Veselības aprūpes un medikamentu politikas atjauninājums: aborti (2019. gada jūnijs)

2019. gada jūnijā tiks atjaunināta Google Ads veselības aprūpes un medikamentu politika attiecībā uz abortu reklamēšanu, nosakot tālāk norādītās prasības reklāmdevējiem ASV, Lielbritānijā un Īrijā.

  • Reklāmdevējiem, kas vēlas rādīt reklāmas, kurās izmantoti ar aborta veikšanu saistīti atslēgvārdi, vispirms ir jāiegūst sertifikāts kā reklāmdevējam, kas veic vai neveic abortus.

  • Lai saņemtu sertifikātu, reklāmdevējiem ir jāiesniedz pieteikums, kurā tie paziņo, ka pārstāv organizāciju, kas vai nu veic abortus, vai arī neveic abortus. Pieteikumā būs jānorāda noteikta pamatinformācija par jūsu organizāciju. Tiklīdz jūsu iesniegtā informācija būs izskatīta un apstiprināta, saņemsiet sertifikātu.

  • Atkarībā no jūsu sertifikāta Google automātiski ģenerēs šādu ar abortu veikšanu saistīto produktu vai pakalpojumu reklāmās ievietotu atklājamo informāciju: “Veic abortus” vai “Neveic abortus”.

  • Šī atklājamā informācija tiks rādīta visos meklēšanas reklāmu formātos. Uzlabotā pārskatāmība nodrošinās to, ka lietotājiem ir pieejama visa nepieciešamā informācija, lai viņi varētu izlemt, kuras ar abortiem saistītās reklāmas ir visatbilstošākās meklētajam.

Lai gan šī politika stāsies spēkā 2019. gada jūnijā, reklāmdevēji var pieteikties sertifikācijai jau no šodienas. Iesakām pēc iespējas ātrāk pieteikties sertifikācijai, lai jūsu reklāmas netiktu negatīvi ietekmētas, kad šī politika stāsies spēkā.

Uzziniet vairāk par abortu veikšanas reklāmdevēju sertifikāciju un informācijas atklāšanu.

(Publicēts 2019. gada maijā)

Vai tas bija noderīgs?
Kā varam to uzlabot?