Uppdatering av policyn för hasardspel i Mexiko (april 2019)

Google Ads-policyn för hasardspel och spel ändras i april 2019 för att godkänna licenser från Pronósticos para la Asistencia Pública, utöver Secretaria de Gobernacion. Policyn kommer att tillåta alla typer av licensierade onlinekasinospel utöver redan tillåtna spel. Vi godkänner även webbplatser som innehåller information om eller jämförelse av andra hasardspelstjänster men som inte själva erbjuder hasardspelsaktiviteter som kräver licens. De får endast innehålla länkar till webbplatser för hasardspel som innehar en giltig licens i Mexiko men som inte drivs eller styrs av samlarwebbplatsen.

 

Efter uppdateringen måste annonsörer som vill marknadsföra hasardspelsinnehåll i Mexiko skicka in en begäran om certifiering för hasardspel via den uppdaterade policysidan.

 

(Upplagt i april 2019)

Var det här till hjälp?
Hur kan vi förbättra den?