Discovery-reklaamide vormingunõuded

Google pakub paremini mõistmiseks meie abikeskusest tõlgitud versioone, kuid need ei ole mõeldud muutma meie eeskirjade sisu. Ingliskeelne versioon on ametlik versioon, mida kasutame meie eeskirjade jõustamiseks. Kui soovite seda artiklit muus keeles lugeda, kasutage lehe allosas asuvat keele rippmenüüd.

Discovery-kampaaniad ühendavad vaatajaskonna sihtimise funktsioonid visuaalselt kaasavate vormingutega. Tänu sellele saab reklaame Google’i voogudes paremini isikupärastada ja kasutajaid toiminguid tegema õhutada. Selles artiklis kirjeldatakse nõudeid, millele teie Discovery-reklaamivarad (pealkiri, kirjeldus või pilt) peavad vastama, et teie Discovery-kampaaniad toimiksid. 

Kasutajad külastavad YouTube’i avalehe ja funktsiooni Vaadake järgmisena vooge, Google Discoverit* ja Gmaili vahekaarte „Pakkumised“ ja „Suhtlusvõrgustikud“, sirvimaks ja avastamaks uut sisu, mis sobib nende huvidega. Google’i omandis olevatel ja hallatavatel platvormidel kvaliteetse reklaami kasutuskogemuse tagamiseks peavad Discovery-reklaamid järgima kõiki Google Adsi ja isikupärastamise eeskirju. Lisaks vaatame üle iga Discovery-reklaamivara vastavuse allpool loetletud nõuetele, mis kehtivad Discovery-reklaamidele ja on prioriteetsed juhul, kui esineb vastuolu Google Adsi ja isikupärastamise eeskirjadega. Discovery-reklaamidele kehtestatud nõuded on piiravamad kui teiste platvormide ja pindade reklaamidele kehtestatud nõuded, mis tähendab, et tagasi lükatud Discovery-reklaamivarasid võidakse jätkuvalt esitada muudes Google’i omandis olevates ja hallatavates varades.  

*Teenuse Google Discover reklaamid ei ole praegu Austraalia, Prantsusmaa ja Saksamaa tarbijatele saadaval.

Nõuded Discovery-reklaamidele

Saate tutvuda mistahes tagasilükkamistega varade tasemel oma Discovery-kampaania varade aruandes.

Keelatud kategooriad

Reguleeritud kaubad

Pole lubatud Reguleeritud kaupu või aineid kujutavad või neile viitavad varad, sealhulgas (ilma piiranguteta) narkootikumid, tubakas ja alkohol.

Näide

Alkoholi kujutav vara

Relvad või kuritegevus

Pole lubatud Relvi või kuritegevust kujutavad või neile viitavad pildivarad, sealhulgas (ilma piiranguteta) relvad, tulirelvad, laskemoon, lõhkeained, ilutulestiku müük, noad, vangla, kurjategijad või arreteerimised.

Näide

Kuritegevust kujutav vara

Lubatud teatud piirangutega Lubatud teatud piirangutega

 • Ülalnimetatud keelatud kategooriaid kujutavad või neile viitavad varad meelelahutusliku väljamõeldud teose (videomängu, telesaate, filmi jne) stseenis. 
 • Ülalnimetatud keelatud kategooriaid kujutavad või neile viitavad varad, mis pole vägivaldses või kriminaalses kontekstis, sealhulgas (ilma piiranguteta) köögi- ja majapidamisnoad, ajaloolised artefaktid või halloweenikostüümid.
Raha kinkimise või hasartmängudega seotud sisu

Pole lubatud Hasartmängudega seotud sisu kujutavad või neile viitavad varad, sealhulgas (ilma piiranguteta):

 • hasartmängud;
 • loteriid;
 • konkursid;
 • raha loosimine või kinkimine.

Näide

Raha kinkimist kujutav vara

Sobimatu sisu

Pole lubatud Varad, mis kujutavad järgmist või viitavad sellele:

 • seksuaalse alatooniga sisu;
 • tarbetult paljastatud kehaosad;
 • kehavedelikud.

Pole lubatud Invasiivseid meditsiiniprotseduure kujutavad või neile viitavad varad.

Näide

Invasiivset meditsiiniprotseduuri kujutav vara

Negatiivsed sündmused

Pole lubatud Negatiivseid elusündmusi kujutavad varad, sealhulgas (ilma piiranguteta):

 • lahutus, lahkuminek või perekonna lahutamine, kodu sundmüük, finantsraskused, õnnetused ja isikukahju (mitteammendavad näited hõlmavad spordi-, ameti-/töö- ja meditsiinialaseid ning üldisi õnnetusi ja kahjusid) või esemeline või varakahju (mitteammendavad näited hõlmavad vandalismi või hävitatud isiklikku vara).

Pole lubatud Looduskatastroofe või inimtegevusest põhjustatud kriise kujutavad või neile viitavad varad.

Pole lubatud Sõltuvusest taastumist kujutavad või neile viitavad varad, sh taastusravivahendid ja -tooted, mis aitavad sõltuvusest taastuda.

Pole lubatud Surma või surmaga seotud sisu kujutavad varad, sealhulgas (ilma piiranguteta):

 • surnud inimene või loom; 
 • matusebüroo, surnukuur, surnuaed, mausoleum.

Pole lubatud Traumat või valu kujutavad varad, sealhulgas (ilma piiranguteta) leinav või nuttev inimene.

Näited

Lahutust kujutav vara Õnnetust, hoiatust või vigastust kujutav vara
Looduskatastroofi kujutav vara Matust ja surma kujutav vara
Hirmu ja traumat kujutav vara  

Lubatud teatud piirangutega Lubatud teatud piirangutega

 • Matusebüroo, surnukuuri, surnuaia, mausoleumi ja mälestusteenuste ettevõtete teenustele viitavad varad, kui need ei kujuta ühtegi ülalnimetatud negatiivset sündmust
 • Pere- ja lahutusteenustele (advokaat/advokaadibürood/nõustamine) viitavad varad, kui need ei kujuta ühtegi ülalnimetatud negatiivset sündmust
 • Kindlustusele või sündmuse tugiteenustele viitavad varad, kui need ei kujuta ühtegi ülalnimetatud negatiivset sündmust
 • Ülalnimetatud negatiivseid sündmusi kujutavad või neile viitavad varad meelelahutusliku väljamõeldud teose (videomängu, telesaate, filmi jne) stseenis

Tutvumissaitidega seotud keelud: konkreetne demograafia

Pole lubatud Teatud vanuserühma, etnilise rühma või rahvusrühma jaoks tutvumisteenuseid või kosjasobitajaid kujutavad või neile viitavad varad.

Näide

Tutvumissaitidel demograafilist teavet kujutav vara

Kaudne interaktiivsus

Pole lubatud Varad, mis sisaldavad visuaalseid elemente, mis näivad interaktiivsete või klikitavatena.

Näide

Interaktiivsena näiv vara

Pole lubatud Varad, mis esitavad ebatäpseid avaldusi või liialdatud väiteid, sealhulgas (kuid mitte ainult) tutvumissaitide reklaamid, kus viidatakse sellele, et inimesed on kasutajat otsinud või saatnud kasutajale sõnumi.

Näide

Vara, mis kujutab seda, et keegi on teile sõnumi saatnud

Selfid

Pole lubatud Selfid ei ole lubatud, välja arvatud piltidel, mis on seotud asjakohaste toodete ja teenustega, sealhulgas (kuid mitte ainult) selfikepid ja fotograafiatarvikud.

Näide

Selfit kujutav vara tutvumise eesmärgil

Ebaselge pilt

Hägune

Pole lubatud Pildid, mis on hägusad, ebaselged või arusaamatud.

Näited

Hägune pildivara Hägune pildivara

 

Moonutatud

Pole lubatud Pildid, mis on viltu või moonutatud viisil, mis muudab vara objekti raskesti mõistetavaks.

Näited 

Moonutatud pildivara Moonutatud pildivara

 

Halvasti kärbitud

Pole lubatudPildid, mida on kärbitud viisil, mis muudab vara objekti raskesti eristatavaks.

Näide

Halvasti kärbitud pildivara Halvasti kärbitud pildivara

 

Solvav keelekasutus

Pole lubatudVarad, mis sisaldavad vulgaarset või solvavat keelekasutust, sealhulgas (kuid mitte ainult) roppusi ja seksuaalseid viiteid.

Segane tekst

Pole lubatudVarad, mis kasutavad kohatäiteteksti või ei järgi üldtunnustatud õigekirja- ega grammatikareegleid viisil, mis muudab vara objekti raskesti mõistetavaks.

Kas see oli ab?
Kuidas saame seda täiustada?