Nội dung cập nhật cho chính sách Yêu cầu về đích đến (tháng 7 năm 2019)

Vào tháng 7 năm 2019, Google sẽ cập nhật chính sách Yêu cầu về đích đến để không cho phép quảng cáo cho các đích đến vi phạm chính sách của ứng dụng hoặc cửa hàng web như Google Play hoặc chính sách Chương trình dành cho nhà phát triển Chrome.

Để đảm bảo rằng bạn có thể quảng cáo ứng dụng của mình, vui lòng đảm bảo bạn tuân thủ chính sách của Google Play. Để đảm bảo rằng bạn có thể quảng cáo tiện ích hoặc tiện ích bổ sung của mình, vui lòng đảm bảo bạn tuân thủ chính sách của Chương trình dành cho nhà phát triển Chrome .

(Đăng vào tháng 6 năm 2019)

 

Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?