Nội dung cập nhật về chính sách cờ bạc tại Thụy Điển (tháng 4 năm 2019)

Chính sách của Google Ads về Đánh bạc và trò chơi sẽ thay đổi vào tháng 4 năm 2019 để cho phép các tổ chức cờ bạc được nhà nước cấp phép quảng cáo nội dung cờ bạc ở Thụy Điển. Sau khi cập nhật, những nhà quảng cáo muốn quảng bá nội dung cờ bạc trực tuyến ở Thụy Điển sẽ phải gửi yêu cầu giấy chứng nhận cờ bạc thông qua trang chính sách được cập nhật.

(Đăng vào tháng 4 năm 2019)

Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?