Keperluan format iklan Discovery

Kempen iklan Discovery membolehkan pengiklan menyampaikan pengalaman iklan diperibadikan yang kaya kepada pengguna yang bersedia untuk menemui dan berinteraksi dengan jenama mereka—melalui satu kempen Google Ads. Discovery campaign hendaklah mematuhi garis panduan Dasar Google Ads dan Garis panduan pengiklanan diperibadikan.

Selain itu, iklan Discovery hendaklah memenuhi keperluan di bawah. 

Elemen seruan tindak dalam imej

Perkara berikut tidak dibenarkan:

Imej yang termasuk elemen seruan tindak seperti teks atau butang yang boleh diklik, atau elemen yang meniru ciri tersebut, walaupun tidak dapat diklik.

Jika anda tidak dapat mengedit imej agar memenuhi keperluan ini, muat naik imej lain yang mematuhi dasar. Sila pastikan juga bahawa imej anda memenuhi garis panduan kami untuk Discovery campaign. Anda juga boleh mengetahui lebih lanjut tentang membetulkan iklan atau sambungan yang tidak diluluskan.

Dasar yang berkaitan dan penolakan yang biasa berlaku

Dasar Google Ads yang berikut sangat berkaitan dengan iklan Discovery dan sering kali dikaitkan dengan penolakan. Ketahui tentang perkara yang berlaku jika anda melanggar dasar kami.

Kandungan mengelirukan

Semua maklumat hendaklah tepat dan menerangkan perkara yang anda iklankan. Sebagai contoh, iklan yang mengelirukan atau menipu pengguna agar berinteraksi dengan iklan tersebut adalah tidak dibenarkan. Lihat Dasar kandungan mengelirukan untuk mendapatkan maklumat lanjut.

Kualiti imej

Semua imej yang digunakan dalam pengiklanan hendaklah memenuhi standard kualiti tertentu. Reka letak imej mesti mematuhi standard Google Ads dan imej tersebut tidak boleh kelihatan kabur. Lihat Dasar kualiti imej untuk mendapatkan maklumat lanjut.

Adakah perkara ini membantu?
Bagaimanakah dapat kami meningkatkannya?