Krav til tredjepartsannoncevisning

Google stiller oversatte versioner af vores Hjælp til rådighed, selvom de ikke er beregnet til at ændre indholdet af vores politikker. The English version is the official language we use to enforce our policies. To view this article in a different language, use the language dropdown at the bottom of the page.

Som følge af lanceringen af Chrome-funktionen Strømsparefunktion for plugins i september 2015 skal dit annoncemateriale oprettes ved hjælp af HTML5 i stedet for Flash for at undgå, at dine Flash-annoncer automatisk bliver sat på pause med deraf følgende negative konsekvenser for effektiviteten og rækkevidden. Siden juni 2016 har det ikke været tilladt at uploade Flash-annoncemateriale i Google Ads, og visningen af Flash-annoncemateriale, der blev uploadet før juni 2016, ophørte i januar 2017.

Tredjepartsannoncevisning er kun tilgængelig for et begrænset antal kunder, som udvælges fra gang til gang. Medmindre andet er angivet i denne politik, skal alt annoncemateriale med relation til et tredjepartstag overholde Googles politikker vedrørende billedannoncer.

Du skal overholde disse politikker, hvis du viser annoncer på Google Displaynetværket eller bruger pixelsporing (beacons) på Google Displaynetværket og:

 • Deltager i programmet til tredjepartsannoncevisning.
 • Bruger en tredjepartsserver.
 • Bruger en leverandør af markedsanalyser.
 • Er indehaver af en tredjepartsserver.
 • Er leverandør af markedsanalyser.

Hvis du har en Google Account Manager: Indsend en anmodning om tredjepartsimplementering for din Google Ads-konto ved hjælp af formularen til anmodning om implementering af tredjepartstags og -pixels

Hvis du ikke har en Google Account Manager:

Krav på Google Displaynetværket via Google Ads

Udvid alle   Skjul alle

Tekniske specifikationer for Google Ads

Standardbannerannoncer
Tekniske specifikationer for og annoncemateriale til standardbannere til tredjepartsannoncevisning
Enhedsstørrelser:
 • 120 x 600
 • 160 x 600
 • 200 x 200
 • 240 x 400
 • 250 x 250
 • 250 x 360
 • 300 x 250
 • 300 x 600
 • 300 x 1.050
 • 320 x 50
 • 320 x 100
 • 336 x 280
 • 468 x 60
 • 580 x 400
 • 728 x 90
 • 930 x 180
 • 970 x 90
 • 970 x 250
 • 980 x 120
Filtyper:
 • Billede: JPG/JPEG, PNG, GIF
 • HTML5:
  • Billedfiltyper
   • GIF
   • JPG/JPEG
   • PNG
   • SVG
  • Videofiltyper:
   • MP4 (påkrævet)
   • WebM
   • Ogg
  • Andre filtyper:
   • CSS
   • JS

Indlæsning:

 • Størrelse på første indlæsning:
  • Maks. 150 kilobyte (kB) anbefales for den hurtigste første indlæsningstid.
  • For at sikre en optimal seeroplevelse anbefaler vi, at du komprimerer og bruger så små elementer som muligt til den første indlæsning.
  • Samlet ikke-brugerigangsat indlæsningsstørrelse*: Maks. 2,2 MB
  • *Samlet ikke-brugerigangsat indlæsningsstørrelse omfatter første og efterfølgende/høflige indlæsninger.
 • Brugerigangsat indlæsningsstørrelse:
  • Op til 10 MB pr. interaktion.
  • Vi anbefaler en samlet indlæsningsstørrelse på maks. 2,2 MB for at sikre optimal effektivitet.
 • For at sikre en optimal seeroplevelse må annoncer, der vises af tredjepart, ikke overskride 40 % af CPU-kapaciteten på seerens computer. Almindelige årsager til et højt CPU-forbrug er vedvarende animation, tunge animationssekvenser og animation, der overstiger grænsen på 30 sekunder. Hvis det er relevant, kan du bruge funktionen Jobliste i Windows til at tjekke, om denne regel overholdes.

Animationslængde:

 • Maksimal hostinitieret afspilning: 30 sekunder
 • Maksimal brugerinitieret afspilning (klik krævet): 4 minutter

Annoncemateriale

 • Annoncemateriale må ikke fylde mere end grænserne for annonceenhederne.
 • Alt annoncemateriale skal være fri for programmer, herunder, men ikke begrænset til, ActiveX, virusser, pop op-vinduer ved afslutning, spyware og malware.
 • Ved kodning af annoncemateriale må der ikke anvendes scripting på tværs af domæner eller indsættes cookies i ikke-godkendte domæner.
 • Alt annoncemateriale skal åbne i nye vinduer. Målvinduet for klikwebadressen skal sættes til "_blank", så der åbnes et nyt vindue ved et registreret klik. Målerklæringen skal angives.
 • Al lyd og animation (herunder video) skal stoppe, når du klikker for at afslutte.
 • Alle annoncer med en delvis sort, hvid eller gennemsigtig baggrund skal have en synlig ramme i en farve, der er i tydelig kontrast med den primære baggrundsfarve på annoncematerialet (dvs. ikke sort, hvis farven er delvist sort, og ikke hvid, hvis farven er delvist hvid).
 • Du skal levere et standardbillede.

HTML5-annoncemateriale:

 • Krav til filer
  • Flash-indhold og Flash-alternativer (SWF'er og FLV'er) er ikke tilladt i en HTML5-annonce.
 • HTML5-annoncer skal indeholde: 
  • Angivelsen for <!DOCTYPE html> skal indeholde et <html>-, et <head>- og et <body>-tag.
  • Annoncedimensioner skal matche placeringsdimensionerne for at undgå problemer. Tilføj et <meta>-tag med annoncestørrelsen inde i <head>-tagget.
  • Hvis din HTML5-annonce indeholder en video, skal du angive videoaktiver i MP4- og WebM- eller Ogg-formatet for at sikre kompatibilitet med de gængse browsere på markedet.
 • Rich media og andre funktioner
  • Funktioner, der omfatter, men ikke er begrænset til, følgende, skal testes fuldt ud og forhåndsgodkendes af gTech for at sikre, at de fungerer på tværs af enheder. Et annonceelement, som ikke overholder bestemmelserne i denne politik, vil blive returneret til revidering, hvilket kan forårsage forsinkelse af en kampagne.

   • Annonceenheder, der kan udvides
   • Videoer i bannerannoncer
   • Undersøgelser, herunder in-banner-undersøgelser eller -invitationer
   • Geoplacering
   • Formularer
   • Træk og slip- eller mouseover-interaktion
   • 3D-forvandlinger
Mobilannoncer i apps

Annoncemateriale

 • Billedtags i standardformat samt iframe- og JavaScript-tags er kvalificerede til at blive vist på AdMob-netværket i apps.
 • Husk! Tredjepartsannonceudgiveren afgør, hvilke annoncematerialefiler der vises, så hvis et tag indeholder en ikke-understøttet filtype (f.eks. SWF), viser annonceudgiveren det alternative annoncemateriale eller standardannoncematerialet. Annoncører skal også være opmærksomme på, at hvis deres annoncemateriale, der vises af tredjepart, indeholder andre funktioner, f.eks. cookies, er de muligvis ikke lige så effektive i mobilapps som andre steder.
 • Den eneste tilgængelige beholdning for udvidelige annoncer i appen er mellemliggende annoncer, som ikke er tilgængelige for tredjepartsvisning i øjeblikket.
SSL-kompatible annonceenheder

SSL-kompatible annonceenheder accepteres på Google Displaynetværket i henhold til følgende politikker:Vi kræver, at alle annoncer og sporingspixels, der målrettes mod SSL-beholdninger (herunder YouTube), er SSL-kompatible.

Retningslinjer for SSL-kompatible annoncer

 • Alle annoncesvar skal være SSL-kompatible ("HTTPS"). Alle involverede servere skal være fuldt SSL-certificerede.
 • Det foretrækkes, at dit annoncetag automatisk kan registrere, at der anmodes om det fra HTTP/HTTPS-protokollen, og om nødvendigt automatisk justerer eventuelle svar, så de er SSL-kompatible. Ellers har Google en protokolmakro, som vi om nødvendigt kan indsætte i hvilke som helst URI'er eller annoncetags for automatisk at opdatere "http" til "https".
 • Eventuelle fjerdepartskald til andre teknologier i annonceenheden skal også være fra SSL-kompatible leverandører, der er certificeret af Google.
 • Giv din Google-kontorepræsentant besked om, at du indsender en SSL-kompatibel annonce. Bemærk, at en annonce bliver afvist, hvis den er erklæret SSL-kompatibel, men giver ikke-SSL-kompatible svar.
 • En leverandør skal have modtaget specifik certificering for at kunne vise annoncer på SSL-kompatibel udgiverbeholdning. Godkendte SSL-kompatible annonceleverandører er opført på leverandørlisten.
Tredjepartssporing

Du skal overholde disse politikker, hvis du bruger tredjepartssporing, herunder pixels (beacons) på Google Displaynetværket. Politikkerne under "SSL-kompatible annonceenheder" gælder også.

Format

Det er kun 1 x 1-pixel, der understøttes til tredjepartssporing af annonceenheder, der vises på websites. JavaScript er ikke tilladt.

Værktøjer til sporing af klik understøttes for tredjepartssporing af klik på udvalgte annonceenheder, der vises på websites. I afsnittet Annonceformater findes en komplet liste.

Certificerede leverandører

Google Ads understøtter tredjepartsporing på Google Displaynetværket via certificerede leverandører. I sektionen Leverandørliste kan du se listen over certificerede leverandører i din region. Køberne skal bruge en teknologileverandør, der er godkendt af Google, og som skal angives i henhold til Googles instruktioner.

Kliksporingsleverandører behøver ikke være certificerede til tredjepartsannoncevisning.

Fjerdepartsopkald og sporing via flere leverandører

Flere eksponeringspixels pr. hændelse understøttes ikke for websiteviste displayannonceenheder via Google Ads. Kunder kan dog indsende op til 3 pixels pr. hændelse (dvs. 3 eksponeringspixels, 3 visningspixels og 3 spring over-pixels) for videoannonceenheder, der vises på websites. Hvad eventuelle yderligere pixels angår, kan kunder serieforbinde sporing af flere leverandører eller fjerdepartsopkald i et enkelt aktiv. Dette skal være en pixel i standardformatet 1x1, der udløser samtidige opkald til hver leverandør ved eksponeringen. Kunden eller bureauet har ansvaret for piggybacking eller serieforbindelse af pixels. Det maksimale antal fjerdepartsopkald, der er tilladt i et tredjepartstag, varierer, alt efter hvilken type leverandør der bruges (én certificeret annonceserver eller rich media-leverandør, tre undersøgelsesprodukter og én forekomst af ikonet for annoncemålretning baseret på onlineadfærd).

Annonceformater

Tredjepartspixels understøttes i nedenstående annonceformater. Nogle annonceformater giver mulighed for sporing af flere hændelser. Der kan dog kun tilføjes én pixel for displayenheder, der vises på websites, men op til 3 pixels pr. hændelse for videoannonceenheder, der vises på websites.

Annonceformat Pixels tilladt? Værktøjer til sporing af klik tilladt
Displayannoncer (inkl. færdige lysboksannoncer) Ja – én eksponeringspixel Ja
GDN-responsive annoncer Ja – én eksponeringspixel Ja

TrueView-instream-annoncer

kan springes over

Ja – op til tre pixels for eksponeringer, tre for visninger og tre for "spring over"-hændelser Ja

TrueView-instream-annoncer

kan ikke springes over

Ja – 3 eksponeringspixels Ja
Bumperannoncer Ja – 3 eksponeringspixels Ja
Outstream-annoncer Ja – 3 eksponeringspixels Ja
InFeed-videoannoncer Nej Nej
Tekstannoncer Nej Ja
Gmail-annoncer Nej Ja

Ledsagende bannere

Separat sporing for ledsagende bannere understøttes ikke for videoannoncer ved auktioner. Det er de samme sporingsaktiver, der bruges til videoer og deres ledsagende bannere.

Krav i politikken vedrørende Google Displaynetværket via Google Ads

Generelle retningslinjer og redaktionelle politikker

Google forbeholder sig retten til at fjerne alle annoncer, der vurderes at være anstødelige eller upassende. Se vores annonceringspolitikker for at få flere oplysninger.

Annoncer skal:

Annoncer må ikke:

 • Indeholde falske hyperlinks.
 • Ligne Windows-, Unix- eller Mac-dialogbokse.
 • Simulere falsk interaktion.
 • Indeholde seksuelt indhold.
 • Indeholde lyd (med undtagelse af brugerinitierede rich media-annoncer).
 • Starte downloads.
 • Være anstødelige.
 • Annoncere for konkurrerende indhold.
 • Indeholde vildledende indhold.
Tredjepartsannoncevisning
 • Cookies og målretning: Du må bruge cookies til rapporteringsformål og udvælgelse af annoncemateriale, forudsat at de data, du bruger, er indsamlet i overensstemmelse med branchestandarderne:
  • NAI Self-Regulatory Code of Conduct for Online Behavioral Advertising [NAI's selvregulerende adfærdskodeks for adfærdsorienteret onlineannoncering] (www.networkadvertising.org)
  • IAB UK Good Practice Principles for Online Behavioral Advertising [IAB UK's principper for god praksis ifm. adfærdsorienteret onlineannoncering] (www.youronlinechoices.com)

  I tilfælde af uoverensstemmelse mellem NAI's og IAB UK's politikker, gælder de strengeste. Google afgør efter eget skøn, om du overholder disse standarder eller ej.

  Certificeringsprocessen kræver i særdeleshed, at du opfylder følgende:

  • En beskrivende privatlivspolitik på dit website
  • Et fremtrædende link til at fravælge privatlivspolitikken
  • Der må ikke bruges personhenførbare oplysninger ifm. oprettelse af segmenter (heller ikke personhenførbare oplysninger med relation til brugerens mobiltelefon)
  • Der må ikke bruges nogen følsomme segmenter eller segmenter, som er målrettet mod børn, der er yngre end 13 år
  • Der bruges ingen "packet sniffing" ved indsamlingen af adfærdsmæssige data

  Du må ikke bruge LSO-teknologi (Locally Shared Object-teknologi) (herunder, men ikke begrænset til, flash-cookies, hjælpeobjekter til browsere og HTML5 localStorage) eller enhedsfingeraftryk til adfærdsrelateret annoncering, annoncelevering, rapportering og/eller annoncering på flere websites.

 • Dataindsamling: Du må bruge en cookie, et webbeacon eller en anden sporingsmekanisme til indsamling af pseudonymiserede trafikdata med henblik på rapportering af aggregeret rækkevidde, frekvens og/eller antal konverteringer, forudsat at du benytter en certificeret tredjepartsleverandør til dette formål. Indsamling af data på eksponeringsniveau via cookies eller andre mekanismer med henblik på efterfølgende retargeting, kategorisering efter interessekategori eller syndikering til andre parter med beholdning på Google Displaynetværket er forbudt. Denne begrænsning gælder ikke for data på visnings-, klik- eller konverteringsniveau. Du må ikke knytte cookies, webbeacons eller andre sporingsmekanismer til personhenførbare oplysninger, uanset formålet, eller til en brugers præcise lokation med henblik på adfærdsmålretning, medmindre brugeren udtrykkeligt har tilvalgt dette. For så vidt angår dette dokument, omfatter personhenførbare oplysninger og brugeres præcise lokation ikke IP-adresser. Du må ikke placere en cookie eller ændre eller slette en placeret cookie på domæner, der ejes og drives af Google, herunder uden begrænsning på et Search Ads 360-domæne, og du må ikke hjælpe nogen tredjepart med at gøre det samme eller bevidst tillade dette. Du skal tydeligt vise en privatlivspolitik, hvor brugeren har mulighed for permanent at fravælge brug af cookies, webbeacons eller anden type sporingsmekanisme, du benytter til dataindsamling.

 • Fjerdepartsopkald: Annoncer må kun indeholde sporingselementer fra certificerede tredjepartsservere eller leverandører af markedsanalyser, der allerede er godkendt af Google. Fjerdepartsopkald er ikke tilladt, bortset fra sporingselementer med tilknytning til certificerede tredjepartsservere eller leverandører af markedsanalyser, som udtrykkeligt er godkendt af Google, kald til Google-hostede og -godkendte kodebiblioteker, jQueries til Google- og Amazon-lagring og jQueries med det ene formål at gengive annoncemateriale. Det er et krav, at AJAX post()-metoden bruges. AJAX get()-metoden er ikke tilladt. Du kan få flere oplysninger i vejledningen i overholdelse af politikken vedrørende identifikation af brugere. Tags må kun være knyttet til én annoncør. Et tag må med andre ord ikke repræsentere flere annoncører. Det maksimale antal fjerdepartsopkald, der er tilladt i et tredjepartstag, varierer, alt efter hvilken type leverandør der bruges (én certificeret annonceserver eller rich media-leverandør, tre undersøgelsesprodukter og én forekomst af ikon for annoncemålretning baseret på onlineadfærd).

 • Godkendelse af annoncemateriale: Alt annoncemateriale og tags, som kalder tredjepartsserveren eller leverandøren af markedsanalyser, skal være fuldt gennemtestede og godkendt af Google Ad Operations mindst 72 timer før kampagnens startdato.

 • Ændringer af annoncemateriale: Erstatning eller ændring af annoncemateriale via tredjepartsleverandøren er ikke tilladt uden forudgående tilladelse. Alt annoncemateriale skal godkendes på forhånd af Google Ad Operations. Alle annoncer med dynamisk ændring af indhold skal indledningsvist gennemgås og forhåndsgodkendes af Google Ad Operations, men kan undtages fra yderligere gennemgang og godkendelser efter Googles eget skøn.

 • Forsinkelse på grund af revideringer: Ethvert annonceelement, som ikke overholder bestemmelserne i denne politik, vil blive returneret med henblik på revidering, hvilket kan forårsage forsinkelse af en kampagne.

 • Tageffektivitet: Tags skal vises konsistent. Hvis et tag ikke overholder vores standarder mht. effektivitet eller pålidelighed, forbeholder vi os retten til at sætte kampagnen på pause eller til at stoppe den.

 • Afsendelse af tags: Alle tags skal sendes i en vedhæftet tekstfil i en mail, ikke i mailens brødtekst.

 • Rapportering: Trafik- og eksponeringsrapporter, som leveres af Google, vil være de registreringsrapporter, som udveksles mellem Google og annonceringspartneren. Eventuelle rapporter, som leveres til annonceringspartneren af tredjepart, har ingen indvirkning på Googles og annonceringspartnerens rettigheder og forpligtelser.

 • Data fra kontekstbevidste makroer: Medmindre Google skriftligt har givet tilladelse til andet, må du kun bruge data fra kontekstbevidste makroer til den eksponering, der er knyttet til de pågældende data. Du må ikke bruge data fra kontekstbevidste makroer på andre steder eller på noget andet tidspunkt.

 • Tagging på websiteniveau: Hvis du bruger Googles funktion til placeringsmålretning, skal du samle mindst fire unikke webejendomme med tilstrækkelig eksponeringfordeling på tværs af ejendommene med hvert annoncetag. Du må ikke knytte cookies, webbeacons eller andre sporingsmekanismer på eksponeringsniveau til individuelle websites.
 • Brandelementer og offentlig omtale: Du må ikke offentliggøre din deltagelse i eller kompatibilitet med programmet eller afsløre nogen form for relation mellem dig og Google uden forudgående skriftlig tilladelse fra Google.
 • Google Analytics-funktionen automatisk tagging: Google Analytics-funktionen automatisk tagging er indtil videre ikke kompatibel med annoncer, der vises af tredjepart. Hvis du bruger automatisk tagging, anbefaler vi, at du bruger separate konti til annoncer, som vises af tredjeparter, og til annoncer, der hostes af Google Ads. Følg denne vejledning for at aktivere eller deaktivere automatisk tagging.
 • Politikker:
  • Når du opretter annoncer, må der ikke anvendes scripts på tværs af domæner eller indsættes cookies i ikke-godkendte domæner.
  • Annoncer skal understøtte Googles kliksporing. Alle klikhændelser skal om muligt sendes videre til Google.
  • Http-headers til Googles webadresse til kliksporing skal sendes via seerens browser. Der skal sendes en HTTP-anmodning på klientsiden (ikke på serversiden) til Googles webadresse til kliksporing.
Pop op-vinduer

En "pop op":

 • er et vindue, der åbnes i tillæg til det oprindelige vindue.
 • omfatter også pop under-vinduer, tidsbestemte eller periodiske pop op-vinduer, falske systemadvarsler og sider, der automatisk starter download.
 • er forbudt, uanset indhold.
Lydeffekter

Krav til lyd:

 • Effekter skal være brugerinitierede ved klik. Annoncer må ikke automatisk afspille lyd.
 • Lydindstillinger skal som standard være slået "fra".
 • Brugere skal have mulighed for at slå lyden helt fra i annoncen.
 • Lydstyrken må ikke være kodet til mere end -12 db.
personligt identificerbare oplysninger

Annoncer må ikke direkte indsamle nogen form for personhenførbare brugeroplysninger. Personhenførbare oplysninger omfatter, men er ikke begrænset til, mailadresser, telefonnumre og kreditkortnumre. Der må ikke indsamles følsomme oplysninger gennem annoncen.

Du må ikke knytte cookies, webbeacons eller andre sporingsmekanismer til personhenførbare oplysninger til noget formål eller med præcis brugerplacering for adfærdsmålretning, medmindre brugeren udtrykkeligt har givet sit samtykke. (For så vidt angår dette dokument, omfatter personhenførbare oplysninger og præcis brugerplacering ikke IP-adresser).

Informationssøgning

Hvis det godkendes af Google, kan du gennemføre markedsanalyser i forbindelse med en annoncekampagne. Hvis Google giver dig udtrykkelig tilladelse, kan disse markedsanalyser undtages fra nogle af ovennævnte begrænsninger vedrørende tredjepartsvisning.

Alle markedsanalyser skal gennemføres som følger:

 • Du må kun foretage markedsanalyser med det formål at måle effektiviteten af gensidigt aftalte annonceringsplaceringer til annoncevisning købt gennem Google.
 • Google skal skriftligt godkende evt. offentliggørelse af kampagnespecifikke data og samling eller sammenlægning af data fra flere kampagner, som kan tilskrives Google, inden en sådan offentliggørelse.
 • Kun tredjepartsleverandører af markedsanalyser, som vises på Googles liste over godkendte leverandører, må foretage markedsanalyser.
 • Der tillades maksimalt tre undersøgelsesprodukter (analyse/effektivitet, studier til øgning af brandbevidsthed og bekræftelsestjenester) i et annoncetag. Selv hvis der gennemføres en betalt Google-undersøgelse, skal denne også tælles med i grænsen på tre produkter.
 • Alle metoder og undersøgelsesværktøjer (herunder rekrutteringsprocesser, tilskyndelser, indhold vedrørende anmodninger/invitationer, indhold i spørgeskemaer, dataindsamling og undersøgelsers udseende) skal på forhånd godkendes af Google.
 • Hvad varemærkeundersøgelser angår, henvises der til nedenstående retningslinjer for spørgeundersøgelsesindhold.
 • Du har ansvaret for at sikre, at alle undersøgelsesresultater og tilhørende data holdes helt fortrolige, og for at personhenførbare data ikke indsamles, undtagen i det omfang det er nødvendigt for at give deltagerne i undersøgelserne tilskyndelser. personhenførbare data må kun bruges til at levere de relevante tilskyndelser, og disse data skal destrueres, straks efter at de pågældende tilskyndelser er leveret.
 • Hvis du er tjenesteudbyder inden for bekræftelse eller målgruppe-metrics efter Googles klassificering, skal du være i stand til at bevise, at din tjeneste har bestået en formel tredjepartsrevision. Alle de data, du indsamler, må udelukkende benyttes til rapportering i forhold til annoncørens kampagne. Du må ikke indsamle oplysninger på websiteniveau (domæne/webadresse) sammen med en cookie. Du må ikke sælge nogen af de oplysninger, du indsamler via din tjeneste, til andre eller gøre dem til genstand for videresalg. Du må ikke dele eller indsamle data ud over den annoncørkampagne, du leverer rapporteringen til. Bemærk! Bekræftelsestjenester må ikke placere cookies.
 • Tjenesteudbydere inden for bekræftelse eller målgruppe-metrics må kun anvendes til analyseformål. Der må ikke anvendes teknologi, der vil påvirke eller forhindre visningen af annoncen, herunder, men ikke begrænset til, tjenester som f.eks. blokering af annoncer. Certificeringen af disse leverandører angiver udelukkende, at Google tillader brugen af dem på vores netværk, men Google validerer ikke nøjagtigheden af de data og den analyse, der rapporteres af analyseleverandører i vores program inklusive, men ikke begrænset til, bekræftelse og leverandører af målgruppe-metrics. Google giver ikke dekorter i tilfælde af eventuelle afvigelser mellem vores rapporter og tredjepartsrapporter eller i tilfælde af problemer, der påpeges af denne type tjenester.
Ikon for annonceringsalternativ ift. onlineadfærd

Hvis du ønsker at vise et ikon for et annonceringsalternativ fra tredjepart, skal du overholde de følgende krav:

 • Ved annoncer, der for de fleste udgivere vises på Google Displaynetværket, vises Googles "Ikon for anonceringsalternativ" ("Annoncevalg") øverst til højre i annonceenheden i overensstemmelse med branchestandarder.
 • Hvis du vælger at bruge et ikon for et annonceringsalternativ fra tredjepart og lader det overlappe Googles "Ikon for anonceringsalternativ", er tredjepartsleverandøren ansvarlig for at overholde de krav, der er fastlagt i det selvregulerende program for adfærdsmålrettet onlineannoncering"(www.aboutads.info), som omfatter, men ikke er begrænset til, følgende specifikationer:
  • Laget skal anvende annonceringalternativets officielle 76x15 "Annoncevalg"-billede. Hvis 19x15 "i"-billedet bruges i stedet for, skal laget gå til fuldt 76x15 "Annoncevalg"-billedet, når markøren føres hen over det.
  • Ikonet skal vises øverst til højre i annoncen.
  • Annoncen skal have en z-indeksværdi på mindre end 9010 for at sikre, at ikoner fra Google og tredjepart vises over annoncen. Hvis du bruger en annonceenhed, der kan udvides, skal det første ikke-udvidede lag i annoncematerialet stadig have en z-indeksværdi, der er mindre end 9010, og de udvidede lag skal have en z-indeksværdi, der er større end 1110.
 • Derudover skal ikoner for annonceringsalternativer fra tredjepart, hvis de dækker Googles "Ikon for anonceringsalternativ", inkludere Google Inc. som en virksomhed knyttet til indsamling af brugerdata og/eller brug i annoncen, og brugeren skal have Googles mulighed for framelding af cookie.
 • Underretninger vedrørende beskyttelse af personlige oplysninger skal vises inden for grænserne for annonceenhederne eller åbnes i et nyt browservindue. Pop op-vinduer er ikke tilladt.
 • Leverandører, der er godkendt af Google til at vise annonceringsalternativikonet, må ikke skrive og/eller læse cookies, der er knyttet sammen med funktionaliteten af ikonet.
 • Du må kun vise annonceringsalternativikoner fra tredjeparter fra en Google-godkendt leverandør. Se listen over godkendte Google Ads-tredjepartsleverandører, og søg efter leverandører, der medtager annonceringsalternativikonet i kolonnen "Produktudbud".
Leverandørliste (hele verden)

Krav på Google Displaynetværket via Google Ad Manager

Du skal opfylde nedenstående krav for at kunne vise annoncer på Google Displaynetværket via Google Ad Manager.

Tredjepartsannoncevisning
 • Cookies og målretning: Du må bruge cookies til rapporteringsformål og målretning af annoncer, forudsat at de data, du bruger, er indsamlet i overensstemmelse med branchestandarderne:
  • NAI Self-Regulatory Code of Conduct for Online Behavioral Advertising [NAI's selvregulerende adfærdskodeks for adfærdsorienteret onlineannoncering] (www.networkadvertising.org)
  • IAB UK Good Practice Principles for Online Behavioral Advertising [IAB UK's principper for god praksis ifm. adfærdsorienteret onlineannoncering] (www.youronlinechoices.com)

  I tilfælde af uoverensstemmelse mellem NAI's og IAB UK's politikker, gælder de strengeste. Google afgør efter eget skøn, om du overholder disse standarder eller ej.

  Certificeringsprocessen kræver i særdeleshed, at du opfylder følgende:

  • En beskrivende privatlivspolitik på dit website
  • Et fremtrædende link til at fravælge privatlivspolitikken
  • Der må ikke bruges personhenførbare oplysninger ifm. oprettelse af segmenter (heller ikke personhenførbare oplysninger med relation til brugerens mobiltelefon)
  • Der må ikke bruges nogen følsomme segmenter eller segmenter, som er målrettet mod børn, der er yngre end 13 år
  • Der bruges ingen "packet sniffing" ved indsamlingen af adfærdsmæssige data

  Du må ikke bruge LSO-teknologi (Locally Shared Object-teknologi) (herunder, men ikke begrænset til, flash-cookies, hjælpeobjekter til browsere og HTML5 localStorage) eller enhedsfingeraftryk til adfærdsrelateret annoncering, annoncelevering, rapportering og/eller annoncering på flere websites.

 • Dataindsamling: Du må bruge en cookie, et webbeacon eller en anden sporingsmekanisme til indsamling af pseudonymiserede trafikdata med henblik på rapportering af aggregeret rækkevidde, frekvens og/eller antal konverteringer, forudsat at du benytter en certificeret tredjepartsleverandør til dette formål. Indsamling af data på eksponeringsniveau via cookies eller andre mekanismer med henblik på efterfølgende retargeting, kategorisering efter interessekategori eller syndikering til andre parter med beholdning på Google Displaynetværket er forbudt. Denne begrænsning gælder ikke for data på klik- eller konverteringsniveau. Du må ikke knytte cookies, webbeacons eller andre sporingsmekanismer til personhenførbare oplysninger, uanset formålet, eller til en brugers præcise lokation med henblik på adfærdsmålretning, medmindre brugeren udtrykkeligt har tilvalgt dette. For så vidt angår dette dokument, omfatter personhenførbare oplysninger og brugeres præcise lokation ikke IP-adresser. Du må ikke placere en cookie eller ændre eller slette en placeret cookie på domæner, der ejes og drives af Google, herunder uden begrænsning på et Search Ads 360-domæne, og du må ikke hjælpe nogen tredjepart med at gøre det samme eller bevidst tillade dette. Du skal tydeligt vise en privatlivspolitik, hvor brugeren har mulighed for permanent at fravælge brug af cookies, webbeacons eller anden type sporingsmekanisme, du benytter til dataindsamling. Bemærk! Tredjepartsrapporterede tal for rækkevidde og frekvens har en tendens til at være mindre præcise på den mobile platform.
 • Fjerdepartsopkald: Annoncer må kun indeholde sporingselementer fra certificerede tredjepartsservere eller leverandører af markedsanalyser, der allerede er godkendt af Google. Fjerdepartsopkald er ikke tilladt, medmindre sporingselementerne er knyttet til certificerede tredjepartsservere eller leverandører af markedsanalyser, som udtrykkeligt er godkendt af Google.
 • Tageffektivitet: Tags skal vises konsistent. Hvis et tag ikke overholder vores standarder mht. effektivitet eller pålidelighed, forbeholder vi os retten til at sætte kampagnen på pause eller til at stoppe den.
 • Rapportering: Trafik- og eksponeringsrapporter, som leveres af Google, vil være de registreringsrapporter, som udveksles mellem Google og annonceringspartneren. Eventuelle rapporter, som leveres til annonceringspartneren af tredjepart, har ingen indvirkning på Googles og annonceringspartnerens rettigheder og forpligtelser.
Tekniske specifikationer og annoncer

Google Ad Manager-købere af annoncebeholdning, der vises på websites, skal følge de samme politikker som dem, der er angivet i Google Ads-afsnittet Tekniske specifikationer og annoncemateriale.

Google Ad Manager-købere af annoncebeholdning, der vises på mobilapplikationer ("annoncer i appen"), skal følge nedenstående tekniske specifikationer og retningslinjer for annoncemateriale:

Tekniske specifikationer for annoncer i appen

Device type
(Android or iOS only)
Unit sizes Tag types File types Static image max file size
Smartphone 320x50
300x250
336x280
Interstitial
HTML
Image tag wrapped in anchor tag

JPEG
PNG
GIF

150KB initial download

5MB total size

JavaScript tag
MRAID
HTML5
Tablet 300x250
728x90
468x60
336x280
Interstitial
HTML
Image tag wrapped in anchor tag JPEG
PNG
GIF

150KB initial download

5MB total size

JavaScript tag
MRAID
HTML5

Annoncemateriale til annoncer i appen

Annoncer i appen, der vises af tredjeparter, skal overholde både Googles politik for billedannoncer og følgende politikker.

 • Det er kun standardbilledannonceformater (JPEG, PNG og GIF), der må vises af tredjepart.
 • Tredjepartsannoncer må ikke indeholde Flash eller JavaScript.
 • Bannerannoncer med standardbilleder skal vises via et standardomdirigeringstag (f.eks.: <a href="..."><img src="..." /></a>)
SSL-kompatible annonceenheder

SSL-kompatible annonceenheder accepteres på Google Displaynetværket i henhold til følgende politikker:

Retningslinjer for SSL-kompatible annoncer

 • Alle annoncesvar skal være SSL-kompatible ("HTTPS"). Alle involverede servere skal være fuldt SSL-certificerede.
 • Det foretrækkes, at dit annoncetag automatisk kan registrere, at der anmodes om det fra HTTP/HTTPS-protokollen, og om nødvendigt automatisk justerer eventuelle svar, så de er SSL-kompatible. Ellers har Google en protokolmakro, som vi om nødvendigt kan indsætte i hvilke som helst URI'er eller annoncetags for automatisk at opdatere "http" til "https".
 • Eventuelle fjerdepartskald til andre teknologier i annonceenheden skal også være fra SSL-kompatible leverandører, der er certificeret af Google.
 • Ad Exchange-købere skal erklære via RTB eller Ad Exchange-brugergrænsefladen, at annoncen er SSL-kompatibel. En annonce bliver afvist, hvis den er erklæret SSL-kompatibel, og den alligevel giver ikke-SSL-kompatible svar.
 • Se afsnittet In-stream-videoannonceenheder (VAST-kompatible) vedrørende specifikationer for SSL-kompatible VAST-annoncer.
 • En leverandør skal have modtaget specifik certificering for at kunne vise annoncer på SSL-kompatibel udgiverbeholdning. Godkendte SSL-kompatible annonceleverandører er opført på leverandørlisten.
Udvidelige annonceenheder

Udvidelige annonceenheder accepteres på Google Displaynetværket i henhold til følgende politikker:

Specifikationer for annoncematerialet

 • Brugerigangsat "klik for at udvide" eller "rullebevægelse for at udvide"
 • Lukning: Når du klikker eller fjerner musemarkøren
 • Maksimal filstørrelse: 150 kB, indledende – 2,2 MB, ikke stringent
 • Paneler skal indeholde et tydeligt "lukke-X" i mindst 16 pkt.-skriftstørrelse i enhedens hjørne.

Godkendte leverandører

 • Studio
 • EyeWonder
 • Flashtalking
 • MediaMind
 • PointRoll
 • Unicast
 • Mediaplex
 • Weborama
 • Adform
 • Flite
 • Kpsule
 • Linkstorm

Maksimalt udvidede dimensioner

Interactive Advertising Bureau-størrelse (IAB-størrelse) Udvidet størrelse
468 x 60 468 x 210
728 x 90 728 x 300
300 x 250 600 x 300
160 x 600 400 x 600
120 x 600 420 x 600
Instream-videoannonceenheder (VAST-kompatible)

Instream-videoannoncer fra tredjepart accepteres på Ad Exchange i henhold til følgende politikker:

Tekniske specifikationer

In-stream-videoannonce
  Filtyper Maksimal filstørrelse Videolængde Maksimal billedfrekvens
Enhedsstørrelser Video Lyd   Maksimum Anbefalet  
480 x 360 (4:3)
640 x 360 (16:9)
1.920 x 800 (5:2)
Videofiler af typen H.264 (kun video/MP4) og WebM (kun video/WebM) skal alle inkluderes (andre formater kan inkluderes, men bruges muligvis ikke) MP3 eller AAC foretrækkes 10 MB 60 sekunder <15 sekunder
(for at være kvalificeret til størstedelen af udgiverbeholdningen, inkl. YouTube)
30 fps
Ledsagende annonce (valgfri, men anbefales)
  Filtyper Maksimal filstørrelse Animationslængde Maksimal billedfrekvens
Enhedsstørrelser Billede Flash   Hostinitieret afspilning Brugerinitieret afspilning (rullebevægelse eller klik)  
300 x 250 Statisk GIF, JPG eller PNG SWF med GIF/JPG som(Flash 7 til 11.2, AS2 og AS3) 50 KB 30 sekunder 4 minutter 24 fps
300 x 60

Annoncemateriale

 • Instream-annoncer fra tredjepart skal vises via et lineært VAST-tag (pre-fetch-tag) af en VAST-leverandør, der er særligt godkendt til DoubleClick Ad Exchange:
 • VAST-tagget skal overholde Googles XML-oversigt over VAST-annonceserversvar.
 • For hver videoannonce der vises i VAST-tagget, skal der være inkluderet mindst to separate noder – én for hvert af videoformaterne MP4 og WebM. Andre formater kan inkluderes, men bruges ikke.
 • Konsekvent <AdSystem>-nodeværdi: Sørg for, at alle dine VAST-tags indeholder en specifik, konsekvent værdi for din virksomhed i <AdSystem>-noden i VAST-XML'en. Eksempelvis vil Google altid inkludere følgende for alle vores VAST-tags: <AdSystem>Google</AdSystem>
 • Entydig annonce-id-værdi: Hvert genereret VAST-tag skal indeholde en entydig værdi for "id"-attributten i knuden.To forskellige VAST-tags må ikke have samme annonce-id-værdi. For eksempel:
  - VAST-tag 1:  <Ad id="3947179">
  - VAST-tag 2: <Ad id="8741831">
 • Bemærk! Det er kun følgende ressourcetyper, der er tilladt som -node i VAST-XML'en:
  • StaticResource: URI til en statisk fil, f.eks. en billed- eller SWF-fil
  • IFrameResource: URI-kilde til en IFrame, der skal vise et ledsagende element

  HTMLResource-typen er ikke længere tilladt.

 • For at Googles Flash-SDK kan vise videoannoncer fra en tredjepartsannonceserver, skal denne indeholde en crossdomain.xml-fil med specifikationer, der giver adgang til alle specifikke Google-domæner eller alle domæner. Attributten "secure" skal desuden være indstillet til "false". Crossdomain.xml-filen skal være formateret således:

   <cross-domain-policy>
   <!-- Allow access to ALL domains
     <allow-access-from domain="*" secure="false"/>
   <!-- OR allow access to the domain from originating request
  </cross-domain-policy>

  Vigtigt! Når du tilføjer et domæne til dit websites crossdomain.xml-fil, kan eventuelle Flash-filer, der hostes inden for dette domæne, tilgå data, der tilhører de brugere, der er logget ind på dit website. Som følge af dette bør du generelt ikke tilføje annoncenetværkshosts til crossdomain.xml-filer på websites, der indeholder autentificeret funktionalitet, f.eks. brugerprofiler.

 • Hvis Googles HTML5-SDK skal kunne vise videoannoncer fra en tredjepartsannonceserver, skal denne inkludere en CORS-header i alle sine svar. CORS-header skal være formateret som følger:

  Access-Control-Allow-Origin: [tillad adgang til domænet fra oprindelig anmodning]
  ELLER Access-Control-Allow-Origin: *

  Bemærk! Access-Control-Allow-Origin: * kan ikke bruges sammen med Access-Control-Allow-Credentials: true

 • Lyd er ikke tilladt for ledsagende annoncer.
 • Annoncemateriale må ikke fylde mere end grænserne for annonceenhederne.
 • Alle annoncer med en delvis sort, hvid eller gennemsigtig baggrund skal have en synlig ramme i en farve, der er i tydelig kontrast med den primære baggrundsfarve på annoncematerialet.
 • Alt annoncemateriale skal være fri for applikationer, herunder, men ikke begrænset til, ActiveX, virusser, pop op-vinduer ved afslutning, spyware og malware.
 • Ledsagende annoncer, der indeholder Flash, må ikke bruge mere end 50 % af en brugers CPU-kapacitet. Almindelige årsager til et højt CPU-forbrug er vedvarende animation, tunge animationssekvenser og animation, der overstiger grænsen på 30 sekunder. Hvis det er relevant, kan du bruge funktionen Jobliste i Windows til at kontrollere, om denne regel overholdes.
 • Ved kodning af annoncemateriale må der ikke anvendes scripting på tværs af domæner eller indsættes cookies i ikke-godkendte domæner.
 • Alle annoncematerialer skal åbnes i nye vinduer. Målvinduet for klikwebadressen skal sættes til "_blank", så der åbnes et nyt vindue ved et registreret klik. Målerklæringen skal angives.
 • For Flash-annoncer:
  • Annoncematerialet skal være lavet til Flash-version 7 til 11.2 (AS2 og AS3).
  • Du skal levere et standardbillede. Hvis browseren ikke understøtter den Flash-version, der er brugt til annoncematerialet, vises standardbilledet.
  • Det sidste billede i animationen skal indeholde følgende kode i actionscript: "stop()".
  • Der skal medtages et clickTag-lag. ClickTag-laget skal være det øverste lag.
  • Du må højst bruge to clickTags i én annonce.
  • Annoncematerialet skal understøtte Googles kliksporingsfunktion. Alle klikhændelser skal om muligt sendes videre til Google.
 • VAST-indpakninger:
  • Højst to omdirigeringer af VAST-indpakninger er tilladt for hver direkte VAST.
  • Understøttede TrackingEvents (wrapper-annonce kan indeholde mere end én node pr. hændelse):
   • start
   • firstQuartile
   • midpoint
   • thirdQuartile
   • complete
   • mute
   • unmute
   • pause
   • resume
 • Hvad angår SSL-kompatible VAST-annoncer:
  • En leverandør skal være certificeret for at kunne vise VAST-annoncer på SSL-kompatibel udgiverbeholdning.
  • Alle annoncesvar skal være SSL-kompatible ("HTTPS"). Alle involverede servere skal være fuldt SSL-certificerede.
  • Det foretrækkes, at dit VAST-tag automatisk kan registrere, at der anmodes om det fra HTTP-/HTTPS-protokollen, og om nødvendigt automatisk justerer URI'erne og de ledsagende bannere, så de er SSL-kompatible. Ellers har Google en protokolmakro, som vi om nødvendigt kan indsætte i dit VAST-tag for automatisk at opdatere "http" til "https".
  • Leverandøren/AdX-køberen skal sikre sig, at eventuelle URI'er i VAST-XML'en (f.eks. , og andre noder) , som vises af en anden end den primære VAST-leverandør, også er fra leverandører, Google har godkendt til SSL-kompatibel annoncevisning/-sporing.
  • Det ledsagende annoncebanner og eventuelle fjerdepartsopkald til andre teknologier inden for det ledsagende annoncebanner skal også være produceret af SSL-kompatible leverandører, der er certificeret af Google.
  • Ad Exchange-købere skal erklære via RTB- eller Ad Exchange-brugerfladen erklære, at annoncen er SSL-kompatibel. Bemærk! En annonce bliver afvist, hvis den er erklæret SSL-kompatibel, men giver ikke-SSL-kompatible svar.
 • VPAID er tilgængelig på ikke-GDN Ad Exchange-beholdning og skal overholde følgende politikker:
  • Live-feeds eller brugergenereret indhold accepteres ikke.
  • Overlejringer og andre ikke-lineære formater accepteres ikke i øjeblikket.
  • Alle VPAID-tags skal overholde samtlige aktuelle politikker for Ad Exchange VAST 2.0 og 3.0.
Generelle retningslinjer og redaktionelle politikker

Google Ad Manager-købere skal følge de samme politikker som dem, der er angivet i Google Ads-afsnittet Generelle retningslinjer og redaktionelle politikker.

Pop op-vinduer

Google Ad Manager-købere skal følge de samme politikker som dem, der er angivet i Google Ads-afsnittet Pop op-vinduer.

Lydeffekter

Google Ad Manager-købere skal følge de samme politikker som dem, der er angivet i Google Ads-afsnittet Lydeffekter.

Personhenførbare oplysninger

Google Ad Manager-købere skal følge de samme politikker som dem, der er angivet i Google Ads-afsnittet Personhenførbare oplysninger.

Markedsanalyser

Hvis det godkendes af Google, kan du gennemføre markedsanalyser i forbindelse med en annoncekampagne. Hvis Google giver dig udtrykkelig tilladelse, kan disse markedsanalyser undtages fra nogle af ovennævnte begrænsninger vedrørende tredjepartsvisning. Markedsanalysetags må ikke bruges i annoncekampagner i appen.

Alle markedsanalyser skal gennemføres som følger:

 • Du må kun foretage markedsanalyser med det formål at måle effektiviteten af gensidigt aftalte annonceringspladser købt gennem Google. Du må kun bruge en webbeacon eller en anden sporingsmekanisme til at spore en brugers eksponering i forhold til en annonce. Det er ikke tilladt at vise undersøgelser eller invitationer til undersøgelser på Google Displaynetværket via Google Ad Manager. Ved overførsel af tredjepartstags, der viser undersøgelser og invitationer til undersøgelser, skal den relevante leverandør af markedsanalyser vælges på rullemenuen "Annonceringsteknologi" på brugergrænsefladen. Dette gør det muligt at vise undersøgelser og invitationer til undersøgelser på en anden Ad Exchange-beholdning, men ikke på Google Displaynetværket.
 • Google skal skriftligt godkende evt. offentliggørelse af kampagnespecifikke data og samling eller aggregering af data fra flere kampagner, som kan tilskrives Google, inden en sådan offentliggørelse.
 • Kun tredjepartsleverandører af markedsanalyser, som vises på Googles liste over godkendte leverandører, må foretage markedsanalyser.
 • Du har ansvaret for at sikre, at alle undersøgelsesresultater og tilhørende data holdes helt fortrolige, og for at personhenførbare data ikke indsamles, undtagen i det omfang det er nødvendigt for at give deltagerne i undersøgelserne tilskyndelser. personhenførbare data må kun bruges til at levere de relevante tilskyndelser, og disse data skal destrueres, straks efter at de pågældende tilskyndelser er leveret.
 • Hvis du er tjenesteudbyder inden for kontrol eller målgruppedata efter Googles klassificering, skal du være i stand til at bevise, at din tjeneste har bestået en formel tredjepartsrevision. Alle de data, du indsamler, må udelukkende benyttes til rapportering i forhold til annoncørens kampagne. Du må ikke indsamle oplysninger på webstedsniveau (domæne/URL) sammen med en cookie. Du må ikke sælge nogen af de oplysninger, du indsamler via din tjeneste, til andre eller gøre dem til genstand for videresalg. Du må ikke dele eller indsamle data ud over den annoncørkampagne, du leverer rapporteringen til. BEMÆRK! Verifikationstjenester må ikke placere cookies.
 • Tjenesteudbydere inden for verifikation eller målgruppedata må kun anvendes til analyseformål. Der må ikke anvendes teknologi, der vil påvirke eller forhindre visningen af annoncen, herunder, men ikke begrænset til, tjenester som f.eks. blokering af annoncer. Certificeringen af disse leverandører angiver udelukkende, at Google tillader brugen af dem på vores netværk, men Google validerer ikke nøjagtigheden af de data og den analyse, der rapporteres af markedsanalyseleverandører i vores program inklusiv, men ikke begrænset til, verifikation og leverandører af målgruppedata. Google giver ikke dekorter i tilfælde af eventuelle afvigelser mellem vores rapporter og tredjepartsrapporter eller i tilfælde af problemer, der påpeges af denne type tjenester.
Ikonet Betingelser for adfærdsmålrettet onlineannoncering

Hvis du ønsker at vise et ikon for Betingelser for annoncering fra tredjepart, skal du overholde de følgende krav:

 • Hvis du vælger at bruge ikonet Betingelser for annoncering for tredjepart, er tredjepartsleverandøren ansvarlig for at overholde kravene, der er fastlagt i det selvregulerende program for adfærd ved onlineannoncering (www.aboutads.info), som omfatter, men ikke er begrænset til, følgende specifikationer:
  • Laget skal bruge ikonet Betingelser for annoncerings officielle 76 x 15 "Annoncevalg"-billede. Hvis 19 x 15 "i"-billedet bruges i stedet for, skal laget gå til fuldt 76 x 15 "Annoncevalg"-billedet, når markøren føres hen over det.
  • Ikonet skal vises øverst til højre i annoncen.
 • Meddelelser vedrørende beskyttelse af personlige oplysninger skal vises inden for grænserne for annonceenhederne eller åbnes i et nyt browservindue. Pop op-vinduer er ikke tilladt.
 • Leverandører, der er godkendt af Google til at vise ikonet Betingelser for annoncering, må ikke skrive og/eller læse cookies, der er knyttet sammen med funktionaliteten af ikonet.
 • Du må kun vise ikonet Betingelser for annoncering for tredjeparter fra en Google-godkendt leverandør. Se listen over godkendte Ad Manager-leverandører, og søg efter leverandører, der medtager ikonet Betingelser for annoncering i kolonnen "Produktudbud".

Var disse oplysninger nyttige?

Hvordan kan vi forbedre siden?
Søgning
Ryd søgning
Luk søgning
Google-apps
Hovedmenu