Aktualizácia pravidiel pre zdravotnú starostlivosť a lieky: umelé prerušenie tehotenstva (jún 2019)

V júni 2019 budú aktualizované pravidlá služby Google Ads pre zdravotnú starostlivosť a lieky v súvislosti s umelým prerušením tehotenstva. Inzerentom v Spojených štátoch, Spojenom kráľovstve a Írsku vzniknú nasledujúce povinnosti:

  • Inzerenti, ktorí chcú zobrazovať reklamy na základe kľúčových slov súvisiacich s vykonaním umelého prerušenia tehotenstva, budú musieť najskôr získať certifikáciu inzerenta, ktorý poskytuje umelé prerušenie tehotenstva alebo ho neposkytuje.

  • Na získanie certifikácie musia inzerenti odoslať žiadosť, kde sa označia za organizáciu, ktorá poskytuje umelé prerušenie tehotenstva alebo ho neposkytuje. V žiadosti sa bude vyžadovať uvedenie niekoľkých základných informácií o vašej organizácii. Po kontrole a overení vašich odoslaných informácií získate certifikáciu.

  • V závislosti od druhu vašej certifikácie spoločnosť Google automaticky vygeneruje jednu z nasledujúcich informácií vo vašej reklame na výrobok alebo službu súvisiacu s umelým prerušením tehotenstva: „Poskytuje umelé prerušenie tehotenstva“ alebo „Neposkytuje umelé prerušenie tehotenstva“.

  • Táto informácia sa zobrazí pri všetkých formátoch reklám vo vyhľadávaní. Vďaka tejto zvýšenej transparentnosti budú mať používatelia k dispozícii informácie potrebné na to, aby mohli určiť, ktoré reklamy súvisiace s umelým prerušením tehotenstva sú pre nich najrelevantnejšie.

Hoci tieto pravidlá nenadobudnú účinnosť do júna 2019, inzerenti môžu požiadať o certifikáciu už oddnes. Odporúčame vám požiadať o certifikáciu čo najskôr, aby nadobudnutie účinnosti týchto pravidiel nemalo negatívny vplyv na vaše reklamy.

Prečítajte si ďalšie informácie o certifikácii inzerentov umelého prerušenia tehotenstva a sprístupnení informácií.

(Uverejnené v máji 2019)

Pomohlo vám to?
Ako ju môžeme zlepšiť?