

Οι διαφημίσεις δεν πρέπει:

 • Να περιέχουν πλαστούς υπερσυνδέσμους.
 • Να περιλαμβάνουν παρόμοια παράθυρα διαλόγου με τα Windows, Unix ή Mac.
 • Να προσομοιώνουν πλαστή διαδραστικότητα.
 • Να περιλαμβάνουν σεξουαλικό περιεχόμενο.
 • Να περιλαμβάνουν ήχο (με εξαίρεση τις διαφημίσεις εμπλουτισμένων μέσων που ενεργοποιούνται από τον χρήστη).
 • Να εκκινούν λήψεις.
 • Να είναι ενοχλητικές.
 • Να διαφημίζουν ανταγωνιστικό περιεχόμενο.
 • Να περιλαμβάνουν παραπλανητικό περιεχόμενο.
Προβολή διαφημίσεων τρίτου μέρους
 • Cookie και στόχευση: Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε cookie για λόγους αναφοράς και για την επιλογή δημιουργικών, υπό την προϋπόθεση ότι τα δεδομένα που χρησιμοποιείτε συλλέχθηκαν σύμφωνα με πρότυπα του κλάδου:
  • Αυτορρυθμιστικός κώδικας συμπεριφοράς του οργανισμού ΝΑΙ για τη συμπεριφορική διαφήμιση στο διαδίκτυο (www.networkadvertising.org)
  • Αρχές καλής πρακτικής της ένωσης IAB UK για τη συμπεριφορική διαφήμιση στο διαδίκτυο (www.youronlinechoices.com)

  Όπου υπάρχει σύγκρουση μεταξύ των πολιτικών των NAI και IAB UK, εφαρμόζεται η πιο αυστηρή πολιτική. Η Google αποφασίζει, κατά την αποκλειστική κρίση της, εάν συμμορφώνεστε με αυτά τα πρότυπα.

  Συγκεκριμένα, η διαδικασία πιστοποίησης απαιτεί από εσάς τα εξής:

  • Μια περιγραφική πολιτική απορρήτου στον ιστότοπό σας
  • Έναν εμφανή σύνδεσμο εξαίρεσης από την πολιτική απορρήτου
  • Να μην χρησιμοποιηθούν στοιχεία προσωπικής ταυτοποίησης (PII) στη δημιουργία τμημάτων (συμπεριλαμβανομένων των PII που σχετίζονται με τη συσκευή κινητού τηλεφώνου του χρήστη)
  • Να μην υπάρχουν τμήματα με ευαίσθητες πληροφορίες ή τμήματα που στοχεύουν σε παιδιά ηλικίας κάτω των 13 ετών
  • Να μην χρησιμοποιείται λογισμικό παρακολούθησης πακέτων (packet sniffing) στη συλλογή δεδομένων συμπεριφοράς

  Δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιείτε τεχνολογίες Τοπικά Κοινόχρηστων Αντικειμένων (locally shared object - LSO) (συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά, flash cookie, βοηθητικών αντικειμένων του προγράμματος περιήγησης ή HTML5 localStorage) ή μοναδικά χαρακτηριστικά συσκευής για σκοπούς συμπεριφορικής διαφήμισης, προβολής διαφήμισης, αναφοράς ή/και διαφήμισης σε πολλούς ιστότοπους.

 • Συλλογή δεδομένων: Μπορείτε να χρησιμοποιείτε cookie, ιστοφάρους ή άλλο μηχανισμό παρακολούθησης, για να συλλέγετε ανώνυμα δεδομένα επισκεψιμότητας, για λόγους συγκεντρωτικής αναφοράς προσέγγισης χρηστών, συχνότητας ή/και μετατροπών, υπό την προϋπόθεση ότι χρησιμοποιείτε έναν πιστοποιημένο προμηθευτή τρίτου μέρους για αυτόν τον σκοπό. Απαγορεύεται η συλλογή δεδομένων σε επίπεδο εμφανίσεων μέσω cookie ή άλλων μηχανισμών για λόγους μετέπειτα επαναστόχευσης, κατηγοριοποίησης βάσει ενδιαφερόντων ή διανομής σε άλλα μέρη στο απόθεμα του Δικτύου εμφάνισης Google. (Αυτός ο περιορισμός δεν ισχύει για δεδομένα σε επίπεδο προβολών, κλικ ή μετατροπών.) Δεν επιτρέπεται να συσχετίζετε cookie, ιστοφάρους ή άλλους μηχανισμούς παρακολούθησης με στοιχεία προσωπικής ταυτοποίησης (PII) για οποιονδήποτε σκοπό ή με ακριβή τοποθεσία χρήστη για στόχευση συμπεριφοράς, εκτός εάν ο χρήστης το γνωρίζει και το έχει αποδεχθεί ρητά. (Για τους σκοπούς αυτού του εγγράφου, τα στοιχεία PII και η ακριβής τοποθεσία χρήστη δεν περιλαμβάνουν διευθύνσεις IP). Δεν επιτρέπεται να βοηθήσετε τρίτα μέρη, να επιτρέψετε εν γνώσει σας σε τρίτα μέρη ή να προβείτε οι ίδιοι στη ρύθμιση, την τροποποίηση ή τη διαγραφή cookie που έχουν τοποθετηθεί σε τομείς που ανήκουν στην Google και είναι υπό τη διαχείρισή της, συμπεριλαμβανομένων, χωρίς περιορισμούς, των τομέων DoubleClick. Πρέπει να προβάλλετε μια πολιτική απορρήτου σε εμφανή θέση, παρέχοντας στους χρήστες την επιλογή να εξαιρούνται από cookie, ιστοφάρους ή άλλο μηχανισμό παρακολούθησης που ρυθμίζετε εσείς για τη συλλογή δεδομένων.

 • Κλήσεις τέταρτου μέρους: Όλες οι διαφημίσεις μπορούν να περιλαμβάνουν στοιχεία παρακολούθησης μόνο από πιστοποιημένους διακομιστές τρίτου μέρους ή προμηθευτές έρευνας που έχουν ήδη εγκριθεί από την Google. Δεν επιτρέπονται κλήσεις τέταρτου μέρους εκτός από στοιχεία παρακολούθησης που σχετίζονται με πιστοποιημένους διακομιστές τρίτου μέρους ή προμηθευτές έρευνας που έχουν εξουσιοδοτηθεί ρητά από την Google, κλήσεις σε βιβλιοθήκες κώδικα που φιλοξενούνται και έχουν εγκριθεί από την Google, jQueries προς χώρους αποθήκευσης της Google και του Amazon, και jQueries αποκλειστικά για λόγους απόδοσης δημιουργικού. Απαιτείται η χρήση της μεθόδου AJAX post(), ενώ δεν επιτρέπεται η χρήση της μεθόδου AJAX get(). Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στις Οδηγίες συμμόρφωσης με την πολιτική περί ταυτοποίησης χρηστών.  Όλες οι ετικέτες μπορούν να συσχετίζονται μόνο με έναν διαφημιζόμενο. Δεν είναι δυνατό να αντιπροσωπεύονται πολλοί διαφημιζόμενοι με μία ετικέτα. Ο μέγιστος επιτρεπόμενος αριθμός κλήσεων τέταρτου μέρους σε μια ετικέτα τρίτου μέρους ποικίλλει ανάλογα με τον τύπο των προμηθευτών που χρησιμοποιούνται (1 πιστοποιημένος διακομιστής διαφημίσεων ή προμηθευτής εμπλουτισμένων μέσων, 3 προϊόντα έρευνας και 1 εικονίδιο επιλογής συμπεριφορικής διαφήμισης στο διαδίκτυο).

 • Έγκριση δημιουργικού: Όλα τα δημιουργικά και οι ετικέτες που καλούν τον διακομιστή τρίτου μέρους ή τον προμηθευτή έρευνας πρέπει να έχουν δοκιμαστεί πλήρως και να έχουν προεγκριθεί από την Google Ad Operations τουλάχιστον 72 ώρες πριν από την ημερομηνία έναρξης της καμπάνιας.

 • Τροποποιήσεις δημιουργικού: Δεν επιτρέπεται η υποκατάσταση ή τροποποίηση δημιουργικού μέσω του προμηθευτή τρίτου μέρους χωρίς προηγούμενη έγκριση. Όλα τα δημιουργικά πρέπει να έχουν προεγκριθεί από την Google Ad Operations. Τυχόν διαφημίσεις με δυναμικά μεταβαλλόμενο περιεχόμενο πρέπει αρχικά να ελέγχονται και να προεγκρίνονται από την Google Ad Operations, αλλά μπορεί να εξαιρούνται από επιπλέον ελέγχους και εγκρίσεις κατά την αποκλειστική κρίση της Google.

 • Καθυστερήσεις λόγω αναθεωρήσεων: Οποιοδήποτε στοιχείο διαφήμισης δεν πληροί τις προδιαγραφές που αναφέρονται στην παρούσα πολιτική, θα επιστρέφεται για αναθεώρηση, γεγονός το οποίο μπορεί να προκαλέσει καθυστέρηση της καμπάνιας.

 • Απόδοση ετικετών: Οι ετικέτες πρέπει να προβάλλονται με συνέπεια. Εάν μια ετικέτα δεν πληροί τα πρότυπα απόδοσης ή αξιοπιστίας που ακολουθούμε, επιφυλασσόμαστε του δικαιώματος να παύσουμε ή να διακόψουμε την καμπάνια.

 • Αποστολή ετικετών: Όλες οι ετικέτες πρέπει να αποστέλλονται συνημμένες στο μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και όχι να περιλαμβάνονται στο κύριο μέρος του μηνύματος.

 • Αναφορές: Οι αναφορές επισκεψιμότητας ή εμφανίσεων που προσφέρονται από την Google είναι οι επίσημες αναφορές μεταξύ της Google και του συνεργάτη διαφήμισης. Τυχόν αναφορές που παρέχονται στον συνεργάτη διαφήμισης από το τρίτο μέρος δεν θα επηρεάζουν τα δικαιώματα ή τις υποχρεώσεις της Google και του συνεργάτη διαφήμισης.

 • Δεδομένα μακροεντολών βάσει συμφραζομένων: Εκτός εάν υπάρχει αντίθετη έγγραφη άδεια από την Google, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε δεδομένα από μακροεντολές βάσει συμφραζομένων μόνο για την εμφάνιση που σχετίζεται με τα εν λόγω δεδομένα. Δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιήσετε δεδομένα από μακροεντολές βάσει συμφραζομένων σε οποιοδήποτε άλλο σημείο ή κατά οποιονδήποτε άλλο χρόνο.

 • Προσθήκη ετικέτας σε επίπεδο ιστότοπου: Αν χρησιμοποιείτε τη λειτουργία στόχευσης τοποθέτησης της Google, πρέπει να συγκεντρώσετε τουλάχιστον τέσσερις μοναδικές ιδιοκτησίες ιστού με επαρκή διανομή εμφανίσεων στις ιδιοκτησίες με την κάθε ετικέτα διαφήμισης. Δεν πρέπει να συσχετίζετε cookie, ιστοφάρους ή άλλους μηχανισμούς παρακολούθησης σε επίπεδο εμφανίσεων με μεμονωμένους ιστότοπους.
 • Χαρακτηριστικά επωνυμίας και δημοσιότητα: Δεν επιτρέπεται να δηλώνετε δημοσίως τη συμμετοχή ή τη συμβατότητά σας με το πρόγραμμα ή να γνωστοποιείτε οποιαδήποτε σχέση σας με την Google χωρίς προηγούμενη γραπτή έγκριση από την Google.
 • Αυτόματη προσθήκη ετικετών του Google Analytics: Προς το παρόν, η λειτουργία αυτόματης προσθήκης ετικετών του Google Analytic δεν είναι συμβατή με διαφημίσεις που προβάλλονται από τρίτα μέρη. Αν βασίζεστε στην αυτόματη προσθήκη ετικετών, σας προτείνουμε να χρησιμοποιείτε ξεχωριστούς λογαριασμούς για τις διαφημίσεις που προβάλλονται από τρίτα μέρη και τις διαφημίσεις που φιλοξενούνται στο Google Ads. Ακολουθήστε αυτές τις οδηγίες, για να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε την αυτόματη προσθήκη ετικετών.
 • Πολιτικές:
  • Κατά τη δημιουργία διαφημίσεων, δεν επιτρέπεται η χρήση δέσμης ενεργειών μεταξύ τομέων ή η τοποθέτηση cookie σε μη εγκεκριμένους τομείς.
  • Οι διαφημίσεις πρέπει να υποστηρίζουν την παρακολούθηση κλικ της Google. Όπου υπάρχει σχετική υποστήριξη, όλα τα συμβάντα κλικ πρέπει να διαβιβάζονται στην Google.
  • Οι κεφαλίδες http για το URL παρακολούθησης κλικ της Google πρέπει να αποστέλλονται από το πρόγραμμα περιήγησης του θεατή. Στο URL παρακολούθησης κλικ της Google πρέπει να αποστέλλεται ένα αίτημα HTTP από την πλευρά του υπολογιστή-πελάτη και όχι από την πλευρά του διακομιστή.
Αναδυόμενα παράθυρα

Ένα αναδυόμενο παράθυρο:

 • Ανοίγει πέραν του αρχικού παραθύρου.
 • Περιλαμβάνει παράθυρα pop-under, αναδυόμενα που ανοίγουν με χρονικό όριο ή διακοπτόμενα, ψευδείς προειδοποιήσεις συστήματος και σελίδες αυτόματης εκκίνησης λήψης.
 • Απαγορεύεται ανεξαρτήτως περιεχομένου.
Εφέ ήχου

Απαιτήσεις ήχου:

 • Τα εφέ πρέπει να ενεργοποιούνται από τον χρήστη με το κλικ. Οι διαφημίσεις δεν πρέπει να αναπαράγουν αυτόματα ήχο.
 • Οι ρυθμίσεις ήχου πρέπει να είναι απενεργοποιημένες από προεπιλογή.
 • Οι χρήστες πρέπει να έχουν την επιλογή σίγασης όλων των ήχων στη διαφήμιση.
 • Η ένταση ήχου πρέπει να κωδικοποιείται σε στάθμη το πολύ -12 db.
Στοιχεία προσωπικής ταυτοποίησης

Οι διαφημίσεις δεν πρέπει να λαμβάνουν απευθείας στοιχεία προσωπικής ταυτοποίησης χρήστη. Τα προσωπικά στοιχεία περιλαμβάνουν, ενδεικτικά, διευθύνσεις ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, αριθμούς τηλεφώνου και αριθμούς πιστωτικών καρτών. Δεν είναι δυνατή η συλλογή ευαίσθητων πληροφοριών μέσω διαφημίσεων.

Δεν μπορείτε να συσχετίζετε cookie, ιστοφάρους ή άλλους μηχανισμούς παρακολούθησης με στοιχεία προσωπικής ταυτοποίησης (PII) για οποιονδήποτε σκοπό ή με ακριβή τοποθεσία χρήστη για στόχευση συμπεριφοράς, εκτός εάν ο χρήστης το γνωρίζει και το έχει αποδεχθεί ρητά. (Για τους σκοπούς αυτού του εγγράφου, τα στοιχεία PII και η ακριβής τοποθεσία χρήστη δεν περιλαμβάνουν διευθύνσεις IP).

Έρευνα

Εάν υπάρχει έγκριση από την Google, μπορείτε να πραγματοποιήσετε έρευνες που αφορούν μια διαφημιστική καμπάνια. Εφόσον υπάρχει ρητή έγκριση από την Google, αυτές οι έρευνες μπορούν να εξαιρούνται από ορισμένους εκ των περιορισμών που αναφέρονται παραπάνω για την προβολή από τρίτα μέρη.

Όλες οι έρευνες πρέπει να διεξάγονται ως εξής:

 • Μπορείτε να πραγματοποιείτε έρευνες μόνο για λόγους μέτρησης της αποτελεσματικότητας των από κοινού συμφωνηθέντων τοποθετήσεων διαφήμισης όπου προβάλλονται διαφημίσεις που έχουν αγοραστεί μέσω της Google.
 • Η Google πρέπει να εγκρίνει γραπτώς τη δημόσια αποκάλυψη δεδομένων για την καμπάνια και τη συλλογή ή συγκέντρωση δεδομένων από πολλές καμπάνιες που αποδίδονται στην Google, πριν από κάθε τέτοια αποκάλυψη.
 • Μόνο ένας παροχέας έρευνας τρίτου μέρους που εμφανίζεται στη λίστα εγκεκριμένων παροχέων της Google μπορεί να διεξάγει έρευνες.
 • Στις ετικέτες διαφημίσεων επιτρέπονται έως 3 προϊόντα έρευνας (Ανάλυση/Απόδοση, Μελέτες ανάπτυξης επωνυμίας, Υπηρεσίες επαλήθευσης κ.λπ.). Ακόμα και στην περίπτωση διεξαγωγής μελέτης με δαπάνες της Google, αυτή πρέπει να περιλαμβάνεται στο μέγιστο όριο των 3 προϊόντων.
 • Το σύνολο των μεθοδολογιών και εργαλείων έρευνας (όπως οι διεργασίες συμμετοχής, τα κίνητρα, το περιεχόμενο της παράκλησης/πρόσκλησης, το περιεχόμενο ερωτηματολογίων, η συλλογή δεδομένων και η εμφάνιση της έρευνας) υπόκεινται στην προηγούμενη έγκριση της Google.
 • Για μελέτες επωνυμίας, ανατρέξτε στις ακόλουθες οδηγίες περιεχομένου έρευνας.
 • Αποτελεί δική σας ευθύνη να διασφαλίζετε ότι όλα τα αποτελέσματα ερευνών και τα σχετικά δεδομένα παραμένουν αυστηρά εμπιστευτικά και ότι δεν ζητούνται ή συλλέγονται δεδομένα προσωπικής ταυτοποίησης, με εξαίρεση όσα απαιτούνται για να παρέχετε κίνητρα στους συμμετέχοντες στην έρευνα. Όλα τα δεδομένα προσωπικής ταυτοποίησης πρέπει να χρησιμοποιούνται μόνο για την παροχή των συναφών κινήτρων και τα δεδομένα αυτά πρέπει να καταστρέφονται αμέσως μετά την παροχή των συναφών κινήτρων.
 • Εάν είστε ένας παροχέας υπηρεσιών επιβεβαίωσης ή μέτρησης κοινού, όπως έχετε κατηγοριοποιηθεί από την Google, θα πρέπει να είστε σε θέση να δείξετε ότι η υπηρεσία σας έχει περάσει από έναν επίσημο έλεγχο τρίτου μέρους. Οποιαδήποτε δεδομένα συλλέγετε πρέπει να χρησιμοποιούνται αυστηρά για σκοπούς αναφοράς σχετικά με την καμπάνια του διαφημιζόμενου. Δεν επιτρέπεται να συλλέγετε στοιχεία σε επίπεδο ιστότοπου (τομέας/URL) σε συνδυασμό με cookie. Δεν επιτρέπεται να πωλείτε ή να διαθέτετε για μεταπώληση σε άλλους οποιαδήποτε στοιχεία που συλλέγετε μέσω της υπηρεσίας σας. Δεν επιτρέπεται να κοινοποιείτε ή να συγκεντρώνετε δεδομένα πέρα από την καμπάνια του διαφημιζόμενου για τον οποίο παρέχετε την αναφορά. ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Οι Υπηρεσίες επαλήθευσης δεν επιτρέπεται να αφήνουν cookie.
 • Οι παροχείς Υπηρεσιών επαλήθευσης και μέτρησης κοινού μπορούν να χρησιμοποιούνται μόνο για σκοπούς έρευνας και ανάλυσης. Δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιείτε τεχνολογίες που μπορούν να επηρεάσουν ή να αποτρέψουν την προβολή της διαφήμισης, όπου συμπεριλαμβάνονται ενδεικτικά υπηρεσίες, όπως ο αποκλεισμός διαφημίσεων. Η πιστοποίηση αυτών των προμηθευτών υποδηλώνει απλώς ότι η Google επιτρέπει τη χρήση τους από πελάτες στο δίκτυό μας. Ωστόσο, η Google δεν επικυρώνει την ακρίβεια των δεδομένων και των αναλύσεων που παρέχονται από τους προμηθευτές έρευνας στο πρόγραμμά μας, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των παροχέων υπηρεσιών επαλήθευσης και μέτρησης κοινού. Η Google δεν προσφέρει πιστώσεις για τυχόν διαφορές μεταξύ των αναφορών της και αναφορών τρίτου μέρους ή για τυχόν προβλήματα που επισημαίνονται από αυτούς τους τύπους υπηρεσιών.
Εικονίδιο επιλογής συμπεριφορικής διαφήμισης στο διαδίκτυο

Αν θέλετε να προβάλλετε ένα Εικονίδιο επιλογής διαφήμισης τρίτου μέρους για διαφημίσεις στόχευσης βάσει συμπεριφοράς στο διαδίκτυο, πρέπει να συμμορφωθείτε με τις ακόλουθες απαιτήσεις:

 • Για διαφημίσεις που προβάλλονται στο Δίκτυο εμφάνισης Google για τους περισσότερους εκδότες, θα εμφανίζεται το εικονίδιο επιλογής διαφήμισης της Google ("Οι διαφημίσεις μου") στην επάνω δεξιά γωνία της ενότητας διαφημίσεων σύμφωνα με τα πρότυπα του κλάδου.
 • Εάν επιλέξετε να χρησιμοποιήσετε ένα εικονίδιο επιλογής διαφήμισης τρίτου μέρους και να το τοποθετήσετε επάνω από το εικονίδιο επιλογής διαφήμισης της Google, ο προμηθευτής τρίτου μέρους φέρει ευθύνη για τη συμμόρφωση με τις απαιτήσεις που αναφέρονται στο Πρόγραμμα αυτορρύθμισης για τη συμπεριφορική διαφήμιση στο διαδίκτυο (www.aboutads.info), το οποίο περιλαμβάνει ενδεικτικά τις παρακάτω προδιαγραφές:
  • Το επίπεδο αυτό θα πρέπει να χρησιμοποιεί την επίσημη εικόνα του εικονιδίου επιλογής διαφήμισης 76 x 15 "Οι διαφημίσεις μου". Αν, αντίθετα, χρησιμοποιηθεί η εικόνα 19x15 "i", το επίπεδο θα πρέπει να αλλάζει σε πλήρη εικόνα 76x15 "Οι διαφημίσεις μου" με τοποθέτηση του δείκτη του ποντικιού.
  • Το Εικονίδιο πρέπει να εμφανίζεται στην επάνω δεξιά γωνία της διαφήμισης.
  • Η διαφήμιση πρέπει να έχει τιμή δείκτη z μικρότερη από 9010 για να διασφαλιστεί ότι εμφανίζονται τα εικονίδια της Google και του τρίτου μέρους επάνω από τη διαφήμιση. Αν χρησιμοποιείτε ενότητα επεκτάσιμων διαφημίσεων, το αρχικό επίπεδο του δημιουργικού που δεν έχει επεκταθεί πρέπει να εξακολουθεί να έχει τιμή δείκτη z μικρότερη από 9010 και το επίπεδο που έχει επεκταθεί πρέπει να έχει τιμή δείκτη z μεγαλύτερη από 1110.
 • Επιπλέον, εάν οποιοδήποτε Εικονίδιο επιλογής διαφήμισης τρίτου μέρους καλύπτει το Εικονίδιο επιλογής διαφήμισης της Google, το εικονίδιο τρίτου μέρους πρέπει να περιλαμβάνει την ένδειξη Google, Inc. ως εταιρεία που συσχετίζεται με τη συλλογή ή/και τη χρήση δεδομένων χρήστη στο πλαίσιο της διαφήμισης. Επίσης, στον χρήστη θα πρέπει να έχει παρασχεθεί η δυνατότητα εξαίρεσης από το cookie της Google.
 • Οποιαδήποτε ειδοποίηση απορρήτου πρέπει να εμφανίζεται εντός των ορίων των ενοτήτων διαφημίσεων ή να ανοίγει σε νέο παράθυρο προγράμματος περιήγησης. Δεν επιτρέπονται αναδυόμενα παράθυρα.
 • Οποιοιδήποτε προμηθευτές στους οποίους επιτρέπεται από την Google να εμφανίζουν ένα Εικονίδιο επιλογής διαφήμισης δεν επιτρέπεται να πραγματοποιούν εγγραφή ή/και ανάγνωση cookie σε σχέση με οποιαδήποτε λειτουργία του εικονιδίου.
 • Μπορείτε μόνο να προβάλλετε Εικονίδια επιλογής διαφήμισης τρίτου μέρους από προμηθευτές που έχουν εγκριθεί από την Google. Δείτε τη λίστα με τους εγκεκριμένους προμηθευτές τρίτου μέρους του Google Ads και αναζητήστε προμηθευτές που περιλαμβάνουν το "Εικονίδιο επιλογής διαφήμισης" στη στήλη "Προσφορές προϊόντων".
Λίστα προμηθευτών (παγκοσμίως)

Απαιτήσεις για το Δίκτυο εμφάνισης Google μέσω του Google Ad Manager

Για προβολή διαφημίσεων στο Δίκτυο εμφάνισης Google μέσω του Google Ad Manager, θα πρέπει να πληροίτε τις ακόλουθες απαιτήσεις.

Υπηρεσία προβολής διαφημίσεων τρίτου μέρους
 • Cookie και στόχευση: Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε cookie για σκοπούς αναφοράς και στόχευσης διαφημίσεων, υπό την προϋπόθεση ότι τα δεδομένα που χρησιμοποιείτε συλλέχθηκαν σύμφωνα με τα πρότυπα του κλάδου:
  • Αυτορρυθμιστικός κώδικας συμπεριφοράς του οργανισμού ΝΑΙ για τη Διαδικτυακή διαφήμιση βάσει συμπεριφοράς (www.networkadvertising.org)
  • Αρχές καλής πρακτικής της ένωσης IAB UK για τη Διαδικτυακή διαφήμιση βάσει συμπεριφοράς (www.youronlinechoices.com)

  Όπου υπάρχει σύγκρουση μεταξύ των πολιτικών των NAI και IAB UK, εφαρμόζεται η πιο αυστηρή πολιτική. Η Google καθορίζει, κατά την αποκλειστική κρίση της, εάν συμμορφώνεστε με αυτά τα πρότυπα.

  Συγκεκριμένα, η διαδικασία πιστοποίησης απαιτεί από εσάς τα εξής:

  • Μια περιγραφική πολιτική απορρήτου στον ιστότοπό σας
  • Έναν εμφανή σύνδεσμο εξαίρεσης από την πολιτική απορρήτου
  • Να μην χρησιμοποιηθούν στοιχεία προσωπικής ταυτοποίησης (PII) στη δημιουργία τμημάτων (συμπεριλαμβανομένων των PII που σχετίζονται με τη συσκευή κινητού τηλεφώνου του χρήστη)
  • Να μην υπάρχουν τμήματα με ευαίσθητες πληροφορίες ή τμήματα που στοχεύουν σε παιδιά ηλικίας κάτω των 13 ετών
  • Να μη χρησιμοποιείται λογισμικό παρακολούθησης πακέτων (packet sniffing) στη συλλογή δεδομένων βάσει συμπεριφοράς

  Δεν μπορείτε να χρησιμοποιείτε τεχνολογίες Τοπικά Κοινόχρηστων Αντικειμένων (locally shared object - LSO) (συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά, flash cookies, βοηθητικών αντικειμένων του προγράμματος περιήγησης ή HTML5 localStorage) ή μοναδικά χαρακτηριστικά συσκευής για διαφήμιση βάσει συμπεριφοράς, προβολή διαφήμισης, αναφορά και/ή διαφήμιση σε πολλούς ιστότοπους.

 • Συλλογή δεδομένων: μπορείτε να χρησιμοποιήσετε ένα cookie, ιστοφάρο (web beacon) ή άλλο μηχανισμό παρακολούθησης, για να συλλέξετε ανώνυμα δεδομένα επισκεψιμότητας, για λόγους συγκεντρωτικής αναφοράς προσέγγισης χρηστών, συχνότητας και/ή μετατροπών, υπό την προϋπόθεση ότι χρησιμοποιείτε έναν πιστοποιημένο προμηθευτή τρίτου μέρους για αυτόν το σκοπό. Απαγορεύεται η συλλογή δεδομένων σε επίπεδο εμφανίσεων μέσω cookies ή άλλων μηχανισμών για λόγους μετέπειτα επαναστόχευσης, κατηγοριοποίησης βάσει ενδιαφερόντων ή διανομής σε άλλα μέρη στο απόθεμα του Δικτύου εμφάνισης Google. (Αυτός ο περιορισμός δεν ισχύει για δεδομένα σε επίπεδο κλικ ή μετατροπών). Δεν μπορείτε να συσχετίζετε cookie, ιστοφάρους ή άλλους μηχανισμούς παρακολούθησης με στοιχεία προσωπικής ταυτοποίησης (PII) για οποιονδήποτε σκοπό ή με ακριβή τοποθεσία χρήστη για στόχευση συμπεριφοράς, εκτός εάν ο χρήστης το γνωρίζει και το έχει αποδεχθεί ρητά. (Για τους σκοπούς αυτού του εγγράφου, τα στοιχεία PII και η ακριβής τοποθεσία χρήστη δεν περιλαμβάνουν διευθύνσεις IP). Δεν επιτρέπεται να βοηθήσετε, να επιτρέψετε εν γνώσει σας σε τρίτα μέρη ή να προβείτε οι ίδιοι στη ρύθμιση, την τροποποίηση ή τη διαγραφή ενός cookie που έχει τοποθετηθεί σε κάθε τομέα που ανήκει και διευθύνεται από την Google συμπεριλαμβανομένου, χωρίς περιορισμούς, του τομέα DoubleClick. Πρέπει να προβάλλετε μια πολιτική απορρήτου σε εμφανή θέση, παρέχοντας στους χρήστες την επιλογή να εξαιρούνται από cookies, ιστοφάρους ή άλλο μηχανισμό παρακολούθησης που ρυθμίζετε εσείς για τη συλλογή δεδομένων. Σημειώστε ότι τα αριθμητικά στοιχεία προσέγγισης χρηστών και συχνότητας που αναφέρονται από τρίτα μέρη συνήθως είναι λιγότερο ακριβή στην πλατφόρμα για κινητά.
 • Κλήσεις τέταρτου μέρους: Όλες οι διαφημίσεις μπορούν να περιλαμβάνουν μόνο στοιχεία παρακολούθησης από τους πιστοποιημένους διακομιστές τρίτου μέρους ή προμηθευτές έρευνας που έχουν ήδη εγκριθεί από την Google. Δεν επιτρέπονται κλήσεις τέταρτου μέρους, εκτός αν προέρχονται από στοιχεία παρακολούθησης που σχετίζονται με πιστοποιημένους διακομιστές τρίτου μέρους ή προμηθευτές έρευνας που έχουν εξουσιοδοτηθεί ρητά από την Google.
 • Απόδοση ετικετών: Οι ετικέτες πρέπει να προβάλλονται με συνέπεια. Εάν μια ετικέτα δεν πληροί τα πρότυπα απόδοσης ή αξιοπιστίας που ακολουθούμε, επιφυλασσόμαστε του δικαιώματος να παύσουμε ή να διακόψουμε την καμπάνια.
 • Αναφορές: Οι αναφορές επισκεψιμότητας ή εμφανίσεων που προσφέρονται από την Google είναι οι επίσημες αναφορές μεταξύ της Google και του συνεργάτη διαφήμισης. Τυχόν αναφορές που παρέχονται στο συνεργάτη διαφήμισης από το τρίτο μέρος δεν θα επηρεάζουν τα δικαιώματα ή τις υποχρεώσεις της Google και του συνεργάτη διαφήμισης.
Τεχνικές προδιαγραφές και δημιουργικά

Οι αγοραστές αποθέματος διαφημίσεων Google Ad Manager που προβάλλεται σε ιστότοπους πρέπει να συμμορφώνονται με τις πολιτικές που αναλύονται στην ενότητα Τεχνικές προδιαγραφές και δημιουργικά του Google Ads.

Οι αγοραστές αποθέματος διαφημίσεων Google Ad Manager που προβάλλεται σε εφαρμογές για κινητά ("Διαφημίσεις εντός της εφαρμογής") πρέπει να συμμορφώνονται με τις τεχνικές προδιαγραφές και τις οδηγίες για τα δημιουργικά που περιγράφονται ακριβώς παρακάτω:

Τεχνικές προδιαγραφές για διαφημίσεις εντός της εφαρμογής

Device type (Android or iOS only) Unit sizes Tag types File types Static image max file size
Smartphone 320x50
300x250
336x280
Interstitial
Image tag wrapped in anchor tag JPEG
PNG
GIF

150KB initial download

5MB total size

JavaScript tag
MRAID
HTML5
Tablet 300x250
728x90
468x60
336x280
Interstitial
Image tag wrapped in anchor tag JPEG
PNG
GIF

150KB initial download

5MB total size

JavaScript tag
MRAID
HTML5

Δημιουργικά εντός της εφαρμογής

Οι διαφημίσεις εντός της εφαρμογής που προβάλλονται από τρίτα μέρη πρέπει να συμμορφώνονται με τις πολιτικές διαφημίσεων με εικόνα της Google, καθώς και με τις ακόλουθες πολιτικές.

 • Μόνο τυπικές μορφές διαφημίσεων με εικόνα (JPEG, PNG και GIF) μπορούν να προβάλλονται από τρίτα μέρη.
 • Οι διαφημίσεις που προβάλλονται από τρίτο μέρος δεν πρέπει να περιέχουν Flash ή JavaScript.
 • Οι τυπικές διαφημίσεις με banner εικόνας πρέπει να προβάλλονται μέσω μιας τυπικής ετικέτας ανακατεύθυνσης, όπως στο: <a href="..."><img src="..." /></a>
Ενότητες διαφημίσεων συμβατές με SSL

Οι ενότητες διαφημίσεων που είναι συμβατές με SSL γίνονται αποδεκτές στο Δίκτυο εμφάνισης Google σύμφωνα με τις ακόλουθες πολιτικές:

Οδηγίες για διαφημίσεις συμβατές με SSL

 • Όλες οι αποκρίσεις διαφήμισης πρέπει να συμμορφώνονται με το πρότυπο SSL ("HTTPS"). Απαιτείται πλήρης πιστοποίηση SSL για όλους τους εμπλεκόμενους διακομιστές.
 • Είναι προτιμότερο η ετικέτα της διαφήμισής σας να εντοπίζει αυτόματα ότι ζητείται από το πρωτόκολλο HTTP/HTTPS και να ρυθμίζει αυτόματα τυχόν αποκρίσεις, ώστε να συμμορφώνεται με το πρότυπο SSL, εφόσον είναι απαραίτητο. Σε αντίθετη περίπτωση, η Google διαθέτει μια μακροεντολή πρωτοκόλλου την οποία μπορούμε να εισαγάγουμε σε κάθε διεύθυνση URI ή ετικέτα διαφήμισης για την αυτόματη ενημέρωση του "http" σε "https", εφόσον είναι απαραίτητο.
 • Οποιεσδήποτε κλήσεις 4ου μέρους προς άλλες τεχνολογίες στο πλαίσιο της ενότητας διαφημίσεων πρέπει επίσης να προέρχονται από προμηθευτές συμβατούς με SSL, οι οποίοι έχουν λάβει πιστοποίηση από την Google.
 • Οι αγοραστές Ad Exchange πρέπει να δηλώνουν μέσω RTB ή του περιβάλλοντος εργασίας χρήστη Ad Exchange ότι η διαφήμιση συμμορφώνεται με το πρότυπο SSL. Λάβετε υπόψη ότι, εάν μια διαφήμιση έχει χαρακτηριστεί ως συμβατή με το πρότυπο SSL, αλλά κάποιες αποκρίσεις της δεν είναι συμβατές με SSL, τότε η διαφήμιση θα απορριφθεί.
 • Ανατρέξτε στην ενότητα Ενότητες διαφημίσεων σε ροή βίντεο (συμβατές με VAST) για τις προδιαγραφές των διαφημίσεων που είναι συμβατές με VAST και με το πρότυπο SSL.
 • Ο προμηθευτής πρέπει να λάβει ειδική πιστοποίηση για την προβολή διαφημίσεων σε απόθεμα εκδότη συμβατό με το πρότυπο SSL. Οι εγκεκριμένοι προμηθευτές διαφημίσεων που είναι συμβατές με το πρότυπο SSL περιλαμβάνονται στις λίστες προμηθευτών.
Αναπτυσσόμενες ενότητες διαφημίσεων

Οι αναπτυσσόμενες ενότητες διαφημίσεων είναι αποδεκτές στο Δίκτυο εμφάνισης Google σύμφωνα με τις ακόλουθες πολιτικές:

Προδιαγραφές δημιουργικού

 • Κλικ και πέρασμα του δείκτη ποντικιού για ανάπτυξη από το χρήστη
 • Κλείσιμο: με κλικ στο σημείο ή απομάκρυνση του δείκτη ποντικιού
 • Μέγιστο μέγεθος αρχείου: 150 K αρχικό, 2,2 MB polite
 • Τα πλαίσια πρέπει να διαθέτουν ένα εμφανές στοιχείο "Κλείσιμο X" (σε μέγεθος γραμματοσειράς 16 στιγμών ή μεγαλύτερο), στη γωνία της μονάδας

Εγκεκριμένοι προμηθευτές

 • Εμπλουτισμένα μέσα Studio
 • EyeWonder
 • Flashtalking
 • MediaMind
 • PointRoll
 • Unicast
 • Mediaplex
 • Weborama
 • Adform
 • Flite
 • Kpsule
 • Linkstorm

Μέγιστες, εκτεταμένες διαστάσεις

Μέγεθος Οργανισμού διαδραστικής επικοινωνίας (IAB) Εκτεταμένο μέγεθος
468 x 60 468 x 210
728 x 90 728 x 300
300 x 250 600 x 300
160 x 600 400 x 600
120 x 600 420 x 600
Στοιχεία διαφημίσεων σε ροή βίντεο (συμβατά με VAST)

Οι διαφημίσεις σε ροή βίντεο τρίτου μέρους είναι αποδεκτές στο Ad Exchange, σύμφωνα με τις ακόλουθες πολιτικές:

Τεχνικές προδιαγραφές

Διαφήμιση σε ροή βίντεο
  Τύποι αρχείων Μέγιστο μέγεθος αρχείου Διάρκεια βίντεο Μέγιστος ρυθμός πλαισίων
Μεγέθη ενοτήτων Βίντεο Ήχος   Μέγιστη Συνιστάται  
480 x 360 (4:3)
640 x 360 (16:9)
1920x800 (5:2)
Οι τύποι αρχείων βίντεο H.264 (μόνο βίντεο/mp4) και WebM (μόνο βίντεο/webm) πρέπει να περιλαμβάνονται ανεξαιρέτως (άλλες μορφές μπορούν να περιλαμβάνονται, αλλά δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν) Προτιμώνται οι μορφές MP3 ή AAC 10 MB 60 δευτερόλεπτα <15 δευτερόλεπτα
(για να είναι κατάλληλο για τα περισσότερα αποθέματα εκδοτών, συμπεριλαμβανομένου του YouTube)
30 fps
Συνοδευτική διαφήμιση (προαιρετικά, αλλά συνιστάται)
  Τύποι αρχείων Μέγιστο μέγεθος αρχείου Διάρκεια κινούμενης εικόνας Μέγιστος ρυθμός πλαισίων
Μεγέθη ενοτήτων Εικόνα Flash   Αναπαραγωγή που ενεργοποιείται από τον κεντρικό υπολογιστή Αναπαραγωγή που ενεργοποιείται από το χρήστη (rollover ή κλικ)  
300x250 Στατικό GIF, JPG ή PNG SWF με αντίγραφο ασφαλείας GIF/JPG (Flash 7 έως 11.2, AS2 και AS3) 50 K 30 δευτερόλεπτα 4 λεπτά 24 FPS
300x60

Δημιουργικά

 • Οι διαφημίσεις σε ροή τρίτου μέρους πρέπει να προβάλλονται μέσω γραμμικής ετικέτας VAST (ετικέτα προαναζήτησης) από προμηθευτή VAST που έχει εγκριθεί ειδικά για το Ad Exchange:
 • Η ετικέτα VAST πρέπει να συμμορφώνεται με τη Σύνοψη XML για απόκριση διακομιστή διαφήμισης VAST της Google.
 • Για κάθε διαφήμιση βίντεο που προβάλλεται στην ετικέτα VAST, χρειάζεται να συμπεριλαμβάνονται τουλάχιστον 2 ξεχωριστοί κόμβοι, ένας για καθεμιά από τις μορφές βίντεο MP4 και WebM. Μπορούν να περιλαμβάνονται και άλλες μορφές, αλλά δεν θα χρησιμοποιηθούν.
 • Συνεπής τιμή κόμβου <AdSystem>: Βεβαιωθείτε ότι όλες οι ετικέτες VAST περιλαμβάνουν μια συγκεκριμένη, συνεπή τιμή για την εταιρεία σας στον κόμβο <AdSystem> στο αρχείο VAST XML. Για παράδειγμα, η Google περιλαμβάνει πάντα την ακόλουθη τιμή για όλες τις ετικέτες VAST: <AdSystem>Google</AdSystem>
 • Μοναδική τιμή αναγνωριστικού διαφήμισης: Κάθε ετικέτα VAST που δημιουργείται πρέπει να περιλαμβάνει μια μοναδική τιμή για το χαρακτηριστικό "id" στον κόμβο . Δύο διαφορετικές ετικέτες VAST δεν πρέπει να έχουν την ίδια τιμή αναγνωριστικού διαφήμισης. Για παράδειγμα:
  - Ετικέτα VAST 1:  <Ad id="3947179">
  - Ετικέτα VAST 2:  <Ad id="8741831">
 • Λάβετε υπόψη ότι μόνο οι ακόλουθοι τύποι πόρων θα επιτρέπονται για τον κόμβο στο αρχείο VAST XML:
  • StaticResource: URI ενός στατικού αρχείου, όπως μια εικόνα ή ένα αρχείο SWF
  • IFrameResource: Πηγή URI για ένα iframe για την εμφάνιση του συνοδευτικού στοιχείου

  Ο τύπος HTMLResource δεν θα επιτρέπεται πλέον.

 • Για να μπορεί το SDK για Flash της Google να προβάλλει διαφημίσεις βίντεο από έναν διακομιστή διαφήμισης τρίτων, ο διακομιστής διαφήμισης τρίτων θα πρέπει να περιλαμβάνει ένα αρχείο crossdomain.xml, που θα περιέχει προδιαγραφές μέσω των οποίων θα επιτρέπεται η πρόσβαση σε όλους τους συγκεκριμένους τομείς Google ή σε όλους τους τομείς. Επίσης, το χαρακτηριστικό "secure" πρέπει να οριστεί ως "false". Το αρχείο crossdomain.xml πρέπει να έχει την εξής μορφή:

   <cross-domain-policy>
   <!-- Allow access to ALL domains
     <allow-access-from domain="*" secure="false"/>
   <!-- OR allow access to the domain from originating request
  </cross-domain-policy>

  Σημαντικό: Όταν προσθέτετε έναν τομέα στο αρχείο crossdomain.xml του ιστότοπού σας, κάθε αρχείο Flash που φιλοξενείται στον συγκεκριμένο τομέα, μπορεί να έχει πρόσβαση στα δεδομένα των χρηστών που συνδέονται στον ιστότοπό σας. Για το λόγο αυτό, γενικά δεν θα πρέπει να προσθέτετε κεντρικούς υπολογιστές διαφημιστικών δικτύων σε αρχεία crossdomain.xml στους ιστότοπους που περιέχουν λειτουργίες ελέγχου ταυτότητας, όπως τα προφίλ χρηστών.

 • Για να μπορεί το SDK για HTML5 της Google να προβάλλει διαφημίσεις βίντεο από έναν διακομιστή διαφήμισης τρίτων, ο διακομιστής διαφήμισης τρίτων πρέπει να περιλαμβάνει μια κεφαλίδα CORS σε όλες τις αποκρίσεις του. Η κεφαλίδα CORS πρέπει να έχει την εξής μορφή:

  Access-Control-Allow-Origin: [allow access to the domain from originating request]
  Ή Access-Control-Allow-Origin: *

  Σημείωση: Το Access-Control-Allow-Origin: * δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε συνδυασμό με το Access-Control-Allow-Credentials: true

 • Δεν επιτρέπεται ήχος στις συνοδευτικές διαφημίσεις.
 • Το δημιουργικό δεν μπορεί να αναπτύσσεται πέρα από τα όρια της ενότητας διαφημίσεων.
 • Σε όλες τις διαφημίσεις που διαθέτουν μερικώς άσπρο, μαύρο ή διαφανές φόντο, θα πρέπει να προσθέτετε ένα ορατό περίγραμμα σε χρώμα που να διαφέρει σημαντικά από το βασικό χρώμα που έχει το φόντο του δημιουργικού.
 • Κανένα δημιουργικό δεν πρέπει να περιλαμβάνει εφαρμογές, συμπεριλαμβανομένων, μεταξύ άλλων, ActiveX, ιών, αναδυόμενων παραθύρων εξόδου, spyware και κακόβουλων προγραμμάτων.
 • Οι συνοδευτικές διαφημίσεις που περιέχουν Flash δεν πρέπει να υπερβαίνουν το 50% της CPU του υπολογιστή του χρήστη. Συνήθεις αιτίες χρήσης υψηλού CPU είναι οι συνεχείς κινούμενες εικόνες, οι έντονες σειρές κινούμενων εικόνων και οι κινούμενες εικόνες που ξεπερνούν το όριο των 30 δευτερολέπτων. Εάν ισχύει, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη λειτουργία Διαχείριση Εργασιών στα Windows, για να ελέγξετε τη συμμόρφωση με αυτόν τον κανόνα.
 • Στην κωδικοποίηση των δημιουργικών δεν επιτρέπεται η χρήση σεναρίων μεταξύ τομέων ή η τοποθέτηση cookie σε μη εγκεκριμένους τομείς.
 • Όλα τα δημιουργικά πρέπει να ανοίγουν σε νέα παράθυρα. Το παράθυρο στόχου για το URL προορισμού πρέπει να οριστεί σε "_blank", έτσι ώστε το κλικ να ανοίγει ένα νέο παράθυρο. Η δήλωση στόχου δεν πρέπει να παραμένει μη δηλωμένη.
 • Για δημιουργικά Flash:
  • Τα δημιουργικά πρέπει να είναι σχεδιασμένα, έτσι ώστε να χρησιμοποιούν τις εκδόσεις Flash 7 έως 11.2 (AS2 και AS3).
  • Πρέπει να συμπεριλάβετε μια προεπιλεγμένη εικόνα. Εάν το πρόγραμμα περιήγησης δεν υποστηρίζει την έκδοση Flash που χρησιμοποιείται για το δημιουργικό σας, θα προβάλλεται η προεπιλεγμένη εικόνα.
  • Το τελευταίο πλαίσιο της κινούμενης εικόνας πρέπει να περιλαμβάνει τον παρακάτω κώδικα σε actionscript: "stop()".
  • Πρέπει να περιλαμβάνεται ένα επίπεδο clickTag. Το επίπεδο clickTag πρέπει να είναι το ανώτατο επίπεδο.
  • Μπορείτε να χρησιμοποιείτε το πολύ 2 clickTag σε ένα δημιουργικό.
  • Τα δημιουργικά πρέπει να υποστηρίζουν την παρακολούθηση κλικ της Google. Όπου υποστηρίζονται, όλα τα συμβάντα κλικ πρέπει να διαβιβάζονται στην Google.
 • Για περιτυλίγματα VAST:
  • Δεν επιτρέπονται περισσότερες από 2 (δύο) ανακατευθύνσεις περιτυλίγματος VAST σε 1 (ένα) VAST In-Line.
  • Υποστηριζόμενα TrackingEvents (το περιτύλιγμα μπορεί να περιλαμβάνει περισσότερους από έναν κόμβους ανά συμβάν):
   • start
   • firstQuartile
   • midpoint
   • thirdQuartile
   • complete
   • mute
   • unmute
   • pause
   • resume
 • Για διαφημίσεις VAST συμβατές με SSL:
  • Ο προμηθευτής πρέπει να λάβει ξεχωριστή πιστοποίηση για την προβολή διαφημίσεων VAST σε απόθεμα εκδότη συμβατού με το πρότυπο SSL.
  • Όλες οι αποκρίσεις διαφήμισης πρέπει να συμμορφώνονται με το πρότυπο SSL ("HTTPS"). Απαιτείται πλήρης πιστοποίηση SSL για όλους τους εμπλεκόμενους διακομιστές.
  • Είναι προτιμότερο η ετικέτα VAST που χρησιμοποιείτε να μπορεί να ανιχνεύσει αυτόματα ότι έχει ζητηθεί από το πρωτόκολλο HTTP/HTTPS και να ρυθμίζει αυτόματα τις διευθύνσεις URI και τα συνοδευτικά banner, ώστε να συμμορφώνονται με το πρότυπο SSL, αν είναι απαραίτητο. Σε αντίθετη περίπτωση, η Google διαθέτει μια μακροεντολή πρωτοκόλλου την οποία μπορούμε να εισαγάγουμε στην ετικέτα VAST για την αυτόματη ενημέρωση του "http" σε "https", εφόσον είναι απαραίτητο.
  • Ο προμηθευτής/αγοραστής Ad Exchange πρέπει να διασφαλίσει ότι κάθε URI στο VAST XML (π.χ. , και άλλοι κόμβοι) το οποίο προβάλλεται από κάποιο μέρος διαφορετικό από τον κύριο προμηθευτή VAST προέρχεται επίσης από προμηθευτές που έχουν εγκριθεί από την Google όσον αφορά τη συμμόρφωση της προβολής/παρακολούθησης διαφημίσεων με το πρότυπο SSL.
  • Το banner συνοδευτικής διαφήμισης, καθώς και οι κλήσεις τέταρτου μέρους προς άλλες τεχνολογίες εντός του banner συνοδευτικής διαφήμισης, πρέπει επίσης να έχουν πραγματοποιηθεί από προμηθευτές συμβατούς με το πρότυπο SSL οι οποίοι έχουν λάβει πιστοποίηση από την Google.
  • Οι αγοραστές Ad Exchange πρέπει να δηλώνουν μέσω RTB ή της διεπαφής χρήστη του Ad Exchange ότι η διαφήμιση συμμορφώνεται με το πρότυπο SSL. Έχετε υπόψη ότι, αν μια διαφήμιση δηλωθεί ότι είναι συμβατή με το πρότυπο SSL, αλλά κάποιες αποκρίσεις της δεν είναι συμβατές με το SSL, η διαφήμιση θα απορριφθεί.
 • Το πρότυπο VPAID θα είναι διαθέσιμο για απόθεμα Ad Exchange εκτός GDN και πρέπει να ακολουθεί τις εξής πολιτικές:
  • Δεν γίνονται δεκτές ζωντανές ροές ή περιεχόμενο που δημιουργείται από το χρήστη.
  • Οι επικαλύψεις και άλλες μη γραμμικές μορφές δεν είναι προς το παρόν αποδεκτές.
  • Όλες οι ετικέτες VPAID πρέπει να συμμορφώνονται με όλες τις τρέχουσες πολιτικές του Ad Exchange VAST 2.0 και 3.0.
Γενικές οδηγίες και πολιτικές σύνταξης

Οι αγοραστές του Google Ad Manager πρέπει να συμμορφώνονται με τις πολιτικές που περιγράφονται στην ενότητα του Google Ads σχετικά με τις Γενικές οδηγίες και πολιτικές σύνταξης.

Αναδυόμενα παράθυρα

Οι αγοραστές του Google Ad Manager πρέπει να συμμορφώνονται με τις πολιτικές που περιγράφονται στην ενότητα του Google Ads σχετικά με τα Αναδυόμενα παράθυρα.

Εφέ ήχου

Οι αγοραστές του Google Ad Manager πρέπει να συμμορφώνονται με τις πολιτικές που περιγράφονται στην ενότητα του Google Ads σχετικά με τα Εφέ ήχου.

Στοιχεία προσωπικής ταυτοποίησης

Οι αγοραστές του Google Ad Manager πρέπει να συμμορφώνονται με τις πολιτικές που περιγράφονται στην ενότητα του Google Ads σχετικά με τα Στοιχεία προσωπικής ταυτοποίησης.

Έρευνα

Εάν υπάρχει έγκριση από την Google, μπορείτε να πραγματοποιήσετε έρευνες που αφορούν μια διαφημιστική καμπάνια. Εφόσον υπάρχει ρητή έγκριση από την Google, αυτές οι έρευνες μπορούν να εξαιρούνται από ορισμένους εκ των περιορισμών που αναφέρονται παραπάνω για την προβολή από τρίτα μέρη. Οι ετικέτες έρευνας δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε διαφημιστικές καμπάνιες εντός της εφαρμογής.

Όλες οι έρευνες πρέπει να γίνονται με τον ακόλουθο τρόπο:

 • Μπορείτε να πραγματοποιείτε έρευνες μόνο για λόγους μέτρησης της αποτελεσματικότητας των από κοινού συμφωνηθέντων τοποθετήσεων διαφήμισης όπου προβάλλονται διαφημίσεις που έχουν αγοραστεί μέσω της Google. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε μόνο ιστοφάρους ή άλλο μηχανισμό παρακολούθησης για να παρακολουθήσετε την έκθεση ενός χρήστη σε μια διαφήμιση. Δεν επιτρέπεται η διεξαγωγή ερευνών ή οι προσκλήσεις σε έρευνες στο Δίκτυο εμφάνισης Google μέσω του Google Ad Manager. Κατά τη διανομή ετικετών τρίτου μέρους που προβάλλουν έρευνες και προσκλήσεις για έρευνες, θα πρέπει να επιλέγεται ο κατάλληλος προμηθευτής ερευνών από το αναπτυσσόμενο παράθυρο "Τεχνολογία διαφημίσεων" στο περιβάλλον χρήστη. Με αυτόν τον τρόπο, η εκτέλεση της έρευνας και των προσκλήσεων στην έρευνα θα γίνεται σε άλλο απόθεμα Ad Exchange αλλά όχι στο Δίκτυο εμφάνισης Google.
 • Η Google πρέπει να εγκρίνει γραπτώς τη δημόσια αποκάλυψη δεδομένων για την καμπάνια και τη συλλογή ή συγκέντρωση δεδομένων από πολλές καμπάνιες που αποδίδονται στην Google πριν από κάθε τέτοια αποκάλυψη.
 • Μόνο ένας παροχέας έρευνας τρίτου μέρους που εμφανίζεται στη λίστα εγκεκριμένων παροχέων της Google μπορεί να διεξαγάγει έρευνα.
 • Αποτελεί δική σας ευθύνη να εξασφαλίζετε ότι όλα τα αποτελέσματα ερευνών και τα σχετικά δεδομένα παραμένουν αυστηρά εμπιστευτικά και ότι δεν ζητούνται ή συλλέγονται δεδομένα προσωπικής ταυτοποίησης, με εξαίρεση όσα απαιτούνται για να παρέχετε κίνητρα στους συμμετέχοντες στην έρευνα. Όλα τα δεδομένα προσωπικής ταυτοποίησης πρέπει να χρησιμοποιούνται μόνο για την παροχή των συναφών κινήτρων και τα δεδομένα αυτά πρέπει να καταστρέφονται αμέσως μετά την παροχή των συναφών κινήτρων.
 • Εάν είστε ένας παροχέας υπηρεσιών επιβεβαίωσης ή μέτρησης κοινού, όπως έχετε κατηγοριοποιηθεί από την Google, θα πρέπει να δείξετε ότι η υπηρεσία σας έχει περάσει από έναν επίσημο έλεγχο τρίτου μέρους. Οποιαδήποτε δεδομένα συλλέγετε πρέπει να χρησιμοποιούνται αυστηρά για σκοπούς αναφοράς σχετικά με την καμπάνια του διαφημιζόμενου. Δεν επιτρέπεται να συλλέγετε στοιχεία σε επίπεδο ιστότοπου (τομέας/διεύθυνση URL) σε συνδυασμό με cookie. Δεν επιτρέπεται να πωλείτε ή να διαθέτετε για μεταπώληση σε άλλους οποιαδήποτε στοιχεία που συλλέγετε μέσω της υπηρεσίας σας. Δεν επιτρέπεται να κάνετε κοινή χρήση ή να συγκεντρώνετε δεδομένα πέρα από την καμπάνια του διαφημιζόμενου για τον οποίο παρέχετε την αναφορά. ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Οι υπηρεσίες επαλήθευσης δεν επιτρέπεται να αφήνουν cookie.
 • Οι παροχείς υπηρεσιών επαλήθευσης και μέτρησης κοινού μπορούν να χρησιμοποιηθούν μόνο για σκοπούς έρευνας και ανάλυσης. Δεν μπορείτε να χρησιμοποιείτε οποιαδήποτε τεχνολογία που μπορεί να επηρεάσει ή να αποτρέψει την προβολή της διαφήμισης, όπου συμπεριλαμβάνονται ενδεικτικά υπηρεσίες, όπως ο αποκλεισμός διαφημίσεων. Η πιστοποίηση αυτών των προμηθευτών υποδηλώνει απλώς ότι η Google επιτρέπει τη χρήση τους από πελάτες στο δίκτυό μας. Ωστόσο η Google δεν επικυρώνει την ακρίβεια των δεδομένων και των αναλύσεων που αναφέρονται από τους προμηθευτές έρευνας στο πρόγραμμά μας, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των παροχέων υπηρεσιών επαλήθευσης και μέτρησης κοινού. Η Google δεν προσφέρει πιστώσεις για τυχόν διαφορές μεταξύ των αναφορών της και αναφορών τρίτου μέρους ή για τυχόν προβλήματα που επισημαίνονται από αυτούς τους τύπους υπηρεσιών.
Εικονίδιο επιλογής διαδικτυακής διαφήμισης βάσει συμπεριφοράς

Αν θέλετε να προβάλετε ένα Εικονίδιο επιλογής διαφήμισης τρίτου μέρους για διαδικτυακές διαφημίσεις στόχευσης βάσει συμπεριφοράς, πρέπει να συμμορφωθείτε με τις ακόλουθες απαιτήσεις:

 • Εάν επιλέξετε να χρησιμοποιήσετε ένα Εικονίδιο επιλογής διαφημίσεων τρίτου μέρους, ο προμηθευτής τρίτου μέρους φέρει ευθύνη για τη συμμόρφωση με τις απαιτήσεις που αναφέρονται στο Πρόγραμμα αυτορρύθμισης για τη Διαδικτυακή διαφήμιση βάσει συμπεριφοράς (www.aboutads.info), το οποίο περιλαμβάνει ενδεικτικά τις παρακάτω προδιαγραφές:
  • Το επίπεδο αυτό θα πρέπει να χρησιμοποιεί την επίσημη εικόνα του εικονιδίου επιλογής διαφημίσεων 76 x 15 "Οι διαφημίσεις μου". Αν, αντίθετα, χρησιμοποιηθεί η εικόνα 19x15 "i", το επίπεδο θα πρέπει να αλλάξει σε πλήρη εικόνα 76x15 "Οι διαφημίσεις μου" με τοποθέτηση του δείκτη του ποντικιού.
  • Το Εικονίδιο πρέπει να εμφανίζεται στην επάνω δεξιά γωνία της διαφήμισης.
 • Οποιαδήποτε ειδοποίηση απορρήτου θα πρέπει να εμφανίζεται εντός των ορίων των ενοτήτων διαφημίσεων ή να ανοίγει σε ένα νέο παράθυρο προγράμματος περιήγησης. Δεν επιτρέπονται αναδυόμενα παράθυρα.
 • Οποιοιδήποτε προμηθευτές στους οποίους επιτρέπεται από την Google να εμφανίζουν ένα Εικονίδιο επιλογής διαφήμισης δεν επιτρέπεται να πραγματοποιούν εγγραφή ή/και ανάγνωση cookie σε σχέση με οποιαδήποτε λειτουργία του εικονιδίου.
 • Μπορείτε μόνο να προβάλλετε Εικονίδια επιλογής διαφήμισης τρίτου μέρους από προμηθευτές που έχουν εγκριθεί από την Google. Δείτε τη λίστα με τους εγκεκριμένους προμηθευτές Ad Manager και αναζητήστε προμηθευτές που περιλαμβάνουν το "Εικονίδιο επιλογής διαφήμισης" στη στήλη "Προσφορές προϊόντων".
Σας βοήθησε αυτό;
Με ποιον τρόπο μπορούμε να το βελτιώσουμε;
Αναζήτηση
Διαγραφή αναζήτησης
Κλείσιμο αναζήτησης
Εφαρμογές google
Κύριο μενού
Αναζήτηση στο Κέντρο Βοήθειας
true
73067
false