Nội dung cập nhật đối với Chính sách về hoạt động chăm sóc sức khỏe và thuốc (tháng 9 năm 2019)

Vào tháng 9 năm 2019, chúng tôi sẽ cập nhật Chính sách về hoạt động chăm sóc sức khỏe và thuốc của Google Ads để cấm quảng cáo cho các phương pháp điều trị y tế suy đoán và thử nghiệm. Chính sách này sẽ áp dụng trên toàn cầu. Sau khi cập nhật chính sách, chúng tôi sẽ không cho phép quảng cáo cho các phương pháp điều trị y tế suy đoán và thử nghiệm.

Chính sách mới về phương pháp điều trị y tế suy đoán và thử nghiệm

Chính sách này sẽ cấm quảng cáo cho các sản phẩm hoặc dịch vụ ủng hộ cho các phương pháp điều trị y tế suy đoán và/hoặc thử nghiệm.

Ví dụ về các sản phẩm và dịch vụ sẽ bị cấm (không đầy đủ)

Liệu pháp tế bào gốc, liệu pháp tế bào (không phải tế bào gốc), liệu pháp gen và các dạng tương tự của y học tái tạo, liệu pháp dùng huyết tương giàu tiểu cầu, công nghệ bẻ khóa sinh học, sản phẩm kỹ thuật di truyền tự làm (DIY) và bộ dụng cụ trị liệu gen

 

(Thời gian đăng: tháng 8 năm 2019)

Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?