Aktualizace zásad pro zdravotní péči a léčiva: Interrupce (červen 2019)

V červnu 2019 budou aktualizovány zásady služby Google Ads pro zdravotní péči a léčiva ve vztahu k interrupcím. Pro inzerenty ve Spojených Státech, Velké Británii a Irsku budou doplněny níže uvedené požadavky:

  • Inzerent, který chce provozovat reklamy s využitím klíčových slov vztahujících se k podstoupení interrupce, musí být nejdříve certifikován, a to buď jako inzerent, který interrupce poskytuje, nebo jako inzerent, který interrupce neposkytuje.

  • Aby mohl certifikaci získat, musí inzerent odeslat žádost, ve které sám sebe označí za organizaci, která interrupce poskytuje, nebo za organizaci, která interrupce neposkytuje. V žádosti je nutné uvést některé základní informace o uvedené organizaci. Po kontrole a ověření odeslaných informací obdržíte certifikaci.

  • V závislosti na vaší certifikaci vygeneruje Google automaticky jedno ze dvou sdělení, které se zobrazí ve vašich reklamách na produkt nebo službu týkající se interrupcí, a to buď „Poskytuje interrupce“, nebo „Neposkytuje interrupce“.

  • Sdělení se zobrazí ve všech formátech reklamy ve vyhledávání. Tato větší transparentnost pomůže uživatelům získat informace nezbytné k rozhodnutí, které reklamy týkající se interrupcí jsou pro ně v dané situaci nejvhodnější.

Tyto zásady sice vstoupí v platnost až v červnu 2019, o certifikaci však mohou inzerenti žádat již dnes. Chcete-li zajistit, aby nové zásady neměly na vaše reklamy negativní dopad, doporučujeme vám požádat o certifikaci co nejdříve.

Další informace o zveřejňovaných informacích a certifikaci pro inzerenty, kteří zobrazují reklamy vztahující se k interrupci.

(Publikováno v květnu 2019)

Pomohly vám tyto informace?
Jak bychom článek mohli vylepšit?