Nội dung cập nhật về Thể thao ảo hàng ngày tại Ấn Độ (tháng 4 năm 2019)

Google sẽ cập nhật chính sách Cờ bạc trực tuyến để cho phép quảng cáo về Thể thao ảo hàng ngày tại Ấn Độ vào tháng 4 năm 2019.

Chúng tôi sẽ bắt đầu chấp nhận quảng cáo cho Thể thao ảo hàng ngày miễn là quảng cáo không quảng bá bất kỳ hình thức cờ bạc trực tuyến nào khác. Quảng cáo Thể thao ảo hàng ngày có thể không nhắm mục tiêu Telangana, Orissa, Assam, Sikkim hoặc Nagaland.

Để biết thêm thông tin về các chính sách của chúng tôi, vui lòng xem trang chính sách về Đánh bạc và trò chơi.

(Đăng vào tháng 4 năm 2019)

Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?