Krav på Discovery-annonser

I Discovery-kampanjer kombineras målgruppsinriktningsfunktioner med visuellt engagerande format så att du kan anpassa dina annonser bättre i Googles flöden och inspirera kunderna till åtgärder. I denna artikel beskriver vi kraven som dina tillgångar för Discovery-annonser (rubrik, beskrivning eller bild) måste uppfylla för att dina Discovery-kampanjer ska visas. 

Människor besöker flödena på YouTubes startsida och Att titta på härnäst, Google-förslag* och flikarna Kampanjer och Socialt i Gmail för att upptäcka nytt innehåll som stämmer överens med deras intressen. För att vi ska kunna ge en annonsupplevelse av hög kvalitet på plattformar som ägs och drivs av Google måste Discovery-annonserna följa alla policyer för Google Ads och annonsanpassning. Vi kontrollerar dessutom att alla Discovery-annonstillgångar uppfyller kraven på Discovery-annonser som anges nedan. Dessa krav har företräde vid en eventuell konflikt med Google Ads-policyn och policyn för annonsanpassning. Kraven på Discovery-annonser är strängare än kraven för andra plattformar och tjänster. Det innebär att tillgångar för Discovery-annonser som avvisas kan fortsätta visas i andra tjänster som ägs och drivs av Google.  

*Annonser i Google-förslag är för närvarande inte tillgängliga för kunder i Australien, Frankrike och Tyskland.

Krav på Discovery-annonser

Du kan se alla avvisningar på tillgångsnivå i tillgångsrapporten för din Discovery-kampanj.

Förbjudna kategorier

Reglerade varor

Inte tillåtet tillgångar som skildrar eller refererar till reglerade varor och ämnen, inklusive (men inte begränsat till) droger, tobak och alkohol

Exempel:

tillgångar som skildrar alkohol

Vapen och kriminalitet

Inte tillåtet tillgångar som skildrar eller refererar till bilder på vapen eller kriminalitet, inklusive (men inte begränsat till) vapen, skjutvapen, ammunition, sprängämnen, fyrverkeriförsäljning, knivar, fängelse, kriminella, häktningar

Exempel:

tillgång som skildrar kriminalitet

Tillåtet med begränsningar Tillåtet med begränsningar

 • tillgångar som skildrar eller refererar till ovanstående förbjudna kategorier i en scen från ett fiktivt underhållningsverk (tv-spel, tv-program, film eller liknande) 
 • tillgångar som skildrar eller refererar till ovanstående förbjudna kategorier men inte i ett våldsamt eller kriminellt sammanhang, inklusive (men inte begränsat till) köks- och verktygsknivar, historiska artefakter, halloweendräkter
Kontantutlottningar och hasardspelsrelaterat innehåll

Inte tillåtet tillgångar som skildrar eller refererar till hasardspelsrelaterat innehåll, inklusive (men inte begränsat till):

 • hasardspel
 • lotterier
 • tävlingar
 • lotterier med kontantpriser och kontantutlottningar

Exempel:

tillgång som skildrar kontantutlottning

Olämpligt innehåll

Inte tillåtet tillgångar som skildrar eller refererar till:

 • sexuellt innehåll
 • onödigt exponerade kroppsdelar
 • kroppsliga utsöndringar

Inte tillåtet tillgångar som skildrar invasiva medicinska ingrepp

Exempel:

tillgång som skildrar ett invasivt medicinskt ingrepp

Negativa händelser

Inte tillåtet tillgångar som skildrar negativa livshändelser, inklusive (men inte begränsat till):

 • skilsmässa, separation, utmätning, ekonomiska problem, olyckor och personskada (till exempel sportskada, arbetsskada, medicinska och allmänna olyckor och skador), skada på egendom (till exempel vandalism och förstörd personlig egendom)

Inte tillåtet tillgångar som skildrar eller refererar till katastrofer orsakade av människor

Inte tillåtet tillgångar som skildrar eller refererar till missbruksrehabilitering, inklusive rehabiliteringscenter och produkter som underlättar rehabilitering

Inte tillåtet tillgångar som skildrar död eller dödsrelaterat innehåll, inklusive (men inte begränsat till):

 • döda människor eller djur 
 • begravningsbyrå, begravningsplats, kyrkogård, mausoleum

Inte tillåtet tillgångar som skildrar trauma eller smärta, inklusive (men inte begränsat till) personer som sörjer eller gråter

Exempel:

Tillgång som skildrar skilsmässa tillgång som skildrar olycka, varning eller skada
tillgång som skildrar naturkatastrof tillgång som skildrar begravning och död
Tillgång som skildrar rädsla och trauma  

Tillåtet med begränsningar Tillåtet med begränsningar

 • tillgångar som refererar till tjänster kopplade till begravningsbyråer, begravningsplatser, kyrkogårdar, mausoleer och företag som arrangerar minnesceremonier, förutsatt att de inte skildrar någon av de negativa händelserna ovan
 • tillgångar som refererar till familje- och skilsmässotjänster (jurist/testamente/parterapi) förutsatt att de inte skildrar någon av de negativa händelserna ovan
 • tillgångar som refererar till försäkring eller ekonomiskt stöd för ceremonier förutsatt att de inte skildrar någon av de negativa händelserna ovan
 • tillgångar som beskriver eller refererar till de negativa händelserna ovan i en scen från ett fiktivt underhållningsverk (tv-spel, tv-program, film eller liknande)

Dejtingrelaterade begränsningar: specifik demografi

Inte tillåtet tillgångar som skildrar eller refererar till dejtingtjänster eller partnerförmedlare för en viss åldersgrupp, etnisk grupp eller nationalitet

Exempel:

tillgång som skildrar demografier i dejtingsammanhang

Underförstådd interaktivitet

Inte tillåtet tillgångar som innehåller visuella element som ser ut att vara interaktiva eller klickbara

Exempel:

Tillgång som ser ut att vara interaktiv

Inte tillåtet tillgångar som innehåller felaktiga eller överdrivna påståenden, inklusive (men inte begränsat till) påståenden som antyder att någon har sökt efter användaren eller skickat ett meddelande till användaren när han eller hon annonserade på en dejtingwebbplats

Exempel:

Tillgång som visar att någon har skickat ett meddelande till dig

Selfies

Inte tillåtet Selfies är inte tillåtna, med undantag för bilder som är relaterade till relevanta produkter och tjänster, inklusive (men inte begränsat till) selfiepinnar och fotografering

Exempel:

Tillgång som avbildar en selfie för dejtingändamål

Otydlig bild

Suddig

Inte tillåtet bilder som är suddiga, otydliga eller inte går att känna igen

Exempel:

Bildtillgång som är suddig Bildtillgång som är suddig

 

Förvrängd

Inte tillåtet bilder som är sneda eller förvridna på ett sätt som gör det svårt att tolka motivet

Exempel: 

Bildtillgång som är förvrängd Bildtillgång som är förvrängd

 

Dåligt beskuren

Inte tillåtet bilder som är beskurna på ett sätt som gör det svårt att urskilja motivet

Exempel:

Bildtillgång som är dåligt beskuren Bildtillgång som är dåligt beskuren

 

Stötande språk

Inte tillåtet tillgångar som innehåller obscent eller stötande språk, inklusive (men inte begränsat till) svordomar och sexuella anspelningar

Förvirrande text

Inte tillåtet tillgångar som använder platshållartext eller som inte följer vedertagen stavning eller grammatik på ett sätt som gör ämnet svårt att förstå

Var det här till hjälp?
Hur kan vi förbättra den?