Požadavky na zobrazování reklam třetích stran

K poskytování přeložených verzí centra nápovědy vedou společnost Google praktické důvody. Jejich smyslem ale není měnit obsah našich zásad. Rozhodnou jazykovou verzí, podle které naše zásady vymáháme, je verze anglická. Chcete-li tento článek zobrazit v jiném jazyce, použijte rozbalovací nabídku ve spodní části stránky.

V souvislosti se zavedením funkce úsporného režimu pro pluginy v prohlížeči Chrome v září 2015 byste nyní měli vytvářet reklamy pomocí technologie HTML5, nikoli Flash. Předejdete tak automatickému pozastavení reklam využívajících technologii Flash, což by mělo negativní dopady na výkon i zásah. V červnu 2016 již služba Google Ads nebude nahrávání reklam Flash umožňovat. Reklamy Flash nahrané do června se přestanou zobrazovat v lednu 2017.

Zobrazování reklam třetích stran je dostupné jen omezenému počtu zákazníků, a to případ od případu. Není-li v těchto zásadách uvedeno jinak, musí se všechny kreativy související se značkou třetí strany řídit zásadami společnosti Google pro grafické reklamy.

Tyto zásady je nutné dodržovat,pokud zobrazujete reklamy nebo používáte měření pomocí pixelů (webové signály) v Obsahové síti Google, a to v následujících situacích:

 • účastníte se programu zobrazování reklam třetích stran,
 • používáte server třetí strany,
 • využíváte služeb průzkumových agentur,
 • vlastníte a provozujete server pro třetí stranu,
 • jste průzkumová agentura.

 

Pokud máte Správce účtu Google: Podejte žádost o implementaci položek třetích stran pro svůj účet Google Ads prostřednictvím formuláře žádosti o implementaci značek a pixelů třetích stran

Pokud nemáte Správce účtu Google:

Požadavky na inzerci v Obsahové síti Google prostřednictvím služby Google Ads

Rozbalit vše Sbalit vše

Technické specifikace pro Google Ads

Standardní bannerové reklamy
Technické specifikace a kreativy pro zobrazování standardních bannerů třetích stran
Velikosti jednotek:
 • 120 × 600
 • 160 × 600
 • 200 × 200
 • 240 × 400
 • 250 × 250
 • 250 × 360
 • 300 × 250
 • 300 × 600
 • 300 × 1050
 • 320 × 50
 • 320 × 100
 • 336 × 280
 • 468 × 60
 • 580 × 400
 • 728 × 90
 • 930 × 180
 • 970 × 90
 • 970 × 250
 • 980 × 120
Typy souborů:
 • Obrázky: JPG/JPEG, PNG, GIF
 • HTML5:
  • Typy obrázkových souborů
   • GIF
   • JPG/JPEG
   • PNG
   • SVG
  • Typy videosouborů:
   • MP4 (vyžadováno)
   • WebM
   • Ogg
  • Typy ostatních souborů:
   • CSS
   • JavaScript

Načítání:

 • Velikost při úvodním načtení:
  • Aby byla doba počátečního načtení co nejkratší, doporučujeme velikost maximálně 150 kB.
  • Pokud chcete docílit optimálního diváckého dojmu, doporučujeme při úvodním načtení využít kompresi a podklady o minimální požadované velikosti.
  • Celková velikost načtení nespouštěného uživatelem*: maximálně 2,2 MB.
  • *Celková velikost načtení nespouštěného uživatelem zahrnuje úvodní načtení a následná či zdvořilá načtení.
 • Velikost načtení spouštěného divákem:
  • Až 10 MB na interakci.
  • Pro dosažení optimálního výkonu doporučujeme maximální celkovou velikost načtení 2,2 MB.
 • Pokud chcete docílit optimálního diváckého dojmu, nesmí reklamy zobrazované třetími stranami překračovat 40 % kapacity procesoru (CPU) jeho počítače. Mezi obvyklé případy vysokého využití výkonu procesoru patří dlouhé animace, náročné animované sekvence a animace přesahující 30sekundový limit. Splnění tohoto pravidla můžete zkontrolovat pomocí Správce úloh v systému Windows.

Délka animace:

 • Maximální délka přehrávání iniciovaného hostitelským serverem: 30 sekund
 • Maximální délka přehrávání iniciovaného uživatelem (kliknutím): 4 minuty

Kreativy

 • Kreativy nesmí při rozbalení přesahovat hranice reklamní jednotky.
 • Kreativy nesmí obsahovat aplikace jako např. ovládací prvky ActiveX, viry, automaticky otvíraná okna při ukončení, spyware a malware.
 • Kódování reklam nesmí používat skriptování napříč doménami ani nastavovat soubory cookie v neschválených doménách.
 • Všechny kreativy se musí otevírat v nových oknech. Cílové okno pro cílovou adresu URL je třeba nastavit na možnost „_blank“, aby se odkaz po kliknutí otevřel v novém okně. Vlastnost target nenechávejte nevyplněnou.
 • Všechny zvuky a animace (včetně videa) se musí po ukončovacím kliknutí zastavit.
 • Všechny reklamy s částečně černým, bílým nebo průhledným pozadím musí obsahovat viditelné ohraničení, které barevně kontrastuje s většinou pozadí kreativy (v případě zčásti černého pozadí nikoli černou, v případě zčásti bílého pozadí nikoli bílou).
 • Je nutné dodat výchozí obrázek.

Kreativy HTML5:

 • Požadavky na soubor
  • V jedné reklamě ve formátu HTML5 nesmějí být současně obsah i záloha ve formátu Flash (soubory SWF a FLV).
 • Reklamy HTML5 musí obsahovat: 
  • Deklaraci <!DOCTYPE html> a značky <html>, <head> a <body>.
  • Rozměry reklamy musí odpovídat rozměrům umístění, aby se zabránilo deformaci. Do značky <head> přidejte značku <meta> s velikostí reklamy.
  • Pokud reklama ve formátu HTML5 zahrnuje videoobsah, videosoubor je nutné poskytnout ve formátu MP4 a v jednom dalším formátu (WebM nebo Ogg), a to z důvody kompatibility se všemi hlavními prohlížeči.
 • Rich Media a další funkce
  • Zde uvádíme příklady funkcí, které musí být kompletně otestovány a schváleny týmem gTech, aby splňovaly požadavek na funkčnost pro různá zařízení. Každý reklamní prvek, který podmínky uvedené v těchto zásadách nesplňuje, bude vrácen k revizi. To může způsobit zpoždění kampaně.

   • Rozbalitelné reklamní jednotky
   • Bannerová videa
   • Výzkum, včetně bannerových průzkumů či pozvánek
   • Geografická lokalizace
   • Formuláře
   • Přetažení nebo přejetí myší
   • 3D transformace
Reklamy v mobilní aplikaci

Kreativy

 • Značky obrázku standardního formátu, značky iFrame a Javascript jsou vhodné ke zobrazení v síti AdMob v aplikacích.
 • Mějte na paměti, že reklamní server třetí strany určí, kterou reklamu zobrazí a kterou ne. Pokud tedy značka obsahuje nepodporovaný typ souboru (například SWF), zobrazí reklamní server záložní/výchozí kreativu. Podobně by si inzerenti měli být vědomi, že obsahují-li jejich kreativy poskytované třetí stranou další prvky, například soubory cookie, mohou být v prostředí mobilních aplikací méně účinné.
 • Jedinou reklamní plochou dostupnou pro rozbalitelné reklamy v mobilních aplikacích jsou vsunuté reklamy, u kterých v současné době není dostupná možnost zobrazování reklam poskytovaných třetími stranami.
Reklamní jednotky podporované protokolem SSL

Reklamní jednotky podporované protokolem SSL jsou do Obsahové sítě Google přijímány podle následujících zásadPožadujeme, aby všechny reklamy a měřicí pixely s cílením na inventář SSL (včetně YouTube) byly podporovány protokolem SSL.

Pokyny pro reklamy s podporou protokolu SSL

 • Všechny odezvy reklam musí být podporovány protokolem SSL (HTTPS). Všechny zúčastněné servery vyžadují plnou certifikaci pro protokol SSL.
 • Je vhodné, aby vaše reklamní značka dokázala automaticky detekovat, že ji protokol HTTP / HTTPS vyžaduje, a automaticky veškeré reakce přizpůsobila tak, že budou v případě potřeby podporovány protokolem SSL. Pro ostatní případy má Google makro pro protokoly, které je možné vložit do jakýchkoli identifikátorů URI nebo reklamních značek a tím v případě potřeby automaticky upravit „http“ na „https“.
 • Veškerá volání čtvrtých stran odkazující na jiné technologie v rámci reklamní jednotky musí pocházet od dodavatelů, kteří splňují požadavky protokolu SSL a jsou certifikováni společností Google.
 • Odesíláte-li reklamu podporovanou protokolem SSL, informujte o tom svého zástupce účtu Google. Pokud je reklama označena jako podporovaná protokolem SSL, ale některé její odezvy nejsou tímto protokolem podporovány, bude zamítnuta.
 • Aby mohl dodavatel zobrazovat reklamy v inventáři majitele stránek s podporou protokolu SSL, musí získat zvláštní certifikaci. Schválení dodavatelé reklam, kteří splňují požadavky protokolu SSL, jsou uvedeni v seznamech dodavatelů.
Měření prostřednictvím třetích stran

Tyto zásady je nutné dodržovat, jestliže v Obsahové síti Google používáte měření prostřednictvím třetích stran včetně měření pomocí pixelů (webových signálů). Platí rovněž zásady uvedené v části Reklamní jednotky kompatibilní s protokolem SSL.

Formát

Reklamní jednotky poskytované webem k měření prostřednictvím třetích stran mohou mít velikost pouze 1×1 pixel. JavaScript není povolen.

Měřiče prokliků k měření prostřednictvím třetích stran jsou podporovány u vybraných reklamních jednotek poskytovaných webem. Přečtete si oddíl Formáty reklam, kde najdete jejich úplný seznam.

Certifikovaní dodavatelé

Služba Google Ads podporuje v Obsahové síti Google měření třetími stranami, které jsou certifikovanými dodavateli. Seznam certifikovaných dodavatelů ve své oblasti najdete v části Seznam dodavatelů. Kupující mohou využívat pouze technologie od dodavatelů schválených společností Google, kteří tuto skutečnost musí uvádět v souladu s pokyny společnosti Google.

Dodavatelé měření prokliků nemusejí být certifikováni.

Volání čtvrté strany a měření prostřednictvím několika dodavatelů

U obsahových reklamních jednotek Google Ads poskytovaných webem není podporováno několikanásobné zobrazení pixelů pro jednu událost. V případě jednotek videoreklam poskytovaných webem však mohou klienti odeslat až tři pixely na událost (tj. tři na zobrazení, tři na zhlédnutí a tři na přeskočení). V případě potřeby dalších pixelů mohou klienti řetězit měření prostřednictvím více dodavatelů nebo volání čtvrtých stran do jedné položky. Musí se jednat o standardní formát 1×1 pixel, který při zobrazení reklamy uskuteční současně volání všem dodavatelům. Klient nebo agentura nesou zodpovědnost za vršení značek nebo řetězení pixelů. Maximální množství volání čtvrté strany, které je přípustné v rámci značky třetí strany, se liší podle typu využívaného dodavatele (1 certifikovaný reklamní server nebo dodavatel reklam Rich Media, 3 výzkumné služby a 1 ikona online inzerce založené na činnosti uživatelů).

Formáty reklam

Pixely třetích stran jsou podporovány u níže uvedených formátů reklamy. Některé formáty reklamy umožňují sledování více událostí. K obsahovým reklamním jednotkám poskytovaným webem však lze připojit pouze jeden pixel, k jednotkám videoreklam poskytovaným webem pak maximálně tři pixely na událost.

Formát reklamy Pixely povoleny Měřiče prokliků povoleny
Obsahové reklamy (včetně předpřipravených reklam Lightbox) ano – 1 pixel na zobrazení ano
Responzivní reklamy GDN ano – 1 pixel na zobrazení ano

Reklamy TrueView in-stream

přeskočitelné

ano – až 3 pixely na zobrazení, 3 na zhlédnutí a 3 na přeskočení ano

Reklamy TrueView in-stream

nepřeskočitelné

ano – 3 pixely na zobrazení ano
Mikrospoty ano – 3 pixely na zobrazení ano
Reklamy out-stream ano – 3 pixely na zobrazení ano
Reklamy TrueView video discovery ne ne
Textové reklamy ne ano
Reklamy discovery ne ne
Reklamy v Gmailu ne ano

Doprovodné bannery

Samostatné sledování pro doprovodné bannery není podporováno pro aukční videoreklamy. Videa a jejich doprovodné bannery budou sdílet stejné podklady měření.

Požadavky zásad na inzerci v Obsahové síti Google prostřednictvím služby Google Ads

Obecné pokyny a publikační zásady

Společnost Google si vyhrazuje právo odstranit reklamy, které uzná za vtíravé či nevhodné. Další informace naleznete v našich zásadách inzerce.

Reklamy musí splňovat tyto podmínky:

 • Musí splňovat specifikace společnosti Google.
 • Obsah musí být vhodný pro děti.

Reklamy nesmí:

 • obsahovat falešné hypertextové odkazy,
 • napodobovat dialogová okna systémů Windows, Mac či Unix,
 • simulovat interaktivitu,
 • zobrazovat sexuální obsah,
 • obsahovat zvukovou stopu (s výjimkou multimediálních reklam spouštěných uživatelem),
 • zahajovat stahování,
 • být vtíravé,
 • inzerovat konkurenční obsah,
 • zobrazovat zavádějící obsah.
Zobrazování reklam třetích stran
 • Soubory cookie a cílení: Soubory cookie smíte používat pro účely vytváření přehledů a výběr reklam, pokud byly využívané údaje získány v souladu se standardními postupy:
  • samoregulační kodex chování NAI pro online inzerci založenou na chování uživatelů (www.networkadvertising.org),
  • zásady slušného jednání IAB UK pro internetovou inzerci založenou na chování uživatelů (IAB UK Good Practice Principles for Online Behavioral Advertising, www.youronlinechoices.com).

  V případě rozporu mezi zásadami NAI a IAB UK platí přísnější zásady. Zda vaše činnost těmto standardům vyhovuje, určuje společnost Google podle vlastního uvážení.

  Certifikační proces zejména vyžaduje:

  • jasné zásady ochrany soukromí na stránkách,
  • viditelný odkaz umožňující odhlášení ze zásad ochrany soukromí,
  • nepoužívat při tvorbě segmentů údaje umožňující identifikaci osob (včetně údajů umožňujících identifikaci osob, které souvisejí s mobilním telefonem uživatele),
  • nepoužívat citlivé segmenty ani segmenty cílené na děti do 13 let věku,
  • nepoužívat při shromažďování údajů o činnosti uživatelů zachytávání paketů.

  Pro inzerci založenou na chování uživatelů ani pro zobrazování reklam, tvorbu přehledů nebo inzerci na více webových stránkách nelze používat technologie místně sdílených objektů (například soubory flash cookie, pomocné objekty prohlížeče nebo úložiště HTML5 localStorage) ani identifikátory zařízení.

 • Shromažďování údajů: Anonymní údaje o provozu za účelem vytváření souhrnných přehledů zásahu, frekvence nebo konverzí lze shromažďovat pomocí souborů cookie, webových signálů nebo jiných sledovacích mechanismů za předpokladu, že k tomuto účelu využíváte služby certifikovaného dodavatele třetí strany. V inventáři Obsahové sítě Google je zakázáno shromažďovat údaje na úrovni zobrazení pomocí souborů cookie a dalších mechanismů za účelem následného cílení na dřívější návštěvníky, třídění podle zájmových kategorií či syndikace dalším stranám. (Toto omezení neplatí pro údaje na úrovni zhlédnutí, prokliku či konverze.) Soubory cookie, webové signály ani další měřicí mechanismy nelze přiřazovat k žádným údajům umožňujícím identifikaci osob či k přesné poloze uživatele pro cílení založené na činnosti uživatelů, pokud se uživatel k této možnosti vědomě a výslovně nepřihlásil. (Pro účely tohoto dokumentu nepatří mezi údaje umožňující zjištění totožnosti či přesné polohy uživatelů IP adresy.) Není povoleno ukládat soubory cookie nebo měnit či mazat soubory cookie uložené na jakýchkoli doménách vlastněných a provozovaných společností Google, včetně domény DoubleClick, ani v tomto směru komukoli pomáhat nebo k těmto činnostem vědomě dávat svolení. Na stránky je nutno umístit dobře viditelné zásady ochrany soukromí, které uživatelům umožní trvale zamítnout používání souborů cookie, webových signálů a dalších sledovacích mechanismů, které jste nastavili za účelem shromažďování údajů.

 • Volání čtvrtých stran: Všechny reklamy mohou obsahovat pouze sledovací prvky od ověřených serverů nebo průzkumových agentur třetích stran, které už byly společností Google schváleny. S výjimkou prvků měření souvisejících s ověřenými servery nebo průzkumovými agenturami třetích stran, které byly výslovně schváleny společností Google, vyvolání knihoven kódů hostovaných a schválených společností Google, knihoven jQuery do úložiště Google a Amazon a knihoven jQuery pouze pro účely vykreslování kreativ, nejsou volání čtvrtých stran povolena. Vyžadujeme použití metody AJAX post(). Metoda AJAX get() není povolena. Další informace najdete v pokynech k dodržování zásad ohledně identifikace uživatelů.  Veškeré značky mohou být přiřazeny pouze jedinému inzerentovi. Více inzerentů nemůže být zastoupeno jedinou značkou. Maximální množství volání čtvrté strany, které je přípustné v rámci značky třetí strany, se liší podle typu využívaného dodavatele (1 certifikovaný reklamní server nebo dodavatel reklam Rich Media, 3 výzkumné služby a 1 ikona online inzerce založené na činnosti uživatelů).

 • Schválení reklamy: Všechny reklamy a značky, které volají server třetí strany nebo průzkumovou agenturu, musí nejméně 72 hodin před začátkem kampaně plně otestovat a předem schválit skupina Google Ad Operations.

 • Modifikace reklamy: Výměna ani modifikace reklamy prostřednictvím třetí strany není bez předchozího schválení povolena. Všechny reklamy musí předem schválit skupina Google Ad Operations. Reklamy s dynamicky proměnlivým obsahem musí nejprve zkontrolovat a předem schválit skupina Google Ad Operations. Na základě výhradního zvážení společnosti Google však mohou být tyto reklamy zproštěny dalších kontrol a schvalování.

 • Zpoždění v důsledku revizí: Každý prvek reklamy, který nesplňuje podmínky uvedené v těchto zásadách, bude vrácen k revizi. To může způsobit zpoždění kampaně.

 • Výkon značek: Značky se musí zobrazovat trvale. Pokud některá značka neodpovídá našim standardům výkonu nebo spolehlivosti, vyhrazujeme si právo kampaň pozastavit nebo ukončit.

 • Odesílání značek: Všechny značky je nutné e-mailem odesílat v textové příloze, ne v samotném textu e-mailu.

 • Vytváření přehledů: Za rozhodující přehledy pro společnost Google a reklamního partnera budou považovány přehledy provozu a zobrazení poskytované společností Google. Na práva a závazky společnosti Google a reklamního partnera nemají vliv žádné přehledy doručené reklamnímu partnerovi třetí stranou.

 • Údaje z kontextově citlivých maker: Neuvede-li společnost Google písemně jinak, lze údaje z kontextově citlivých maker používat výhradně pro zobrazení související s těmito údaji. Jinde a jindy nelze údaje z kontextově citlivých maker použít.

 • Označování na úrovni webů: Využíváte-li funkci Googlu pro cílení na umístění, je nutné pro každou značku reklamy využívat nejméně čtyři unikátní webové služby s odpovídajícím rozložením zobrazení napříč službami. Soubory cookie na úrovni zobrazení, webové signály ani další sledovací mechanismy nelze spojovat s jednotlivými weby.
 • Prvky značky a publicita: Bez předchozího písemného souhlasu společnosti Google nejste oprávněni veřejně uvádět svou spolupráci nebo kompatibilitu s programem ani poskytovat informace o vztahu mezi vámi a společností Google.
 • Automatické značkování ve službě Google Analytics: Funkce automatického značkování ve službě Google Analytics není v současné době kompatibilní se zobrazováním reklam třetích stran. Pokud využíváte automatické značkování, doporučujeme použít jeden účet pro zobrazování reklam třetích stran a jiný pro reklamy hostované na službě Google Ads. Chcete-li automatické značkování aktivovat, resp. deaktivovat, postupujte podle těchto pokynů.
 • Zásady:
  • Při vytváření reklam nelze využívat skriptování napříč doménami ani nastavovat soubory cookie v neschválených doménách.
  • Reklamy musí podporovat měření prokliků společnosti Google. Je-li tato funkce podporována, musí být každé kliknutí oznámeno společnosti Google.
  • Záhlaví http pro adresu URL společnosti Google pro měření kliknutí je třeba odeslat prostřednictvím prohlížeče diváka. Na tuto adresu je třeba odeslat požadavek HTTP ze strany klienta, ne požadavek ze strany serveru.
Vyskakovací okna

Vyskakovací okna:

 • – jsou okna, která se zobrazují navíc kromě původního okna,
 • – zahrnují reklamy automaticky otevírané na pozadí, časované nebo občasné vyskakovací reklamy, falešná systémová upozornění a stránky, které automaticky spustí stahování,
 • – jsou zakázána bez ohledu na obsah.
Zvukové efekty

Požadavky na zvuk:

 • efekty spouští uživatel kliknutím, reklamy nesmí spouštět zvuk automaticky,
 • výchozí nastavení zvuku musí být „vypnuto“,
 • uživatel musí mít možnost vypnout veškerý zvuk reklamy,
 • zvuk nesmí být nahrán na úrovni vyšší než -12 dB.
Údaje umožňující identifikaci osob

Reklamy nesmějí přímo získávat žádné údaje o uživateli, ze kterých lze určit jeho totožnost. Mezi osobní údaje patří mimo jiné e-mailové adresy, telefonní čísla a čísla platebních karet. Prostřednictvím reklam nelze shromažďovat žádné citlivé údaje.

Soubory cookie, webové signály ani další měřicí mechanismy nelze přiřazovat k žádným údajům umožňujícím zjištění totožnosti či k přesné poloze uživatele pro cílení založené na činnosti uživatelů, pokud se uživatel k této možnosti vědomě a výslovně nepřihlásil. (Pro účely tohoto dokumentu nepatří mezi údaje umožňující zjištění totožnosti či přesné polohy uživatelů IP adresy.)

Výzkum

Pokud vás k tomu společnost Google oprávnila, můžete v souvislosti s reklamní kampaní provádět průzkumové studie. Pokud to společnost Google výslovně schválí, nemusí se na tyto průzkumové studie vztahovat některá z výše uvedených omezení zobrazování reklam třetích stran.

Veškerý průzkum musí být prováděn takto:

 • Průzkum můžete provádět pouze za účelem měření efektivnosti vzájemně dohodnutých reklamních umístění se zobrazenými reklamami, která byla nakoupena prostřednictvím společnosti Google.
 • Zveřejnění údajů konkrétní kampaně, stejně jako kompilaci či shromáždění údajů z více kampaní, které lze přisoudit společnosti Google, musí společnost Google předem písemně schválit.
 • Průzkum může provádět pouze nezávislý poskytovatel průzkumu, který je uveden v seznamu schválených poskytovatelů společnosti Google.
 • Značka reklamy smí obsahovat maximálně 3 výzkumné služby (studie provádějící analýzy a měření výkonu, studie k posílení značky, ověřovací studie apod.) Do maxima 3 služeb by měly být zahrnuty i případné prováděné studie placené společností Google.
 • Veškeré metody a nástroje průzkumu (včetně postupů náboru, motivačních pobídek, obsahu žádostí či pozvánek, obsahu dotazníků, shromažďování údajů a vzhledu průzkumu) musí společnost Google předem schválit.
 • Další informace o studiích zaměřených na značky najdete v těchto pokynech ohledně obsahu průzkumů.
 • Odpovídáte za to, že všechny výsledky průzkumu a související údaje budou uchovávány jako přísně důvěrné a nebudou vyžadovány ani shromažďovány žádné údaje umožňující identifikaci osob. Výjimku tvoří údaje, které potřebujete k poskytování motivačních pobídek účastníkům průzkumu. Veškeré údaje umožňující zjištění totožnosti lze použít pouze za účelem poskytnutí příslušných motivačních odměn. Tyto údaje musí být okamžitě po poskytnutí příslušných odměn zničeny.
 • Pokud jste poskytovateli služeb souvisejících s ověřením nebo metrikami publika podle klasifikace společnosti Google, musíte být schopni prokázat, že vaše služby prošly formálním auditem třetí strany. Veškeré shromážděné údaje lze použít pouze pro účely vytváření přehledů týkajících se kampaně inzerenta. Nesmíte shromažďovat údaje na úrovni webových stránek (domény či adresy URL) v souvislosti se souborem cookie. Údaje, které prostřednictvím své služby shromáždíte, nesmíte prodat ani umožnit jejich další prodej dalším subjektům. Nesmíte sdílet ani shromažďovat údaje mimo kampaň inzerenta, pro kterého vytváříte přehledy. Poznámka: Ověřovací služby nesmí v počítačích návštěvníků ukládat soubory cookie.
 • Poskytovatele služeb souvisejících s ověřením nebo metrikami publika lze využít pouze pro účely průzkumu a analýzy. Nejsou povoleny technologie, které ovlivňují nebo zabraňují zobrazování reklam, např. služby typu blokování reklam. Certifikace těchto dodavatelů znamená výhradně to, že jim společnost Google udělila povolení poskytovat v naší síti služby klientům. Společnost Google neručí za správnost údajů ani analýzy, které v našem programu uvádějí jakékoli průzkumové agentury včetně poskytovatelů služeb souvisejících s ověřením nebo metrikami publika. Společnost Google neposkytuje žádné náhrady za rozdíly mezi vlastními přehledy a přehledy třetích stran ani za problémy, na které služby tohoto typu upozorní.
Ikona online inzerce založené na činnosti uživatelů

Chcete-li u online reklam cílených podle činnosti uživatelů zobrazit ikonu inzerce třetí strany, je třeba splnit následující požadavky:

 • Pokud jde o reklamy zobrazované v Obsahové síti Google, zobrazí se u většiny majitelů stránek v pravém horním rohu reklamní jednotky ikona inzerce Google („Volby reklamy“) v souladu se standardními postupy.
 • Rozhodnete-li se použít ikonu inzerce některé třetí strany a touto ikonou překrýt ikonu inzerce Google, odpovídá daný dodavatel za splnění požadavků uvedených v samoregulačním programu pro online inzerci založenou na činnosti uživatelů (www.aboutads.info), který obsahuje mimo jiné následující specifikace:
  • Vrstva musí pro ikonu inzerce používat oficiální obrázek „Volby reklamy“ o velikosti 76×15. Je-li místo něj použit obrázek „i“ o velikosti 19×15, musí se v případě, že na něj uživatel umístí kurzor, vrstva změnit na obrázek „Volby reklamy“ v plné velikosti 76×15.
  • Ikona se musí zobrazit v pravém horním rohu reklamy.
  • Reklama musí mít z-index nižší než 9010, aby se nad ní zobrazila ikona společnosti Google a třetí strany. Používáte-li rozbalitelné reklamní jednotky, musí být hodnota z-indexu počáteční nerozbalené vrstvy kreativy v každém případě nižší než 9010 a z-index rozbalené vrstvy musí být vyšší než 1110.
 • Pokud navíc ikona inzerce třetí strany překrývá ikonu inzerce Google, musí uvádět Google, Inc. jako společnost spojenou se shromažďováním uživatelských údajů nebo jejich použitím v reklamě. Uživatel musí mít rovněž možnost odhlásit se z příjmu reklamních souborů cookie společnosti Google.
 • Oznámení týkající se ochrany soukromí se musí zobrazit uvnitř hranic reklamních jednotek nebo otevřít v novém okně prohlížeče. Vyskakovací okna nejsou povolena.
 • Dodavatelé, kterým společnost Google udělila povolení zobrazit ikonu inzerce, nesmějí v souvislosti s kteroukoli funkcí ikony zapisovat ani číst soubory cookie.
 • Zobrazit lze jen ikony inzerce třetích stran, které pocházejí od dodavatelů schválených společností Google. Prohlédněte si seznam schválených dodavatelů reklam a hledejte dodavatele, kteří ve sloupci nabídek produktů mají ikonu inzerce.
Seznam dodavatelů (globální)

Požadavky na inzerci v Obsahové síti Google prostřednictvím služby Google Ad Manager

Chcete-li zobrazovat reklamy v Obsahové síti Google prostřednictvím služby Google Ad Manager, je třeba splnit níže uvedené požadavky.

Zobrazování reklam třetích stran
 • Soubory cookie a cílení: Soubory cookie smíte používat pro účely vytváření přehledů a cílení reklam, pokud byly využívané údaje shromážděny v souladu se standardními postupy:
  • samoregulační kodex chování NAI pro online inzerci založenou na chování uživatelů (www.networkadvertising.org),
  • zásady slušného jednání IAB UK pro internetovou inzerci založenou na chování uživatelů (IAB UK Good Practice Principles for Online Behavioral Advertising, www.youronlinechoices.com).

  V případě rozporu mezi zásadami NAI a IAB UK platí přísnější zásady. Zda vaše činnost těmto standardům vyhovuje, určuje společnost Google podle vlastního uvážení.

  Certifikační proces zejména vyžaduje:

  • jasné zásady ochrany soukromí na stránkách,
  • viditelný odkaz umožňující odhlášení ze zásad ochrany soukromí,
  • nepoužívat při tvorbě segmentů údaje umožňující identifikaci osob (včetně údajů umožňujících identifikaci osob, které souvisejí s mobilním telefonem uživatele),
  • nepoužívat citlivé segmenty ani segmenty cílené na děti do 13 let věku,
  • nepoužívat při shromažďování údajů o činnosti uživatelů zachytávání paketů.

  Pro inzerci založenou na chování uživatelů ani pro zobrazování reklam, tvorbu přehledů nebo inzerci na více webových stránkách nelze používat technologie místně sdílených objektů (například soubory flash cookie, pomocné objekty prohlížeče nebo úložiště HTML5 localStorage) ani identifikátory zařízení.

 • Shromažďování údajů: Anonymní údaje o provozu za účelem vytváření souhrnných přehledů zásahu, frekvence nebo konverzí lze shromažďovat pomocí souborů cookie, webových signálů nebo jiných sledovacích mechanismů za předpokladu, že k tomuto účelu využíváte služby certifikovaného dodavatele třetí strany. V inventáři Obsahové sítě Google je zakázáno shromažďovat údaje na úrovni zobrazení pomocí souborů cookie a dalších mechanismů za účelem následného cílení na dřívější návštěvníky, třídění podle kategorií zájmů či syndikace dalším stranám. (Toto omezení neplatí pro údaje na úrovni prokliku či konverze.) Soubory cookie, webové signály ani další měřicí mechanismy nelze přiřazovat k žádným údajům umožňujícím identifikaci osob či k přesné poloze uživatele pro cílení založené na činnosti uživatelů, pokud se uživatel k této možnosti vědomě a výslovně nepřihlásil. (Pro účely tohoto dokumentu nepatří mezi údaje umožňující zjištění totožnosti či přesné polohy uživatelů IP adresy.) Není povoleno ukládat soubory cookie nebo měnit či mazat soubory cookie uložené na jakýchkoli doménách vlastněných a provozovaných společností Google, včetně domény DoubleClick, ani v tomto směru komukoli pomáhat nebo k těmto činnostem vědomě dávat svolení. Na stránky je nutno umístit dobře viditelné zásady ochrany soukromí, které uživatelům umožní trvale zamítnout používání souborů cookie, webových signálů a dalších sledovacích mechanismů, které jste nastavili za účelem shromažďování údajů. Přehledy zásahu a frekvence vytvořené třetími stranami bývají na mobilních platformách méně přesné.
 • Volání čtvrtých stran: Všechny reklamy mohou obsahovat pouze sledovací prvky od ověřených serverů nebo průzkumových agentur třetích stran, které už byly společností Google schváleny. Kromě sledovacích prvků souvisejících s ověřenými servery nebo průzkumovými agenturami třetích stran, které byly výslovně schváleny společností Google, nejsou volání čtvrtých stran povolena.
 • Výkon značek: Značky se musí zobrazovat trvale. Pokud některá značka neodpovídá našim standardům výkonu nebo spolehlivosti, vyhrazujeme si právo kampaň pozastavit nebo ukončit.
 • Vytváření přehledů: Za rozhodující přehledy pro společnost Google a reklamního partnera budou považovány přehledy provozu a zobrazení poskytované společností Google. Na práva a závazky společnosti Google a reklamního partnera nemají vliv žádné přehledy doručené reklamnímu partnerovi třetí stranou.
Technické požadavky a kreativy

Kupující ve službě Google Ad Manager musí při koupi reklamního inventáře zobrazovaného na internetových stránkách dodržovat zásady, které jsou podrobně uvedeny v části Technické požadavky a kreativy služby Google Ads.

Kupující ve službě Google Ad Manager musí při koupi reklamního inventáře zobrazovaného v mobilních aplikacích dodržovat následující technické požadavky:

Technické požadavky pro reklamy v aplikacích

Device type (Android or iOS only) Unit sizes Tag types File types Static image max file size
Smartphone 320x50
300x250
336x280
Interstitial
Image tag wrapped in anchor tag JPEG
PNG
GIF

150KB initial download

5MB total size

JavaScript tag
MRAID
HTML5
Tablet 300x250
728x90
468x60
336x280
Interstitial
Image tag wrapped in anchor tag JPEG
PNG
GIF

150KB initial download

5MB total size

JavaScript tag
MRAID
HTML5

Kreativy pro reklamy v aplikaci

Reklamy v aplikacích zobrazované třetími stranami musí být v souladu se zásadami pro grafickou reklamu společnosti Google i s následujícími zásadami.

 • Třetí strany mohou zobrazovat pouze grafické reklamy ve standardních formátech (JPEG, PNG a GIF).
 • Reklamy třetích stran nesmějí obsahovat Flash ani JavaScript.
 • Standardní grafické bannerové reklamy se musí zobrazovat prostřednictvím standardní značky přesměrování (např. <a href="..."><img src="..." /></a>
Reklamní jednotky podporované protokolem SSL

Reklamní jednotky podporované protokolem SSL jsou do Obsahové sítě Google přijímány podle následujících zásad:

Pokyny pro reklamy s podporou protokolu SSL

 • Všechny odezvy reklam musí být podporovány protokolem SSL (HTTPS). Všechny zúčastněné servery vyžadují plnou certifikaci pro protokol SSL.
 • Je vhodné, aby vaše reklamní značka dokázala automaticky detekovat, že ji protokol HTTP / HTTPS vyžaduje, a automaticky veškeré reakce přizpůsobila tak, že budou v případě potřeby podporovány protokolem SSL. Pro ostatní případy má Google makro pro protokoly, které je možné vložit do jakýchkoli identifikátorů URI nebo reklamních značek a tím v případě potřeby automaticky upravit „http“ na „https“.
 • Veškerá volání čtvrtých stran odkazující na jiné technologie v rámci reklamní jednotky musí pocházet od dodavatelů, kteří splňují požadavky protokolu SSL a jsou certifikováni společností Google.
 • Kupující ve službě Ad Exchange musí prostřednictvím protokolu RTB nebo uživatelského rozhraní služby Ad Exchange uvést, že reklama je podporována protokolem SSL. Pokud je u reklamy uvedeno, že podporuje protokol SSL, ale přitom provádí jakékoli protokolem SSL nepodporované reakce, bude tato reklama zamítnuta.
 • Specifikace reklam VAST s podporou protokolu SSL najdete v části Reklamní jednotky In-stream (kompatibilní s reklamním serverem VAST).
 • Aby mohl dodavatel zobrazovat reklamy v inventáři majitele stránek s podporou protokolu SSL, musí získat zvláštní certifikaci. Schválení dodavatelé reklam, kteří splňují požadavky protokolu SSL, jsou uvedeni v seznamech dodavatelů.
Rozbalitelné reklamní jednotky

Rozbalitelné reklamní jednotky jsou do Obsahové sítě Google přijímány podle následujících zásad:

Specifikace kreativy

 • Rozbalení po kliknutí uživatelem a přejetí myši uživatelem
 • Zavření: po kliknutí nebo odsunutí kurzoru
 • Maximální velikost souboru: počáteční velikost 150 kB, 2,2 MB (ohleduplně)
 • V rohu panelu jednotky musí být viditelný symbol X pro zavření okna (uvedený písmem o velikosti 16 bodů nebo větším).

Schválení dodavatelé

 • Studio,
 • EyeWonder
 • Flashtalking
 • MediaMind
 • PointRoll
 • Unicast
 • Mediaplex
 • Weborama
 • Adform
 • Flite
 • Kpsule
 • Linkstorm

Maximální rozměry rozbalené reklamy

Velikost stanovená organizací Interactive Advertising Bureau Velikost rozbalené reklamy
468×60 468×210
728×90 728×300
300×250 600×300
160×600 400×600
120 × 600 420×600
Videoreklamy In-stream (podporované reklamním serverem VAST)

Reklamy In-stream třetích stran jsou do služby Ad Exchange přijímány podle následujících zásad:

Technické specifikace

Reklama In-stream
  Typy souborů Maximální velikost souboru Délka videa Maximální snímková frekvence
Velikosti jednotek Video Zvuk   Maximum Doporučeno  
480×360 (4:3)
640×360 (16:9)
1920×800 (5:2)
K dispozici musí být všechny tyto typy videosouborů: H.264 (pouze video/mp4) a WebM (pouze video/webm). Je možno přidat i další formáty, ty však nebudou použity. preferované formáty: MP3 nebo AAC 10 MB 60 sekund < 15 sekund
(aby vyhovovaly většině inventáře majitelů stránek, včetně služby YouTube)
30 snímků za sekundu
Doprovodná reklama (nepovinná, avšak doporučená)
  Typy souborů Maximální velikost souboru Délka animace Maximální snímková frekvence
Velikosti jednotek Obrázek Flash   Přehrání spuštěné hostitelským serverem Přehrání spuštěné uživatelem (přejetím myší nebo kliknutím)  
300×250 statický GIF, JPG nebo PNG SWF se záložním GIF/JPG (Flash 7 až 11.2; AS2 a AS3) 50 kB 30 sekund 4 minuty 24 snímků za sekundu
300×60

Kreativy

 • Reklamy In-stream třetích stran musí prostřednictvím lineární značky VAST (značky před načtením) zobrazovat dodavatel VAST schválený společností Google přímo pro službu Ad Exchange.
 • Značka VAST musí splňovat požadavky přehledu prvků jazyka XML pro odezvu reklamního serveru VAST společnosti Google.
 • Je třeba, aby každá videoreklama zobrazovaná prostřednictvím značky VAST obsahovala minimálně dva samostatné uzly – pro formáty videa MP4 a WebM. Je možno přidat i další formáty, ty však nebudou použity.
 • Konzistentní hodnota uzlu <AdSystem>: Zkontrolujte, zda všechny značky VAST uvedené v kódu XML šablony VAST obsahují v uzlu <AdSystem> stejnou konkrétní hodnotu označující vaši společnost. V případě společnosti Google budou například všechny značky VAST vždy obsahovat tuto hodnotu: <AdSystem>Google</AdSystem>
 • Jedinečná hodnota ID reklamy: Každá generovaná značka VAST musí v uzlu obsahovat jedinečnou hodnotu pro atribut „id“. Dvě různé značky VAST by neměly mít stejnou hodnotu Ad id. Příklad:
  – značka VAST č. 1:  <Ad id="3947179">,
  – značka VAST č. 2:  <Ad id="8741831">.
 • Pro uzel budou povoleny jen následující typy zdrojů v XML šablony VAST:
  • StaticResource: identifikátor URI pro statický soubor, např. obrázek nebo soubor ve formátu SWF
  • IFrameResource: zdroj identifikátoru URI pro prvek IFrame určený k zobrazení prvku doprovodné reklamy

  Typ HTMLResource již není povolen.

 • Aby bylo možno zobrazovat videoreklamy z reklamního serveru třetí strany prostřednictvím sady Flash SDK společnosti Google, musí daný server obsahovat soubor crossdomain.xml se specifikacemi umožňujícími přístup ke všem doménám Google nebo ke všem doménám. Dále je nutné nastavit atribut „secure“ na hodnotu „false“. Soubor crossdomain.xml by měl mít následující formát:

   <cross-domain-policy>
   <!-- Povolení přístupu ke VŠEM doménám
     <allow-access-from domain="*" secure="false"/>
   <!-- NEBO povolení přístupu k doméně z původního požadavku
  </cross-domain-policy>

  Důležité upozornění: Když k souboru crossdomain.xml své webové stránky přidáte nějakou doménu, každý soubor Flash v této doméně získá přístup k údajům uživatelů přihlášených na vašem webu. Proto byste obecně neměli přidávat hostitele z reklamních sítí do souborů crossdomain.xml na webech, které obsahují funkce podléhající ověření, například uživatelské profily.

 • Aby bylo možno zobrazovat videoreklamy z reklamního serveru třetí strany prostřednictvím sady HTML5 SDK společnosti Google, musí daný reklamní server třetí strany ve všech svých odpovědích uvádět záhlaví CORS. Záhlaví CORS musí mít následující formát:

  Access-Control-Allow-Origin: [povolení přístupu do domény z původního požadavku]
  NEBO Access-Control-Allow-Origin: *

  Poznámka: Záhlaví Access-Control-Allow-Origin: * nelze použít v kombinaci se záhlavím Access-Control-Allow-Credentials: true.

 • U doprovodných reklam není povolen zvuk.
 • Kreativy nesmí při rozbalení přesahovat hranice reklamní jednotky.
 • Všechny reklamy s částečně černým, bílým nebo průhledným pozadím musí obsahovat viditelné ohraničení, které barevně kontrastuje s většinou pozadí kreativy.
 • Kreativy nesmí obsahovat aplikace jako např. ovládací prvky ActiveX, viry, automaticky otvíraná okna při ukončení, spyware a malware.
 • Doprovodné reklamy, které obsahují prvky Flash, nesmí využívat více než 50 % výkonu procesoru uživatelova počítače. Mezi obvyklé příčiny vysokého využití výkonu procesoru patří dlouhé animace, náročné animované sekvence a animace přesahující 30sekundový limit. Vyhovění tomuto pravidlu můžete zkontrolovat pomocí Správce úloh v systému Windows.
 • Kódování kreativ nesmí používat skriptování napříč doménami ani nastavovat soubory cookie v neschválených doménách.
 • Všechny kreativy se musí otevírat v nových oknech. Cílové okno pro cílovou adresu URL je třeba nastavit na možnost „_blank“, aby se odkaz po kliknutí otevřel v novém okně. Informaci o cíli nenechávejte nevyplněnou.
 • Kreativy ve formátu Flash:
  • Kreativy je třeba vytvořit tak, aby využívaly verze programu Flash 7 až 11.2 (AS2 a AS3).
  • Je nutné dodat výchozí obrázek. Výchozí obrázek se zobrazí v případě, že prohlížeč nepodporuje verzi programu Flash, kterou kreativa využívá.
  • Poslední snímek animace musí obsahovat následující kód v jazyce ActionScript: „stop()“.
  • Je nutné přidat vrstvu clickTag. Vrstva clickTag musí být nejvyšší vrstvou.
  • V jedné kreativě lze využít maximálně 2 vrstvy clickTag.
  • Kreativy musí podporovat měření prokliků společnosti Google. Je-li tato funkce podporována, musí být každé kliknutí oznámeno společnosti Google.
 • Prvky VAST typu obálka:
  • Na 1 (jednu) odezvu VAST In-Line je povoleno přesměrování maximálně 2 (dvou) prvků obálka VAST.
  • Podporované prvky TrackingEvents (obálka může obsahovat více než jeden uzel pro každou událost):
   • start,
   • první čtvrtina,
   • střed,
   • tři čtvrtiny,
   • dokončeno,
   • ztlumit,
   • zrušit ztlumení,
   • pozastavit,
   • obnovit.
 • Reklamy VAST podporované protokolem SSL:
  • Dodavatel musí získat samostatnou certifikaci pro poskytování reklam v inventáři majitele stránek s podporou protokolu SSL.
  • Všechny odezvy reklam musí být podporovány protokolem SSL (HTTPS). Všechny zúčastněné servery vyžadují plnou certifikaci pro protokol SSL.
  • Je vhodné, aby vaše značka VAST dokázala automaticky detekovat, že ji protokol HTTP/HTTPS vyžaduje, a automaticky přizpůsobila identifikátory URI a doprovodné bannery tak, aby byly v případě potřeby podporovány protokolem SSL. Pro ostatní případy má Google makro protokolu, které je možno vložit do vaší značky VAST a tím v případě potřeby automaticky upravit řetězec „http“ na „https“.
  • Dodavatel nebo kupující ve službě Ad Exchange je povinen zajistit, aby identifikátory URI v rámci XML šablony VAST (např. , a další uzly) poskytované jinou stranou než primárním dodavatelem VAST pocházely rovněž od dodavatelů schválených společností Google pro zobrazování nebo měření reklam podporovaných protokolem SSL.
  • Banner doprovodné reklamy i všechna v něm obsažená volání čtvrtých stran odkazující na jiné technologie musí rovněž pocházet od dodavatelů splňujících požadavky protokolu SSL, kteří jsou certifikováni společností Google.
  • Kupující ve službě Ad Exchange musí prostřednictvím protokolu RTB nebo uživatelského rozhraní služby Ad Exchange uvést, že reklama je podporována protokolem SSL. Pokud je reklama označena jako kompatibilní s protokolem SSL, ale některé její odezvy tímto protokolem kompatibilní nejsou, bude zamítnuta.
 • VPAID bude k dispozici v inventáři služby Ad Exchange mimo Obsahovou síť Google. Musí splňovat následující zásady:
  • Nejsou povoleny živě vysílající kanály ani obsah vytvořený uživateli.
  • V současnosti nejsou povoleny překryvné vrstvy ani jiné nelineární formáty.
  • Všechny značky VPAID musí vyhovovat veškerým současným zásadám služby Ad Exchange pro reklamní servery VAST 2.0 a 3.0.
Obecné pokyny a publikační zásady

Kupující ve službě Google Ad Manager musí dodržovat zásady, které jsou podrobně uvedeny v části nápovědy Google Ads věnované obecným pokynům a publikačním zásadám.

Vyskakovací okna

Kupující ve službě Google Ad Manager musí dodržovat zásady, které jsou podrobně uvedeny v části nápovědy Google Ads věnované vyskakovacím oknům.

Zvukové efekty

Kupující ve službě Google Ad Manager musí dodržovat zásady, které jsou podrobně uvedeny v části nápovědy Google Ads věnované zvukovým efektům.

Údaje umožňující identifikaci osob

Kupující ve službě Google Ad Manager musí dodržovat zásady, které jsou podrobně uvedeny v části nápovědy Google Ads věnované údajům umožňujícím identifikaci osob.

Průzkum

Pokud vás k tomu společnost Google oprávnila, můžete v souvislosti s reklamní kampaní provádět průzkumové studie. Pokud to společnost Google výslovně schválí, nemusí se na tyto průzkumové studie vztahovat některá z výše uvedených omezení zobrazování reklam třetích stran. Značky pro průzkum nesmí být použity v kampaních s reklamami v aplikacích.

Veškerý průzkum musí být prováděn takto:

 • Průzkum můžete provádět pouze za účelem měření efektivnosti vzájemně dohodnutých reklamních umístění se zobrazenými reklamami, která byla nakoupena prostřednictvím společnosti Google. Ke sledování počtu zobrazení reklam uživateli je možné použít pouze webový signál nebo jiný sledovací mechanismus. V Obsahové síti Google není povoleno prostřednictvím služby Google Ad Manager zobrazovat průzkumy nebo pozvánky k průzkumům. Při konfiguraci značek třetích stran, které zobrazují průzkumy a pozvánky k průzkumům, je třeba z rozbalovací nabídky Reklamní technologie v uživatelském rozhraní zvolit vhodného dodavatele průzkumu. Průzkum a pozvánky k průzkumu se pak budou zobrazovat v jiném inventáři Ad Exchange, ale ne v Obsahové síti Google.
 • Zveřejnění údajů konkrétní kampaně, stejně jako kompilaci či shromáždění údajů z více kampaní, které lze přisoudit společnosti Google, musí společnost Google předem písemně schválit.
 • Průzkum může provádět pouze nezávislý poskytovatel průzkumu, který je uveden v seznamu schválených poskytovatelů společnosti Google.
 • Odpovídáte za to, že všechny výsledky průzkumu a související údaje budou uchovávány jako přísně důvěrné a nebudou vyžadovány ani shromažďovány žádné údaje umožňující identifikaci osob. Výjimku tvoří údaje, které potřebujete k poskytování motivačních pobídek účastníkům průzkumu. Veškeré údaje umožňující zjištění totožnosti lze použít pouze za účelem poskytnutí příslušných motivačních odměn. Tyto údaje musí být okamžitě po poskytnutí příslušných odměn zničeny.
 • Pokud jste poskytovateli služeb souvisejících s ověřením nebo metrikami publika podle klasifikace společnosti Google, musíte být schopni prokázat, že vaše služby prošly formálním auditem třetí strany. Veškeré shromážděné údaje lze použít pouze pro účely vytváření přehledů týkajících se kampaně inzerenta. Nesmíte shromažďovat údaje na úrovni webových stránek (domény či adresy URL) v souvislosti se souborem cookie. Údaje, které prostřednictvím své služby shromáždíte, nesmíte prodat ani umožnit jejich další prodej dalším subjektům. Nesmíte sdílet ani shromažďovat údaje mimo kampaň inzerenta, pro kterého vytváříte přehledy. POZNÁMKA: Ověřovací služby nesmí v počítačích návštěvníků ukládat soubory cookie.
 • Poskytovatele služeb souvisejících s ověřením nebo metrikami publika lze využít pouze pro účely průzkumu a analýzy. Nejsou povoleny technologie, které ovlivňují nebo zabraňují zobrazování reklam, např. služby typu blokování reklam. Certifikace těchto dodavatelů znamená výhradně to, že jim společnost Google udělila povolení poskytovat v naší síti služby klientům. Společnost Google neručí za správnost údajů ani analýzy, které v našem programu uvádějí jakékoli průzkumové agentury včetně poskytovatelů služeb souvisejících s ověřením nebo metrikami publika. Společnost Google neposkytuje žádné náhrady za rozdíly mezi vlastními přehledy a přehledy třetích stran ani za problémy, na které služby tohoto typu upozorní.
Ikona online inzerce založené na činnosti uživatelů

Chcete-li u online reklam cílených podle činnosti uživatelů zobrazit ikonu inzerce třetí strany, je třeba splnit následující požadavky:

 • Rozhodnete-li se použít ikonu inzerce třetí strany, odpovídá její dodavatel za splnění požadavků uvedených v samoregulačním programu pro online inzerci založenou na činnosti uživatelů (www.aboutads.info). Tento program obsahuje mimo jiné následující požadavky:
  • Vrstva musí pro ikonu inzerce používat oficiální obrázek „Volby reklamy“ o velikosti 76×15. Je-li místo něj použit obrázek „i“ o velikosti 19×15, musí se vrstva při umístění kurzoru změnit na obrázek „Volby reklamy“ v plné velikosti 76×15.
  • Ikona se musí zobrazit v pravém horním rohu reklamy.
 • Oznámení týkající se ochrany soukromí se musí zobrazit uvnitř hranic reklamních jednotek nebo otevřít v novém okně prohlížeče. Vyskakovací okna nejsou povolena.
 • Dodavatelé, kterým společnost Google povolila zobrazovat ikonu inzerce, nesmějí v souvislosti s žádnou funkcí ikony zapisovat ani číst soubory cookie.
 • Zobrazit lze jen ikony inzerce třetích stran, které pocházejí od dodavatelů schválených společností Google. Prohlédněte si seznam schválených dodavatelů reklam Ad Manager a vyhledejte dodavatele, kteří ve sloupci nabídek produktů mají ikonu inzerce.
Pomohly vám tyto informace?
Jak bychom článek mohli vylepšit?
Vyhledávání
Vymazat vyhledávání
Zavřít vyhledávání
Aplikace Google
Hlavní nabídka
Prohledat Centrum nápovědy
true
73067
false