Nội dung cập nhật đối với Chính sách về hoạt động chăm sóc sức khỏe và thuốc: Dịch vụ phá thai (tháng 6 năm 2019)

Vào tháng 6 năm 2019, Google Ads sẽ cập nhật chính sách về hoạt động chăm sóc sức khỏe và thuốc đối với dịch vụ phá thai nhằm yêu cầu các nhà quảng cáo ở Hoa Kỳ, Vương quốc Anh và Ireland thực hiện những việc sau đây:

  • Nếu muốn chạy quảng cáo bằng các từ khóa liên quan đến việc phá thai, thì trước tiên nhà quảng cáo cần có giấy chứng nhận là một nhà quảng cáo cung cấp dịch vụ phá thai hoặc không cung cấp dịch vụ phá thai.

  • Để được chứng nhận, nhà quảng cáo phải gửi đơn đăng ký, trong đó họ tự tuyên bố họ là tổ chức cung cấp dịch vụ phá thai hoặc không cung cấp dịch vụ phá thai. Nhà quảng cáo sẽ phải điền một số thông tin cơ bản về tổ chức của mình trong đơn đăng ký. Sau khi Google xem xét và xác minh thông tin gửi đến, nhà quảng cáo sẽ nhận được giấy chứng nhận.

  • Tùy theo nội dung giấy chứng nhận, Google sẽ tự động tạo một trong những thông tin công khai sau trong các quảng cáo về sản phẩm hoặc dịch vụ phá thai của nhà quảng cáo: "Cung cấp dịch vụ phá thai" hoặc "Không cung cấp dịch vụ phá thai".

  • Các thông tin công khai này sẽ hiển thị trên tất cả các định dạng Quảng cáo đi kèm kết quả tìm kiếm. Việc tăng cường tính minh bạch này sẽ giúp đảm bảo rằng người dùng có được những thông tin cần thiết để quyết định xem các quảng cáo liên quan đến dịch vụ phá thai nào là phù hợp nhất với họ.

Mặc dù đến tháng 6 năm 2019 thì chính sách này mới có hiệu lực, nhưng các nhà quảng cáo đã có thể đăng ký xin cấp giấy chứng nhận bắt đầu từ hôm nay. Để đảm bảo quảng cáo của bạn không bị ảnh hưởng tiêu cực khi chính sách này có hiệu lực, bạn nên đăng ký xin cấp giấy chứng nhận càng sớm càng tốt.

Tìm hiểu thêm về giấy chứng nhận và thông tin công khai dành cho nhà quảng cáo dịch vụ phá thai.

(Đăng vào tháng 5 năm 2019)

Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?