Актуализация на правилата за здравеопазването и лекарствените средства (септември 2019 г.)

През септември 2019 г. правилата на Google Ads за здравеопазването и лекарствените средства ще бъдат актуализирани, така че да забраняват рекламирането на спекулативни и експериментални медицински процедури. Тези правила важат за целия свят. След актуализацията на правилата повече няма да се допускат реклами на спекулативни и експериментални медицински процедури.

Нови правила за спекулативните и експерименталните медицински процедури

Тези правила ще забраняват рекламирането на продукти или услуги, които популяризират спекулативни и/или експериментални медицински процедури.

Примери за продукти и услуги, които ще бъдат забранени (неизчерпателни)

Лечение със стволови клетки, клетъчна терапия (не със стволови клетки), генна терапия и подобни форми на регенеративна медицина, плазмотерапия, биохакерство, продукти на генетичното инженерство на принципа „направи си сам“ и комплекти за генна терапия

 

(Публикувано през август 2019 г.)

Това полезно ли бе?
Как можем да направим подобрения?