Requisits per a la publicació d'anuncis de tercers

Google proporciona versions traduïdes del nostre Centre d'ajuda per comoditat, tot i que no estan pensades per canviar el contingut de les nostres polítiques. La versió en anglès és l’idioma oficial que utilitzem per aplicar les nostres polítiques. Per veure aquest article en un altre idioma, feu servir el menú desplegable d'idioma que hi ha a la part inferior de la pàgina.

Amb relació al llançament de la funció Estalvi d'energia per a connectors de Chrome del setembre de 2015, les creativitats s'han de dissenyar amb HTML5 en comptes de Flash per evitar que els anuncis Flash es posin en pausa automàticament i això n'afecti el rendiment i l'abast. A partir del juny de 2016, Google Ads no permetrà penjar creativitats Flash. Totes aquelles que es pengin abans d'aquesta data deixaran de publicar-se a partir del gener de 2017.

La publicació d'anuncis de tercers només està disponible per a un nombre limitat de clients, en funció de cada cas. Tret que s'indiqui el contrari en aquesta política, totes les creativitats relacionades amb etiquetes de tercers han de complir les polítiques dels anuncis d'imatge de Google.

Cal que compliu aquestes polítiques si publiqueu anuncis o si utilitzeu el seguiment de píxels (balises) a la Xarxa de Display de Google i:

 • Sou participant del programa de publicació d'anuncis de tercers.
 • Utilitzeu un servidor de tercers.
 • Utilitzeu un proveïdor de recerca.
 • Representeu un servidor de tercers.
 • Sou un proveïdor de recerca.

 

Si teniu un gestor del compte de Google: envieu una sol·licitud mitjançant el formulari de sol·licitud d'implementació de píxels i d'etiquetes de tercers per poder fer la implementació de tercers al vostre compte de Google Ads. 

Si no teniu un gestor del compte de Google:

Requisits per fer publicitat a la Xarxa de Display de Google mitjançant Google Ads

Desplega-ho tot   Replega-ho tot

Especificacions tècniques de Google Ads

Anuncis de bàner estàndard
Especificacions tècniques i creativitats per a bàners estàndard de difusió d'anuncis de tercers
Mides de bloc:
 • 120 x 600
 • 160 x 600
 • 200 x 200
 • 240 x 400
 • 250 x 250
 • 250 x 360
 • 300 x 250
 • 300 x 600
 • 300 x 1.050
 • 320 x 50
 • 320 x 100
 • 336 x 280
 • 468 x 60
 • 580 x 400
 • 728 x 90
 • 930 x 180
 • 970 x 90
 • 970 x 250
 • 980 x 120
Tipus de fitxers:
 • Imatge: JPG/JPEG, PNG i GIF
 • HTML5:
  • Tipus de fitxers d'imatge:
   • GIF
   • JPG/JPEG
   • PNG
   • SVG
  • Tipus de fitxers de vídeo:
   • MP4 (obligatori)
   • WebM
   • Ogg
  • Altres tipus de fitxers:
   • CSS
   • JS

Càrrega:

 • Mida de la càrrega inicial:
  • Perquè el temps de càrrega inicial sigui el més breu possible, es recomana utilitzar 150 kB com a màxim.
  • Perquè l'experiència de l'espectador sigui òptima, recomanem que es comprimeixin i s'utilitzin els elements mínims requerits en la càrrega inicial.
  • Mida total de la càrrega no iniciada per l'espectador*: 2,2 MB com a màxim.
  • * La mida total de la càrrega no iniciada per l'espectador inclou les càrregues inicials i les càrregues següents/progressives.
 • Mida de la càrrega iniciada per l'espectador:
  • Fins a 10 MB per interacció.
  • Per obtenir un rendiment òptim, es recomana que la mida màxima de la càrrega total sigui de 2,2 MB.
 • Perquè l'experiència de l'espectador sigui òptima, els anuncis difosos per tercers no poden utilitzar més del 40% de capacitat del processador (CPU) del seu ordinador. Les causes més habituals d’un ús de CPU elevat són les animacions contínues, les seqüències d’animació pesants i les animacions que superen el límit de 30 segons. En cas que sigui necessari, podeu utilitzar la funció Administrador de tasques de Windows per comprovar si compliu aquesta regla.

Durada de l'animació:

 • Reproducció màxima iniciada per l'amfitrió: 30 segons
 • Reproducció màxima iniciada per l'usuari (cal fer clic): 4 minuts

Creativitats

 • Les creativitats no es poden ampliar més enllà dels límits d'espai establerts pel bloc d'anuncis.
 • Les creativitats no poden contenir aplicacions com, per exemple, ActiveX, virus, elements emergents de sortida, programari espia o programari maliciós.
 • La codificació de les creativitats no pot utilitzar scripts entre dominis ni incloure galetes en dominis no aprovats.
 • Totes les creativitats s'han d'obrir en finestres noves. La finestra objectiu de l'URL de clic d'entrada s'ha d'establir en "_blank" perquè el clic d'entrada s'obri en una altra finestra. No deixeu el paràmetre de segmentació sense especificar.
 • Tot el so i totes les animacions (inclosos els vídeos) s'han d'aturar en el moment que l'usuari fa clic per sortir de l'anunci.
 • Heu d'afegir una vora visible d'un color que contrasti amb el color de fons predominant de la creativitat en tots els anuncis que tinguin un fons parcialment blanc, negre o transparent. És a dir, un color que no sigui negre si el color de fons predominant és negre o un color que no sigui blanc si el fons és majoritàriament blanc.
 • Heu de proporcionar una imatge predeterminada.

Creativitats HTML5:

 • Requisits dels fitxers:
  • No es permet difondre contingut Flash ni l'alternativa Flash (SWF i FLV) en un mateix anunci HTML5.
 • Els anuncis HTML5 han d'incloure el següent: 
  • La declaració <!DOCTYPE html> i les etiquetes <html>, <head> i <body>.
  • Les dimensions dels anuncis han de coincidir amb les dels emplaçaments per evitar que es produeixin distorsions. Afegiu una etiqueta <meta> corresponent a la mida de l'anunci dins de l'etiqueta <head>.
  • Si el vostre anunci HTML5 inclou contingut de vídeo, heu de proporcionar recursos de vídeo en format MP4 i WebM o Ogg per assegurar-vos que l'anunci sigui compatible amb la majoria dels navegadors.
 • Rich media i altres funcions:
  • GTech ha de provar de manera exhaustiva les funcions següents, entre d'altres, i aprovar-les prèviament per comprovar la seva funcionalitat multidispositiu. Els elements d'anuncis que no compleixin les especificacions d'aquesta política tornaran a enviar-se a revisió, la qual cosa pot provocar retards en la campanya.

   • blocs d'anuncis ampliables
   • vídeo incorporat a un bàner
   • recerca, com ara enquestes o invitacions en un bàner
   • geolocalització
   • formularis
   • interacció que consisteix a arrossegar i deixar anar alguna cosa o a moure el cursor/passar-lo per sobre d'algun element
   • transformacions en 3D
Anuncis en aplicacions per a mòbils

Creativitats

 • Les etiquetes d'imatge de format estàndard i les etiquetes iFrame i JavaScript compleixen els requisits per publicar-se a la xarxa AdMob per a aplicacions.
 • Tingueu en compte que el servidor d'anuncis de tercers determina quina creativitat s'ha de publicar, de manera que si una etiqueta conté un tipus de fitxer que no s'admet (com ara SWF), el servidor d'anuncis publicarà la creativitat alternativa o predeterminada. De la mateixa manera, cal que els anunciants tinguin present que si les seves creativitats publicades per tercers contenen altres funcions, com ara galetes, és possible que aquestes no siguin tan eficaces en l'entorn de les aplicacions per a mòbils.
 • L'únic inventari disponible per als anuncis ampliables integrats en aplicacions per a mòbils son els intersticials, que actualment no estan disponibles per a la publicació d'anuncis de tercers.
Blocs d'anuncis compatibles amb SSL

S'accepten els blocs d'anuncis compatibles amb SSL a la Xarxa de Display de Google d'acord amb les polítiques que es descriuen a continuació. Cal que tots els anuncis i l'inventari de SSL per a la segmentació de píxels de seguiment (inclòs YouTube) siguin compatibles amb el protocol SSL.

Directrius per a anuncis compatibles amb SSL

 • Totes les respostes dels anuncis han de ser compatibles amb SSL ("HTTPS"). Tots els servidors implicats requereixen una certificació SSL completa.
 • És preferible que l'etiqueta d'anunci pugui detectar automàticament que l'està sol·licitant el protocol HTTP/HTTPS i que ajusti automàticament les respostes per ser compatible amb SSL, si cal. En cas contrari, Google té una macro de protocol que es pot inserir a qualsevol URI o etiqueta d'anunci per actualitzar automàticament "http" a "https", si és necessari.
 • Les trucades entre tercers a d'altres tecnologies dins del bloc d'anuncis també han de ser de proveïdors compatibles amb SSL que Google hagi certificat.
 • Aviseu el representant del vostre compte de Google que enviareu un anunci compatible amb SSL. Tingueu en compte que, si un anunci es declara com a compatible amb SSL però genera alguna resposta que no sigui compatible amb SSL, es rebutjarà.
 • Un proveïdor ha de rebre la certificació específica per publicar anuncis a l'inventari d'editors compatibles amb SSL. Trobareu els proveïdors d'anuncis aprovats compatibles amb SSL a la llista de proveïdors.
Seguiment de tercers

Si utilitzeu el seguiment de tercers, com ara píxels (balises) a la Xarxa de Display de Google, cal que compliu aquestes polítiques. Igualment, heu de complir les polítiques que s'especifiquen a la secció “Blocs d'anuncis compatibles amb SSL”.

Format

Només s'admeten píxels d'1 x 1 per als blocs d'anuncis difosos pel lloc de seguiment de tercers. No es permet l'ús de JavaScript.

Els sistemes de seguiment de clics són compatibles amb els clics de seguiment de tercers en determinats blocs d'anuncis difosos al nivell de lloc. Consulteu la secció Formats d'anunci per veure'n una llista completa.

Proveïdors certificats

Google Ads és compatible amb el seguiment de tercers a la Xarxa de Display de Google proporcionat per proveïdors certificats. Consulteu la llista de proveïdors certificats de la vostra regió a la secció Llista de proveïdors. Els compradors només poden utilitzar un proveïdor de tecnologia aprovat per Google en funció dels seus criteris.

No cal que els proveïdors de seguiment de clics estiguin certificats.

Crides a una quarta part i seguiment de diversos proveïdors

Els píxels de diverses impressions per esdeveniment no són compatibles amb els nostres blocs d'anuncis de display publicats pel lloc mitjançant Google Ads. No obstant això, els clients poden enviar fins a tres píxels per esdeveniment (és a dir, tres d'impressió, tres de visualització i tres d'omissió) per als blocs d'anuncis de vídeo publicats pel lloc. En cas de necessitar píxels addicionals, els clients poden encadenar en margarida el seguiment de diversos proveïdors o les trucades a una quarta part en un únic element. Per fer-ho, cal utilitzar un format de píxel estàndard d'1 x 1 que activi simultàniament diverses trucades a cada proveïdor en publicar la impressió. El client o l'agència són responsables de la transmissió encavallada o de l'encadenament dels píxels. El nombre màxim permès de crides a una quarta part en una etiqueta de tercers pot variar segons el tipus de proveïdor que s'utilitzi (un servidor d'anuncis certificat o un proveïdor de Rich Media, tres productes de recerca i una icona d'opció de publicitat basada en el comportament en línia).

Formats d'anunci

Els píxels de tercers són compatibles amb els formats d'anunci que es descriuen a continuació. Alguns formats d'anunci admeten el seguiment de diversos esdeveniments. Tot i això, només es pot afegir un píxel als blocs d'anuncis de display publicats pel lloc, mentre que als blocs d'anuncis de vídeo publicats pel lloc se n'hi poden afegir fins a tres per esdeveniment.

Format d’anunci Píxels permesos Sistemes de seguiment de clics permesos
Anuncis de display (inclosos els anuncis lightbox predissenyats) Sí, un píxel d'impressió
Anuncis responsius de la GDN Sí, un píxel d'impressió

Anuncis TrueView in-stream

omissibles

Sí, tres píxels d'impressió, tres de visualització i tres d'omissió

Anuncis TrueView in-stream

no omissibles

Sí, tres píxels d'impressió
Anuncis bumper Sí, tres píxels d'impressió
Anuncis out-stream Sí, tres píxels d'impressió
Anuncis de vídeo in-feed No No
Anuncis de text No
Anuncis discovery No No
Anuncis de Gmail No

Bàners complementaris

No s'admet el seguiment individual de bàners complementaris als anuncis de vídeo per subhasta. Els vídeos i els bàners complementaris corresponents comparteixen els mateixos recursos de seguiment.

Requisits de la política per fer publicitat amb Google Ads a la Xarxa de Display de Google

Directrius generals i polítiques editorials

Google es reserva el dret d'eliminar qualsevol anunci que consideri intrusiu o inadequat. Per obtenir més informació, consulteu les nostres polítiques publicitàries.

Els anuncis han de complir les directrius següents:

Els anuncis no poden:

 • incloure enllaços falsos
 • semblar quadres de diàleg de Windows, Unix o Mac
 • simular interactivitat falsa
 • incloure contingut sexual
 • incloure àudio (excepció: els anuncis de suports interactius iniciats pels usuaris)
 • iniciar baixades
 • ser intrusius
 • anunciar contingut de la competència
 • incloure contingut enganyós
Publicació d'anuncis de tercers
 • Galetes i segmentació: podeu utilitzar galetes per elaborar informes i per seleccionar creativitats, sempre que les dades que utilitzeu s'hagin recopilat d'acord amb els estàndards del sector que s'indiquen a continuació.
  • El codi de conducta d'autoregulació en la publicitat en línia basada en el comportament de la NAI (www.networkadvertising.org).
  • Els principis de bones pràctiques en la publicitat en línia basada en el comportament de l'IAB del Regne Unit (www.youronlinechoices.com).

  En cas que hi hagi un conflicte entre les polítiques de la NAI i de l'IAB del Regne Unit, s'aplicarà la més restrictiva. Google determina a la seva única discreció si compliu o no aquests estàndards.

  Concretament, per al procés de certificació cal que compliu les condicions següents:

  • El vostre lloc inclou una descripció de la política de privadesa.
  • Hi ha un enllaç ben visible que permet no acceptar la política de privadesa.
  • No s'ha utilitzat informació d'identificació personal en la creació de segments (inclosa la informació d'identificació personal relacionada amb el dispositiu del telèfon mòbil de l'usuari)
  • No hi ha cap segment sensible ni segments dirigits a nens menors de 13 anys.
  • Ni hi ha cap programa detector de paquets per recopilar dades de comportament.

  No podeu utilitzar tecnologies d'objectes locals compartits (LSO) (inclosos, entre d'altres, les galetes de Flash, els objectes d'ajuda del navegador, o localStorage d'HTML5) ni empremtes digitals de dispositius per a la publicitat basada en el comportament, per a la publicació d'anuncis, per als informes ni per a la publicitat multi-lloc.

 • Recopilació de dades: podeu utilitzar una galeta, un comptador web o qualsevol altre mecanisme per recopilar dades anònimes de trànsit amb finalitats d'elaborar informes agregats d'abast freqüència i/o conversió, sempre que utilitzeu un proveïdor certificar per a aquesta finalitat. La recopilació de dades de les impressions a través de galetes o altres mecanismes per a finalitats de resegmentació, d'inclusió en categories d'interès o de sindicació a altres tercers de l'inventari de la Xarxa de Display de Google està prohibida. Aquesta restricció no s'aplica a les dades de clics, de conversió ni de visualització. Ara bé, no podeu associar galetes, balises web ni cap altre mecanisme de seguiment a informació d'identificació personal per a cap finalitat, ni a una ubicació d'usuari específica per a la segmentació per comportament, tret que l'usuari n'hagi estat informat i ho hagi autoritzat expressament. (Per a les finalitats que s'indiquen en aquest document, les adreces IP i la ubicació d'usuari específica no es consideren informació personal d'identificació.) No podeu establir una galeta, modificar ni suprimir un conjunt de galetes, ni ajudar a fer-ho o permetre que ho faci cap tercer, a cap domini que utilitzi Google o que sigui de la seva propietat, inclosos, entre d'altres, els dominis de DoubleClick. Heu de mostrar de forma destacada una política de privadesa amb una opció perquè els usuaris puguin desactivar qualsevol galeta, comptador web o mecanisme de seguiment que hàgiu establert per recopilar dades.

 • Crides a una quarta part: els anuncis només poden incloure elements de seguiment de proveïdors de recerca o de servidors de tercers certificats i aprovats per Google. No es permeten les crides a una quarta part, tret dels elements de seguiment associats a servidors de tercers certificats o a proveïdors de recerca que Google hagi autoritzat explícitament; tampoc no es permeten les crides a biblioteques de codi aprovades i allotjades per Google, les jQuery a l'emmagatzematge de Google i d'Amazon ni les jQuery amb l'única finalitat de renderitzar creativitats. Es requereix l'ús del mètode "AJAX post()" i no es permet el mètode "AJAX get()". Per obtenir més informació, consulteu la secció Guia per complir la política d'identificació d'usuaris.  Totes les etiquetes han d'estar associades a un únic anunciant. Una mateixa etiqueta no pot representar diversos anunciants alhora. El nombre màxim permès de crides a una quarta part en una etiqueta de tercers varia en funció del tipus de proveïdor que s'utilitzi (un servidor d'anuncis certificat o un proveïdor de rich media, tres productes de recerca i una icona d'opció de publicitat basada en el comportament en línia).

 • Aprovació de la creativitat: l'equip d'Operacions Publicitàries de Google ha de comprovar de manera exhaustiva i autoritzar prèviament totes les etiquetes i totes les creativitats associades al servidor de tercers o al proveïdor de recerca com a mínim 72 hores abans de la data d'inici de la campanya.

 • Modificacions de la creativitat: no es permet la substitució ni la modificació d'una creativitat mitjançant un proveïdor de tercers sense l'aprovació prèvia. Totes les creativitats han d'estar aprovades prèviament per l'equip d'Operacions Publicitàries de Google. L'equip d'Operacions Publicitàries de Google ha d'haver revisat i aprovat prèviament qualsevol anunci amb contingut que canviï de manera dinàmica, però Google es reserva el dret d'eximir-los de revisions i d'aprovacions addicionals.

 • Retards a causa de les revisions: qualsevol element publicitari que no compleixi les especificacions d'aquesta política es retornarà per revisar, la qual cosa pot provocar un retard en la campanya.

 • Rendiment de les etiquetes: les etiquetes s'han d'organitzar de manera coherent. Si una etiqueta no compleix les nostres normes de rendiment o de fiabilitat, ens reservem el dret de posar la campanya en pausa de manera provisional o definitiva.

 • Enviament d'etiquetes: totes les etiquetes s'han d'enviar com a fitxer adjunt del missatge de correu electrònic i no en el cos del missatge.

 • Informes: els informes de trànsit d'usuaris o d'impressions que Google faciliti seran els informes del registre de dades entre Google i el soci de publicitat. Qualsevol informe que un tercer enviï a un soci de publicitat no afectarà els drets ni les obligacions de Google ni del soci.

 • Dades de macros contextuals: tret que tingueu una autorització per escrit de Google, només podreu utilitzar les dades de macros contextuals per a la impressió associada amb aquestes dades. No podeu utilitzar dades de macros contextuals en qualsevol altre lloc ni en qualsevol altre moment.

 • Etiquetatge del lloc: si utilitzeu la funció de segmentació per ubicació de Google, cal que afegiu un mínim de quatre propietats web úniques amb una distribució d'impressions adequada a les propietats amb cada etiqueta d'anunci. No podeu associar galetes, ni comptadors web ni altres mecanismes de seguiment a nivell de les impressions amb llocs individuals.
 • Característiques de marca i publicitat: no està permès anunciar públicament la vostra participació o la compatibilitat amb el programa ni revelar qualsevol relació que tingueu amb Google sense l'autorització prèvia per escrit de Google.
 • Etiquetatge automàtic de Google Analytics: en aquests moments la funció d'etiquetatge automàtic de Google Analytics no és compatible amb els anuncis publicats per tercers. Si necessiteu aquesta funció, us recomanem que utilitzeu comptes diferents per als anuncis publicats per tercers i per als anuncis allotjats a Google Ads. Seguiu aquestes instruccions per activar o per desactivar l'etiquetatge automàtic.
 • Polítiques:
  • Quan creeu anuncis, no utilitzeu scripts entre dominis ni inclogueu galetes en dominis no aprovats.
  • Els anuncis han de ser compatibles amb el seguiment de clics de Google. Sempre que sigui possible, s'han d'enviar tots els esdeveniments de clics a Google.
  • El navegador de l'usuari ha d'enviar les capçaleres http de l'URL de seguiment de clics de Google. Ha d'enviar una sol·licitud HTTP de client, i no de servidor, a l'URL de seguiment de clics de Google.
Finestres emergents

Una finestra emergent:

 • És una finestra que s'obre a més a més de l'original.
 • Inclou les finestres latents, els elements emergents programats o intermitents, les falses advertències del sistema i les pàgines que inicien automàticament una baixada.
 • Està prohibida independentment del seu contingut.
Efectes d'àudio

Requisits d'àudio:

 • Els efectes els ha d'iniciar l'usuari amb un clic; els anuncis no poden reproduir el so automàticament.
 • La configuració d'àudio ha d'estar desactivada de manera predeterminada.
 • Els usuaris han de tenir l'opció de silenciar tot l'àudio de l’anunci.
 • El volum s'ha de codificar a -12 db o menys.
Informació d'identificació personal

Els anuncis no poden captar directament cap mena d’informació personal d'identificació. La informació personal inclou, entre altres, les adreces electròniques, els números de telèfon i els números de targetes de crèdit. No es pot recopilar informació confidencial a través de l'anunci.

Tanmateix, no podeu associar galetes, comptadors web o altres sistemes de seguiment amb informació personal d'identificació per a cap propòsit ni amb una ubicació d'usuari específica per a la segmentació per comportament, tret que l'usuari n'hagi estat informat i ho hagi autoritzat expressament. (Per a les finalitats que s'indiquen en aquest document, les adreces IP i la ubicació d'usuari específica no es consideren informació personal d'identificació.)

Recerca

Si Google ho autoritza, podeu implementar estudis de recerca associats a una campanya de publicitat. Sempre que els hagi aprovat Google de manera expressa, aquests estudis poden quedar exempts d'algunes de les restriccions de la publicació de tercers esmentades anteriorment.

Totes les recerques s'han de fer d'acord amb les directrius següents:

 • Podeu realitzar un estudi de recerca únicament amb la finalitat d'avaluar l'efectivitat de les ubicacions de publicació d'anuncis acordades mútuament i que s'hagin adquirit a través de Google.
 • Google ha d'aprovar per escrit la divulgació de les dades d'una determinada campanya, així com la recopilació de dades a través de diverses campanyes que es poden atribuir a Google abans de revelar-les.
 • Només pot realitzar un estudi de recerca un proveïdor de recerca de tercers que aparegui a la llista de proveïdors aprovats per Google.
 • Es permet utilitzar un màxim de tres productes de recerca (Analytics/Rendiment, estudis de Brand Lift, serveis de verificació, etc.) en una mateixa etiqueta d'anunci. Els estudis de pagament de Google també s'inclouen al nombre màxim de productes permès.
 • Totes les metodologies i les eines d'enquesta (inclosos els processos de contractació, els incentius, el contingut de les sol·licituds o les invitacions, el contingut dels qüestionaris, la recopilació de dades i la publicació de les enquestes) queden subjectes a l'aprovació prèvia de Google.
 • Per als estudis de marca, podeu consultar les directrius de contingut d'enquestes següents.
 • És responsabilitat vostra mantenir la confidencialitat dels resultats de l'enquesta i de la resta de dades associades, a més d'assegurar-vos que no se sol·licita ni es recopila informació personal d'identificació, tret que no sigui necessària per tal de concedir incentius als participants de la recerca. Aquest tipus d'informació s'ha d'utilitzar únicament per a la publicació d'incentius rellevants i cal eliminar-la just després de fer la publicació.
 • Si sou un proveïdor de serveis de mètriques de públic o de verificació, segons la classificació de Google, heu de poder demostrar que el vostre servei ha passat una auditoria formal de tercers. Qualsevol dada que recopileu s'ha d'utilitzar estrictament per realitzar informes sobre les campanyes de l'anunciant. No podeu recopilar informació sobre el lloc (domini/URL) en connexió amb una galeta. No podeu vendre ni posar a la disposició per a la revenda cap informació que recopileu a través del vostre servei a altres. No podeu compartir ni agregar dades més enllà de la campanya de l'anunciant a qui proporcioneu els informes. Nota: els serveis de verificació no poden emmagatzemar galetes.
 • Els proveïdors de serveis de mètriques de públic o de verificació només es poden utilitzar amb finalitats de recerca o d'anàlisi. No es permet utilitzar tecnologies que afectin o impedeixin la publicació de l'anunci, inclosos, entre d'altres, serveis com ara el bloqueig d'anuncis. La certificació d'aquests proveïdors només indica que Google en permet l'ús per part dels clients a la nostra xarxa, però no avala l'exactitud de les dades ni de les anàlisis notificades pels proveïdors de recerca del nostre programa, inclosos, entre d'altres, els proveïdors de serveis de verificació i de mètriques de públic. Google no ofereix cap crèdit per les possibles discrepàncies entre els nostres informes i els informes de tercers, ni per qualsevol incidència que detectin aquesta mena de serveis.
Icona d'opció de publicitat basada en el comportament en línia

Si voleu mostrar una icona d'opció de publicitat de tercers per als anuncis segmentats en funció del comportament en línia, heu de complir els requisits següents:

 • Per als anuncis publicats a la Xarxa de Display de Google per a la majoria d'editors, la icona d'opció de publicitat de tercers de Google ("Opcions d'anuncis") es mostrarà a l'extrem superior dret del bloc d'anuncis, segons els estàndards del sector.
 • Si decidiu utilitzar una icona d'opció de publicitat de tercers i col·locar-la a sobre de la icona d'opció de publicitat de Google, el proveïdor de tercers és el responsable de complir els requisits establerts al Programa d'autoregulació del comportament de la publicitat en línia (www.aboutads.info), que inclou, entre d'altres, les especificacions següents:
  • La capa ha d'utilitzar la imatge oficial "Opcions d'anuncis" de 76 x 15 de la icona d'opció de publicitat. Si s'utilitza la imatge "i" de 19 x 15, la capa s'hauria de canviar a la imatge "Opcions d'anuncis" de 76 x 15 en col·locar-hi el ratolí a sobre.
  • La icona s'ha de situar a l'extrem superior dret de l'anunci.
  • L'anunci ha de tenir un valor d'índex z inferior a 9.010 per garantir que la icona de tercers i de Google aparegui a sobre de l'anunci. Encara que utilitzeu un bloc d'anuncis ampliable, la capa inicial sense ampliar de la creativitat ha de tenir un valor d'índex z que sigui inferior a 9.010 i la capa ampliada ha de tenir un valor d'índex z superior a 1.110.
 • A més, si una icona d'opció de publicitat de tercers cobreix la icona d'opció de publicitat de Google, haurà d'incloure Google Inc. com a empresa associada a la recopilació o a l'ús de les dades d'usuaris dins de l'anunci. Igualment, caldrà oferir a l'usuari la possibilitat de desactivar les galetes de Google.
 • Les notificacions de privadesa han d'aparèixer dins dels límits del bloc d'anuncis o s'han d'obrir en una nova finestra del navegador. No es poden utilitzar finestres emergents.
 • Els proveïdors a qui Google autoritza a mostrar una icona d'opció de publicitat no podran escriure ni llegir galetes associades a cap funcionalitat de la icona.
 • Només podeu publicar icones d'opció de publicitat de tercers de proveïdors autoritzats per Google. Consulteu la llista de proveïdors autoritzats de Google Ads i cerqueu-ne aquells que tenen la "icona d'opció de publicitat" a la columna "Ofertes de productes".
Llista de proveïdors (global)

Requisits per a la Xarxa de Display de Google a través d'Ad Manager de Google Marketing Platform

Per publicar anuncis a la Xarxa de Display de Google mitjançant Google Ad Manager, heu de complir els requisits que s'especifiquen a continuació.

Publicació d'anuncis de tercers
 • Galetes i segmentació: podeu fer servir galetes per elaborar informes i per segmentar la publicitat, sempre que les dades que utilitzeu s'hagin recopilat d'acord amb els estàndards del sector:
  • El codi de conducta d'autoregulació en la publicitat en línia basada en el comportament de la NAI (www.networkadvertising.org).
  • Els principis de bones pràctiques en la publicitat en línia basada en el comportament de l'IAB del Regne Unit (www.youronlinechoices.com).

  En cas que hi hagi un conflicte entre les polítiques de la NAI i de l'IAB del Regne Unit, s'aplicarà la més restrictiva. Google determina a la seva única discreció si compliu o no aquests estàndards.

  Concretament, per al procés de certificació cal que compliu les condicions següents:

  • El vostre lloc inclou una descripció de la política de privadesa.
  • Hi ha un enllaç ben visible que permet no acceptar la política de privadesa.
  • No s'ha utilitzat informació d'identificació personal en la creació de segments (inclosa la informació d'identificació personal relacionada amb el dispositiu del telèfon mòbil de l'usuari)
  • No hi ha cap segment sensible ni segments dirigits a nens menors de 13 anys.
  • Ni hi ha cap programa detector de paquets per recopilar dades de comportament.

  No podeu utilitzar tecnologies d'objectes locals compartits (LSO) (inclosos, entre d'altres, les galetes de Flash, els objectes d'ajuda del navegador, o localStorage d'HTML5) ni empremtes digitals de dispositius per a la publicitat basada en el comportament, per a la publicació d'anuncis, per als informes ni per a la publicitat multi-lloc.

 • Recopilació de dades: podeu utilitzar una galeta, un comptador web o qualsevol altre mecanisme per recopilar dades anònimes de trànsit amb finalitats d'elaborar informes agregats d'abast freqüència i/o conversió, sempre que utilitzeu un proveïdor certificar per a aquesta finalitat. La recopilació de dades de les impressions a través de galetes o altres mecanismes per a finalitats de resegmentació, d'inclusió en categories d'interessos o de sindicació a altres tercers de l'inventari de la Xarxa de Display de Google està prohibida. Aquesta restricció no s'aplica a les dades de clics ni a les de conversió. Ara bé, no podeu associar galetes, comptadors web ni cap altre mecanisme de seguiment a informació d'identificació personal per a cap finalitat, ni a una ubicació d'usuari específica per a la segmentació per comportament, tret que l'usuari n'hagi estat informat i ho hagi autoritzat expressament. (Per a les finalitats que s'indiquen en aquest document, les adreces IP i la ubicació d'usuari específica no es consideren informació personal d'identificació.) No podeu establir una galeta, modificar ni suprimir un conjunt de galetes, ni ajudar a fer-ho o permetre que ho faci cap tercer, a cap domini que utilitzi Google o que sigui de la seva propietat, inclosos, entre d'altres, els dominis de DoubleClick. Heu de mostrar de forma destacada una política de privadesa amb una opció perquè els usuaris puguin desactivar qualsevol galeta, comptador web o mecanisme de seguiment que hàgiu establert per recopilar dades. Recordeu que les xifres de freqüència i d'abast proporcionades per tercers no solen ser tan precises a la plataforma mòbil.
 • Trucades de subcontractats per tercers: els anuncis només poden incloure elements de seguiment de proveïdors de recerca o de servidors de subcontractats per tercers certificats i aprovats per Google. No es permeten les trucades de subcontractats per tercers, però sí l'ús d'elements de seguiment associats a servidors de tercers o a proveïdors de recerca que Google hagi autoritzat explícitament.
 • Rendiment de les etiquetes: les etiquetes s'han d'organitzar de manera coherent. Si una etiqueta no compleix les nostres normes de rendiment o de fiabilitat, ens reservem el dret de posar la campanya en pausa de manera provisional o definitiva.
 • Informes: els informes de trànsit d'usuaris o d'impressions que Google faciliti seran els informes del registre de dades entre Google i el soci de publicitat. Qualsevol informe que un tercer enviï a un soci de publicitat no afectarà els drets ni les obligacions de Google ni del soci.
Especificacions tècniques i creativitats

Els compradors d'inventari d'anuncis de Google Ad Manager que es mostrin en llocs web han de seguir les mateixes polítiques que es descriuen a la secció Especificacions tècniques i creativitats de Google Ads.

Els compradors d'inventari d'anuncis de Google Ad Manager que es mostrin en aplicacions per a mòbils ("anuncis en una aplicació") han de complir els requisits de les especificacions tècniques i de les creativitats que s'indiquen a continuació:

Especificacions tècniques per a anuncis en aplicacions

Device type (Android or iOS only) Unit sizes Tag types File types Static image max file size
Smartphone 320x50
300x250
336x280
Interstitial
Image tag wrapped in anchor tag JPEG
PNG
GIF

150KB initial download

5MB total size

JavaScript tag
MRAID
HTML5
Tablet 300x250
728x90
468x60
336x280
Interstitial
Image tag wrapped in anchor tag JPEG
PNG
GIF

150KB initial download

5MB total size

JavaScript tag
MRAID
HTML5

Creativitats d'anuncis en aplicacions

Els anuncis en aplicacions publicats per tercers han de complir tant les polítiques d'anuncis d'imatge de Google com les polítiques següents.

 • Els anuncis de tercers només es poden publicar en formats d'anunci d'imatge estàndard (JPEG, PNG i GIF).
 • Els anuncis de tercers no poden contenir codi Flash ni JavaScript.
 • Els anuncis de bàner d'imatge estàndard s'han de publicar mitjançant una etiqueta de redirecció estàndard, com ara: <a href="..."><img src="..." /></a>
Blocs d'anuncis compatibles amb SSL

S'accepten els blocs d'anuncis compatibles amb SSL a la Xarxa de Display de Google d'acord amb les polítiques següents:

Directrius per a anuncis compatibles amb SSL

 • Totes les respostes dels anuncis han de ser compatibles amb SSL ("HTTPS"). Tots els servidors implicats requereixen una certificació SSL completa.
 • És preferible que l'etiqueta d'anunci pugui detectar automàticament que l'està sol·licitant el protocol HTTP/HTTPS i que ajusti automàticament les respostes per ser compatible amb SSL, si cal. En cas contrari, Google té una macro de protocol que es pot inserir a qualsevol URI o etiqueta d'anunci per actualitzar automàticament "http" a "https", si és necessari.
 • Les trucades entre tercers a altres tecnologies dins del bloc d'anuncis també han de ser de proveïdors compatibles amb SSL que Google hagi certificat.
 • Els compradors d'Ad Exchange han de declarar a través de RTB o de la interfície d'usuari ADX que l'anunci és compatible amb SSL. Tingueu en compte que si un anunci es declara com a compatible amb SSL, però realitza qualsevol resposta que no sigui compatible amb SSL, es rebutjarà.
 • Consulteu la secció Blocs d'anuncis de vídeo in-stream (compatibles amb VAST) per obtenir informació sobre les especificacions d'anuncis VAST compatibles amb SSL.
 • Un proveïdor ha de rebre la certificació específica per publicar anuncis a l'inventari d'editors compatibles amb SSL. Trobareu els proveïdors d'anuncis aprovats compatibles amb SSL a la llista de proveïdors.
Blocs d'anuncis ampliables

Els blocs d'anuncis ampliables s'admeten a la Xarxa de Display de Google, d'acord amb les polítiques següents:

Especificacions de les creativitats

 • Clic per ampliar i moviment del cursor per ampliar iniciats per l'usuari
 • Mètode per tancar: fent-hi clic o retirant el ratolí
 • Mida màxima del fitxer: 150 KB en càrregues inicials i 2,2 MB en càrregues progressives
 • Els taulers han de contenir un avís "Tanca X" ben visible (en un tipus de lletra de 16 punts o més gran) en un extrem del bloc.

Proveïdors aprovats

 • Studio
 • EyeWonder
 • Flashtalking
 • MediaMind
 • PointRoll
 • Unicast
 • Mediaplex
 • Weborama
 • Adform
 • Flite
 • Kpsule
 • Linkstorm

Dimensions ampliades màximes

Mida segons l'Oficina de Publicitat d'Internet (IAB, Interactive Advertising Bureau) Mida amb les dimensions ampliades
468 x 60 468 x 210
728 x 90 728 x 300
300 x 250 600 x 300
160 x 600 400 x 600
120 x 600 420 x 600
Blocs d'anuncis de vídeo in-stream (compatibles amb VAST)

Els anuncis de vídeo in-stream de tercers s'accepten a Ad Exchange d'acord amb les polítiques següents:

Especificacions tècniques

Anunci de vídeo in-stream
  Tipus de fitxer Mida màxima del fitxer Durada del vídeo Fotogrames per segon màxims
Mides de bloc Vídeo Àudio   màxim Recomanada  
480 x 360 (4:3)
640 x 360 (16:9)
1.920 x 800 (5:2)
S'hi han d'incloure els tipus de fitxers de vídeo següents: H.264 (només per a vídeo/mp4) i WebM (només per a vídeo/webm). S'hi poden incloure altres formats, però no s'utilitzaran. Es recomana MP3 o AAC. 10 MB 60 segons < 15 segons
(per poder figurar a l'inventari de la majoria d'editors, inclòs YouTube)
30 fps
Anunci complementari (opcional, però recomanat)
  Tipus de fitxer Mida màxima del fitxer Durada de l'animació Fotogrames per segon màxims
Mides de bloc Imatge Flash   Reproducció iniciada pe l'amfitrió Reproducció iniciada per l'usuari (cal fer clic o moure el cursor)  
300 x 250 GIF, JPG o PNG estàtics SWF amb GIF/JPG de còpia de seguretat (Flash 7-11.2; AS2 i AS3) 50 kB 30 segons 4 minuts 24 fps
300 x 60

Creativitats

 • Els anuncis in-stream de tercers ha de publicar-los un proveïdor VAST autoritzat específicament per a Ad Exchange mitjançant una etiqueta VAST lineal (etiqueta de cerca anticipada):
 • L'etiqueta VAST ha de complir el resum XML per a resposta de servidor d'anuncis VAST de Google.
 • Per a cada anunci de vídeo publicat a l'etiqueta VAST, s'han d'incloure com a mínim dos nodes diferents, és a dir, un per a cada format de vídeo: MP4 i WebM. S'hi poden incloure altres formats, però no s'utilitzaran.
 • Valor constant del node <AdSystem>: assegureu-vos que totes les etiquetes VAST incloguin un valor constant i específic per a la vostra empresa al node <AdSystem> de l'XML de VAST. Per exemple, Google sempre inclou la informació següent per a totes les etiquetes VAST: <AdSystem>Google</AdSystem>
 • Valor únic d'identificador d'anunci: cada etiqueta VAST generada ha d'incloure un valor únic per a l'atribut "id" al node . Dues etiquetes VAST diferents no poden tenir el mateix valor d'identificador d'anunci. Per exemple:
  - Etiqueta VAST 1: <Ad id="3947179">
  - Etiqueta VAST 2: <Ad id="8741831">
 • Tingueu en compte que només s'admeten els tipus de recursos següents per al node a l'XML de VAST:
  • StaticResource: URI per a un fitxer estàtic, com ara un fitxer d'imatge o SWF
  • IFrameResource: origen de l'URI perquè un iframe mostri l'element complementari

  Ja no es permet l'ús del tipus HTMLResource.

 • Perquè l'SDK de Flash per a Google publiqui anuncis de vídeo des d'un servidor d'anuncis de tercers, aquest servidor ha d'incloure un fitxer crossdomain.xml amb especificacions per permetre l'accés a tots els dominis específics de Google o a tots els dominis. A més, l'atribut "secure" s'ha d'establir en "false". El fitxer crossdomain.xml ha de tenir el format següent:

   <cross-domain-policy>
   <!-- Allow access to ALL domains
     <allow-access-from domain="*" secure="false"/>
   <!-- OR allow access to the domain from originating request
  </cross-domain-policy>

  Important: quan afegiu un domini al fitxer crossdomain.xml del vostre lloc web, qualsevol fitxer Flash allotjat en aquest domini pot accedir a les dades que pertanyen als usuaris que tenen la sessió iniciada al vostre lloc web. Per aquest motiu, recomanem que, en general, no afegiu cap amfitrió de xarxes publicitàries als fitxers crossdomain.xml en llocs web que incloguin una funció d'autenticació, com ara els perfils d'usuari.

 • Perquè l'SDK d'HTML5 de Google publiqui anuncis de vídeo des d'un servidor d'anuncis de tercers, aquest servidor ha d'incloure una capçalera CORS a totes les respostes. La capçalera CORS ha de tenir el format següent:

  Access-Control-Allow-Origin: [permet l'accés al domini des de la sol·licitud d'origen]
  O Access-Control-Allow-Origin: *

  Nota: no es pot fer servir Access-Control-Allow-Origin: * en combinació amb Access-Control-Allow-Credentials: true

 • Els anuncis complementaris no poden incorporar àudio.
 • Les creativitats no poden superar els límits d'espai establerts pel bloc d'anuncis.
 • Heu d'afegir una vora visible d'un color que contrasti amb el color de fons predominant de la creativitat en tots els anuncis que tinguin un fons parcialment blanc, negre o transparent.
 • Les creativitats no poden contenir aplicacions com ara ActiveX, virus, elements emergents de sortida, programari espia ni programari maliciós, entre d'altres.
 • Els anuncis complementaris que continguin Flash no poden superar el 50% de la CPU d'un usuari. Les causes més comunes d'ús intensiu de la CPU són una animació contínua, les seqüències d'animació intenses i les animacions que superen el límit de 30 segons. En cas que sigui necessari, podeu utilitzar la funció "Administrador de tasques" de Windows per comprovar si compliu aquesta regla.
 • La codificació de les creativitats no pot utilitzar scripts entre dominis ni incloure galetes en dominis no aprovats.
 • Totes les creativitats s'han d'obrir en finestres noves. La finestra objectiu de l'URL de clic s'ha de definir com a "_blank" perquè el clic de destinació s'obri en una altra finestra. No deixeu el paràmetre de segmentació sense especificar.
 • Per a les creativitats Flash:
  • Les creativitats s'han de crear per poder utilitzar les versions de Flash de la 7 a la 11.2 (AS2 i AS3).
  • Heu de proporcionar una imatge predeterminada. Si el navegador no és compatible amb la versió de Flash que utilitzeu per al missatge publicitari, es publicarà la imatge predeterminada.
  • L'últim fotograma de l'animació ha d'incloure el codi següent en ActionScript: "stop()".
  • Heu d'incloure una capa clickTag com a capa superior.
  • Podeu utilitzar un màxim de dos paràmetres clickTags en un sol missatge publicitari.
  • Les creativitats han de ser compatibles amb el seguiment de clics de Google. Sempre que sigui possible, s'han d'enviar tots els esdeveniments de clics a Google.
 • Per a embolcalls VAST:
  • No es permeten més de 2 (dues) redireccions embolcall VAST per cada 1 (un) VAST en línia.
  • Seguiment d'esdeveniments compatibles (l'embolcall pot incloure més d'un node per a cada esdeveniment):
   • start,
   • firstQuartile,
   • midpoint,
   • thirdQuartile,
   • complete,
   • mute,
   • unmute,
   • pause,
   • resume.
 • Per als anuncis VAST compatibles amb SSL:
  • Un proveïdor ha de rebre la certificació independent per publicar anuncis VAST a l'inventari d'editors compatibles amb SSL.
  • Totes les respostes dels anuncis han de ser compatibles amb SSL ("HTTPS"). Tots els servidors implicats requereixen una certificació SSL completa.
  • És preferible que l'etiqueta d'anunci VAST pugui detectar automàticament que l'està sol·licitant el protocol HTTP/HTTPS i que ajusti automàticament els bàners complementaris perquè siguin compatibles amb SSL, si cal. Si això no és possible, Google té una macro de protocol que pot inserir a l'etiqueta VAST per fer l'actualització automàtica de "http" a "https", en cas que sigui necessari.
  • El proveïdor o el comprador d'Ad Exchange han d'assegurar-se que tots els URI de l'XML de VAST (per exemple, , i altres nodes) que publiqui un proveïdor que no sigui el proveïdor principal per a VAST també procedeixin de proveïdors aprovats per Google per a la publicació i el seguiment d'anuncis compatibles amb SSL.
  • El bàner d'anunci complementari, així com les crides d'una quarta part a altres tecnologies del bàner d'anunci complementari, han de ser de proveïdors compatibles amb SSL que Google hagi certificat.
  • Els compradors d'Ad Exchange han de declarar a través de RTB o de la interfície d'usuari d'Ad Exchange que l'anunci és compatible amb SSL. Tingueu en compte que si un anunci es declara com a compatible amb SSL però genera alguna resposta que no sigui compatible amb SSL, es rebutjarà.
 • VPAID estarà disponible a l'inventari d'Ad Exchange extern a GDN i ha de complir les polítiques següents:
  • No s'accepta cap feed en directe ni cap contingut generat per l'usuari.
  • Actualment, no s'accepta cap superposició ni cap altre format no lineal.
  • Les etiquetes VPAID han de complir les polítiques d'Ad Exchange sobre VAST 2.0 i 3.0.
Directrius generals i polítiques editorials

Els compradors de Google Ad Manager han de seguir les mateixes polítiques que es descriuen a la secció Directrius generals i polítiques editorials de Google Ads.

Finestres emergents

Els compradors de Google Ad Manager han de seguir les mateixes polítiques que es descriuen a la secció Finestres emergents de Google Ads.

Efectes d'àudio

Els compradors de Google Ad Manager han de seguir les mateixes polítiques que es descriuen a la secció Efectes d'àudio de Google Ads.

Informació personal d'identificació

Els compradors de Google Ad Manager han de seguir les mateixes polítiques que es descriuen a la secció Informació personal d'identificació de Google Ads.

Recerca

Si Google ho autoritza, podeu implementar estudis de recerca associats a una campanya de publicitat. Sempre que els hagi aprovat Google de manera expressa, aquests estudis poden quedar exempts d'algunes de les restriccions de la publicació de tercers esmentades anteriorment. Les etiquetes de recerca no es podem utilitzar a les campanyes publicitàries incloses en aplicacions.

Totes les recerques s'han de fer d'acord amb les directrius següents:

 • Podeu realitzar un estudi de recerca únicament amb la finalitat d'avaluar l'efectivitat de les ubicacions de publicació d'anuncis acordades mútuament i que s'hagin adquirit a través de Google. Si voleu fer un seguiment de la visibilitat dels anuncis per a un usuari, només podeu utilitzar un comptador web o un mecanisme de seguiment semblant. No es permet la publicació d'enquestes ni d'invitacions per a enquestes a la Xarxa de Display de Google a través de Google Ad Manager. Per al trànsit d'etiquetes de tercers que publiquen enquestes i invitacions a enquestes, cal seleccionar el proveïdor de recerca pertinent del menú desplegable "Tecnologia d'anuncis" de la interfície d'usuari. D'aquesta manera, les enquestes i les invitacions a enquestes es podran executar en altres inventaris d'Ad Exchange, però no a la Xarxa de Display de Google.
 • Cal que Google aprovi, per escrit, la divulgació pública de qualsevol dada relacionada amb una campanya, així com la recopilació o addició de dades entre diverses campanyes atribuïbles a Google abans no es produeixi aquest tipus de divulgació.
 • Només pot realitzar un estudi de recerca el proveïdor de recerca de tercers que aparegui a la llista de proveïdors aprovats per Google.
 • És responsabilitat vostra mantenir la confidencialitat dels resultats de l'enquesta i de la resta de dades associades, a més d'assegurar-vos que no se sol·liciti ni es recopili informació personal d'identificació, excepte si és necessària per tal de concedir incentius als participants de la recerca. Aquest tipus d'informació s'ha d'utilitzar únicament per a la publicació d'incentius rellevants i cal eliminar-la just després de fer la publicació.
 • Si sou un proveïdor de serveis de mètriques de públic o de verificació, segons la classificació de Google, heu de poder demostrar que el vostre servei ha passat una auditoria formal de tercers. Qualsevol dada que recopileu s'ha d'utilitzar estrictament per realitzar informes sobre les campanyes de l'anunciant. No podeu recopilar informació sobre el lloc (domini/URL) en connexió amb una galeta. No podeu vendre ni posar a la disposició per a la revenda cap informació que recopileu a través del vostre servei a altres. No podeu compartir ni agregar dades més enllà de la campanya de l'anunciant a qui proporcioneu els informes. NOTA: Els serveis de verificació no poden deixar galetes.
 • Els proveïdors de serveis de mètriques de públic o de verificació només es poden utilitzar amb finalitats de recerca o anàlisi. No es permet utilitzar tecnologies que afectin o impedeixin la publicació de l'anunci, inclosos, entre d'altres, serveis com ara el bloqueig d'anuncis. La certificació d'aquests proveïdors només indica que Google en permet l'ús per part dels clients a la nostra xarxa, però no avala l'exactitud de les dades ni de les anàlisis notificades pels proveïdors de recerca del nostre programa, inclosos, entre d'altres, els proveïdors de serveis de verificació i de mètriques de públic. Google no ofereix cap crèdit per les possibles discrepàncies entre els nostres informes i els informes de tercers, ni per qualsevol incidència que detectin aquesta mena de serveis.
Icona d'opció de publicitat en línia basada en el comportament

Si voleu mostrar una icona d'opció de publicitat de tercers per als anuncis segmentats en funció del comportament en línia, heu de complir els requisits següents:

 • Si decidiu utilitzar una icona d'opció de publicitat de tercers, el proveïdor de tercers és el responsable de complir els requisits establerts al Programa d'autoregulació de la publicitat en línia basada en el comportament (www.aboutads.info), que inclou, entre d'altres, les especificacions següents:
  • La capa ha d'utilitzar la imatge oficial "Opcions d'anuncis" de 76 x 15 de la icona d'opció de publicitat. Si s'utilitza la imatge "i" de 19 x 15, la capa s'hauria de canviar a la imatge "Opcions d'anuncis" de 76 x 15 en col·locar-hi el ratolí a sobre.
  • La icona s'ha de situar a l'extrem superior dret de l'anunci.
 • Les notificacions de privadesa han d'aparèixer dins dels límits del bloc d'anuncis o s'han d'obrir en una nova finestra del navegador. No es poden utilitzar finestres emergents.
 • Els proveïdors a qui Google autoritza a mostrar una icona d'opció de publicitat no poden escriure ni llegir galetes associades a cap funcionalitat de la icona.
 • Només podeu publicar icones d'opció de publicitat de tercers de proveïdors autoritzats per Google. Consulteu la llista de proveïdors autoritzats d'Ad Manager i cerqueu-hi aquells que tenen la "icona d'opció de publicitat" a la columna "Ofertes de productes".
Ha estat útil?
Com ho podem millorar?
Cerca
Esborra la cerca
Tanca la cerca
Aplicacions de Google
Menú principal
Cerca al Centre d'ajuda
true
73067
false
false