Aktualizácia pravidiel pre zdravotnú starostlivosť a lieky: umelé prerušenie tehotenstva (jún 2019)

Pre uľahčenie Google poskytuje preložené verzie článkov centra pomoci, ich cieľom však nie je zmeniť obsah našich pravidiel. Oficiálna verzia, ktorú používame na presadzovanie svojich pravidiel, je anglická verzia. Ak si chcete zobraziť tento článok v inom jazyku, použite rozbaľovaciu ponuku jazykov na stránke dole.

V júni 2019 budú aktualizované pravidlá služby Google Ads pre zdravotnú starostlivosť a lieky v súvislosti s umelým prerušením tehotenstva. Inzerentom v Spojených štátoch, Spojenom kráľovstve a Írsku vzniknú nasledujúce povinnosti:

  • Inzerenti, ktorí chcú zobrazovať reklamy na základe kľúčových slov súvisiacich s vykonaním umelého prerušenia tehotenstva, budú musieť najskôr získať certifikáciu inzerenta, ktorý poskytuje umelé prerušenie tehotenstva alebo ho neposkytuje.

  • Na získanie certifikácie musia inzerenti odoslať žiadosť, kde sa označia za organizáciu, ktorá poskytuje umelé prerušenie tehotenstva alebo ho neposkytuje. V žiadosti sa bude vyžadovať uvedenie niekoľkých základných informácií o vašej organizácii. Po kontrole a overení vašich odoslaných informácií získate certifikáciu.

  • V závislosti od druhu vašej certifikácie spoločnosť Google automaticky vygeneruje jednu z nasledujúcich informácií vo vašej reklame na výrobok alebo službu súvisiacu s umelým prerušením tehotenstva: „Poskytuje umelé prerušenie tehotenstva“ alebo „Neposkytuje umelé prerušenie tehotenstva“.

  • Táto informácia sa zobrazí pri všetkých formátoch reklám vo vyhľadávaní. Vďaka tejto zvýšenej transparentnosti budú mať používatelia k dispozícii informácie potrebné na to, aby mohli určiť, ktoré reklamy súvisiace s umelým prerušením tehotenstva sú pre nich najrelevantnejšie.

Hoci tieto pravidlá nenadobudnú účinnosť do júna 2019, inzerenti môžu požiadať o certifikáciu už oddnes. Odporúčame vám požiadať o certifikáciu čo najskôr, aby nadobudnutie účinnosti týchto pravidiel nemalo negatívny vplyv na vaše reklamy.

Prečítajte si ďalšie informácie o certifikácii inzerentov umelého prerušenia tehotenstva a sprístupnení informácií.

(Uverejnené v máji 2019)

Pomohlo vám to?
Ako ju môžeme zlepšiť?
true
Vyhľadávanie
Vymazať vyhľadávanie
Zavrieť vyhľadávanie
Aplikácie Googlu
Hlavná ponuka
Vyhľadávanie v Centre pomoci
true
73067
false