ข้อกำหนดรูปแบบโฆษณา Discovery และ Demand Gen

Google แปลเนื้อหาในศูนย์ช่วยเหลือไว้หลายภาษา โดยไม่ได้มีวัตถุประสงค์ที่จะเปลี่ยนแปลงเนื้อหาของนโยบาย อย่างไรก็ตาม เวอร์ชันทางการที่เราบังคับใช้นโยบายคือเวอร์ชันภาษาอังกฤษ หากต้องการดูบทความนี้ในภาษาอื่น โปรดเลือกภาษาจากเมนูแบบเลื่อนลงท้ายหน้า

แคมเปญ Discovery และ Demand Gen ผสานรวมฟีเจอร์การกำหนดกลุ่มเป้าหมายเข้ากับรูปแบบที่ดึงดูดสายตา จึงช่วยให้คุณปรับเปลี่ยนโฆษณาให้เข้ากับผู้ใช้ได้ดีขึ้นภายในฟีดของ Google เพื่อโน้มน้าวให้ลูกค้าดำเนินการ บทความนี้จะสรุปข้อกําหนดของชิ้นงานโฆษณา Discovery และ Demand Gen (บรรทัดแรก คําอธิบาย หรือรูปภาพ) ที่คุณต้องปฏิบัติตามเพื่อแสดงแคมเปญ Discovery และ Demand Gen

ผู้ใช้เข้าชมฟีดหน้าแรกของ YouTube และหน้าแนะนําให้รับชม, Discover รวมถึงแท็บโปรโมชันและโซเชียลใน Gmail เพื่อเรียกดูและมองหาเนื้อหาใหม่ที่ตรงกับความสนใจของตนเอง เพื่อให้ผู้บริโภคได้รับประสบการณ์ในการใช้งานโฆษณาคุณภาพสูงในฟีดที่ปรับตามโปรไฟล์ของผู้ใช้ของ Google โฆษณา Discovery และ Demand Gen ต้องเป็นไปตามนโยบายของ Google Ads และนโยบายโฆษณาที่ปรับตามโปรไฟล์ของผู้ใช้ทั้งหมด นอกจากนี้ เราจะตรวจสอบชิ้นงานโฆษณาแต่ละรายการของ Discovery และ Demand Gen เพื่อให้เป็นไปตามข้อกำหนดของโฆษณา Discovery และ Demand Gen ดังที่ระบุไว้ด้านล่าง ซึ่งจะมีผลบังคับใช้เป็นลำดับแรกในกรณีที่มีความขัดแย้งกับนโยบายของ Google Ads และนโยบายโฆษณาที่ปรับตามโปรไฟล์ของผู้ใช้ ทั้งนี้ ข้อกำหนดของโฆษณา Discovery และ Demand Gen มีข้อจํากัดมากกว่าข้อกําหนดของโฆษณาสำหรับแพลตฟอร์มอื่นๆ ซึ่งหมายความว่าชิ้นงานโฆษณาที่ไม่ได้รับอนุมัติของ Discovery และ Demand Gen อาจยังทํางานต่อไปในผลิตภัณฑ์และบริการอื่นของ Google

ข้อกำหนดของโฆษณา Discovery และ Demand Gen

คุณสามารถดูการไม่อนุมัติระดับชิ้นงานได้ในรายงานชิ้นงานของแคมเปญ Discovery และ Demand Gen

หมวดหมู่ที่ไม่อนุญาต

สินค้าควบคุม

ไม่อนุญาต ชิ้นงานที่แสดงหรืออ้างอิงถึงสินค้าหรือสารควบคุม ซึ่งรวมถึง (แต่ไม่จํากัดเพียง) สารเสพติดเพื่อความบันเทิงหรือผ่อนคลาย ยาสูบ และเครื่องดื่มแอลกอฮอล์

ตัวอย่าง:

เนื้อหาที่แสดงถึงเครื่องดื่มแอลกอฮอล์

อาวุธหรือการทำผิดกฎหมาย

ไม่อนุญาต ชิ้นงานที่แสดงหรืออ้างอิงถึงภาพอาวุธหรือการทำผิดกฎหมาย ซึ่งรวมถึง (แต่ไม่จํากัดเพียง) ปืน อาวุธปืน เครื่องกระสุน วัตถุระเบิด การจำหน่ายดอกไม้ไฟ มีด เรือนจํา อาชญากร หรือการจับกุม

ตัวอย่าง:

เนื้อหาที่แสดงถึงการทำผิดกฎหมาย

อนุญาตแบบจำกัด อนุญาตแบบจำกัด

 • ชิ้นงานที่แสดงหรืออ้างอิงถึงหมวดหมู่ที่ไม่อนุญาตข้างต้นในฉากที่มาจากผลงานด้านความบันเทิงที่แต่งขึ้น (วิดีโอเกม รายการทีวี ภาพยนตร์ เป็นต้น) 
 • ชิ้นงานที่แสดงหรืออ้างอิงถึงหมวดหมู่ที่ไม่อนุญาตข้างต้น แต่ไม่อยู่ในบริบทที่รุนแรงหรืออาชญากรรม ซึ่งรวมถึง (แต่ไม่จํากัดเพียง) มีดที่ใช้ในครัวและมีดอเนกประสงค์ สิ่งประดิษฐ์สมัยก่อน หรือชุดฮาโลวีน
เนื้อหาแจกเงิน

ไม่อนุญาต ชิ้นงานที่แสดงถึงการแจกรางวัลเงินสดหรือแจกจ่ายเงิน ซึ่งรวมถึง (แต่ไม่จํากัดเพียง) สิ่งต่างๆ ต่อไปนี้

 • รางวัลเงินสดโดยไร้การกระทำจากผู้ใช้ที่เหมาะสมเพียงพอ

 • แบบสำรวจและแบบสอบถามที่จ้างให้ทำ

 • เงินรางวัลในการพนันหรือการแจกเงินสด

เนื้อหาที่ไม่เหมาะสม

ไม่อนุญาต ชิ้นงานที่อธิบายหรืออ้างถึงเนื้อหาสำหรับผู้ใหญ่ ซึ่งรวมถึง (แต่ไม่จำกัดเพียง) สิ่งต่างๆ ต่อไปนี้

 • เนื้อหาที่มีการชี้นำทางเพศ
 • การมุ่งความสนใจไปที่อวัยวะของร่างกายโดนไม่จำเป็น
 • สินค้าหรือความบันเทิงทางเพศ

 

ไม่อนุญาต ชิ้นงานที่แสดงถึงการทำหัตถการทางการแพทย์แบบเปิดให้เห็นแผล

ตัวอย่าง:

เนื้อหาที่แสดงถึงกระบวนทางการแพทย์แบบเปิดให้เห็นแผล

 

ไม่อนุญาต ชิ้นงานที่แสดงถึงเนื้อหาที่อาจสร้างความไม่สบายใจ ซึ่งรวมถึง (แต่ไม่จำกัดเพียง) ของเหลวและของเสียจากร่างกาย

เหตุการณ์เชิงลบ

ไม่อนุญาต ชิ้นงานที่แสดงถึงเหตุการณ์สําคัญในชีวิตเชิงลบ ซึ่งรวมถึง (แต่ไม่จํากัดเพียง)

 • การหย่าร้าง การเลิกราหรือครอบครัวแตกแยก การยึดบ้าน ปัญหาทางการเงิน อุบัติเหตุและการบาดเจ็บส่วนบุคคล (ตัวอย่างโดยสังเขป ได้แก่ อุบัติเหตุและการบาดเจ็บจากการเล่นกีฬา อาชีพ/การทำงาน การรักษาทางการแพทย์ และทั่วๆ ไป) หรือความเสียหายต่อวัตถุหรือทรัพย์สิน (ตัวอย่างโดยสังเขป ได้แก่ การทำลายทรัพย์สิน หรือทรัพย์สินส่วนบุคคลที่ถูกทำลาย)

ไม่อนุญาต ชิ้นงานที่แสดงหรืออ้างอิงถึงวิกฤติการณ์ทางธรรมชาติหรือที่มนุษย์สร้างขึ้น

ไม่อนุญาต ชิ้นงานที่แสดงหรืออ้างอิงถึงการฟื้นตัวด้านพฤติกรรมติดยาเสพติด รวมถึงสถานพักฟื้นและผลิตภัณฑ์บำบัดที่ช่วยการฟื้นตัวจากการติดยาเสพติด

ไม่อนุญาต ชิ้นงานที่แสดงภาพการเสียชีวิตหรือเนื้อหาที่เกี่ยวกับการเสียชีวิต ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จํากัดเพียง

 • คนเสียชีวิตหรือสัตว์ที่ตาย 
 • บริการจัดงานศพ ห้องดับจิต สุสาน หลุมฝังศพ

ไม่อนุญาต ชิ้นงานที่แสดงถึงความบอบช้ำทางจิตใจหรือความเจ็บปวด ซึ่งรวมถึง (แต่ไม่จํากัดเพียง) ภาพของผู้ที่อยู่ในภาวะเศร้าโศกหรือกำลังร้องไห้

ไม่อนุญาต ชิ้นงานที่แสดงถึงเนื้อหาในแนวทางที่อาจกระตุ้นให้เกิดปฏิกิริยาเชิงลบ

ไม่อนุญาต ชิ้นงานที่แสดงถึงการเลือกปฏิบัติหรือส่งเสริมการเลือกปฏิบัติต่อผู้คนตามลักษณะส่วนบุคคล

ไม่อนุญาต ชิ้นงานที่สนับสนุนการกระทำที่ละเมิดข้อกำหนดและเงื่อนไขอื่นๆ ของแพลตฟอร์ม

ตัวอย่าง:

   
เนื้อหาที่แสดงถึงภัยพิบัติทางธรรมชาติ เนื้อหาที่แสดงถึงงานศพและความตาย
เนื้อหาที่แสดงถึงความกลัวและความบอบช้ำทางจิตใจ  

อนุญาตแบบจำกัด อนุญาตแบบจำกัด

 • ชิ้นงานที่อ้างถึงบริการซึ่งรวมถึง (แต่ไม่จำกัดเพียง) บริการจัดงานศพ ห้องดับจิต สุสาน ที่ฝังศพ บริษัทที่ประกอบพิธีไว้อาลัยและรำลึกถึงผู้ตาย บริการด้านครอบครัวและการหย่าร้าง (ทนาย/สำนักงานกฎหมาย/ที่ปรึกษา) ประกันหรือบริการรับจัดกิจกรรม ตราบเท่าที่แสดงเนื้อหาอย่างเป็นกลางหรือในเชิงบวก
 • ชิ้นงานที่แสดงหรืออ้างอิงถึงเหตุการณ์เชิงลบที่แสดงอยู่ด้านบนในฉากที่มาจากผลงานด้านความบันเทิงที่แต่งขึ้น (วิดีโอเกม รายการทีวี ภาพยนตร์ เป็นต้น)

ข้อห้ามเกี่ยวกับการจัดหาคู่: คุณลักษณะส่วนตัวของผู้ใช้

ไม่อนุญาต ชิ้นงานที่แสดงหรืออ้างอิงถึงบริการจัดหาคู่หรือจับคู่โดยการยืนยันหรือบอกเป็นนัยถึงคุณลักษณะส่วนตัวของผู้ใช้ ซึ่งรวมถึง (แต่ไม่จํากัดเพียง) เชื้อชาติ ชาติพันธุ์ สัญชาติ ศาสนา อายุ หรือวิถีทางเพศ

การโต้ตอบโดยนัย

ไม่อนุญาต ชิ้นงานที่มีองค์ประกอบภาพซึ่งแสดงถึงฟังก์ชันการทํางานที่ไม่มีอยู่จริง (เช่น ปุ่ม "เล่น" ที่ไม่สามารถคลิกได้)

ไม่อนุญาต ชิ้นงานที่กระตุ้นให้ผู้ใช้คลิกโฆษณาด้วยภาษาที่ทําให้เกิดความตื่นตระหนก การกล่าวอ้างที่ทําให้เข้าใจผิด หรือเจตนาปกปิดข้อมูลที่จำเป็น

ตัวอย่าง:

เนื้อหาที่แสดงถึงการแจกเงินสด

ไม่อนุญาต ชิ้นงานที่โปรโมตบทความโฆษณาและดึงดูดให้ผู้ใช้คลิกโฆษณานั้น ซึ่งทำให้เกิดความไม่ชัดเจนว่าใครคือผู้ลงโฆษณา

ไม่อนุญาต ชิ้นงานที่อ้างอิงถึงข้อมูลส่วนบุคคลที่ระบุตัวบุคคลนั้นได้ ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงบัตรประกันภัย ใบขับขี่ เช็ค และบัตรเครดิต โดยไม่มีบริบทหรือข้อเสนอทางธุรกิจ

ไม่อนุญาต ชิ้นงานที่แสดงให้เห็นว่ามีคนพยายามติดต่อหรือจับคู่กับผู้ใช้ในขณะที่แสดงโฆษณาเว็บไซต์จัดหาคู่

ตัวอย่าง:

เนื้อหาที่แสดงให้เห็นว่ามีผู้ส่งข้อความถึงคุณ

รูปภาพเซลฟี

ไม่อนุญาต ชิ้นงานที่มีรูปภาพเซลฟี่สำหรับเนื้อหาเกี่ยวกับการนัดเดต

ตัวอย่าง:

เนื้อหาที่แสดงรูปภาพเซลฟีสำหรับการหาคู่

รูปภาพที่ไม่ชัดเจน

เบลอ

ไม่อนุญาต รูปภาพที่เบลอหรือไม่ชัดเจน

ตัวอย่าง:

เนื้อหารูปภาพที่เบลอ เนื้อหารูปภาพที่เบลอ

 

บิดเบี้ยว

ไม่อนุญาต รูปภาพที่บิดเบี้ยวหรือมีรูปร่างผิดแปลก เปลี่ยนรูปร่าง กลับหัวกลับหาง หลุดโฟกัสไม่สวยงาม มีการกลับสี ใช้ฟิลเตอร์มากเกินไป บิดรูปร่าง หรือมีลายน้ำ

ตัวอย่าง: 

เนื้อหารูปภาพที่บิดเบี้ยว

 

ครอบตัดไม่สวยงาม

ไม่อนุญาต รูปภาพที่ครอบตัดไม่ดีหรือมีการวางซ้อนข้อความที่ครอบตัด

ตัวอย่าง:

  เนื้อหารูปภาพที่ครอบตัดไม่ดี

 

ภาษาที่ไม่เหมาะสม

ไม่อนุญาตเนื้อหาที่มีภาษาอนาจารหรือไม่เหมาะสม เช่น คําหยาบคายและการบอกเป็นนัยถึงเรื่องทางเพศ

ข้อความที่สร้างความสับสน

ไม่อนุญาต ชิ้นงานที่ใช้ข้อความตัวยึดตำแหน่ง มีการจัดรูปแบบที่ไม่เหมาะสม เช่น ใช้เครื่องหมายวรรคตอนหรือการใช้อักษรตัวพิมพ์ใหญ่ที่ไม่สื่อความหมาย ใช้ประโยคไม่จบใจความ หรือไม่ใช้การสะกดคำหรือไวยากรณ์ที่ได้รับการยอมรับโดยทั่วไปจนทำให้เนื้อหาของชิ้นงานนั้นอ่านเข้าใจยาก

ข้อมูลนี้มีประโยชน์ไหม
เราจะปรับปรุงได้อย่างไร
true
ค้นหา
ล้างการค้นหา
ปิดการค้นหา
แอป Google
เมนูหลัก
4468079811835455387
true
ค้นหาศูนย์ช่วยเหลือ
true
true
true
true
true
73067