Изисквания за показване на реклами от трети страни

Google предоставя преведени версии на статиите в Помощния ни център за Ваше удобство. Те не са предназначени да променят съдържанието на правилата ни. За прилагане на правилата използваме официалната версия на английски език. За да видите тази статия на друг език, използвайте падащото меню за езици в долната част на страницата.

С оглед на стартирането на функцията на Chrome за енергоспестяващ режим за приставките през септември 2015 г. файловете Ви за създаване на реклами трябва да бъдат създадени посредством HTML5, а не Flash. Така ще избегнете автоматичното поставяне на пауза на рекламите Ви с Flash, което влияе отрицателно върху ефективността и обхвата. От началото на юни 2016 г. Google Ads няма да позволява качването на файлове за създаване на реклами с Flash, а всички качени преди юни ще спрат да бъдат показвани през януари 2017 г.

Показването на реклами от трети страни се предлага само на ограничен брой клиенти и след преценка на всеки отделен случай. Освен ако не е указано друго в настоящите правила, всички файлове за създаване на реклами, свързани с маркер на трета страна, трябва да спазват правилата за графични реклами на Google.

Трябва да ги спазвате, ако показвате реклами или използвате пикселно проследяване (маяци) в Google Дисплейна мрежа и:

 • участвате в програмата за показване на реклами от трети страни;
 • използвате сървър на трета страна;
 • използвате доставчик на проучвания;
 • представлявате сървър на трета страна;
 • представлявате доставчик на проучвания.

 

Ако имате мениджър на профила в Google: Изпратете заявка за внедряване за трети страни за профила си в Google Ads с формуляра за заявяване на внедряване на маркери и пиксели от трети страни

Ако нямате мениджър на профила в Google:

Изисквания за Google Дисплейна мрежа чрез Google Ads

Разгъване на всички   Свиване на всички

Технически спецификации в Google Ads

Стандартни банерни реклами
Технически спецификации и файлове за създаване на реклама от трети страни, показващи стандартни банери
Размери на елементите:
 • 120 x 600;
 • 160 x 600;
 • 200 x 200;
 • 240 x 400;
 • 250 x 250;
 • 250 x 360;
 • 300 x 250;
 • 300 x 600;
 • 300 x 1050;
 • 320 x 50;
 • 320 x 100;
 • 336 x 280;
 • 468 x 60;
 • 580 x 400;
 • 728 x 90;
 • 930 x 180;
 • 970 х 90;
 • 970 x 250;
 • 980 x 120.
Файлови типове:
 • Изображение: JPG/JPEG, PNG, GIF
 • HTML5:
  • Типове графични файлове
   • GIF
   • JPG/JPEG
   • PNG
   • SVG
  • Типове видеофайлове:
   • MP4 (задължителен)
   • WebM
   • Ogg
  • Други файлови типове:
   • CSS
   • JS

Зареждане:

 • Размер на първоначално зареждания файл:
  • За най-бързо първоначално време на зареждане се препоръчва максимален размер от 150 КБ.
  • За оптимална практическа работа на зрителите препоръчваме компресиране и използване на минималните задължителни активи при първоначалното зареждане.
  • Общ размер на файла при зареждане, което не е стартирано от зрителя*: максимум 2,2 МБ.
  • *Общият размер на файла при зареждане, което не е стартирано от зрителя, включва първоначално зареждане и последващите зареждания с изчакване.
 • Размер на стартираното от зрителя зареждане:
  • До 10 МБ на взаимодействие.
  • За оптимална ефективност се препоръчва максималният общ размер на зареждане да е 2,2 МБ.
 • За оптимална практическа работа на зрителите реклами, показвани от трети страни, не трябва да използват повече от 40% от ресурсите на процесора на компютъра на зрителя. Често срещани причини за повишено използване на процесора са непрекъсната анимация, силно анимирани поредици и анимация, превишаваща ограничението от 30 секунди. Ако е приложимо, можете да използвате функцията „Диспечер на задачите“ в Windows за проверка на спазването на това правило.

Продължителност на анимацията:

 • Максимално възпроизвеждане, стартирано от хоста: 30 секунди.
 • Максимално възпроизвеждане, стартирано от потребителя (необходимо е кликване): 4 минути.

Файлове за създаване на реклама

 • Файловете за създаване на реклами не може да излизат от очертанията на рекламните елементи.
 • Не е разрешено вграждането на приложения във файловете за създаване на реклами, в това число, но не само, на ActiveX, вируси, изскачащи прозорци при излизане от страницата, шпиониращ и злонамерен софтуер.
 • При кодирането на файловете за създаване на реклами не може да се използва скриптиране в няколко домейна, нито да се задават „бисквитки“ в неодобрени домейни.
 • Всички рекламни послания трябва да се отварят в нови прозорци. Целевият прозорец на URL адреса за кликване трябва да е настроен на „_blank“, така че при кликване да се отваря нов прозорец. Не оставяйте атрибута „target“ недеклариран.
 • Целият звук и анимация (включително видеоклиповете) трябва да спрат при кликване за изход.
 • Във всички реклами с частично черен, бял или прозрачен фон трябва да добавите видим контур с цвят, контрастиращ с преобладаващия цвят във фона на рекламното послание (т.е. не черен, ако е частично черен, не бял, ако е частично бял).
 • Трябва да предоставите изображение по подразбиране.

HTML5 файлове за създаване на реклами:

 • Изисквания за файла
  • В реклами с HTML5 не се допуска съдържание или резервно рекламно послание с Flash (SWF и FLV).
 • Рекламите с HTML5 трябва да включват: 
  • Декларация <!DOCTYPE html> и да съдържат маркер <html>, <head> и <body>.
  • Размерите на рекламите трябва да съответстват на размерите на разположенията, за да се предотвратят изкривявания. Добавете маркер <meta> в рамките на маркера <head>.
  • Ако рекламата Ви с HTML5 включва видеосъдържание, трябва да посочите видеоактиви във формат MP4, както и WebM или Ogg, за да се осигури съвместимост с всички основни браузъри.
 • Мултимедия и други функции
  • Функции, в това число, но не само следните, трябва да са изцяло тествани и одобрени предварително от gTech за функционалност при кръстосване на устройства. Всеки рекламен елемент, който не отговаря на спецификациите в тези правила, ще бъде връщан за корекция, което може да доведе до забавяне на кампанията:

   • разгъващи се рекламни елементи;
   • видеоклип с наслагване върху банер;
   • проучване, включително проучвания или покани в банера;
   • геолокация;
   • формуляри;
   • взаимодействие чрез хващане и преместване с мишката или задържане на курсора;
   • 3D преобразуване.
Мобилни реклами в приложението

Файлове за създаване на реклами

 • Маркерите за изображения със стандартен формат, маркерите от iFrame и Javascript отговарят на условията за показване в мрежата за реклами в приложения на AdMob.
 • Имайте предвид, че рекламният сървър на третата страна ще определя кое рекламно послание да покаже, така че ако маркер съдържа неподдържан файлов тип (като например SWF), рекламният сървър ще покаже резервното копие на рекламното послание или това по подразбиране. По подобен начин рекламодателите трябва да знаят, че ако третата им страна показва рекламни послания, съдържащи други функции, например „бисквитки“, може да не са толкова ефикасни в средата за мобилни приложения.
 • Единственото рекламно място, налично за мобилни разгъващи се реклами в приложение, са заставките, които понастоящем не се предлагат за показване на реклами от трети страни.
Съвместими с SSL рекламни елементи

Съвместимите с SSL рекламни елементи се приемат в дисплейната мрежа на Google в съответствие със следните правила. Всички реклами и проследяващи пиксели, насочени към рекламни места с SSL, трябва да са съвместими с SSL. С увеличаването на броя на рекламните места с SSL в мрежата рекламите, които не са съвместими с SSL, ще имат по-малко възможности за показване и ще печелят по-малко търгове. За да отговарят рекламите Ви на условията за максимално количество рекламни места, те трябва да изпълняват долупосочените указания за съвместими с SSL реклами.

Указания за съвместимите с SSL реклами

 • Моля, уведомете представителя за профила си в Google, че изпращате съвместима с SSL реклама. Имайте предвид, че ако реклама е обявена като съвместима с SSL, но предоставя отговори без SSL, тя няма да бъде одобрена.
 • При защитени страници (HTTPS://) рекламата, рекламното послание и проследяващите пиксели трябва да използват само HTTPS. В допълнение, когато рекламите и рекламните послания са заредени през защитена връзка (HTTPS://), всички следващи заявки за медийни активи или проследяващи URL адреси трябва също да използват защитена връзка (HTTPS://). Това означава, че всички рекламни послания трябва да могат да се показват през HTTP и HTTPS без необходимост от специално управление на трафика. Ако се осигуряват URL адреси на проследяващи пиксели, те трябва да са съвместими с SSL (да започват с HTTPS://). Единствената част от рекламата, за която е разрешено да не е съвместима с SSL, е URL адресът за кликване (целевата страница).
 • Всички извиквания от четвърти страни на други технологии в рекламния елемент също трябва да произтичат от съвместими с SSL доставчици.
 • Одобрените доставчици на съвместими с SSL реклами са посочени в списъците с доставчици.
Проследяване от трети страни

Трябва да спазвате тези правила, ако в Google Дисплейна мрежа използвате проследяване от трети страни, включително пиксели (маяци). Тук са в сила и правилата, посочени в „Съвместими с SSL рекламни елементи“.

Форматиране

При показвани на сайт рекламни елементи за проследяване от трети страни се поддържат само пиксели с размер 1 x 1. Не се допуска JavaScript.

За някои рекламни елементи, показвани в сайта, се поддържат инструменти за проследяване на кликванията от трети страни. За пълен списък вижте секцията „Рекламни формати“.

Сертифицирани доставчици

Google Ads поддържа проследяване от трети страни в Google Дисплейна мрежа от сертифицирани доставчици. Моля, вижте списъка на сертифицираните доставчици за Вашия регион в секцията „Списък с доставчици“. Купувачите могат да използват само одобрени от Google доставчици на технологии, които трябва да бъдат декларирани съгласно инструкциите на Google.

Доставчиците на проследяване на кликванията не е необходимо да бъдат сертифицирани.

Извиквания на четвърти страни и проследяване от няколко доставчика

За дисплейните рекламни елементи, показвани в сайта чрез Google Ads, не се поддържат по няколко пиксела за импресии на събитие. Клиентите обаче може да изпращат до три пиксела на събитие (тоест три импресии, три показвания и три пропускания) за показвани в сайта видеорекламни елементи. За всички допълнителни пиксели клиентите може да свържат последователно проследяване от няколко доставчика или извиквания на четвърти страни в един актив. Това трябва да е пиксел в стандартен формат 1 x 1, който осъществява едновременни заявки към всеки доставчик при генериране на импресията. Отговорността за верижното или последователното свързване на пикселите се носи от клиента или агенцията. Максималният брой извиквания на четвърта страна, допустим в маркер на трета страна, зависи от типа на използвания доставчик (1 сертифициран рекламен сървър или доставчик на мултимедия, 3 продукта за проучвания и 1 икона на опцията за онлайн поведенческо рекламиране).

Рекламни формати

Поддържат се пиксели от трети страни при посочените по-долу рекламни формати. Някои рекламни формати позволяват проследяване на няколко събития. За всеки показван на сайта рекламен елемент може да се добави само по един пиксел, а за видеорекламни елементи, показвани на сайта – до три пиксела на събитие.

Рекламен формат Допускат ли се пиксели Допускат ли се програми за проследяване на кликванията
Дисплейни реклами (включително готови реклами във формат „лайтбокс“) Да – 1 пиксел за импресии Да
Адаптивни реклами в GDN Да – 1 пиксел за импресии Да

Реклами TrueView в поток

с възможност за пропускане

Да – до 3 пиксела за импресии, 3 за показвания и 3 за пропускане Да

Реклами TrueView в поток

без възможност за пропускане

Да – 3 пиксела за импресии Да
Ударни реклами Да – 3 пиксела за импресии Да
Реклами извън потока на съдържанието Да – 3 пиксела за импресии Да
Реклами TrueView за откриване на видеоклип Не Не
Текстови реклами Не Да
Реклами за откриване Не Не
Реклами в Gmail Не Да

Придружаващи банери

Не се поддържа отделно проследяване за придружаващи банери при видеореклами, участващи в търга. Видеоклиповете и придружаващите ги банери споделят едни и същи проследяващи активи.

Изисквания на правилата за Google Дисплейна мрежа чрез Google Ads

Общи указания и редакционни правила

Google си запазва правото да премахва всички реклами, които счита за натрапчиви или неподходящи. Моля, прегледайте правилата ни за рекламиране за повече информация.

Рекламите трябва:

Рекламите не може:

 • да съдържат фалшиви хипервръзки;
 • да приличат на диалоговите прозорци на Windows, Unix или Mac;
 • да симулират фалшива интерактивност;
 • да имат сексуално съдържание;
 • да съдържат аудио файл (изключение: стартирани от потребителя мултимедийни реклами);
 • да стартират изтегляне;
 • да бъдат натрапчиви;
 • да рекламират конкурентно съдържание;
 • да имат подвеждащо съдържание.
Показване на реклами на трети страни
 • „Бисквитки“ и насочване: Може да използвате „бисквитки“ за целите на отчитането и за подбора на рекламни послания, стига използваните от Вас данни да са били събрани в съответствие с отрасловите стандарти:
  • NAI Self-Regulatory Code of Conduct for Online Behavioral Advertising (Кодекс за поведение със саморегулиране на NAI за онлайн поведенческо рекламиране) (www.networkadvertising.org);
  • Принципи за добра практика на британското Бюро за интерактивна реклама (IAB) при онлайн поведенческо рекламиране (www.youronlinechoices.com).

  Когато съществува противоречие между правилата на NAI и на британското IAB, се прилагат по-строгите правила. Google определя по свое собствено усмотрение дали спазвате тези стандарти или не.

  По-конкретно процесът на сертифициране изисква да сте осигурили следното:

  • описателна декларация за поверителност на сайта си;
  • разположена на видно място връзка за отказ от декларацията за поверителност;
  • при създаването на сегментите да не е използвана информация, разкриваща самоличността (включително такава информация, свързана с мобилното телефонно устройство на потребителя);
  • да няма сегменти с деликатна тематика или насочени към деца под 13 години;
  • при събирането на поведенчески данни да не се използва подслушване на пакетите.

  Не може да използвате технологии за локално споделени обекти (LSO) (включително, но не само, „бисквитки“ с Flash, помощни обекти за браузъра или localStorage на HTML5), нито уникални отпечатъци на устройства за поведенческо рекламиране, показване на рекламите, отчитане и/или рекламиране на множество сайтове.

 • Събиране на данни: Може да използвате „бисквитки“, уеб маяци или други проследяващи механизми, за да събирате анонимни данни за трафика за целите на обобщеното отчитане на обхвата, честотата и/или реализациите, при условие че за това използвате сертифициран доставчик трета страна. Събирането на данни на ниво импресия чрез „бисквитки“ или други механизми за целите на последващо повторно насочване, класифициране на категориите по интереси или синдикиране на рекламни места в Google Дисплейна мрежа на други страни е забранено. (Това ограничение не важи за данни на ниво показване, кликване или реализация.) Не може да свързвате „бисквитките“, уеб маяците или другите проследяващи механизми с информация, разкриваща самоличността на потребителя, с каквато и да е цел или с точното му местоположение с оглед поведенческо насочване, освен ако той не е осведомен за това и изрично не е дал съгласието си. (За целите на настоящия документ информацията, разкриваща самоличността на потребителя и точното му местоположение, не включва IP адресите.) Забранено е да задавате „бисквитка“, да променяте или изтривате вече зададена „бисквитка“ в домейните, притежавани и управлявани от Google, включително, но не само в домейн на DoubleClick, както и да подпомагате или съзнателно да разрешавате това да бъде направено от която и да е трета страна. Трябва да публикувате на видно място декларация за поверителност с възможност потребителите да се откажат за постоянно от „бисквитките“, уеб маяците и другите проследяващи механизми, които сте настроили с цел събиране на данни.

 • Извиквания на четвърта страна: Всички реклами могат да включват единствено проследяващи елементи от сертифицирани сървъри на трети страни или доставчици на проучвания, които са предварително одобрени от Google. Не са разрешени извиквания на четвърта страна с изключение на елементи за проследяване, свързани със сертифицирани сървъри на трети страни или доставчици на проучвания, които са изрично одобрени от Google, извиквания към хоствани и одобрени от Google библиотеки с код, jQueries към хранилища на Google и Amazon и jQueries единствено за целите на изобразяване на рекламни послания. Изискваме използването на метода AJAX post(); методът AJAX get() не е разрешен. За повече информация вижте Напътствия за спазване на правилата за идентифициране на потребителите.  Всички маркери трябва да са свързани с един-единствен рекламодател. Един и същ маркер не може да се използва за представяне на няколко рекламодателя. Максималният брой извиквания на четвърта страна, допустим в маркер на трета страна, зависи от типа на използвания доставчик или съответно доставчици (1 сертифициран рекламен сървър или доставчик на мултимедия, 3 продукта за проучвания и 1 икона на опцията за онлайн поведенческо рекламиране).

 • Одобрение на файловете за създаване на реклами: Всички файлове за създаване на реклами и маркери, които комуникират със сървър на трета страна или с трета страна доставчик на проучвания, трябва да са преминали пълни тестове и да са предварително одобрени от отдела „Рекламни операции“ на Google поне 72 часа преди началната дата на кампанията.

 • Промени на файловете за създаване на реклами: Не е разрешена замяната или промяната на файловете за създаване на реклами от доставчика трета страна без предварително одобрение. Всички рекламни послания трябва да бъдат одобрени предварително от отдел „Рекламни операции“ на Google. Всички реклами с динамично променящо се съдържание трябва първоначално да бъдат прегледани и одобрени предварително от този отдел, но е възможно да бъдат освободени от допълнителни прегледи и одобрения по усмотрение на Google.

 • Забавяне поради преработка: Всеки рекламен елемент, който не отговаря на изискванията в настоящите правила, ще бъде върнат за преработка, което може да причини забавяне на кампанията.

 • Ефективност на маркерите: Маркерите трябва да се показват последователно. Ако маркер не отговаря на стандартите ни за ефективност или надеждност, си запазваме правото да поставим кампанията на пауза или да я спрем.

 • Изпращане на маркери: Всички маркери трябва да се изпращат като прикачени текстови файлове, а не в текста на самия имейл.

 • Отчитане: Предоставяните от Google отчети за трафика или импресиите се считат за официални документи в отношенията между Google и съответния рекламен партньор. Отчетите, изпратени на рекламния партньор от трети страни, не оказват влияние върху неговите права или задължения, нито върху тези на Google.

 • Данни от контекстно ориентирани макроси: Можете да използвате данни от контекстно ориентирани макроси само за импресията, свързана с тези данни, освен ако нямате писмено разрешение от Google за използване с друга цел. Използването на тези данни на друго място или по друго време е забранено.

 • Маркиране на ниво сайт: Ако използвате функцията на Google за насочване по разположение, трябва да съберете най-малко четири уникални уеб собствености със съответно разпределение на импресиите в тях с всеки рекламен маркер. Не е разрешено да свързвате „бисквитките“, уеб маяците или другите проследяващи механизми на ниво импресия с отделни сайтове.
 • Характеристики на марката и публичност: Не може публично да указвате участието си в програмата или съвместимостта си с нея или да разкривате каквито и да е връзки между себе си и Google без предварително писмено одобрение от страна на Google.
 • Автоматично маркиране с Google Анализ: Функцията на Google Анализ за автоматично маркиране понастоящем не е съвместима с реклами, показвани от трети страни. Ако разчитате на автоматичното маркиране, Ви съветваме да използвате отделни профили за реклами, показвани от трети страни, и такива, хоствани в Google Ads. Изпълнете тези инструкции, за да разрешите или забраните автоматичното маркиране.
 • Правила:
  • Когато създавате реклами, не можете да използвате скриптиране в няколко домейна или да задавате „бисквитки“ в неодобрени домейни.
  • Рекламите трябва да поддържат механизма на Google за проследяване на кликванията. При това положение всички събития, свързани с кликвания, трябва да бъдат препращани към Google.
  • HTTP заглавките за URL адреса на Google за проследяване на кликвания трябва да се изпращат от браузъра на зрителя. До този URL адрес трябва да се изпраща HTTP заявка от страна на клиента, а не сървърна такава.
Изскачащи прозорци

Изскачащият прозорец:

 • се отваря в допълнение към началния;
 • включва изскачащи прозорци във фонов режим или периодично изскачащи, имитиращи системни предупреждения и страници, които автоматично стартират изтегляне;
 • е забранен независимо от съдържанието си.
Аудио ефекти

Изисквания за звука:

 • ефектите трябва да се стартират от потребителя с кликване, рекламите не трябва да възпроизвеждат звук автоматично;
 • звукът трябва да е изключен по подразбиране в настройките;
 • потребителите трябва да разполагат с опцията за спиране на целия звук в рекламата;
 • силата на звука трябва да е кодирана на не повече от –12 db.
Информация, разкриваща самоличността

Рекламите не може да събират директно никаква информация, разкриваща самоличността на потребителя. Личната информация включва, но не се ограничава до имейл адреси, телефонни номера и номера на кредитни карти. Чрез рекламата не може да се събира деликатна информация.

Не може да свързвате „бисквитките“, уеб маяците или другите проследяващи механизми с информация, разкриваща самоличността на потребителя, с каквато и да е цел, или с точното му местоположение с оглед поведенческо насочване, освен ако той не е осведомен за това и изрично не е дал съгласието си. (За целите на настоящия документ информацията, разкриваща самоличността на потребителя и точното му местоположение, не включва IP адресите.)

Проучване

Ако имате разрешение от Google, можете да правите проучвания, свързани с конкретна рекламна кампания. При изрично одобрение от Google тези проучвания може да бъдат освободени от някои от горепосочените ограничения за показване на реклами от трети страни.

Всички проучвания трябва да се провеждат както следва:

 • Може да провеждате проучвания само с цел измерване на ефективността на взаимно договорените запълнени рекламни разположения, закупени чрез Google.
 • Google трябва да даде предварително писмено разрешение за публичното разкриване на информация за конкретна кампания, както и за събирането и натрупването на данни от няколко кампании, свързани с Google.
 • Проучването може да се провежда само от трети страни, фигуриращи в списъка с доставчици, одобрени от Google.
 • В един рекламен маркер се разрешават най-много 3 продукта за проучвания (анализ/ефективност, проучвания за популяризиране на търговската марка, услуги по удостоверяване и др.). Дори ако се провежда платено от Google проучване, то трябва да бъде включено в ограничението за 3 продукта.
 • Всички методи и инструменти за проучването (включително процедурите за набиране на участници, поощренията, съдържанието на поканите за участие и въпросниците, събирането на данни и видът на проучването) подлежат на предварително одобрение от страна на Google.
 • За проучвания, свързани с марката, моля, направете справка със следните указания за съдържанието им.
 • Ваше задължение е да гарантирате, че ще бъде запазена пълна поверителност на всички резултати от проучването и свързаните с тях данни, както и че не се изискват и събират данни, разкриващи самоличността на потребителите, освен ако последното не е необходимо за предоставяне на поощрения на участниците в проучването. Всички данни, разкриващи самоличността на потребителите, може да се използват само за предоставяне на съответните поощрения и трябва да се унищожават веднага след това.
 • Ако сте доставчик на услуги за удостоверяване или измерване на аудитория съгласно класификацията от Google, трябва да сте в състояние да покажете, че услугата Ви е преминала през официален одит от трета страна. Всички събирани от Вас данни трябва да се използват единствено за отчитане, свързано с кампанията на рекламодателя. Не трябва да събирате информация на ниво сайт (домейн/URL адрес) във връзка с „бисквитка“. Забранено е да продавате или предоставяте за препродажба информация, която събирате посредством услугата си, извършена за други. Забранено е споделянето или обобщаването на данни извън кампанията на рекламодателя, за когото се извършва отчитането. Забележка: На услугите за удостоверяване не е разрешено да оставят „бисквитки“.
 • Доставчиците на услуги за удостоверяване и измерване на аудитория може да бъдат използвани единствено за проучване и анализ. Не може да използвате каквато и да е технология, оказваща влияние върху или възпрепятстваща показването на рекламата, включваща, но не само, услуги като блокирането на реклами. Сертифицирането на тези доставчици указва единствено, че Google разрешава използването им от клиенти в мрежата ни, но не потвърждава точността на данните и анализа, отчитани от въпросните доставчици в програмата ни, включително, без изброяването да е изчерпателно, доставчици на услуги за удостоверяване и измерване на аудитория. Google не предлага кредити за каквито и да е несъответствия между нашите отчети и тези на третата страна или за каквито и да е проблеми, за които е бил подаден сигнал чрез тези типове услуги.
Икона на опцията за онлайн поведенческо рекламиране

Ако искате да показвате иконата на опцията за онлайн рекламиране за реклами, насочени по онлайн поведението, трябва да спазвате следните изисквания:

 • При рекламите, показвани в дисплейната мрежа на Google за повечето издатели, иконата на Google на опцията за рекламиране („Вашият избор“) ще се изобразява в горния десен ъгъл на рекламния елемент в съответствие с отрасловите стандарти.
 • Ако изберете да използвате икона от трета страна на опцията за рекламиране и да я насложите върху иконата на Google, доставчикът трета страна е отговорен за спазването на изискванията, посочени в програмата за саморегулиране за онлайн поведенческо рекламиране (www.aboutads.info), включваща, но не само, следните спецификации:
  • В слоя трябва да се използва официалното изображение на иконата на опцията за рекламиране: „Вашият избор“ с размери 76 x 15. Ако вместо това се използва изображението „i“ с размери 19 x 15, слоят трябва да се променя към пълното изображение „Вашият избор“ с размери 76 x 15, когато курсорът на мишката се постави върху него.
  • Иконата трябва да се показва в горния десен ъгъл на рекламата.
  • Рекламата трябва да бъде със стойност на Z-индекса, по-малка от 9010, за да може иконата от Google и трети страни да се покаже над нея. Ако използвате разгъващ се рекламен елемент, първоначалният неразгънат слой на рекламното послание пак трябва да има Z-индекс със стойност под 9010, а за разгънатия слой тази стойност трябва да е по-голяма от 1110.
 • Освен това, ако икона от трета страна на опцията за рекламиране закрива тази на Google, тя трябва да съдържа Google Inc. като дружество, свързано със събирането и/или използването на потребителските данни в рекламата, и на потребителя трябва да се предостави възможността за отказ от рекламните „бисквитки“ на Google.
 • Всяко известие за поверителност трябва да се показва в рамките на очертанията на рекламните елементи или да се отваря в нов прозорец на браузъра. Изскачащите прозорци не са разрешени.
 • Никакви доставчици, получили разрешение от Google да показват икона на опцията за рекламиране, не може записват и/или четат „бисквитки“ във връзка с която и да е функционалност на иконата.
 • Можете да показвате икони на опцията за рекламиране от трети страни единствено от одобрени от Google доставчици. Вижте списъка с одобрени доставчици трети страни на Google Ads и потърсете такива, чиято графа „Предлагани продукти“ включва „Икона на опцията за рекламиране“.
Списък с доставчиците (общ)

Изисквания за дисплейната мрежа на Google чрез Google Ad Manager

За да показвате реклами в дисплейната мрежа на Google чрез Google Ad Manager, трябва да следвате изискванията по-долу.

Показване на реклами от трети страни
 • „Бисквитки“ и насочване: Може да използвате „бисквитки“ за целите на отчитането и за насочване на реклами, стига използваните от Вас данни да са били събрани в съответствие с отрасловите стандарти:
  • NAI Self-Regulatory Code of Conduct for Online Behavioral Advertising (Кодекс за поведение със саморегулиране на NAI за онлайн поведенческо рекламиране) (www.networkadvertising.org);
  • Принципи за добра практика на британското Бюро за интерактивна реклама (IAB) при онлайн поведенческо рекламиране (www.youronlinechoices.com).

  Когато съществува противоречие между правилата на NAI и на британското IAB, се прилагат по-строгите правила. Google определя по свое собствено усмотрение дали спазвате тези стандарти или не.

  По-конкретно процесът на сертифициране изисква да сте осигурили следното:

  • описателна декларация за поверителност на сайта си;
  • разположена на видно място връзка за отказ от декларацията за поверителност;
  • при създаването на сегментите да не е използвана информация, разкриваща самоличността (включително такава информация, свързана с мобилното телефонно устройство на потребителя);
  • да няма сегменти с деликатна тематика или насочени към деца под 13 години;
  • при събирането на поведенчески данни да не се използва подслушване на пакетите.

  Не може да използвате технологии за локално споделени обекти (LSO) (включително, но не само, „бисквитки“ с Flash, помощни обекти за браузъра или localStorage на HTML5), нито уникални отпечатъци на устройства за поведенческо рекламиране, показване на рекламите, отчитане и/или рекламиране на множество сайтове.

 • Събиране на данни: Може да използвате „бисквитки“, уеб маяци или други проследяващи механизми, за да събирате анонимни данни за трафика за целите на обобщеното отчитане на обхвата, честотата и/или реализациите, при условие че за това използвате сертифициран доставчик – трета страна. Събирането на данни на ниво импресия чрез „бисквитки“ или други механизми за целите на последващо повторно насочване, класифициране на категориите по интереси или синдикиране на рекламни места в дисплейната мрежа на Google на други страни е забранено. (Това ограничение не важи за данни на ниво кликване или реализация.) Не може да свързвате „бисквитките“, уеб маяците или другите проследяващи механизми с информация, разкриваща самоличността на потребителя, с каквато и да е цел или с точното му местоположение с оглед поведенческо насочване, освен ако той не е осведомен за това и изрично не е дал съгласието си. (За целите на настоящия документ информацията, разкриваща самоличността на потребителя и точното му местоположение, не включва IP адресите.) Забранено е да задавате „бисквитка“, да променяте или изтривате вече зададена „бисквитка“ в домейните, притежавани и управлявани от Google, включително, но не само в домейн на DoubleClick, както и да подпомагате или съзнателно да разрешавате това да бъде направено от която и да е трета страна. Трябва да публикувате на видно място декларация за поверителност с възможност потребителите да се откажат за постоянно от „бисквитките“, уеб маяците и другите проследяващи механизми, които сте настроили с цел събиране на данни. Моля, имайте предвид, че отчетените от трети страни стойности за обхвата и честотата обикновено са по-малко точни при мобилната платформа.
 • Комуникация с други страни: Всички реклами могат да включват единствено проследяващи елементи от сертифицирани сървъри на трети страни или доставчици на проучвания, които са предварително одобрени от Google. Не са разрешени комуникации с други страни с изключение на елементи за проследяване, свързани със сертифицирани сървъри на трети страни или доставчици на проучвания, които са изрично одобрени от Google.
 • Ефективност на маркерите: Маркерите трябва да се показват последователно. Ако маркер не отговаря на стандартите ни за ефективност или надеждност, си запазваме правото да поставим кампанията на пауза или да я спрем.
 • Отчитане: Предоставяните от Google отчети за трафика или импресиите се считат за официални документи в отношенията между Google и съответния рекламен партньор. Отчетите, изпратени на рекламния партньор от трети страни, не оказват влияние върху неговите права или задължения, нито върху тези на Google.
Технически спецификации и рекламни послания

Купувачите на рекламни места чрез Google Ad Manager, които се показват в уебсайтове, трябва да следват правилата, посочени в секцията на Google Ads Технически спецификации и рекламни послания.

Купувачите на рекламни места чрез Google Ad Manager, които се показват в мобилни приложения („реклами в приложение“), трябва да следват техническите спецификации и изискванията за рекламни послания, посочени непосредствено по-долу:

Технически спецификации за реклами в приложение

Device type (Android or iOS only) Unit sizes Tag types File types Static image max file size
Smartphone 320x50
300x250
336x280
Interstitial
Image tag wrapped in anchor tag JPEG
PNG
GIF

150KB initial download

5MB total size

JavaScript tag
MRAID
HTML5
Tablet 300x250
728x90
468x60
336x280
Interstitial
Image tag wrapped in anchor tag JPEG
PNG
GIF

150KB initial download

5MB total size

JavaScript tag
MRAID
HTML5

Рекламни послания в приложение

Показваните от трети страни реклами в приложение трябва да спазват както правилата за графични реклами, така и следните правила.

 • Третите страни може да показват реклами само в стандартните графични формати (JPEG, PNG и GIF).
 • Рекламите от трети страни не трябва да съдържат Flash или JavaScript.
 • Стандартните графични банерни реклами трябва да се показват чрез стандартен маркер за пренасочване, като например <a href="..."><img src="..." /></a>
Съвместими с SSL рекламни елементи

Съвместимите със SSL рекламни елементи се приемат в дисплейната мрежа на Google в съответствие със следните правила:

Указания за съвместимите със SSL реклами

 • Всички отговори на рекламния сървър трябва да са съвместими със SSL („HTTPS“). Всички участващи сървъри изискват пълно сертифициране за SSL.
 • Препоръчително е рекламният Ви маркер да открива автоматично, че постъпилата към него заявка е от протокола HTTP/HTTPS, и автоматично да коригира извежданите реклами така, че да са съвместими със SSL, ако е необходимо. В противен случай Google има протоколен макрос, който можем да вмъкнем във всеки URL адрес или рекламен маркер така, че „http“ да се актуализира автоматично в „https“, ако е необходимо.
 • Всички комуникации с външни страни към други технологии в рекламния елемент също трябва да произтичат от съвместими със SSL доставчици, които са сертифицирани от Google.
 • Купувачите чрез Ad Exchange трябва да заявят чрез протокола за офериране в реално време или чрез потребителския интерфейс на Ad Exchange, че рекламата е съвместима със SSL. Имайте предвид, че ако реклама е обявена като съвместима със SSL, но не се извежда като такава, тя няма да бъде одобрена.
 • Моля, вижте секцията „Видеорекламни елементи в поток (съвместими с VAST)“ за спецификации за съвместими със SSL реклами от VAST.
 • Доставчиците трябва да получат специално сертифициране, за да показват реклами на съвместими със SSL рекламни места на издатели. Одобрените доставчици на съвместими с SSL реклами са посочени в списъците с доставчици.
Разгъващи се рекламни елементи

Разгъващите се рекламни елементи се приемат в дисплейната мрежа на Google в съответствие със следните правила:

Спецификации за файловете за създаване на реклами

 • Стартирано от потребителя разгъване при кликване и преминаване с мишката.
 • Затваряне: при кликване или изместване на мишката.
 • Максимален размер на файла: 150K за първоначално зареждане, 2,2 МБ за зареждане с изчакване.
 • Панелите трябва да съдържат открояващ се надпис „Затваряне X“ (с големина най-малко 16 пункта) в ъгъла на елемента.

Одобрени доставчици

 • Студио
 • EyeWonder
 • Flashtalking
 • MediaMind
 • PointRoll
 • Unicast
 • Mediaplex
 • Weborama
 • Adform
 • Flite
 • Kpsule
 • Linkstorm

Максимални разгънати размери

Размер от Бюрото за интерактивна реклама Разгънат размер
468 x 60 468 x 210
728 x 90 728 x 300
300 x 250 600 x 300
160 x 600 400 x 600
120 x 600 420 x 600
Рекламни елементи в поток (съвместими с VAST)

Видеореклами в поток от трети страни се допускат в Ad Exchange в съответствие със следните правила:

Технически спецификации

Видеореклама в поток
  Файлови типове Максимален размер на файла Продължителност на видеоклипа Максимална скорост на кадрите
Размери на елемента Видеоклип Аудио   Максимална Препоръчителна  
480 x 360 (4:3)
640 x 360 (16:9)
1920x800 (5:2)
Трябва да се включат и двата типа видеофайлове: H.264 (само video/mp4) и WebM (само video/webm) (може да се включат и други формати, но няма да се използват) Предпочита се MP3 или AAC 10 МБ 60 секунди < 15 секунди
(за да отговаря на условията за максимално количество рекламни места на издатели, включително YouTube)
30 кадъра в секунда
Придружаваща реклама (по избор, но е препоръчително)
  Файлови типове Максимален размер на файла Продължителност на анимацията Максимална скорост на кадрите
Размери на елемента Изображение Flash   Възпроизвеждане, стартирано от хоста Възпроизвеждане, стартирано от потребителя (преминаване с мишката или кликване)  
300 x 250 Статичен GIF, JPG или PNG SWF с резервен GIF/JPG (версия на Flash от 7 до 11.2; AS2 и AS3) 50 КБ 30 секунди 4 минути 24 кадъра в секунда
300 x 60

Файлове за създаване на реклами

 • Рекламите в поток от трети страни трябва да се показват чрез линеен маркер от VAST (маркер с предварително извличане) от доставчик съгласно VAST, изрично одобрен за Ad Exchange:
 • Маркерът съгласно VAST трябва да отговаря на обобщената информация в XML за отговор на рекламния сървър с VAST на Google.
 • За всяка видеореклама, показвана в маркера съгласно VAST, трябва да са включени минимум два отделни възела – по един за всеки от видеоформатите MP4 и WebM. Могат да бъдат включени и други формати, но няма да се използват.
 • Постоянна стойност на възела <AdSystem>: Моля, уверете се, че във всичките Ви маркери съгласно VAST възелът <AdSystem> в XML съгласно VAST съдържа постоянна стойност, конкретна за фирмата Ви. Например Google във всичките си маркери съгласно VAST ще включва стойността: <AdSystem>Google</AdSystem>.
 • Уникална стойност на идентификационния номер на рекламата: Всеки генериран маркер съгласно VAST трябва да включва уникална стойност за атрибута „id“ във възела . Два различни маркера съгласно VAST не могат да имат една и съща стойност на идентификационния номер на рекламата. For instance:
  – маркер съгласно VAST 1:  <Ad id="3947179">
  – маркер съгласно VAST 2:  <Ad id="8741831">
 • Обърнете внимание, че само следните типове ресурси ще бъдат разрешени за възел в XML съгласно VAST:
  • StaticResource: URI адрес на статичен файл, като изображение или файл с формат SWF
  • IFrameResource: URI адрес на източник на вградена рамка за показване на придружаващия елемент.

  Типът „HTMLResource“ повече няма да е разрешен.

 • За да може комплектът на Google за разработване на софтуер за Flash да показва видеореклами от рекламен сървър на трета страна, този сървър трябва да включва файл crossdomain.xml със спецификации, които позволяват достъп до всички конкретни домейни на Google или до всички домейни. Освен това атрибутът „secure“ трябва да бъде „false“. Файлът crossdomain.xml трябва да е форматиран, както следва:

   <cross-domain-policy>
   <!-- Allow access to ALL domains
     <allow-access-from domain="*" secure="false"/>
   <!-- OR allow access to the domain from originating request
  </cross-domain-policy>

  Важно: Когато добавите домейн към файла crossdomain.xml на уебсайта си, всеки файл с Flash, хостван в него, има достъп до данни, принадлежащи на потребители, влезли в уебсайта Ви. Поради това по принцип не трябва да добавяте хостове от рекламната мрежа във файловете crossdomain.xml на уебсайтове, съдържащи функционалност с удостоверяване, като например потребителски профили.

 • За да може комплектът на Google за разработване на софтуер за HTML5 да показва видеореклами от рекламен сървър на трета страна, този сървър трябва да включва заглавка CORS във всичките си отговори. Заглавката CORS трябва да е форматирана, както следва:

  Access-Control-Allow-Origin: [позволяване на достъп до домейна от първоначалната заявка]
  ИЛИ Access-Control-Allow-Origin: *

  Забележка: „Access-Control-Allow-Origin: *“ не може да се използва в комбинация с „Access-Control-Allow-Credentials: true“

 • Звукът не е разрешен за придружаващите реклами.
 • Файловете за създаване на реклами не може да излизат от очертанията на рекламните елементи.
 • Във всички реклами с частично черен, бял или прозрачен фон трябва да добавите видим контур с цвят, контрастиращ с преобладаващия цвят във фона на рекламното послание.
 • Не е разрешено вграждането на приложения в рекламните послания, в това число, но не само, на ActiveX, вируси, изскачащи прозорци при излизане от страницата, шпиониращ и злонамерен софтуер.
 • Придружаващите реклами, които съдържат Flash, не трябва да използват повече от 50% от ресурсите на процесора на потребителя. Често срещани причини за повишено използване на процесора са непрекъсната анимация, силно анимирани поредици и анимация, превишаваща ограничението от 30 секунди. Ако е приложимо, можете да използвате функцията „Диспечер на задачите“ в Windows за проверка на спазването на това правило.
 • При кодирането на файловете за създаване на реклама не може да се използва скриптиране в няколко домейна, нито да се задават „бисквитки“ в неодобрени домейни.
 • Всички рекламни послания трябва да се отварят в нови прозорци. Целевият прозорец на URL адреса за кликване трябва да е настроен на „_blank“, така че при кликване да се отваря нов прозорец. Не оставяйте атрибута „target“ недеклариран.
 • За файлове за създаване на реклами с Flash:
  • Рекламните послания трябва да бъдат създадени за използване на версии на Flash от 7 до 11.2 (AS2 и AS3).
  • Трябва да предоставите изображение по подразбиране. Ако браузърът не поддържа версията на Flash, използвана за рекламното Ви послание, ще бъде показано изображението по подразбиране.
  • Последният кадър от анимацията трябва да съдържа следния код на actionscript: „stop()“.
  • Трябва да включите и слой „clickTag“. Той трябва да е най-отгоре.
  • Можете да използвате максимум два clickTag в едно и също послание.
  • Рекламните послания трябва да поддържат механизма на Google за проследяване на кликванията. При това положение всички събития, свързани с кликвания, трябва да бъдат препращани към Google.
 • За обвивките съгласно VAST:
  • Разрешени са само две пренасочвания чрез обвивка съгласно VAST към една вградена реклама съгласно VAST.
  • Поддържано проследяване на събития (обвивката може да включва повече от един възел на събитие):
   • начало
   • първа четвъртина
   • среда
   • трета четвъртина
   • завършване
   • спиране на звука
   • пускане на звука
   • поставяне на пауза
   • възобновяване
 • За съвместими с SSL реклами съгласно VAST:
  • Доставчиците трябва да получат отделно сертифициране, за да показват реклами съгласно VAST на съвместими с SSL рекламни места на издатели.
  • Всички отговори на рекламния сървър трябва да са съвместими с SSL („HTTPS“). Всички участващи сървъри изискват пълно сертифициране за SSL.
  • Препоръчително е маркерът Ви съгласно VAST да открива автоматично, че постъпилата към него заявка е от протокола HTTP/HTTPS, и автоматично да коригира URI адресите и придружаващите банери така, че да са съвместими с SSL, ако е необходимо. В противен случай Google има макрос за протокола, който можем да вмъкнем в маркера Ви съгласно VAST така, че „http“ да се актуализира автоматично до „https“, ако е необходимо.
  • Доставчикът/купувачът чрез Ad Exchange трябва да се погрижи всички URI адреси в XML файла съгласно VAST (напр. , и други възли), които се показват от страна, различна от основния доставчик съгласно VAST, също да са от одобрени от Google доставчици на съвместимо с SSL показване/проследяване на реклами.
  • Придружаващата банерна реклама, както и всички извиквания на четвърти страни на други технологии в тази реклама, трябва да произтичат от сертифицирани от Google доставчици на съвместими с SSL реклами.
  • Купувачите чрез Ad Exchange трябва да заявят чрез протокола за офериране в реално време или чрез потребителския интерфейс на Ad Exchange, че рекламата е съвместима с SSL. Имайте предвид, че ако реклама е обявена като съвместима с SSL, но предоставя отговори без SSL, тя няма да бъде одобрена.
 • За рекламни места от Ad Exchange извън дисплейната мрежа на Google ще бъде налице VPAID. Трябва да се спазват следните правила:
  • Не се приемат емисии на живо или съдържание, генерирано от потребителите.
  • Понастоящем не се приемат наслагвания и други нелинейни формати.
  • Всички маркери съгласно VPAID трябва да спазват всички настоящи правила на Ad Exchange за VAST 2.0 и 3.0.
Общи указания и редакционни правила

Купувачите чрез Google Ad Manager трябва да следват правилата, описани в секцията на Google Ads за Общи указания и редакционни правила.

Изскачащи прозорци

Купувачите чрез Google Ad Manager трябва да следват правилата, описани в секцията на Google Ads за Изскачащи прозорци.

Аудио ефекти

Купувачите чрез Google Ad Manager трябва да следват правилата, описани в секцията на Google Ads за Аудиоефекти.

Информация, разкриваща самоличността

Купувачите чрез Google Ad Manager трябва да следват правилата, описани в секцията на Google Ads за Информация, разкриваща самоличността.

Проучвания

Ако имате разрешение от Google, можете да правите проучвания, свързани с конкретна рекламна кампания. При изрично одобрение от Google тези проучвания може да бъдат освободени от някои от горепосочените ограничения за показване на реклами от трети страни. Маркери за проучване не може да се използват в кампании с реклами в приложение.

Всички проучвания трябва да се провеждат както следва:

 • Може да провеждате проучвания само с цел измерване на ефективността на взаимно договорените запълнени рекламни разположения, закупени чрез Google. Може да използвате единствено уеб маяци или други проследяващи механизми, за да проследявате присъствието на рекламата пред потребител. Не се разрешава показването на изследвания или покани за тях в дисплейната мрежа на Google посредством Google Ad Manager. При трафика на маркери на трети страни, показващи изследвания и покани за тях, съответният доставчик на проучвания трябва да бъде избран от падащото меню „Рекламна технология“ в потребителския интерфейс. По този начин изследванията и поканите за тях ще могат да се пускат на други рекламни места на Ad Exchange, но не и в дисплейната мрежа на Google.
 • Google трябва да даде предварително писмено разрешение за публичното разкриване на информация за конкретна кампания, както и за събирането и натрупването на данни от няколко кампании, свързани с Google.
 • Проучването може да се провежда само от трети страни, фигуриращи в списъка с доставчици, одобрени от Google.
 • Ваше задължение е да гарантирате, че ще бъде запазена пълна поверителност на всички резултати от проучването и свързаните с тях данни, както и че не се изискват и събират данни, разкриващи самоличността на потребителите, освен ако последното не е необходимо за предоставяне на поощрения на участниците в проучването. Всички данни, разкриващи самоличността на потребителите, може да се използват само за предоставяне на съответните поощрения и трябва да се унищожават веднага след това.
 • Ако сте доставчик на услуги за удостоверяване или измерване на аудитория съгласно класификацията от Google, трябва да сте в състояние да покажете, че услугата Ви е преминала през официален одит от трета страна. Всички събирани от Вас данни трябва да се използват единствено за отчитане, свързано с кампанията на рекламодателя. Не трябва да събирате информация на ниво сайт (домейн/URL адрес) във връзка с „бисквитка“. Забранено е да продавате или предоставяте за препродажба информация, която събирате посредством услугата си, извършена за други. Забранено е споделянето или обобщаването на данни извън кампанията на рекламодателя, за когото се извършва отчитането. ЗАБЕЛЕЖКА: На услугите за удостоверяване не е разрешено да оставят „бисквитки“.
 • Доставчиците на услуги за удостоверяване и измерване на аудитория може да бъдат използвани единствено за проучване и анализ. Не може да използвате каквато и да е технология, оказваща влияние върху или възпрепятстваща показването на рекламата, включваща, но не само, услуги като блокирането на реклами. Сертифицирането на тези доставчици указва единствено, че Google разрешава използването им от клиенти в мрежата си, но не потвърждава точността на данните и анализа, отчитани от въпросните доставчици в програмата ни, включително, без изброяването да е изчерпателно, доставчици на услуги за удостоверяване и измерване на аудитория. Google не предлага кредити за каквито и да е несъответствия между нашите отчети и тези на третата страна или за каквито и да е проблеми, за които е бил подаден сигнал чрез тези типове услуги.
Икона на опцията за онлайн поведенческо рекламиране

Ако искате да показвате иконата на опцията за онлайн рекламиране за реклами, насочени по онлайн поведението, трябва да спазвате следните изисквания:

 • Ако изберете да използвате икона на опцията за рекламиране от трета страна, доставчикът – трета страна е отговорен за спазването на изискванията, посочени в програмата за саморегулиране за онлайн поведенческо рекламиране (www.aboutads.info), включваща, но не само, следните спецификации:
  • В слоя трябва да се използва официалното изображение на иконата на опцията за рекламиране: „Вашият избор“ с размери 76 x 15. Ако вместо това се използва изображението „i“ с размери 19 x 15, слоят трябва да се променя към пълното изображение „Вашият избор“ с размери 76 x 15, когато курсорът на мишката застане над него.
  • Иконата трябва да се показва в горния десен ъгъл на рекламата.
 • Всяко известие за поверителност трябва да се показва в рамките на очертанията на рекламните елементи или да се отваря в нов прозорец на браузъра. Изскачащите прозорци не са разрешени.
 • Всички доставчици, получили разрешение от Google да показват икона за опцията за рекламиране, не може да съставят и/или разчитат „бисквитки“ във връзка с която и да е функционалност на иконата.
 • Можете да показвате икони за опцията за рекламиране от трети страни единствено от одобрени от Google доставчици. Вижте списъка с одобрени доставчици на Ad Manager и потърсете такива, чиято графа „Предлагани продукти“ включва „Икона на опцията за рекламиране“.
Това полезно ли бе?
Как можем да направим подобрения?
Търсене
Изчистване на търсенето
Затваряне на търсенето
Приложения на Google
Главно меню
Търсене в Помощния център
true
73067
false