Požiadavky na formát reklám discovery

Pre uľahčenie Google poskytuje preložené verzie článkov centra pomoci, ich účelom však nie je zmeniť obsah našich pravidiel. Oficiálna verzia, ktorú používame na presadzovanie svojich pravidiel, je anglická verzia. Ak si chcete zobraziť tento článok v inom jazyku, použite rozbaľovaciu ponuku jazykov na stránke dole.

Kampane discovery kombinujú funkcie zacielenia na publikum a vizuálne pútavé formáty, vďaka čomu môžete svoje reklamy vo feedoch Googlu lepšie prispôsobiť a podnietiť zákazníkov k akcii. Tento článok opisuje požiadavky na podklady reklám discovery (nadpis, popis alebo obrázok), ktoré je potrebné splniť na zobrazovanie kampaní discovery.

Používatelia navštevujú feedy DomovOdporúčané videá na YouTube, kanál Objaviť od Googlu* a karty Reklamy a Siete v Gmaile, kde si prehliadajú a skúmajú nový obsah, ktorý zodpovedá ich záujmom. V záujme zaistenia vysokej spokojnosti spotrebiteľa s reklamou na platformách, ktoré vlastní a prevádzkuje Google, musia reklamy discovery spĺňať všetky pravidlá služby Google Ads a pravidlá prispôsobenia. Okrem toho skontrolujeme, či každý podklad reklamy discovery spĺňa nasledujúce požiadavky, ktoré budú mať prednosť v prípade konfliktu s pravidlami služby Google Ads a pravidlami prispôsobenia. Požiadavky na reklamy discovery sú prísnejšie než požiadavky na reklamy na iných platformách, čo znamená, že zamietnuté podklady reklám discovery sa môžu naďalej zobrazovať na iných platformách, ktoré vlastní a prevádzkuje Google.  

* Reklamy v kanáli Objaviť od Googlu momentálne nie sú k dispozícii pre spotrebiteľov v Austrálii, Francúzsku a Nemecku.

Požiadavky na reklamy discovery

Zamietnutia na úrovni podkladu si môžete pozrieť v prehľade podkladov kampane discovery.

Zakázané kategórie

Regulovaný tovar

Nepovolené Podklady, ktoré zobrazujú alebo odkazujú na regulované tovary či látky okrem iného vrátane rekreačných drog, tabaku a alkoholu.

Príklad:

Podklad zobrazujúci alkohol

Zbrane alebo kriminalita

Nepovolené Podklady, ktoré zobrazujú alebo odkazujú na obrázky zbraní či trestných činov okrem iného vrátane strelných zbraní, pušiek, munície, výbušnín, predaja ohňostrojov, nožov, väzenia, zločincov alebo zatýkania.

Príklad:

Podklad zobrazujúci kriminalitu

Povolené s obmedzeniami Povolené s obmedzeniami

 • Podklady, ktoré zobrazujú alebo odkazujú na zakázané kategórie v scéne z fiktívneho diela zábavy (videohra, televízna relácia, film atď.).
 • Podklady, ktoré zobrazujú alebo odkazujú na vyššie uvedené zakázané kategórie, ale nie v násilnom či kriminálnom kontexte okrem iného vrátane kuchynských a úžitkových nožov, historických artefaktov alebo halloweenskych kostýmov.
Peňažné dary alebo obsah súvisiaci s hazardom

Nepovolené Podklady, ktoré zobrazujú alebo odkazujú na obsah súvisiaci s hazardom okrem iného vrátane týchto:

 • hazard,
 • lotérie,
 • súťaže,
 • peňažné stávky alebo peňažné dary.

Príklad:

Podklad zobrazujúci hotovostný darček

Nevhodný obsah

Nepovolené Podklady, ktoré zobrazujú alebo odkazujú na:

 • obsah so sexuálnym podtextom,
 • zbytočne odhalené časti tela,
 • telesné tekutiny.

Nepovolené Podklady, ktoré zobrazujú invazívne lekárske zákroky

Príklad:

Podklad zobrazujúci invazívny lekársky zákrok

Vylučujúce udalosti

Nepovolené Podklady zobrazujúce negatívne životné udalosti okrem iného vrátane týchto:

 • rozvod, rozchody alebo odlúčenie od rodiny, zabavovanie nehnuteľností pre nesplácanie hypotéky, finančné problémy, nehody a zranenia (príklady zahŕňajú napríklad športové, pracovné, zdravotné a všeobecné úrazy a zranenia) alebo poškodenie objektov či nehnuteľností (príklady zahŕňajú napríklad vandalizmus alebo zničený osobný majetok).

Nepovolené Podklady, ktoré zobrazujú alebo odkazujú na prírodné alebo človekom vyvolané krízy.

Nepovolené Podklady, ktoré zobrazujú alebo odkazujú na liečbu závislostí vrátane rehabilitačných zariadení a výrobkov pomáhajúcich pri liečbe závislostí.

Nepovolené Podklady zobrazujúce smrť alebo obsah súvisiaci so smrťou okrem iného vrátane:

 • zosnulej osoby alebo zvieraťa,
 • pohrebného ústavu, márnice, cintorína, mauzólea.

Nepovolené Podklady zobrazujúce traumu alebo bolesť okrem iného vrátane smútiacej či plačúcej osoby.

Príklady:

Podklad zobrazujúci rozvod Podklad zobrazujúci nehodu, varovanie alebo poranenie
Podklad zobrazujúci prírodnú katastrofu Podklad zobrazujúci pohreb a smrť
Podklad zobrazujúci strach a traumu  

Povolené s obmedzeniami Povolené s obmedzeniami

 • Podklady, ktoré odkazujú na služby firiem prevádzkujúcich pohrebné ústavy, márnice, cintoríny, mauzóleá a spomienkové služby, pokiaľ nezobrazujú žiadne z vyššie uvedených vylučujúcich udalostí.
 • Podklady, ktoré odkazujú na rodinné a rozvodové služby (advokáti/právne kancelárie/poradenstvo), pokiaľ nezobrazujú žiadne z vyššie uvedených vylučujúcich udalostí.
 • Podklady odkazujúce na poisťovacie služby alebo služby na podporu podujatí, pokiaľ nezobrazujú žiadne z vyššie uvedených vylučujúcich udalostí.
 • Podklady, ktoré zobrazujú alebo odkazujú na vylučujúce udalosti uvedené vyššie v scéne z fiktívneho diela zábavy (videohra, televízna relácia, film atď.).

Zákazy súvisiace so zoznamovaním: konkrétna demografická skupina

Nepovolené Podklady, ktoré zobrazujú alebo odkazujú na zoznamovacie služby či dohadzovačov pre určitú vekovú skupinu, etnickú skupinu alebo národnostnú skupinu.

Príklad:

Podklad zobrazujúci demografické údaje počas zoznamovania

Implicitná interaktivita

Nepovolené Podklady s vizuálnymi prvkami, ktoré sa javia ako interaktívne alebo klikateľné.

Príklad:

Podklad, ktorý sa javí ako interaktívny

Nepovolené Podklady s nepresnými vyhláseniami alebo prehnanými tvrdeniami okrem iného vrátane naznačovania pri inzerovaní zoznamovacieho webu, že ľudia používateľa vyhľadávali alebo mu poslali správu.

Príklad:

Podklad znázorňujúci, že vám niekto poslal správu

Selfie obrázok

Nepovolené Selfie obrázky nie sú povolené. Výnimkou sú obrázky súvisiace s relevantnými výrobkami a službami okrem iného vrátane selfie tyčí a fotografovania.

Príklad:

Podklad znázorňujúci selfie obrázok na zoznamovanie

Nejasný obrázok

Rozmazané

Nepovolené Obrázky, ktoré sú rozmazané, nejasné, nerozpoznateľné.

Príklady:

Obrázkový podklad, ktorý je rozmazaný Obrázkový podklad, ktorý je rozmazaný

 

Skreslené

Nepovolené Obrázky, ktoré sú zošikmené alebo skrútené tak, že je náročné pochopiť predmet podkladu.

Príklady:

Obrázkový podklad, ktorý je skreslený Obrázkový podklad, ktorý je skreslený

 

Zle orezané

Nepovolené Obrázky, ktoré sú orezané tak, že je náročné rozpoznať predmet podkladu.

Príklad:

Obrázkový podklad, ktorý je zle orezaný Obrázkový podklad, ktorý je zle orezaný

 

Nevhodné výrazy

Nepovolené Podklady obsahujúce obscénne alebo nevhodné výrazy okrem iného vrátane vulgarizmov a sexuálnych narážok.

Mätúci text

Nepovolené Podklady, ktoré používajú zástupný text alebo nepoužívajú všeobecne akceptovaný pravopis či gramatiku, takže je náročné pochopiť predmet podkladu.

Pomohlo vám to?
Ako ju môžeme zlepšiť?
Vyhľadávanie
Vymazať vyhľadávanie
Zavrieť vyhľadávanie
Aplikácie Googlu
Hlavná ponuka
Vyhľadávanie v Centre pomoci
true
73067
false