Uppdatering av policyn för sjukvård och läkemedel (september 2019)

I september 2019 uppdateras Google Ads-policyn för sjukvård och läkemedel för att förbjuda annonser om spekulativa och experimentella medicinska behandlingar. Denna policy gäller i hela världen. Efter policyuppdateringen är det inte längre tillåtet att annonsera om spekulativa och experimentella medicinska behandlingar.

Ny policy gällande spekulativa och experimentella medicinska behandlingar

Denna policy kommer att förbjuda annonser om produkter eller tjänster som marknadsför spekulativa och/eller experimentella medicinska behandlingar.

Exempel på produkter och tjänster som kommer att förbjudas (ofullständig lista)

stamcellsbehandling, cellbehandling (undantaget stamceller), genterapi och liknande former av regenerativ medicin, blodplättrik plasma, biohacking, gör-det-själv-produkter för (genteknik) och genterapisatser

 

(Upplagt i augusti 2019)

Var det här till hjälp?
Hur kan vi förbättra den?